ranneliike.net - Homokansan yhdistävä tekijä
Tunnus    Salasana    
  Barefoot Wine
Sinuiksi - tuki- ja neuvontapalvelu
Kulmakahvio
www.miestenkesken.fi
Palveluoppaassa mukana
Vinokino
Lesbo- ja homoelokuvan festivaali

Jutut viimeisen seitsemän vuorokauden ajalta

Jutut viimeisen seitsemän vuorokauden ajalta, yhdellä sivulla. Saat luettavaksesi haluamasi viikon arkiston valitsemalla vuoden ja viikon oikean reunan valikosta.

Miksi Venäjällä mennään eri suuntaan kuin läntisessä Euroopassa?

vaeltaja2006 • 13.10.2015 08:41 YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA
Kun Venäjän sosialismi loppui, luultiin, että Venäjästä nopeasti tulee samanlainen demokratia kuin muista Euroopan maista. Nyt nähdään, että Venäjällä on oma suunta. Syyskuussa radiohaastattelussa Itä-Suomen yliopiston historian professori Jukka Korpela kiinnostavalla tavalla selvitteli, miksi kehitys menee eri suuntaan idässä ja lännessä. Korpela on tullut tunnetuksi mm. monografiasta ”Miesparin siunaaminen, viisi ortodoksista keskiaikaista rukousta” (2011). ranneliike.net


Radiohaastattelussa teemana oli länsimaisen yhteiskunnan synty. Aihe on senkin takia mielenkiintoinen, että kiinnostus islamilaiseen maailmaan ja sen ajattelutapoihin on lisääntynyt, kun pakolaisvirrat suuntautuvat länsimaihin. Esim. Helsingin työväenopistossa on tänä syksynä ollut useampikin esitelmäsarja islamilaisen maailman historiasta ja radiossa on pitkään luettu ja tulkittu koraania.

Professori Juha Korpela tyrmää sen ajatuksen, että kaikki kulttuurit ja maat vähitellen kehittyvät länsimaisten demokratioiden kaltaisiksi. Kaikista maailman maista ei tule kuin Yhdysvaltoja tai Ruotsia. Eri maiden historiat johtavat yhteiskunnallisen kehityksen aivan eri suuntiin. Itäisessä Euroopassa perustellusti ajatellaan, että moniarvoisuus on rappiota.

1800-luvulta lähtien läntisten demokratioiden esikuvana ja lähtökohtana on pidetty antiikin Kreikkaa. Todellisuudessa antiikin Kreikka oli hyvin moni-ilmeinen ja monenlainen eikä monessa suhteessa lainkaan demokratia-ihanteidemme mukainen.

Persialaisen ja islamilaisen maailman yksi tärkeä ominaisuus on ollut se, että uskonto ja tieto ovat yksi ja sama asia. Jos halutaan tietää jokin asia, se pitää selvittää pyhistä kirjoituksista. Jumalalla on kaikki tieto. Raamatusta näkyy, että myös juutalaisilla lainoppineet opettivat uskonnollista lakia. Laki tuli Jumalalta. Jumalan antamasta laista ei saanut poiketa, vaikka se olisi tuntunut väärältäkin. Jos ei noudata lakia, Jumala kostaa. Hallitsija sai valtaoikeutensa Jumalalta. Hän oli Jumalan jälkeläinen. Hallitsija antoi lain, mutta se oli peräisin Jumalalta. Sama näkyy edelleen islamilaisessa kulttuurissa. Laki on pyhä ja lakia ovat tulkitsemassa uskonnolliset asiantuntijat.

Kreikassa ajattelu alkoi muutttua. Uskonto oli eri asia kuin tieto tai lait. Alkoi tulla lakeja, jotka eivät olleet jumalten sanelemia. Kun kehittyi roomalainen laki, se oli ihmisten tekemä, ei Jumalan antama. Lakia voitiin arvostella eikä laki ollut moraalinormi.

Roomalainen laki

Roomalaisessa ajattelussa lakia ei säädä jumaluus vaan ”toimivaltainen taho”, esim keisari, senaatti tai kansankokous. Laki on ihmisen antama säädös. Tuomarit alkavat tulkita lakeja ja syntyy oikeusperiaatteita.

Roomalaisia periaatteita alettiin noudattaa Euroopassa 1000-luvun jälleen. Eurooppa teki ”irtioton” uskonnosta. Yksilöstä tuli tärkeä, kun islamilaisessa maailmassa yhä vieläkin tärkeä on yhteisö, suku tai klaani. Se näkyy esim. maanomistuksessa ja perintöasioissa. Itämaissa on tärkeää, että omaisuus säilyy suvun hallussa.

Länsimaiden yhteisö on yksilöiden yhteisö. Yksilö on tärkeä. Itämaissa yhteisö on tärkein. Yhteisö kehittyy tärkeäksi myös itäisen Euroopan ortodoksisessa maailmassa. Yhteisön normeista alkoi tulla tärkeitä. Suvut, klaanit ja kollektiivit muodostuivat tärkeimmiksi, ja uskonnolla ja mystisyydellä oli suuri merkitys.

Avioliiton synty

Nykyisen kaltainen avioliitto syntyi 1000-1200-luvuilla. Katolinen kirkko halusi ruhtinaille yksiavioisuuden, ettei syntyisi mahtavia ruhtinasklaaneja. Avioliiton synnyllä oli siis poliittinen syy: rajoittaa ruhtinassukujen syntymistä. Aikaisemmin ruhtinaat olivat moniavioisia.


