ranneliike.net - Homokansan yhdistävä tekijä
Tunnus    Salasana    
  Barefoot Wine
Sinuiksi - tuki- ja neuvontapalvelu
Kulmakahvio
www.seksipertti.fi
Palveluoppaassa mukana
Alfa-Maalaus
Olemme pääkaupunkiseudulla toimiva pieni maalausalan yritys. Meillä on yli 10 vuoden kokemus korjausrakennusmaalauksesta. Asiakkaitamme ovat kotitaloudet, yritykset ja taloyhtiöt, joille tarjoamme maalauspalveluitamme monipuolisesti.

Jutut viimeisen seitsemän vuorokauden ajalta

Jutut viimeisen seitsemän vuorokauden ajalta, yhdellä sivulla. Saat luettavaksesi haluamasi viikon arkiston valitsemalla vuoden ja viikon oikean reunan valikosta.

Kirkon uudistajat menestyivät kirkolliskokousvaaleissa

vaeltaja2006 • 11.02.2016 19:04 • 4 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • KOTIMAA
Uudet edustajat kirkolliskokoukseen valittiin tiistaina, helmikuun 9. pnä 2016. Tänään on saatu ensimmäisiä vaalituloksia. Kirkon uudistajat menestyivät hyvin kirkolliskokousvaaleissa. Helsingin hiippakunnassa uudistusmielisten Tulkaa kaikki -liike oli menestyksekkäin. Se saavutti puolet kirkolliskokouksen edustajapaikoista. Uuden kirkolliskokouksen nelivuotinen toimikausi alkaa toukokuun alussa 2016. Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin.

Myös Espoon hiippakunnassa uudistusmielisillä oli menestystä. Kevään kirkko -lista säilytti asemansa. Espoon hiippakunnasta valituista papeista kaksi kolmesta edustaa uudistajia, ja seitsemästä maallikosta kaksi on uudistusmielisiä.

Uudistusmielisen liikkeen koordinaattori Vesa Hirvonen kommentoi: "Merkittävää on, että ensimmäistä kertaa Tulkaa kaikki -nimisiä ehdokaslistoja muodostettiin myös Helsingin ulkopuolella: Tampereella ja Oulussa. Kummastakin valittiin kirkolliskokoukseen yksi maallikkoedustaja. Tämä on merkittävä päänavaus". Myös muunnimisiltä listoilta on valittu lukuisia uudistushenkisiä kirkolliskokousedustajia. Helsingissä Viinipuu-ehdokaslista sai läpi yhden papin. Kuopion hiippakunnassa uudistusmielinen pappislista sai kolme paikkaa neljästä.

Yhteenvetona voi sanoa, että Tulkaa kaikki -liikkeen nettisivuilla ehdokkuudestaan kertoneita henkilöitä pääsi yhteensä läpi 18, joista 10 muunnimisiltä kuin Tulkaa kaikki -listoilta.

Hirvosen mukaan uudistusmielisten eteneminen kertoo positiivisesta muutoksesta kirkossa. Tulkaa kaikki -liike on kymmenvuotisen historiansa aikana kasvanut merkittäväksi uudistavaksi voimaksi. Se on uudistanut toimintakulttuuria kertomalla vaaliohjelmissa avoimesti tavoitteistaan, joihin kaikki listan ehdokkaat ovat sitoutuneet, kun kirkollisten vaalien yleinen ongelma ovat olleet "yleislistat", joiden ehdokkaiden tavoitteet voivat olla epäselviä tai keskenään ristiriitaisia.
 


Keskiviikkona valmistuneen vahvistamattoman ääntenlaskennan mukaan Tulkaa kaikki -liikkeen kirkolliskokousedustajat Helsingin hiippakunnasta ovat Jaana Hallamaa, Kirsi Hiilamo, Johanna Korhonen, Katri Korolainen, Sami Ojala ja Jaakko Weuro. Oulun hiippakunnasta liikkeen listalta valittiin Tuula Okkonen ja Tampereen hiippakunnasta Kirsi Ojansuu-Kaunisto.

Kirkollikokousvaaleissa valitaan erikseen pappis- ja maallikkoedustajat. Kaikkiaan eri hiippakunnista valitaan 96 edustajaa, joista 32 on pappeja ja 64 maallikoita. Maallikkoedustajien vaalissa äänioikeutettuja ovat seurakuntien luottamushenkilöt. Papit valitsevat kirkolliskokouksen pappisedustajat lääninrovastin johtamassa kokouksessa.

Uuden kirkolliskokouksen eteen varsin pian tulee kysymys siitä, miten kirkko toimii, kun lakimuutos tasa-arvoisesta avioliitosta astuu voimaan.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Europarlamentti huolissaan myös hlbti-vähemmistön tilanteesta Krimillä

Sami Mollgren • 11.02.2016 10:40 UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • ULKOMAAT
Euroopan parlamentin 4. helmikuuta 2016 julkaistussa päätöslauselmassa esitetään syvä huoli Krimin ihmisoikeustilanteesta. EU-parlamentin huomio kohdistuu erityisesti Krimin tataariväestöön, mutta myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt otetaan esiin.

