ranneliike.net - Homokansan yhdistävä tekijä
Tunnus    Salasana    
  


dtm
Sinuiksi - tuki- ja neuvontapalvelu
www.seksipertti.fi
Palveluoppaassa mukanaShiatsuhierontaa, akupunktiota ja reikihoitoa. Vastaanotto Hakaniemen metron läheisyydessä. Myös ilta- ja viikonloppuaikoja.

Jutut viimeisen seitsemän vuorokauden ajalta

Jutut viimeisen seitsemän vuorokauden ajalta, yhdellä sivulla. Saat luettavaksesi haluamasi viikon arkiston valitsemalla vuoden ja viikon oikean reunan valikosta.

Pohjois-Irlannin homokakkutapaus: leipomo ei voi kieltäytyä palvelemasta uskonnollisiin syihin vedoten

Sami Mollgren • 25.10.2016 13:21 UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • EU
Muutoksenhakutuomioistuin katsoo, että leipomoyrittäjän kieltäytyminen kristilliseen vakaumukseen vedoten homomyönteisen viestin sisältävän kakun leipomisesta oli syrjintää.

Keväällä 2015 oikeus tuomitsi Pohjois-Irlannin Belfastissa toimivan leipomon seksuaaliseen suuntautuneisuuteen perustuvasta syrjinnästä.

Ashers Bakery -niminen leipomo oli vuonna 2014 kieltäytynyt tekemästä kakkua, johon olisi tullut homoavioliittomyönteinen teksti Support Gay Marriage ja koristeeksi Seesamtie-sarjan Bert ja Ernie -hahmoja. Kakku oli tarkoitus saada tilaisuuteen, jossa olisi juhlistettu Andrew Muirin valintaa pormestariksi. Hän on Pohjois-Irlannin ensimmäinen avoimesti homoseksuaalisuudestaan kertonut pormestari.

Leipomo oli ehtinyt jo hyväksyä toimeksiannon, mutta perui sen ja perusteli kieltäytymistä omistajaperheen kannattamilla kristillisillä arvoilla.

Kakun Queer Space järjestön järjestämään tilaisuuteen tilannut Gareth Lee valitti asiasta tasa-arvoviranomaiselle, ja lopulta oikeus määräsi Leipomon maksettavaksi 500 punnan (vajaan 700 euron) vahingonkorvauksen.

Leipomo korostaa, että kyse oli kakkuun halutusta viestistä, ei kakun tilaajan seksuaalisesta suuntautuneisuudesta. Leipomon mukaan henkilökunta ei ollut edes tietoinen Leen homoseksuaalisuudesta.

Oikeus perusteli päätöstään sillä, että leipomo ei ole uskonnollinen yhteisö, vaan kaupallinen yritys. Yritys ei voi oikeuden mukaan rajata tarjoamiaan palveluja vain ihmisille, jonka näkemykset vastaavat yrityksen omistajien uskonnollista katsomusta.

Lee lahjoitti saamansa korvaussumman hyväntekeväisyyteen.


» Jutun oma sivu
Tšekki: Sisäinen adoptio tulossa rekisteröityyn parisuhteeseen

Sami Mollgren • 25.10.2016 13:17 UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • EU

Praha, Tšekki
Tšekissä rekisteröidyssä parisuhteessa eläville on tulossa oikeus adoptoida puolisonsa lapset. Perustuslakituomioistuimen kesällä tekemän päätöksen mukaan sisäisen adoption kielto on perustuslain vastainen.

Asiasta kertoo Suomessa Yle.

Maan hallitus on hyväksynyt asiaa koskevan lakiesityksen. Seuraavaksi asia siirtyy parlamentin käsiteltäväksi, jossa molempien kamarien on hyväksyttävä hallituksen esitys. Esityksen arvioidaan menevän läpi.

Kansan selvä enemmistö hyväksyy mielipidetiedustelujen mukaan sisäisen adoption sallimisen.

Tšekissä samaa sukupuolta olevat ovat voineet rekisteröidä parisuhteensa heinäkuusta 2006 lukien. Maan tuolloinen presidentti Vaclav Klaus kieltäytyi hyväksymästä parisuhdelakia, mutta maan parlamentti jyräsi presidentin veton.

Asenneilmasto Tšekissä on mielipidekyselyjen antaman tuloksen valossa muuttunut seksuaalivähemmistöjen kannalta myönteisempään suuntaan. Samaa sukupuolta olevien oikeutta rekisteröityyn parisuhteeseen tukee noin kolme neljästä, ja sen kohdalla asenteet paranivat merkittävästi parisuhdelain voimaantulon aikoihin.

Aivan viime aikoina kansan enemmistön suhtautuminen avioliiton avaamiseen myös homopareille on kallistunut myönteisen puolelle. Samaa sukupuolta olevien parien oikeudella ulkoiseen adoptioon on nykyään suunnilleen yhtä paljon tukijoita kuin vastustajia.


» Jutun oma sivu
Professori kirkkohallituksen avioliittoselvityksestä: "keittiöjuridiikkaa"

Sami Mollgren • 24.10.2016 12:20 UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • KOTIMAA
Kirkon piirissä toimivan Tulkaa kaikki -liikkeen Helsingissä lauantaina 22. lokakuuta järjestetyssä tilaisuudessa keskusteltiin muun muassa erilaisten laintulkintojen synnyttämästä tilanteesta sukupuolineutraalin avioliittolain suhteen, kerrotaan maanantaina julkaistussa tiedotteessa.

Piispainkokous ja kirkkohallitus ovat uuden avioliittolain vaikutuksista antamissaan kannanotoissaan katsoneet, että papeilla ei olisi oikeutta vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja jatkossakaan. Helsingin hiippakuntavaltuuston mielestä vihkimisille taas ei ole estettä.

Siviilioikeuden professori Urpo Kangas pitää kirkkohallituksen tiistaina julkaisemaa avioliittolakiin liittyvää oikeudellista selvitystä juridisesti heiveröisenä.

- Selvitys ei ole juridisesti korkeatasoinen, Kangas sanoi alustaessaan asiasta lauantaina Helsingissä.

Kirkkohallituksen selvityksessä esitetty tulkinta on muutenkin jakanut näkemyksiä. Selvityksen hyväksyneen kirkkohallituksen täysistunnon kaksi jäsentä, kirkkoherra Kalervo Salo ja kv-asiantuntija Tarja Kantola jättivät päätökseen eriävän mielipiteen, jossa kiinnitettiin huomiota kirkon jäsenten tasa-arvoisen kohtelun näkökulman sivuuttamiseen.