Venäjä liitti Ukrainalle kuuluvan Krimin nimiemaan kansainvälisen oikeuden vastaisesti itseensä keväällä 2014.

Päätöslauselmassaan EU-parlamentti "tuo julki vakavan huolestuneisuutensa LGBTI-ihmisten tilanteesta Krimillä, sillä se on merkittävästi huonontunut alueen Venäjään liittämisen jälkeen, ja on huolissaan valtaapitävien viranomaisten ja puolisotilaallisten ryhmien ahdistelusta ja uhkailusta".

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien asema on vaikea sekä Venäjällä että Ukrainassa, mutta Krimillä jännittynyt tilanne on tehnyt hlbti-vähemmistöihin kuuluvien aseman entistä tukalammaksi. Kevääksi Sevastopoliin suunniteltu pride-tapahtuma on kielletty Venäjän ns. "homopropagandalakien" perusteella ja krimin aluetta käytännössä johtava Sergei Aksjonov on todennut, ettei alueella tarvita sateenkaarivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä. Aksjonovin mukaan lapset "on kasvatettava suhtautumaan myönteisesti perheeseen ja perinteisiin arvoihin".

Tataarien ja hlbti-vähemmistöihin kuuluvien aseman esiin nostamisen lisäksi parlamentti tuomitsee jatkuvat hyökkäykset riippumattomia tiedotusvälineitä, toimittajia ja kansalaisyhteiskunnan aktivisteja kohtaan Krimillä. Parlamentti pitää myös valitettavana, että Venäjän federaatio pakottaa Ukrainan kansalaiset Krimillä vaihtamaan passia, ja se tuomitsee myös valtaapitävien viranomaisten käytännön, jolla Krimin asukkaat pakotetaan ottamaan Venäjän kansalaisuus.


» Jutun oma sivu
Portugalin parlamentti jyräsi presidentin kieltäytymisen homoparien adoptio-oikeuden hyväksymisestä

Sami Mollgren • 10.02.2016 21:30 • 1 kommentti. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • EU
Portugalin parlamentti kumosi keskiviikkona presidentin yrityksen estää parlamentin marraskuussa hyväksymä samaa sukupuolta olevien parien ulkoisen adoptio-oikeuden voimaantulo.

Päätöksen takana ovat vasemmistopuolueet.

Virkakautensa maaliskuun lopussa päättävä presidentti Aníbal Cavaco Silva katsoi, että asiasta ei käyty riittävää keskustelua. Silva katsoi myös adoptio-oikeuden olevan lapsen edun vastaista. Silvan tiedetään olleen vastaan vastaan samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeuttakin.

Parlamentin 230 jäsenestä 137 äänesti sen puolesta, että presidentin on allekirjoitettava laki. Lain mukaan presidentillä on siihen aikaa kahdeksan päivää.

Portugalissa samaa sukupuolta olevat saivat avioliitto-oikeuden vuonna 2010, mutta adoptio rajattiin vain heteropareille. Sisäinen adoptio hyväksyttiin keväällä 2013.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Avioliittolain uudistuksen liitännäislait ensimmäisessä käsittelyssä eduskunnassa

Sami Mollgren • 10.02.2016 21:12 • 3 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • KOTIMAA
Eduskunta käsitteli keskiviikkoisessa täysistunnossa hallituksen esitystä eduskunnalle eräiksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi, eli oikeusministeriön valmistelemaa liitännäislakipakettia.

Monet hallituspuolueiden ja oppositiopuolueiden edustajat kiittivät Juha Sipilän hallitusta siitä, että liitännäislakipaketti on saatu eduskunnan käsiteltäväksi.

Kolmituntiseksi venähtäneen keskustelun aluksi lakivaliokunnan puheenjohtaja Kari Tolvanen (kok) esitteli lakivaliokunnan mietinnön. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi avioliittolakia, rekisteröidystä parisuhteesta annettua lakia, väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettua lakia, transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annettua lakia, uskonnonvapauslakia ja hedelmöityshoidoista annettua lakia.

Nyt käsiteltävänä oleva paketti ei sisällä muutoksia sosiaaliturvaetuuksia tai sosiaali- ja terveyspalveluita koskevaan lainsäädäntöön, vaan niiden osalta tarvittavat muutokset valmistellaan erikseen.