Helsinkiin kokoontuneet papit ja maallikot pitivät tärkeänä, että avioliittolain vaikutuksista käydään tosiasioihin perustuvaan keskustelua eikä ristiriitoja lakaista maton alle erilaisin puutteellisin selvityksin, ja keskiöön tulee nostaa kirkon jäsenten oikeudet ja yhdenvertainen kohtelu.

Professori Kangas pitää kirkkohallituksen selvitystä "keittiöjuridiikkana"

Kankaan mukaan kirkkohallituksen käsitys juridisesta hierarkiasta on virheellinen. Hän katsoo, että kirkkohallitus nostaa kirkkokäsikirjan juridisessa hierarkiassa perustuslain yläpuolelle väittäessään, että käsikirjan sukupuoliin viittaavat sanat riittäisivät oikeuttamaan perustuslain ja avioliittolain määräysten sivuuttamisen. Perustuslaissa säädetään ihmisten yhdenvertaisuudesta. Avioliittolaki ei 1.3.2017 lähtien erittele avioliittoon aikovien henkilöiden sukupuolia. Kangas totesi, että oikeudellisesta näkökulmasta käsikirja on eräänlainen opas, jonka mukaan kirkolliset toimitukset suoritetaan.

Kangas kiinnitti huomiota kirkkohallituksen käsitykseen, jonka mukaan "papilla ei ole yleistä vihkimisoikeutta".

- Tämä on merkillistä, koska laissa nimenomaan todetaan, että on. Kirkkohallitus soveltaa tässä keittiöjuridiikkaa. Ei voi olla virassa olevaa pappia, jolla ei olisi oikeutta vihkiä, sanoi Kangas.

Kangas tähdensi myös, että koska papin vihkioikeuden antaja ei ole kirkko vaan valtio, kirkolla ei edes periaatteessa ole oikeutta rajoittaa papin oikeutta ja velvollisuutta vihkiä. Rajoitus olisi mahdollinen vain, jos kirkolla itsellään olisi asiasta laintasoinen määräys. Tällaista määräystä ei ole. Virkavelvollisuudesta kieltäytyminen taas voi hänen mukaansa johtaa jopa syytteeseen syrjintärikoksesta.

Kankaan mielestä kirkon olisi viisaampaa ratkaista suhteensa avioliittolakiin itse kuin jättää se syyttäjien ja tuomarien varaan. Ratkaisu olisi hänen mukaansa se, että kirkko alkaisi noudattaa avioliittolakia normaaliin tapaan eli vihkisi sitä pyytävät parit, mutta jättäisi viranhaltijoille myös mahdollisuuden kieltäytyä vihkitoimituksesta.

Kankaan mukaan kirkon olisi syytä "ojentautua ja ymmärtää, että avioliittolaki on Suomen voimassa olevaa oikeutta ja sitä on syytä noudattaa". Avioliittolaki ei tule palaamaan vanhaan malliinsa, Kangas sanoi.

Ennen kuin kirkko ryhtyy minkäänlaisiin rankaisutoimiin avioliittolakia noudattavien pappien rankaisemiseksi, sen tulisi Kankaan mukaan miettiä, onko se valmis kantamaan myös seuraukset.

- Lähteekö kirkosta silloin tuhansia vai kymmeniä tuhansia, Kangas kysyi.

Lauantaina Alppilan kirkossa Helsingissä pidetyn seminaarin järjestäjä oli Tulkaa kaikki -liike. Se kertoo verkkosivuillaan olevansa vuonna 2005 perustettu kirkon uudistusmielisten jäsenten ja ystävien yhdysside. Tulkaa kaikki -liike kertoo haluavansa herättää rehellistä keskustelua kirkon perustehtävästä, lisätä kirkollisen päätöksenteon avoimuutta ja luoda siltoja eri tavoin ajattelevien välille.


» Jutun oma sivu
Veikö some-raivo mahdollisuuden edistää hlbti-yhdenvertaisuutta?

Sami Mollgren • 24.10.2016 10:16 • 4 kommenttia. NÄKÖKULMAT • KOTIMAA
Päivittäistavarakauppaketju Lidl aloitti perjantaina kampanjan, jolla mainostettiin maitojen uutta merkkiä. Mainosten iskulauseissa viitattiin hlbti-vähemmistöille tuttuihin asioihin; kaapistatuloon ja (sukupuoliominaisuuksiltaan) väärässä kehossa olemiseen.

Kampanja antoi aiheen ns. some-raivolle, johon kommenttinsa antoi myös Setan puhjeenjohtaja, tarkastelematta asiaa ainakaan julkisuudessa mitenkään kolikon eri puolilta.

Lidl keskeytti kampanjan nopeasti, jo viikonlopun aikana.

Kyllä, meillä hlbti-vähemmistöön kuuluvilla on paljon omakohtaisia surullisia tarinoita kerrottavana kaapista tulemisen vaikeudesta edes itselle, saati sitten muille. Transsukupuoliset ovat joutuneet kohtaamaan tuskaa siitä, että ulkoiset sukupuoliominaisuudet eivät vastaa koettua sukupuolta. Moni on saanut matkansa varrella kokea pilkkaa, syrjintää, väkivaltaa ja paljon muutakin muuhun kuin ihmisarvoiseen elämään kuuluvaa. Moni nuori kipuilee tällaisten asioiden kanssa tänä päivänä ja todennäköisesti vielä tulevaisuudessakin.

Olisiko tässä ollut kuitenkin hyvä mahdollisuus lähteä mukaan peliin ja edistää hlbti-vähemmistöjen asiaa mitä jokapäiväisimmän käyttöhyödykkeen siivellä?

Kritiikki on täysin ymmärrettävää silloin, kun mainonnassa tai missä hyvänsä muussa viestinnässä osoitetaan sormella halventavasti tai ennakkoluuloisesti. Nyt viesti oli kuitenkin luonteeltaan neutraali, eikä mitenkään pahantahtoinen tai pilkallinen. Toki on myönnettävä, että suoranainen yhteys hlbti-vähemmistöihin kuuluvien kokemuksiin on ohut ja erittäin pinnallinen - oikeastaan vain terminologian vahvuinen. On kuitenkin vaikea keksiä, että mikä siinä olisi loukkaavaa - paitsi ehkä se, että hlbti-vähemmistöjen todellisuutta hyödynnetään kaupallisesti.

Edellisessäkin tietysti pitää muistaa, ettei tässäkään asiassa sovi asettautua yksilöllisten kokemusten yläpuolelle sen enempää kuin missään muussakaan.

Tulkoon joka tapauksessa sanotuksi, että yleisellä tasolla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuden edistämisen kannalta kampanjan ampuminen alas ei välttämättä ollut ihanneratkaisu. Mahdollinen laajempi lopputulema tästä nimenomaisesta some-raivon ilmentymästä on se, että yritykset eivät kohta lainkaan uskalla ottaa mainontaansa hlbti-teemoja - joka normalisoisi mainittujen vähemmistöjen paikkaa yhteiskunnassa. Yritykset pelkäävät tällaisia arvaamattomia reaktioita.

Ja jos joku uskaltaakin käsitellä aihepiiriä, niin korkeintaan realismista kaukana olevin haahkanuntuvilla täytetyin silkkihansikkain. Suhtautuminen tällaisiin hyväntahtoisiin tapauksiin on syytä nähdä sekä yhdenvertaisuuden mittarina että keinona edistää yhdenvertaisuutta.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Kauppaketju Lidl keskeytti hlbti-aihepiiriä sivuavan mainoskampanjan kohun vuoksi

Sami Mollgren • 23.10.2016 23:58 • 16 kommenttia. UUTISET: YLEISET • KOTIMAA
Kauppaketju Lidl on keskeyttänyt some-kohun vuoksi perjantaina käynnistämänsä maitotuotteitaan koskevan mainoskampanjan, jossa viitattiin hlbti-vähemmistöön liittyvään terminologiaan, esimerkiksi kaapista tulemiseen.

Kampanjalla mainostettiin maitojen uutta tuotemerkkiä; aiempi Milbona muuttui Pohjolan meijeriksi. Mainoskampanjan viesteissä viitattiin omasta seksuaalisesta suuntautuneisuudesta tai sukupuolivähemmistöön kuulumisesta kertomiseen, kaapistatuloon: "Vihdoin uskalsin tulla ulos maitokaapista" sekä transsukupuolisuuteen viitaten "Tunsin olevani oikea maito väärässä tölkissä".

Lauantaina asia nousi esiin Tämän kylän homopoika -blogissa. Sosiaalisessa mediassa syntyneessä keskustelussa jotkut ovat ilmaisseet pitävänsä mainoksia homo- ja transfobisina. Mainoksia kohtaan kriittisiä mielipiteitä esittäviin kuuluu esimerkiksi Setan puheenjohtaja Panu Mäenpää, jonka Twitter-kommentissa todetaan kampanjan olevan "Julmaa, asiatonta pilaa". Osa kommentoijista taas kertoo kokeneensa mainokset myönteisenä huomiona hlbti-vähemmistöjä kohtaan. Osa puolestaan on harmistunut mainoksia kohtaan esitetystä kritiikistä.

Kohun saattelemana Lidl poisti kampanjan kuvamateriaalin Facebook-sivutaan. Uudessa mainoksessa viestinä on vain "Milbona on nyt Pohjolan meijeri".

Alkuvuodesta 2016 uimari Ari-Pekka Liukkonen esiintyi Lidlin tv-mainoksissa. Kesällä 2016 kerrottiin kauppaketjun ja uimarin välisestä Sportyfeel-urheiluravinteita koskevasta kaksivuotisesta yhteistyöstä. Helmikuussa 2014 Liukkonen "tuli ulos kaapista" kertomalla Ylen suorassa Urheiluviikonloppu-ohjelmassa homoseksuaalisuudestaan.

Saksalaislähtöinen päivittäistavarakauppaketju Lidl toimii 26 maassa Euroopassa. Suomessa toiminta alkoi vuonna 2002.

Päivitys 24.10. klo 09.10: Lisätty kuva ja maininta kauppaketjun ja Liukkosen yhteistyöstä.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Saksassa esiteltiin lakiehdotus vankeustuomioiden hyvittämiseksi


Homomuistomerkki Frankfurtissa, historiallisen kävelyn yksi kohde.
Saksassa pahamainen lakipykälä 175 vei kymmenet tuhannet homomiehet vankilaan ennen vuotta 1969. Syynä oli intiimi kanssakäyminen samaa sukupuolta olevan kanssa. Oikeusministeriössä valmisteltu lakiesitys toisi vahingon kärsineille usean tuhannen euron hyvityksen.

Kertakorvaus olisi 3 000 euroa ja sen päälle tulisi 1 500 euroa jokaisesta alkavasta vankilavuodesta. Kansainväliset uutistoimistot AFP ja dpa kertovat lain sisällöstä. Ministeriö arvioi, että korvauksensaajia on vielä elossa n. 5 000.

Tarkoituksena on purkaa tuomiot, joita annettiin sodanjälkeisessä Liittotasavallassa ja DDR:ssä. Seuraavana asiaa käsittelee Saksan hallitus. Sen jälkeen seuraa käsittely parlamentissa. Takavuosina säädetty homoseksuaalisten kontaktien kielto nähdään nykykäsityksen mukaan ”merkittävässä määrin perustusoikeuksien vastaisena”.

Saksassa on erityisesti kritisoitu sitä, että sodan jälkeen jäi voimaan natsien tasan 70 vuotta sitten säätämä kovennettu laki homosuhteiden kriminalisoinnista. DDR kumosi kovennetun lain 1968 ja Liittotasavalta lievensi sitä 1969. Kuitenkin se säilyi lakikirjassa vuoteen 1994 saakka. Natsiajan homorangaistukset kumottiin vuonna 2002, mutta vuoden 1945 jälkeen annetut rangaistukset säilyivät voimassa.

Saksalainen kansanedustaja Volker Beck pitää suunniteltuja hyvityksiä liian pieninä. Jo se, että poliisi aloitti tutkinnan, merkitsi useille työpaikan ja kunnian menetystä. Tällaisetkin asiat pitäisi huomioida hyvityksiä pohdittaessa. Lakipykälä 175 oli rankka sen ajan nuorille sukupolville. Monilta 50- ja 60-luvun nuorilta homoilta ryöstettiin osa nuoruutta. Lakiesityksestä puuttuu kollektiivinen hyvitys.