Antero Laukkanen (kd) ja Mika Niikko (ps) pitivät tämän jälkeen puheenvuorot. Laukkanen syytti edellistä eduskuntaa huonosta lainsäädännöstä. Laukkasen mukaan poikkihallinnollinen käsittely ja lapsivaikutuksien arviointi jäi tekemättä. Hänen mukaansa avioliittoinstituutiota ollaan murtamassa, ja se haavoittaa yhteiskuntaa mittavasti. Niikon mukaan edellinen eduskunta päätti avioliittolain muuttamisesta väärien mielikuvien perusteella. Hänen mukaansa avioliitto on luojan ja luonnon asettama. Niikko kritisoi hallitusta voimattomaksi ja ryhdittömäksi, ja olevansa häpeissään hallituksen puolesta. Niikon mukaan ollaan tekemässä yhteiskunnallista kokeilua. Niikko nosti esiin myös adoptiokysymyksen ja väitti lapsen parhaaksi sitä, että vanhemmat ovat kaksi eri sukupuolta olevaa henkilöä. Myös Sari Essayah (kd) ja Sari Tanus (kd) ottivat esiin lapsivaikutusarvion.

Emma Kari (vihr) muistutti, että vuoden kuluttua voimaan astuva tasa-arvoinen avioliittolaki on iloinen, iso ja onnellinen asia todella monelle suomalaiselle parille ja perheelle. Hän muistutti siitä, että lakivaliokunta kannattaa hedelmöityshoitolain päivittämistä, ja että äitiyslakikin on valmiiksi kirjoitettu, odottamassa vain pääsyä eduskunnan käsittelyyn.

Kari Tolvanen totesi, että Aito avioliitto -kansalaisaloitteen olevan tulossa edukunnan käsiteltäväksi avioliittolain uudistuksen “vasta-aloitteena”, ja siinä yhteydessä on mahdollista ottaa laajemmin kantaa asian suhteen. Hän muistutti, että lakivaliokunnan mietinnössä toteutetaan edellisen eduskunnan tahtoa, ja että valiokunta on tehnyt huolellista työtä, ja että nyt käsiteltävät lainmuutokset ovat välttämättömiä viime eduskunnan tekemän päätöksen suhteen.

Antti Lindtman (sdp) ja Paavo Arhinmäki (vas) katsoivat, että ollaan viemässä teknisesti maaliin edellisen eduskunnan tekemää päätöstä avioliittolain uudistamisesta tasa-arvoiseksi. Myös Ville Niinistö (vihr) ja Eva Biaudet (rkp) kiitivät hallitusta ja lakivaliokuntaa, mutta muistuttivat esityksen puutteista; äitiyslaista ja translakiuudistuksesta. Mikko Kärnä (kesk) puolestaan totesi, että sateenkaariperheissä elävät lapset eivät eroa ns. perinteisissä perheissä elävistä lapsista. Hän sekä Silvia Modig (vas) myös totesivat Niikolle, että aihepiiriä on tutkittu, eikä avioliittolain uudistuksessa ole kyse yhteiskunnallisesta kokeilusta.

Peter Östman (kd) penäsi lakivaliokunnan puheenjohtajalta syytä hallituksen kiireeseen tuoda liitännäislait eduskuntakäsittelyyn. Östmanin mukaan herää epäilys siitä, että avioliittolain uudistusta vastustavan Aito avioliitto -aloitteen mahdollisuudet käsittelyyn yritetään näin vesittää. Puheenjohtaja Tolvanen totesi, ettei aloite ole edelleenkään saapunut eduskunnalle, eikä sen käsittelyä voi yhdistää liitännäislakien käsittelyyn. Antti Kurvinen (kesk) toivoi uudistusta kansalaisaloitelainsäädäntöön, ettei tehtyjen päätösten jälkeen enää tarvitse palata peruskeskusteluun.

Pentti Oinonen (ps) käsitteli omaa seitsemän vuotta sitten esittämäänsä pohdintaa siitä, että “tuleeko aika vielä, jolloin joku menee naimisiin rakastamansa hauvelin kanssa?

Aino-Kaisa Pekonen (vas) torppasi väitteet huonosta valmistelusta. Hän totesi, että asiaa käsiteltiin neljän kuukauden ajan ja käsittelyn yhteydessä kuultiin noin 60 asiantuntijaa ja käytettävissä oli kirjallisia lausuntoja. Hänen mukaansa päätös tehtiin hyvin asiantuntijalausuntoihin nojaten.

Outi Mäkelä (kok) nosti esiin lakiuudistukseen jäävät puutteet. Hän muistutti tekemästään terminologiaan liittyvästä aloitteesta; “transseksuaali” olisi muutettava “transsukupuoliseksi”. Pekka Haavisto (vihr) sanoi, että “tämä yhteiskunta perustuu pitkiin parisuhteisiin, joskus elämän kestäviin parisuhteisiin, ne perustuvat rakkauteen”, ja että syntymässä oleva lainsäädäntö vahvistaa tätä yhteiskunnan perustaa. Haavisto totesi myös, että kirkkokunnat ottavat aikanaan itsenäisesti kantaa uudistukseen omalla kohdallaan.

Antero Laukkanen kritisoi sitä, että avioparin toinen osapuoli voisi itsenäisesti päättää sukupuolenkorjauksesta. Paavo Arhinmäki vastasi pitävänsä erittäin tärkeänä ja periaatteellisesti oikeana sitä, että täysi-ikäisellä ihmisellä on oikeus itse päättää mahdollisesta sukupuolen korjaamisesta, että siitä ei aviopuoliso päätä ihmisen itsensä puolesta.