CDU:n kansanedustaja Jan-Marco Luczak toivoi, että asia päätetään nopeasti, koska tuon ajan eläneiden rivit harvenevat nopeasti.

(uutinen perustuu eilen 21.10.2016 berliiniläisessä Tagesspiegel-lehdessä olleeseen artikkeliin)Ensin jahtasivat natsit, sitten Liittotasavallan viranomaiset

Toukokuun 16. päivänä 2016 Tagesspiegel-lehdessä kerrottiin Wolfgang Lauingerista, jota 1940-luvulla vainosivat natsit ja sodan jälkeen Liittotasavallan viranomaiset. Sama tuomari, joka natsiaikana jahtasi homoja, jatkoi virassaan sodan jälkeen.

Wolfgang Lauinger oli 27 vuotias, kun hän sodan loppuessa huoahti ja toivoi kaiken olevan ohi. Hänet oli sodan alkuvaiheessa 1940 erotettu Wehrmachtista. Hän oli puolijuutalainen. Hän oli liittynyt Frankfurtissa salaiseen ”Swing-Jugend” -ryhmään. Kuunneltiin jazzia ja pidettiin pitkää tukkaa. Gestapo oli nopeasti paikalla. Vaara oli kaksinkertainen, koska Lauinger oli myös homo.

Natsi-Saksassa oli vuonna 1936 perustettu valtakunnallinen keskus homoseksuaalisuuden ja aborttien kitkemiseksi. Asian pani toimeen SS:n johtaja Heinrich Himmler, joka vuosien ajan puuhaili arjalaisen rodun alkuperän selvittämisessä. (Himmlerin toiminnasta kertoo vuonna 2012 ilmestynyt kirja: Himmlerin suuri suunnitelma, kirjoittaja Heather Pringle). Toimintaan kuului mm. homojen, mielisairaiden ja kehitysvammaisten hävittäminen.

Koko swing-ryhmä joutui vankilaan, mutta kuulusteluissa yksikään ryhmän jäsenistä ei paljastanut, että Lauinger on homo. Häntä syytettiin vain ulkomaan asemien kuuntelusta ja mahdollisesta (seksuaalisesta) irstailusta. Kun hänet oli pidätetty toisen kerran, hän katosi maan alle ja säilyi hengissä yli sodan.


Sodan jälkeen hän työskenteli Frankfurtin lentoasemalla liittoutuneiden palveluksessa, mutta viisi vuotta sodan jälkeen 1950 hänet pidätettiin yhdessä sadan muun nuoren miehen kanssa. Ilmianto oli johtanut pidätykseen. Pidätyksen syy: homoseksuaalisuus. Lauinger joutui samaan pidätyskeskukseen Hammelsgassella, jota jo natsit olivat käyttäneet. Syyttäjänä oli sama valtionsyyttäjä, Thiede, joka oli syyttäjänä jo natsivallan aikana. Jo silloin 1930-luvulla tämä syyttäjä oli keskittynyt homotapauksiin.

Frankfurter Rundschau -lehti teki tästä pidätysaallosta ison skandaalijutun.

Wolfgang Lauinger uskoo, että syyttäjä käytti samoja henkilökortistoja, joita natsit olivat koonneet. Hän joutui istumaan kahdekan kuukautta pidätettynä ja häntä kuulusteltiin yhä uudestaan ja uudestaan. Lauinger pyysi apua liittopresidentti Theodor Heussilta, mutta presidentti ei voinut auttaa. Kun tuli oikeudenkäynti, Lauinger vapautettiin. Nöyryytys oli valtava, samoin häpeä, joka tästä tapauksesta jäi.

www.tagesspiegel.de


Frankfurtin prosessi

Frankfurtin homoprosesseista on kerrottu useissa historiakirjoissa. Jo sodan alla 1938-39 oli ainakin 400 homoa pidätetty. Vuonna 1950 tutkinta aloitettiin 240 homoksi oletetun nuoren miehen osalta, mutta vain 100 päätyi oikeuteen. Syytteissä puhuttiin ”turmelluksesta” (”entartete”) ja julkisen moraalin häpäisemisestä sekä valtion perustan tuhoamisesta. Frankfurtin homot olivat paniikissa. Useimmat syytetyt menettivät työpaikkansa. On kerrottu ainakin viidestä itsemurhasta. Kohu laantui vasta oikeusprosessin aikana, kun Frankfurter Rundschau ja Spiegel asettivat ilmiantajan, erään ”rattopojan” todistelut kyseenalaisiksi.


» Jutun oma sivu
Indonesia: Presidentti vaatii poliisia suojelemaan hlbti-vähemmistöjä väkivallalta

Sami Mollgren • 22.10.2016 12:50 UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • ULKOMAAT
Indonesian presidentti Jokowi Widodo vaatii poliisia suojelemaan hlbti-vähemmistöihin kuuluvia lisääntyneeltä väkivallalta.

Ihmisoikeustoimijat ovat olleet pitkään huolissaan asenteiden kehityksestä Indonesiassa ja vaatineet presidentiltä kannanottoa. Human Rights Watch -järjestössä toimiva Kyle Knight pitää presidentin kannanilmaisua raikkaan ilman henkäyksenä.

Viime kuukausina väkivalta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan on lisääntynyt. Myös viranomaiset ovat puuttuneet vähemmistön vapauksiin; esimerkiksi hiljattain miespari pidätettiin siksi, että Facebookissa oli kuva parista suutelemassa.

Opetuksesta vastaava ministeri Muhammad Nasir puolestaan sanoi tammikuussa, että avoimesti homot opiskelijat olisi suljettava pois yliopistojen kampuksilta.

Maassa on estetty kymmenien hlbti-teemaisten verkkosivujen ja vähemmistöjen suosimien deittisovellusten käyttö, esimerkkeinä Grindr, Blued ja BoyAhoy. Joidenkin tietojen mukaan jopa 80 seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille suunnattun verkkosivuston ja sovelluksen käyttö on estetty. Rajoituksia perustellaan "poikkeavuuden propagoimisen" kitkemisellä.

Alkuvuodesta maassa toimivat verkkopalvelut joutuivat poistamaan homoteemaiset emojit. Viestintäministeriön edustaja Ismail Cawidu vaati tuolloin, että "sosiaalisen median on kunnioitettava niiden maiden kulttuuria ja tapoja, joissa niillä on suuri määrä käyttäjiä".

Homoseksuaaliset suhteet eivät ole Acehin itsehallintoaluetta lukuunottamatta Indonesiassa laittomia, mutta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyvät asiat ovat pääosin maltillista islamintulkintaa noudattavan kansan keskuudessa vaikea kysymys. Esimerkiksi televisiokanavien sateenkaarivähemmistöihin kuuluvia esiintyjiä on suvaittu.

Saarivaltio Indonesia on asukasluvultaan (234 miljoonaa) maailman neljänneksi suurin valtio ja suurin muslimienemmistöinen maa.» Jutun oma sivu
Iso-Britannia: homosuhteista tuomitut saavat armahduksen

Sami Mollgren • 20.10.2016 19:22 • 7 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • EU
Ison-Britannian hallituksen oikeusministeri Sam Gyimah kertoi torstaina, että samaa sukupuolta olevien välisestä seksuaalisuhteesta tuomion saaneet armahdetaan. Kymmenet tuhannet miehet saivat tuomion homosuhteista ennen kuin samaa sukupuolta olevien suhteet laillistettiin Englannissa ja Walesissa 1967, Skotlannissa 1980 ja Pohjois-Irlannissa 1982.

Kaikki nykylain sallimista teoista tuomitut armahdusta hakevat vielä elävät noin 15 000 saavat armahduksen ja teko poistetaan rikosrekisteristä, mutta joutuvat sitä erikseen hakemaan ja kukin tapaus selvitetään yksitellen. Joukkoarmahduksen asemesta kukin tapaus selvitetään yksitellen, koska “törkeää siveettömyyttä” koskevien pykälien mukaan on voitu tuomita myös tekoja, joissa toinen tekijä on suojaikärajaa vanhempi tai teossa ei ollut molemminpuoleista suostumusta.

Noin 50 000 jo kuollutta saavat armahduksen automaattisesti.

Aiheesta on Britanniassa keskusteltu vuosituhannen ensimmäiseltä vuosikymmeneltä lähtien. Vuonna 2012 kerättiin 37 402 allekirjoitusta kansalaisadressiin, jonka perusteella ylähuoneeseen tuotiin lakialoite, jossa pyydettäisiin postuumisti anteeksi Alan Turingin kohtelua 1950-luvun vaihteessa. Toisessa maailmansodassa saksalaisten salakirjoituskoodin murtamisessa isoa osaa näytellyt matemaatikko tuomittiin oikeudessa homosuhteesta, ja hänelle määrättiin silloisen rikoslain perusteella kemiallinen kastraatio. Hän kuoli 41-vuotiaana vuonna 1954, ja kuolinsyyksi oletetaan itsemurhaa.

Uusi laki tunnetaan Turingin lakina.

Kuningatar Elisabet armahti Turingin vuonna 2013. Sen jälkeen alkoi keskustelu homosuhteista tuomittujen yleisestä armahduksesta.

Armahdusmenettelyä on myös kritisoitu sillä perusteella, että armahduksen hyväksymisen voi nähdä samalla tuomion hyväksymisenä. Armahduksen asemesta toivotaan anteeksipyyntöä.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema kohentunut Isossa-Britanniassa

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema on viime vuosina kohentunut Britanniassa nopeasti. Pohjois-Irlanti on perinteisesti ollut hitain lakiuudistuksissa.

Maa on monissa hlbti-vähemmistöjen asemaa vertailevissa selvityksissä saanut hyvän sijoituksen. Esimerkiksi ILGA-Europe -järjestön maavertailussa Iso-Britannia on kolmannella sijalla; sen lainsäädäntö toteuttaa 81 prosenttia järjestön asettamista hlbti-vähemmistön asemaa koskevista tavoitteista. Spartacus-matkaoppaan keväällä 2016 julkaistussa vertailussa Iso-Britannia ja Ruotsi pitivät kärkipaikkaa.» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Ravintola dtm hyväksyy jatkossa oleskelulupakortin iän todistamisessa

Sami Mollgren • 19.10.2016 17:59 • 6 kommenttia. UUTISET: PÄÄKAUPUNKISEUTU JA UUSIMAA • KOTIMAA

Ravintola dtm:n sisäänkäynti Helsingin Mannerheimintiellä. Kuvassa esiintyvät ihmiset eivät liity tapaukseen.
Helsinkiläinen ravintola dtm on ilmoittanut Facebook-sivullaan, että jatkossa se hyväksyy myös Maahanmuuttoviraston myöntämän oleskelulupakortin asiakkaan iän todistamiseen, ajokortin tavoin.

- Tästä illasta lähtien dtm hyväksyy asiakkaan iän todistamiseen Maahanmuuttoviraston myöntämän oleskelulupakortin, kerrotaan dtm:n Facebook-sivulla

- Valvira on vastoin aikaisempaa ohjeistustaan ilmoittanut tänään Helsingin Sanomissa, että ravintola voi rinnastaa oleskelulupakortin ajokorttiin, jotka ovat molemmat viranomaisen myöntämiä, mutta eivät virallisia henkilötodistuksia. Siksi käytäntömme muuttuu nyt ja haastamme muut ravintolat mukaan tekemään saman linjauksen.

Lauantai-iltana joukko Regnbågshelgen-tapahtuman iltajuhlaan kutsuttuja henkilöitä ei päässyt ravintola dtm:ään sisään, koska heillä ei ollut ikänsä todistamiseen hyväksyttyjä henkilöpapereita - henkilökorttia, passia tai ajokorttia. Sen jälkeen tapahtuman järjestäjät päättivät siirtää tapahtuman pois ravintolasta ja jakaa Regnbågsankan-tunnustuksen ulkona. Asiasta käynnistyi vilkas keskustelu sosiaalisessa mediassa.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Saksa on kumoamassa vanhat homotuomiot - miten toimivat Suomi, Itävalta ja Englanti

vaeltaja2006 • 19.10.2016 10:39 • 11 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA

Rikollisia vuoteen 1971 saakka, sen jälkeenkin pitkään halveksittuja
Saksalainen Männer aktuell-lehti kyselee verkkosivullaan, miten toimivat Itävalta, Suomi ja Englanti vanhojen homoseksuaalisuudesta saatujen rangaistusten osalta. Saksa on kumoamassa vanhat homotuomiot ja maksamassa vahingonkorvausta tuomituille.