Sari Multala (kok) sanoi haluavansa yhtyä näihin näkemyksiin tästä transsukupuolen vahvistamisesta ja toisaalta puoltaa rekisteröidyn parisuhteen avioliitoksi muuttamisessa ilmoitusmenettelyä. Multala sekä Hanna Kosonen (kesk) myös kuittasivat Laukkaselle siitä, että Laukkasen mukaan monet asiantuntijat olisivat pitäneet lainvalmistelua puutteellisena. Joona Räsänen (sdp), Stefan Wallin (rkp), Jyrki Kasvi (vihr), Pauli Kiuru (kok), Anders Adlercreutz (rkp), Li Andersson (vas) ja Ilkka Kantola (sdp) esittivät tukensa lakiuudistukselle.

Olli-Poika Parviainen (vihr) totesi Sari Essayahin huoleen kansainvälisten adoptio-ovien sulkeutumiseen suomalaisilta, että “voimmeko me jättää ihmisoikeudet toteuttamatta vain sen vuoksi, että jokin sellainen maa, joka käyttää esimerkiksi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä syntipukkina omien ongelmallisten asioidensa ajamiseen, ei hyväksy meidän sääntöjämme?”. Eva Biaudet taas totesi, että “adoptioissahan arvioidaan jokainen adoptio erikseen ja jokaisten vanhempien kyky aivan erikseen ihan heidän sukupuolisesta suuntautumisestaan riippumatta”.

Sanna Marin (sdp) muistutti Tanukselle ja Niikolle kasvaneensa itse sateenkaariperheessä. Hän katsoi voivansa vakuuttaa, “että myös tällaisissa perheissä, joissa on kaksi samaa sukupuolta olevaa vanhempaa, lapsilla on täysi mahdollisuus kasvaa hyvässä ympäristössä, saada rakastavat vanhemmat, hyvää hoitoa, huolenpitoa, turvallinen kasvuympäristö”. Marin totesi, että hänelle “perinteisiä suomalaisia arvoja ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja ihmisten oikeudet, yhdenvertaiset oikeudet, ihmisoikeudet. Nämä ovat perinteisiä suomalaisia arvoja, joita meidän tulee ajaa, joita meidän tulee kunnioittaa, joita meidän tulee huomioida myös meidän lainsäädännössämme”.

- Me emme ole tämän kautta luomassa mitään merkittävää muutosta, koska tämä muutos on jo tapahtunut yhteiskunnassa. Nyt me vain muutamme meidän lainsäädäntöä vastaamaan tätä rakennetta, joka meidän yhteiskunnassamme jo tällä hetkellä on. Ja tässä samalla korjaamme meidän lainsäädäntöä nimenomaan ihmisoikeuksia kunnioittavaan suuntaan, totesi Marin.

Kolmetuntisen keskustelun jälkeen eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen mietinnön mukaisena, jonka jälkeen lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Tasa-arvoisen avioliittolain vastustaminen kristillisdemokraattien kärkihankkeita

Sami Mollgren • 09.02.2016 19:37 • 7 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • KOTIMAA
Yle kartoitti eduskuntapuolueiden "kärkihankkeita". Turvapaikkakysymys ja työmarkkinasopu nousivat esiin kaikissa puolueissa, mutta KD nosti esiin avioliittolain liitännäislakeihin puuttumisen ja tasa-arvoista avioliittoa vastustavan kansalaisaloitteen.

KD haluaa avioliitolain uudistuksen ns. liitännäislait, kuten adoptiolain, vielä arvioitavaksi. KD:n piiristä vaaditaan, että lapsilla olisi ensisijaisesti oikeus äitiin ja isään.

- Pyrimme suojelemaan perinteistä miehen ja naisen välistä avioliittoa sen hajottamiselta, sanoo Ylelle kristillisdemokraattien Peter Östman.

Avioliittolain uudistus ei kuitenkaan muuta lasten ja vanhempien juridisia suhteita, koska avioliittolailla säädetään vain kahden aikuisten välistä suhdetta. Lakiuudistuksen astuttua voimaan 1.3.2017 myös samaa sukupuolta olevat parit voivat hakea adoptiota pariskuntana.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Helsingin Gayteatterin "Homokansan lauluja" uusintana yleisön toiveesta

Sami Mollgren • 09.02.2016 18:50 UUTISET: VIIHDE JA KULTTUURI • KOTIMAA

Helsingin Gayteatterin Homokansan lauluja - Ihmisiä, ilmiöitä ja intohimoja Kalliossa saa toisen ensi-iltansa keskiviikkona 24.2. (kuva: HGT)

Helsingin Gayteatterin syksyn 2015 tuotanto Homokansan lauluja - Ihmisiä, ilmiöitä ja intohimoja Kalliossa nousee lavalle uudelleen helmikuun 2016 lopulla.

Kaikkiaan Helsingin Aleksis Kiven katu 22:ssa sijaitsevassa Valtimonteatterissa nähdään viisi näytöstä. Uusintakierroksen ensi-ilta on keskiviikkona 24.2. ja muut esitykset torstaina 25.2. klo 19, perjantaina 26.2. klo 19 sekä sunnuntaina 28.2. klo 17 ja 20.

- Kallion kirkon pihalla seisoo kaksi naista valkoisissaan. Harjutorin saunassa heitetään löylyä. Paloasemalla palomiehet ovat tauolla. Hiki virtaa. Puhelin tärisee. Hampaat lyövät loukkua. Toisella linjalla on outoa porukkaa jonossa.

- Helsingin Gayteatteri ( HGT ) läväyttää uudessa tuotannossaan pöytään kalliolaiset ihmiset, ilmiöt ja intohimot kaikessa rikkaudessaan. Kallion kortteleissa surraan ja iloitaan, etsitään ja löydetään, rakastetaan ja erotaan. Esitys on kokoelma uutta musiikkia, draamaa ja lyriikkaa tiiviinä, viihdyttävänä pakettina - mustaa huumoria unohtamatta.

Ohjaus ja dramaturgia: Janne Puustinen
Tekstit ja tarinat: työryhmä.
Sävellykset: Pekka Saukkonen ja Salla Markkanen
Sanoitukset: Pekka Saukkonen, Salla Markkanen ja Venla Alvari

Vuonna 2006 aloittanut Helsingin Gay-teatteri on 35 jäsenen vahvuinen harrastajateatteri. Se toimii Helsingin Gayteatteri HGT ry - Helsingfors Gayteater HGT rf -yhdistyksen puitteissa. HGT kertoo missiokseen tuoda esille seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen elämää koskettavia aiheita ja homotaiteilijoiden teoksia näyttämötaiteen keinoin. Teatteri tuottaa vuosittain kaksi näytelmää ja ohjelmallisia Kultuurikaappi-iltamia.

(kuva: HGT)

» Jutun oma sivu
Rovaniemen Arctic Pride kasvaa koko viikon kulttuuritapahtumaksi

Sami Mollgren • 09.02.2016 18:33 UUTISET: PRIDE • KOTIMAA

Arctic Pride järjestetään Rovaniemellä 22.-28. helmikuuta.

Suomen pohjoisin pride-tapahtuma, Arctic Pride järjestetään Rovaniemellä 22.-28. helmikuuta. Arctic Pride toteutetaan tänä vuonna neljättä kertaa. Samaan aikaan Rovaniemellä järjestetään nyt myös Arctic Design Week.

Viikolla ohjelmistossa nähdään muun muassa Suvi Westin ohjaama dokumentti Sparrooabbán (Minä ja pikkusiskoni), transihmisten asemaa käsittelevä seminaari ja moninaisuudesta kertova satutunti. Perjantaina 26.2. avataan Queer - Vinoja kuvia taidenäyttely, ajetaan mikroautoilla jäällä ja nautitaan stand up komiikasta Jamie MacDonaldin ja Joel Hermannin tähdittämänä.

Lauantaina 27.2. järjestään pride-kulkue, ja sen jälkeen ulkorieha. Riehaa vietetään Ounasvaaran hiihtokeskuksessa. Karhumiehet pääsevät Kemijoen rannassa sijaitsevaan arktiseen rantasaunaan. Pääjuhlaa vietetään Alvar Aallon suunnittelemassa Lappia-talossa ja sitä tähdittävät drag-artisti Jukka K, burlesque-ryhmä Midnight Sun Burlesque, oululainen artisti Nelli Milan sekä kansainväliset DJ:t Aamyko Iddiols (Lontoo) ja Tatu V (Madrid).

Sunnuntain Kirjakahvilassa kuullaan Matti Kaarlejärven runonlausuntaa Edit Södergranin ja Timo K. Mukan teksteihin pohjautuvista teoksista. Rovaniemen Seurakunta järjestää Sateenkaarihartauden ja lappilaisia makuja pääsee maistelemaan brunssille.

Arctic Pride -tapahtuman yhteydessä huipentuu myös kolmen maan koulutushanke Chasing the Rainbow.

Helmikuun 19. päivään asti etsitään myös vuoden lappilaista tasa-arvotekoa. Kyse on Rovaniemen seta ry:n järjestämästä kilpailusta, jonka tavoitteena on nostaa esiin yhdenvertaisuutta edistäviä tekoja, ihmisiä ja tahoja. Kilpailun tavoitteena on edistää seksuaalista- ja sukupuolista tasa-arvoa ja ihmisten hyvinvointia.

Arctic Pride -tapahtuman järjestää Rovaniemen Seta ry. Vuonna 2015 viikonlopun mittainen tapahtumakokonaisuus keräsi 1 500 kävijää. Tänä vuonna tapahtumia on pitkin viikkoa ja kävijöitä odotetaan yli 2 000.