Sodan jälkeen 1960-luvun loppuun saakka Saksassa oli voimassa ankarat lait homoseksuaalisuudesta. Arviolta 50 000 miestä sai vankeustuomion homosuhteista. Nyt, lokakuun 2016 aikana, Saksan oikeusministeri Heiko Maas (sosdem) on luvannut esitellä lakiehdotuksen, joka kumoaisi vanhat epäoikeudenmukaisiksi koetut rangaistukset. Tuomituille myönnettäisiin vahingonkorvausta, ja sitä varten on varattu 30 miljoonaa euroa.

Saksa on ottamassa tässä asiassa johtoaseman. Itävalta todennäköisesti seuraa perässä. Itävallassa homoseksuaalisuus oli rangaistavaa vuoteen 1971 saakka. Kuitenkin sen jälkeenkin Itävaltaan jäi neljä homojen vastaista lakipykälää. Ns. suojaikäraja (seksuaalikontaktien alin sallittu ikä) nostettiin 18 vuoteen. Homoprostituutio kiellettiin. Itävallassa oli myös suomalaista kehotuskieltopykälää vastaava laki, jolla estettiin julkinen puhuminen homosuhteista. Oli myös kielto perustaa yhdistystä, jonka voitiin katsoa edistävän ”homohaureutta” ja aiheuttavan sen takia yleistä paheksuntaa.

Itävallan tiukat lait olivat voimassa 1990-luvulle, mutta korotettu suojaikäraja poistui vasta vuonna 2002, kun perustuslakituomioistuin kumosi korotetun suojaikärajan. Siihen saakka esim. 20-vuotias voitiin tuomita vankilaan, jos hänellä oli kontakti 17-vuotiaaseen.

Vuonna 2015 Itävallan parlamentti eli Nationalrat päätti, että vanhat tuomiot kumotaan. Valtionsyyttäjä ratkaisee 111 tuomitun homomiehen osalta asian vuoteen 2018 mennessä.Suomessa ei hankkeita tuomioiden kumoamiseksi

Suomessa homoseksuaalisuus oli rangaistavaa vuoteen 1971 saakka. Yli tuhat miestä ja 51 naista on saanut rangaistuksen homoseksuaalisuudesta vuosien 1891-1971 välisenä aikana. Heidät olisi voitu tuomita kahden vuoden vankeuteen, mutta useimmat saivat vain joitakin kuukausia ehdollista, koska heitä ei oltu rangaistu aikaisememin. Kati Mustola Helsingin yliopistosta kertoi Männer-lehdelle, että vain jotkut harvat todella joutuivat vankilaan. Mustolan mukaan pahin rangaistus oli julkinen häpeä. Monet menettivät työpaikkansa. Suomessa ei ole puhuttu tuomioiden kumoamisesta ja vahingonkorvauksista, ja tuomituilla on edelleen tämä tahra rikosrekistereissään.

Tuomioiden purkaminen tuskin tulee ajankohtaiseksi lähiaikoina, kun maassa on keskusta-kokoomus-perussuomalainen hallitus. Aikaisemmin Suomessa on puhuttu pakkosterilisaatioista ja vahingonkorvauksista uhreille. Viranomaiset ovat vedonneet siihen, että lait olivat sen ajan hengen mukaisia ja voimassaolevia lakeja. Siihen keskustelu on tyrehtynyt.

Kun Saksa kumoaa tuomiot, asia varmaan nousee Suomessakin esiin.


Isossa-Britanniassa Turingin tuomioita on pyydetty anteeksi

Englannissa 49 000 miestä tuomittiin vuoteen 1967 mennessä. Pahimmillaan vankeusrangaistus oli viisi vuotta. Julkisuudessa on puhuttu paljon matemaatikko Alan Turingin kohtalosta. Maaliskuussa 1952 hänet tuomittiin kemialliseen kastraatioon. Myöhemmin hän teki itsemurhan. Vuonna 2013 kuningatar julisti kuninkaallisen armahduksen. Vuonna 2015 konservatiivinen puolue lupaili yleistä armahduslakia, mutta sen jälkeen poliittinen tilanne on suuresti muuttunut Brexitin takia. Rahallisista korvauksista ei ole puhuttu.

Männer-lehti haastatteli Philip Moiria brittiläisestä lgbt-konsortiumista (Consortium of LGBT Voluntary and Community Organisations). Hän kertoo, että vuosien 1967 ja 2003 välillä 30 000 homomiestä ja biseksuaalia tuomittiin teoista, joista heitä ei olisi tuomittu, jos kumppanina olisi ollut nainen.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Ilga julkaisi selvityksen hlbti-vähemmistöihin kohdistuvista asenteista

Sami Mollgren • 19.10.2016 00:39 • 1 kommentti. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA

Ilgan asenneselvityksen kansikuva
Kansainvälinen hlbti-järjestö Ilga julkaisi tiistaina selvityksen, jossa tarkastellaan asenteita hlbti-vähemmistöihin kuuluvia kohtaan. Selvitystä varten haastateltiin lähes 100 000 ihmistä 65 maassa.

Varsinaisessa tilastossa huomioitiin lopulta 54 valtiota, joista saatiin yli 700 vastausta. Suomi ei ole mukana. Tuloksia voi tarkastella myös alueittain, viidessä eri ryhmässä: Afrikka, Aasia, Amerikat, Eurooppa ja Oseania. Venäjä on osa Aasiaa myös Euroopan puoleisilta osiltaan.

Yleiskuvassa Oseania näyttäytyy hlbti-vähemmistöjen kannalta asenteiltaan parhaana ympäristönä ja Afrikka vaikeimpana. Eurooppa on kokonaisuudessaan Amerikkoja hieman myönteisempi, kun taas Aasia on asenteiltaan lähempänä Afrikkaa kuin Amerikkaa.

Yli puolet vastaajista: ihmisoikeudet kuuluvat kaikille

Keskimäärin 67 prosenttia vastanneista katsoo vähintään jollain tasolla, että ihmisoikeudet kuuluvat kaikille, riippumatta seksuaalisesta suuntautuneisuudesta tai sukupuoli-identiteetistä tai sen ilmaisusta. Vahvasti tätä mieltä oli 53 prosenttia vastaajista ja 14 prosenttia jossain määrin.

Vastaajista 17 prosentin mielestä ihmisoikeudet eivät kuulu hlbti-vähemmistöille.