Nelli Milan
Aamyko Iddiols
Tatu V

» Jutun oma sivu
Linz saa pariskunnat liikennevaloihinsa takaisin

Sami Mollgren • 09.02.2016 06:59 UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • EU

Uutistoimisto Reutersin raportoima Wienin liikennevalokampanja sai keväällä innostuneen vastaanoton sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi Twitterissä (kuvakaappaus Twitteristä)
Itävaltalaisen Linzin kaupungin valtuusto päätti perjantaina, että joulukuussa poistetut miespareja, naispareja ja heteropareja kuvaavat jalankulkijoiden liikennevalot palaavat katukuvaan.

Itävallan vapauspuoluetta (FPÖ) edustava kaupungin liikenneasioista vastaava paikallispoliitikko Markus Hein poistatti pariskunnat liikennevaloista joulukuussa. Hän perusteli poistoa sillä, että liikennevalojen tehtävä on ohjata liikennettä, eikä ohjata ihmisiä elämään elämäänsä tietyllä tavalla. Hänen mielestään homojen oikeudet ovat edenneet kylliksi. Hein sanoi tuolloin olleensa liikennevalojen hahmojen vaihtamista vastaan jo alkuaan.

Jupakka synnytti kaupunginvaltuustossa mittelön FPÖ:n ja muiden ryhmien välille. Muut ryhmät halusivat pitää valot merkkinä suvaitsevaisuudesta.

Hein ilmoitti sietävänsä kaupunginvaltuuston tekemää päätöstä siihen asti, kun hänen tekemäänsä valitukseen tulee päätös.

Linzin liikennevalojen kuvitus toteutettiin lahjoitusvaroin. Wien oli ottanut vastaavanlaiset kuvat jalankulkijoiden liikennevaloihin keväällä 2015 järjestetyn Eurovision laulukilpailun alla. Vastaavanlainen projekti toteutettiin myös Salzburgin kaupungissa.

Ylä-Itävallassa Tonavan varrella sijaitseva noin 200 000 asukkaan Linz on Itävallan kolmanneksi suurin kaupunki.


» Jutun oma sivu
Kuvagalleria: QX Gay Gaala 2016

Sami Mollgren • 08.02.2016 17:48 • 1 kommentti. KUVAGALLERIAT • KOTIMAA
Helsingin Savoy-teatterissa perjantaina 5. helmikuuta järjestetyssä QX Gay Gaalassa palkittiin sateenkaarikulttuuria edistäneitä henkilöitä ja tahoja, jotka ovat puheillaan tai teoillaan edistäneet hlbti-vähemmistöjen asemaa vuoden 2015 aikana.

Vuoden homo -tittelillä palkittiin Saara Aalto ja Vuoden hetero -tittelillä Ville Niinistö. Tunnustuksia jaettiin yli kymmenessä muussakin sarjassa. Tapahtuman juonsi Miitta Sorvalin luoma hahmo Tellervo von Appelgren. Esiintymässä nähtiin Saara Aalto ja Laura Voutilainen. Gaalan käsikirjoituksesta ja ohjauksesta vastasi Jukka Kuronen.

QX Gay Gaalan tuottaa ruotsalainen QX Förlag Ab, joka on järjestänyt QX Gay Gaalan Ruotsissa jo 17:nä vuonna. Suomessa tapahtuma järjestettiin nyt kolmannen kerran.

KATSO KUVAGALLERIA JUTUN OMALTA SIVULTA


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Saamelaiskulttuurin hlbti-vähemmistöt hiljalleen esiin

Sami Mollgren • 06.02.2016 11:22 • 3 kommenttia. YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA
Suvi Westin ohjaama dokumenttielokuva Sparrooabbán (Minä ja pikkusiskoni) valittiin yleisösuosikiksi Helsingissä tammikuun lopussa järjestetyillä DocPoint-dokumenttielokuvafestivaaleilla.

Elokuva käsittelee samaa sukupuolta olevan rakastamista saamelaisyhteisössä ohjaajan Helsinkiin muuttaneesta naisen kanssa parisuhteessa elävän pikkusiskon Kaisan kautta. Kaisan seksuaalinen suuntautuneisuus on ollut torjuttu asia saamelaisyhteisössä. Diakonin ammattiin kouluttautunut Kaisa ei kuitenkaan itse halua katkaista yhteyttä juuriinsa, äidinkieleensä ja uskontoonsa. Esillä on puolustautumisen vaikeus sekä asenteista kumpuava häpeän ja syyllisyyden leima. Elokuva ei kuitenkaan maalaa aivan lohdutonta kuvaa kahteen vähemmistöön kuulumisesta.

Sparrooabbán esitetään Yle TV1:llä maanantaina 29. helmikuuta 2016.

Saamelainen hlbti-vähemmistö kohtaa vanhoillisen asenneilmaston

Muinaisen saamelaiskulttuurin piirissä sukupuolisuuden moninaisuuden on arveltu olleen hyväksyttyä tai ainakin siedettyä. Vuosisatainen kristinopin vaikutus on kuitenkin vaikuttanut asenteisiin, ja hlbti-aihepiiri on ollut paljolti vaiettu ja torjuttu.

Viime vuosina hlbti-vähemmistöistä on kuitenkin alettu puhua ja erilaista aktivismia on syntynyt, ja esimerkiksi pride-tapahtumia on järjestetty. Saamelaisyhteisön piirissä on myös nähty yksittäisiä seksuaalivähemmistöihin kuuluvien tunnettujen henkilöiden kaapistatuloja.

Queering Sápmi -projekti pyrkii edistämään saamelaisten hlbti-vähemmistöjen asemaa ja saamaan ihmiset ajattelemaan ja keskustelemaan, miten mahdollisuutta elää Lapissa identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta ja seksuaalisudesta huolimatta voidaan pitkällä tähtäimellä vahvistaa. Ruotsissa toimiva saamelainen nuorisojärjestö Sáminuorra on ottanut myös asiakseen edistää hlbti-vähemmistöjen asemaa.

Saamelais-pride Suomessa keväällä 2016

Vuoden 2016 Sápmi Pride -tapahtuma järjestetään Suomen Inarissa toukokuun lopussa. Tapahtuma järjestetään vuorovuosin eri Saamenmaan paikkakunnilla Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa.

Saamelaisten kansallispäivä 6. helmikuuta

Saamelaisten kansallispäivää vietetään 6. helmikuuta. Tuona päivänä vuonna 1917 Pohjoismaiden saamelaiset päättivät Norjan Trondheimisssa pidetyssä saamelaiskokouksessa käynnistää valtionrajat ylittävän keskinäisen yhteistyön, jolla turvattaisiin mahdollisuutta perinteisiin elinkeinoihin. Suomessa saamelaisten kansallispäivä merkittiin almanakkoihin vuonna 2004.

Saamelaisaluetta ovat Norjan ja Ruotsin pohjoisosat, Suomen pohjoisin osa, ja Venäjällä saamelaisia asuu Kuolan niemimaalla. Saamelaisia katsotaan olevan 50 000 - 100 000. Arvion vaihtelu johtuu siitä, että saamelaisuuden määritelmä ei ole yksiselitteinen. Saamelaiseen alkueräiskansaan kuuluvia elää myös saamelaisalueen ulkopuolella. Euroopan unionin alueella saamelaiset ovat ainoa tunnustettu alkuperäiskansa.» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Saara Aalto on vuoden homo - #gaygaala

Sami Mollgren • 05.02.2016 22:37 • 2 kommenttia. UUTISET: VIIHDE JA KULTTUURI • KOTIMAA
Helsingin Savoy-teatterissa perjantaina järjestetyssä QX Gay Gaalassa palkittiin sateenkaarikulttuuria edistäneitä henkilöitä ja tahoja, jotka ovat puheillaan tai teoillaan edistäneet hlbti-vähemmistöjen asemaa vuoden 2015 aikana.

Tunnustuksia jaettiin 13 sarjassa. Lisäksi kunniapalkinnolla palkittiin Setan Yhdenvertainen vanhuus -projekti.

VUODEN HOMO: Saara Aalto

VUODEN HETERO: Ville Niinistö

VUODEN HLBTI-YRITTÄJÄ: Jenni Ahtiainen

VUODEN DRAG: NikoLa

VUODEN KOTIMAINEN ARTISTI: Antti Tuisku

VUODEN KOTIMAINEN BIISI: Antti Tuisku - Peto on irti

VUODEN TV-TÄHTI: Pirjo Heikkilä

VUODEN KEEP UP THE GOOD WORK: Finlayson

PALKINTO HOMOKULTTUURIN EDISTÄMISESTÄ: Gay kuoro Out’n Loud

VUODEN SHOW, KONSERTTI: Jari Sillanpään 50-vuotisjuhlakonsertti

Myös illanviettopaikkoja ja kahviloita palkittiin: Tampereen Mixei, Helsingin Kalliossa sijaitseva Bear Park Cafe sekä Helsingin dtm.

Tapahtuman juonsi Miitta Sorvalin luoma hahmo Tellervo von Appelgren. Esiintymässä nähtiin Saara Aalto ja Laura Voutilainen. Gaalan käsikirjoituksesta ja ohjauksesta vastasi Jukka Kuronen.

QX Gay Gaalan tuottaa ruotsalainen QX Förlag Ab, joka on järjestänyt QX Gay Gaalan Ruotsissa jo 17:nä vuonna. Suomessa tapahtuma järjestettiin nyt kolmannen kerran.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Helsinkiläinen yökerho Hercules julkisti uuden sijaintinsa

Sami Mollgren • 05.02.2016 16:20 • 23 kommenttia. UUTISET: PÄÄKAUPUNKISEUTU JA UUSIMAA • KOTIMAA

Hercules sijaitsi Lönnrotinkadulla 15 vuoden ajan.
Helsingin Lönnrotinkadun varrella sijainneista vanhoista tiloistaan tammikuun alussa lähtemään joutunut 15 vuotta toiminut yökerho Hercules on nyt julkistanut uuden sijaintinsa Facebookissa, jossa sen sivulle on päivitetty uusi osoite.