Nuorten ihmisten kiusaamisen hlbti-vähemmistöön kuulumisen vuoksi on 37 prosentin mielestä merkittävä ongelma. Lisäksi jossain määrin näin ajattelee 15 prosenttia vastaajista. Asiaa ei pidä ongelmana 27 prosenttia vastaajista.

Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuulumista ei pitäisi pitää rikoksena; vahvasti tätä mieltä oli 44 prosenttia ja jossain määrin yhdeksän prosenttia vastaajista. Vastakkaista mieltä oli 26 prosenttia vastaajista. Heidän mielestään homot, lesbot, biseksuaalit, transsukupuoliset ja intersukupuoliset henkilöt pitäisi katsoa rikollisiksi. Vahvasti sitä mieltä oli 18 prosenttia vastaajista ja jossain määrin tätä mieltä oli kahdeksan prosenttia vastaajista.

Omakohtainen kontakti parantaa asenteita

Vastaajista 46 prosenttia kertoi tuntevansa jonkun seksuaalivähemmistöön kuuluvan ja 28 prosenttia kertoi tuntevansa sukupuolivähemmistöön kuuluvan henkilön.

Naapurina seksuaalivähemmistöön kuuluva ei huolestuttaisi 65 prosenttia vastajista. Asian kokisi jonkin verran epämukavaksi 16 prosenttia vastaajista ja hyvin epämukavana 19 prosenttia. Jos naapurin sukupuolta ei osaa määritellä ensi silmäyksellä, olisi se hyvin häiritsevää 15 prosentin mielestä, jonkin verran häiritsevää 21 prosentin mielestä. Asiaan mutkattomasti suhtautuisi 64 prosenttia.

Hlbti-vähemmistöön kuuluvan henkilön tunteminen vähentää kielteistä suhtautumista näihin vähemmistöihin kuuluvia kohtaan.

Useampi sallii kuin kieltäisi samaa sukupuolta olevien väliset suhteet

Vastaajista 38 oli sitä mieltä, että aikuisilla pitää olla oikeus yhteisymmärrykseen perustuvaan samaa sukupuolta olevien väliseen suhteeseen, heistä 26 prosenttia oli vahvasti sitä mieltä ja jossain määrin 12 prosenttia. Hieman harvempi - 36 prosenttia vastaajista oli vastaan tällaisia suhteita, 29 prosenttia vahvasti ja seitsemän prosenttia jossain määrin.

Samaa sukupuolta olevien avioliitot sallisi 32 prosenttia ja ne kieltäisi 45 prosenttia vastaajista. Vastaajista 23 prosenttia ei osannut tai halunnut kertoa kantaansa.

Ajatus kiinnostuksesta samaan sukupuoleen on oman uskonnollisen vakaumuksen kanssa ristiriidassa 30 prosentin kohdalla. Yhtä moni katsoo, ettei ristiriitaa uskonnollisen vakaumuksen kanssa ole. Kymmenellä prosentilla ei ole uskonnollista vakaumusta. Vastaajista 15 prosenttia ei osannut vastata ja yhtä moni ei halunnut vastata.

Kun oma lapsi kuuluu hlbti-vähemmistöön?

Jos oma lapsi kertoisi rakastuneensa samaa sukupuolta olevaan henkilöön, olisi 40 prosenttia vastaajista hyvin järkyttyneitä ja jonkin verran järkyttyneitä 28 prosenttia. Vastaajista 32 prosenttia kertoo, ettei asia järkyttäisi.

Oman pojan halun pukeutua ja käyttäytyä tytölle tyypilliseen tapaan hyväksyisi 28 prosenttia vastaajista. Tytön pojan tyypillisessä roolissa hyväksyisi 33 prosenttia vastaajista. Asiaa ei hyväksyisi pojan kohdalla 47 prosenttia ja tytön kohdalla 42 prosenttia.

Synnynnäinen ominaisuus vai ei?

Samaa sukupuolta olevasta kiinnostuvat ovat 23 prosentin mielestä syntyneet sellaisiksi. Vastaajista 14 prosenttia on sitä mieltä, että nämä ovat tulleet sellaisiksi. Asian valintana näkee 27 prosenttia vastaajista. Kantaansa ei osannut kertoa 35 prosenttia vastaajista. Länsimaisena ilmiönä sitä pitää 32 prosenttia, ja toista mieltä on 37 prosenttia.

Transsukupuolisuutta synnynnäisenä pitää 26 prosenttia. Vastaajista 13 prosenttia on sitä mieltä, että sellaiseksi tullaan ja 22 prosentin mielestä kyseessä on valinta.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Hlbti-ihmisten määrää on yritetty kartoittaa

vaeltaja2006 • 18.10.2016 20:12 • 2 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA
Tänään Berliinissä julkaistu kyselytutkimus osoittaa, että hlbti-ihmisten määrä yhdeksässä EU-maassa on selkeästi suurempi kuin aikaisemmissa tutkimuksissa on väitetty. Hlbti-ihmisiksi tunnistautuvien määrä on keskimäärin 5,9%. Maiden välillä on suuria eroja. Suomi ei näy tutkimuksen aineistossa. Tutkimusta ei ole markkinoitu meillä.

Tutkimuksessa saatiin yhdeksästä maasta tilastollisesti merkitsevä prosenttiluku. Kysely tehtiin verkossa ja vastauksia saatiin 11 000. EU-alueella naisista 6,6% kertoi olevansa hlbti-ihmisiä, miehistä 5,3%. Hollannissa naisista 10,3% tunnistautui hlbti:ksi, miehistä vain 2,5%. Saksassa naisista 8,4% tunnisti itsensä hlbti:ksi, miehistä 6,4%. Puolassakin on runsaasti hlbti-ihmisiä, vaikka maan virallinen asenne on tällä htekellä torjuva. Puolalaisnaisista 4,3% on hlbti, miehistä 5,5%. Synkkä peränpitäjä on Unkari, jossa hlbti-ihmisiä on vain keskimäärin 1,5%. Maassa ilmapiiri on painostava. Vain oppositiomedia kertoo homojen ja lesbojen elämästä ja oppositiomediasta viimeksi Népszabadság-lehti lopetti viime viikolla. Juuri se lehti on kertonut säännöllisesti edes jotain positiivista hlbti-vähemmistöistä.

Ikävertailussa näkyy, että vanhemmissa ikäluokissa on suhteellisesti vähemmän hlbti-ihmisiä. Ilmeisesti elämä ja sosiaalinen ympäristö on kolhinut näitä ihmisiä enemmän eivätkä he halua paljastaa sisintään.