Ravintolan uusi osoite on jo aiemman arvelun mukaisesti Etu-Töölössä Pohjoisella Rautatiekadulla numerossa 21 B. Tuleviksi aukioloajoiksi on mainittu 14-04 päivittäin. Ravintolan on luvattu aukeavan helmikuussa, mutta remontin jatkuvan vielä muutaman viikon.

KY:n talossa ovat aiemmin toimineet esimerkiksi yökerhot KY-Exit ja Venue.

Vuonna 2000 avattua Hercules-yökerhoa pyörittävä Moek Trading Oy omistaa myös Helsingin Mannerheimintiellä sijaitsevan vuonna 1998 avatun Mann's Street -ravintolan. Omistajakaksikon ensimmäinen ravintolayritys Cafè Escale avasi Kansakoulukadulla vuonna 1994 ja toimi vuoteen 2001 asti.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Seta haluaa Suomeen hlbti-toimintaohjelman

Sami Mollgren • 05.02.2016 10:40 UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • KOTIMAA
Seta osallistui useiden muiden toimijoiden tavoin oikeusministeriön torstaina järjestämään seminaari- ja kuulemistilaisuuteen, jossa käsiteltiin kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman valmistelua. Järjestön pääsihteeri Kerttu Tarjamo esitti omassa puheenvuorossaan, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuskysymykset tarvitsevat oman toimintaohjelman.

- Seta haluaa, että osana kansallista ihmisoikeustoimintaohjelmaa hallitus määrittelee sekä konkreettiset toimenpiteet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyvinvoinnin ja yhdenvertaisen kohtelun edistämiseksi kaikilla hallinnonaloilla että lhbti-asioiden koordinaatiovastuun valtioneuvostossa ja valtionhallinnon sisällä, Tarjamo sanoi.

Setan mukaan valtioneuvoston ihmisoikeusselonteossa (2014) seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisoikeudet on määritelty yhdeksi aiemmin katveeseen jääneeksi alueeksi, jonka kehittämiseen tulee satsata esimerkiksi laatimalla erillinen toimintaohjelma ja ratkaisemalla aihepiirin koordinaatio valtionhallinnossa.

- Valtioneuvoston toiminta lhbti-asioissa on tällä hetkellä hajanaista. Koordinaatio puuttuu, ja asiaan erikoistuneita viranhaltijoita on vain muutamia. Lhbti-ihmisten oikeuksien kehittämiseen liittyvät hankkeet ovat toistuvasti päätyneet poliittisen kiistelyn kohteeksi, konkreettisia esimerkkejä tällä hetkellä ovat translaki sekä äitiyslaki.

Setan mukaan toimintaohjelma linjaisi selvästi yhdessä asiakirjassa mitä hallitus aikoo kaudellaan tehdä, samalla tulisi osoittaa toimintaan myös vastuulliset toimijat ja resurssit.

Aito avioliitto ry myös paikalla tilaisuudessa - vaati tasa-arvoisen avioliittolain kumoamista

Samaa sukupuolta olevien parien yhdenvertaisuutta vastustava Aito avioliitto ry piti myös tilaisuudessa puheenvuoron. Yhdistys kertoi ottavansa kantaa miehen ja naisen välisen avioliiton sekä lasten perusoikeuksien puolesta. Yhdistys kertoi olevansa huolissaan lasten oikeuksien murenemisesta ja siitä, että vielä voimassa oleva naisen ja miehen välinen avioliittolaki tulkitaan syrjiväksi ja ihmisoikeuksien vastaiseksi.

Yhdistyksen mukaan "nykyinen avioliittolaki on ihmisoikeuksien mukainen", mutta 1.3.2017 voimaan tuleva uudistus "loukkaa lapsen ihmisoikeuksia". Yhdistys haluaa, että "eduskunta kumoaa uuden avioliittolain".

Aito avioliitto ry myös kritisoi ihmisoikeus-termin käyttämistä avioliittolain uudistuksen perusteluna. Yhdistys katsoo, että samaa sukupuolta olevien avioliitto ei olisi sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeusasia - sekoittaen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt keskenään. Lisäksi Aito avioliitto ry ei kannanotossaan tuo esiin sitä, että avioliittolailla ei säädetä aikuisten ja lasten välisiä perhesuhteita, vaan yksinomaan kahden aikuisen välistä suhdetta.


» Jutun oma sivu
 

Arkisto

Valitse vuosi ja viikko


vain uutiset | kaikki
  Mainonnan paikka  
© Sateenkaariyhteisöt ry 2001-2016 - Tietoa meistä - Yhteystiedot ja palaute - FAQ - Käyttöehdot Tekstiviestipalvelut tarjoaa Labyrintti Media Oy