Maakohtaiset tutkimustulokset näkyvät havainnollisesti graafisesti tutkimustiedotteessa:
daliaresearch.com


Vuosikymmenien mittaan homojen ja lesbojen määriä on yritetty selvitellä. 1940-luvun lopulla Kinseyn raportti kohahdutti, koska siinä todettiin, että homomiehiä on paljon enemmän kuin koskaan on uskallettu ajatellakaan. Kinseyn mukaan hetero- ja homoseksuaalisuus ovat seksuaalisuus-jatkumon eri päitä. ”Puhtaasti” heteroja oli miehistä hänen mukaansa 75,6% ja ”puhtaasti” homoja 6,2%. Sen lisäksi oli iso määrä erilaisia ”välimuotoja”. Muutamaa vuotta myöhemmin vastaava tutkimus tehtiin naisista ja todettiin, että ”puhtaita” lesboja oli vain 0,8%.

Suomessa Elina Haavio-Mannila ja Osmo Kontula tutkivat homoseksuaalisuuden yleisyyttä 1990-luvun lopussa. ”Täysin” homoiksi tunnistautuneiden määrä oli muutaman prosentin ja ”täysin” lesbojen määrä puoli prosenttia. Kuitenkin satunnaista homoseksuaalista käyttäytymistä oli enemmän. ”Kokopäivähomot ja -lesbot” olivat mitätön vähemmistö.

Jo noiden tutkimusten tekoaikaan monet arvelivat, että homoihin ja lesboihin kielteisesti suhtautuvassa ympäristössä ihmiset eivät uskalla kertoa totuutta itsestään. Haastattelijan edessä hävetään ja kaunistellaan asiaa. Berliinissä tänään julkaistussa tutkimuksessa korostetaan sitä, että kyselyyn vastaavat ovat olleet anonyymejä eikä heidän henkilöllisyytensä tule missään vaiheessa ilmi.

Dalia Research on Berliinissä toimiva yritys, jota voisi kuvata markkinointitutkimusta tekeväksi yritykseksi. Se korostaa modernin teknologian käyttöä tutkimustyössään. Yritys perustettiin 2013.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Kirkkohallitus: Papin vihkimä samaa sukupuolta olevien avioliitto on pätevä

Sami Mollgren • 18.10.2016 17:26 • 2 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • KOTIMAA

Turun tuomiokirkko
Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi tiistaisessa kokouksessaan oikeudellisen selvityksen maaliskuussa 2017 voimaan tulevan avioliittolain muutoksen vaikutuksista kirkolle. Siinä todetaan papin vihkimän samaa sukupuolta olevien avioliito olevan pätevä, kun sukupuolineutraali avioliittolaki astuu voimaan.

Asiasta kertoo kirkon tiedotuskeskus.

Kirkkohallituksen hyväksymä oikeudellinen selvitys lähetetään kirkolliskokoukselle marraskuun istuntoon. Piispainkokous antoi kirkolliskokouksen pyytämän oman selontekonsa avioliittolakiin elokuun lopussa.

Kirkkohallitus pyysi selvitystään varten asiantuntijalausunnon neljältä oikeusoppineelta, Helsingin yliopiston siviilioikeuden professori Urpo Kankaalta, Turun yliopiston siviilioikeuden professori Tuulikki Mikkolalta, Lapin yliopiston yksityisoikeuden professori emeritus Ahti Saarenpäältä sekä Turun yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljaselta.

Avioliittoon vihkimisestä evankelis-luterilaisessa kirkossa määrätään kirkkojärjestyksessä ja kirkkokäsikirjassa. Kirkon nykyisen käsityksen mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen.

Selvityksessä todetaan, että avioliittolain mukaan kirkolla on edelleen oikeus päättää itse vihkimiskäytännöistään, eikä kirkon autonomiaa asian suhteen ole muutettu. Papeille ei myöskään synny velvollisuutta vihkiä samaa sukupuolta olevia henkilöitä avioliittoon.

Oikeusoppineet toteavat, että perusoikeuksien näkökulmasta kirkolla ei ole tarvetta muuttaa avioliittokäsitystään ja sen mukaista vihkimiskäytäntöä.

Sen sijaan lausunnoissa todetaan, että aikaa myöten lainsäädännön ja muun sääntelyn olisi kuitenkin hyvä olla mahdollisimman yhdenmukainen. Lisäksi todetaan, että papin vihkimä samaa sukupuolta olevien avioliitto on pätevä.

- Jos pappi vihkii samaa sukupuolta olevat avioliittoon lakimuutoksen jälkeen, avioliitto on oikeudellisesti pätevä, mikäli vihittäessä on noudatettu avioliittolaissa säädettyjä vihkimisen ehtoja ja muotoa. Avioliiton rekisteröimisellä väestötietojärjestelmään ei myöskään ole merkitystä avioliiton pätevyyden kannalta.

Piispainkokous ja kirkolliskokouksen perustevaliokunta ovat katsoneet, että kirkkokäsikirjan kysymykset sitovat toimituksen pappia eikä hän voi itsenäisesti muuttaa niiden sanamuotoa. Sen sijaan papilla on harkintavaltaa kaavassa ilmoitetuissa kohdissa, kuten lukukappaleissa, puheessa ja esirukouksessa.

Selvityksessä todetaan, että papin vihkimä samaa sukupuolta olevien avioliitto ei tuo vihittäville seuraamuksia. Papin virkavelvollisuuksien vastaisen teon käsittely ja mahdollisen seuraamuksen arviointi kuuluu tuomiokapituleille.

Kirkkohallituksen täysistunnossa kaksi jäsentä jättivät päätökseen eriävän mielipiteen.

Kirkolliskokous kokoontuu seuraavaan istuntoonsa Turkuun 8.-11. marraskuuta. Kirkon tiedotuskeskuksen uutisen mukaan tällä hetkellä vireillä ei ole aloitteita, jotka voisivat johtaa kirkon vihkikäytännön muuttumiseen.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
 

Arkisto

Valitse vuosi ja viikko


vain uutiset | kaikki
  Mainonnan paikka  
© Sateenkaariyhteisöt ry 2001-2016 - Tietoa meistä - Yhteystiedot ja palaute - FAQ - Käyttöehdot Tekstiviestipalvelut tarjoaa Labyrintti Media Oy