Yhtenäinen yhteiskunta vai klaaniyhteiskunta

Länsi-Euroopassa tuhoutui klaanijärjestelmä ja tilalle tuli länsimaisia, maallisiin lakeihin perustuvia yhteiskuntia. Ruhtinaat yhdenmukaistivat valtakunnan. Itä meni eri suuntaan. Ruhtinaan valta kasvoi klaanien johtajana. Oli ruhtinas, sulttaani, kalifi, Moskovan keisari, ja hän oli klaanien ylin taso. Klaanit jatkoivat omaa sisäistä elämäänsä, eikä syntynyt yhtenäistä yhteiskuntaa. Tämä pätee edelleen nyky-Venäjällä, joka paikallistasolla on hyvin epäyhtenäinen maa.


Erkaantumiset

Länsi-Eurooppa alkoi erkaantua Lähi-Idästä. Irtauduttiin vanhasta perinteestä. Oikeus erosi uskonnosta. Sitä ei tapahtunut Bysantissa eikä Lähi-Idässä. Bysantin alueella itäisessä Euroopassa oikeus oli osa uskontoa, Jumalan antamaa.

Itä erosi myös siinä, että lopullinen totuus saatiin Jumalalta, ja se voitiin kokea valaistumisen kautta. Mystiikasta tuli tärkeää. Filosofinen pohdiskelu oli toisarvoista. Lännessä päädyttiin siihen, että Jumalasta tai Jumalalta ei voi saada tietoa. Tieto hankitaan ympäröivästä, näkyvästä maailmasta. Syntyi skolastiikka (yliopistolaitos). Luonnontieteet alkoivat kehittyä.

Mielenkiintoinen on Moskovan patriarkan lausuma siitä, mikä erottaa Venäjän Länsi-Euroopasta: Venäjällä ei koskaan ole ollut skolastiikkaa, renessanssia eikä valistusta. Siinä on iso ero, koska ne ovat läntisen yhteiskunnan olennainen perusta.

Lännessä lait ja lainkäyttö kehittyivät, idässä laki oli Jumalalta ja lain muuttamisyritykset olivat jumalanpilkkaa. Vain Jumala sai muuttaa lakeja. Esim. sukupuolineutraalia avioliittoa ei idässä edes saa pohtia. Hallitsija esim. Putin, voi kävellä lakien yli, mutta se koetaan sallituksi, koska hänen valtansa on peräisin Jumalalta.

Lännessä saa ilman muuta miettiä, mitä hyötyjä tai haittoja lain muuttamisesta olisi. Lait ovat parlamentin säätämiä ja huono laki korvataan paremmalla. Perustuslainkin voi muuttaa.


Nyky-Venäjä

Nyky-Venäjällä on aatteelliset yhteydet Lähi-Itään. Vaikka yhteiskunnassa on paljon läntisiä piirteitä, perussysteemi on aika itämainen. On odoteltu, milloin Venäjällä kehittyy kansalaisyhteikunta (toimintakykyisiä kansalaisjärjestöjä), mutta sitä ei ole syntynyt. Kyse ei ole yhdestä johtajasta, Putinista, tms, vaan kysymys on kokonaisilmapiiristä, siitä, miten ymmärretään oikea ja väärä, yksilön oikeudet suhteessa yhteisöön, moniarvoisuus, perinteiset arvot. Jos perinteisten arvojen arvostelu on rienaamista, halutaan luultavasti vahvaa johtajaa ja äänestetään häntä eikä oppositiota. Ja sananvapautta rajoitetaan – ei saa sanoa mitä mieli tekee.

Neuvostoliiton aika ei turmellut ihmisiä, koska sosialismi oli vain lyhyt ajanjakso ja sitä voi pitää lähinnä hallintokokeiluna. Olennaisempaa on, että ajatus moniarvoisuudesta ja ihmisoikeuksista on erilainen. Ihmisoikeudet ovat oikeus viettää elämää oikeiden arvojen mukaisesti. Ilmeisesti valtaosa Venäjän kansaa haluaa muunlaista turvaa elämäänsä, kuin läntisiä ihmisoikeuksia. Veneen keikuttelijoista ei pidetä.

- - - -

Tämän tekstin ajatukset on koottu radio-ohjelmasta ”Länsimaisen yhteiskunnan synty”. Sen voi kuunnella Areenasta, kesto 53 min

areena.yle.fi


» Jutun oma sivu
Sinuiksi-vertaispuhelin tuo mahdollisuuden jutella luottamuksellisesti

Sami Mollgren • 12.10.2015 23:47 UUTISET: TERVEYS JA TUTKIMUS • KOTIMAA

Valtakunnallisen Sinuiksi -tuki- ja neuvontapalvelun kautta pääsee keskustelemaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvan vertaisen kanssa.
Valtakunnallisen Sinuiksi -tuki- ja neuvontapalvelun palveluvalikoimaan on tullut vertaispuhelin, joka mahdollistaa keskustelun seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvan vertaisen kanssa.

- Puhelinvertaisemme ovat luotettavia vapaaehtoisia, joilla on vaitiolovelvollisuus. Vertainen on kanssaihminen, joka on kokenut tai on läpikäynyt jotain samantapaista omassa elämässään. Perehdytämme uusia vapaaehtoisia tulevaisuudessa (mm. sateenkaarilapsen vanhempi ja transfeminiini), kerrotaan Sinuiksi-palvelusta.

- Olemme löytäneet ilahduttavan monipuolisia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvia puhelinvertaisia, jotka haluavat oman kokemuksensa pohjalta tukea muita. Mukana on nuorista, keski-ikäisiin ja ikäihmisiin. Edustettuna on seksuaalisen suuntautumisen kirjoa mukaan lukien aseksuaali ja panseksuaali tutumpien lesbo, homo ja bi rinnalla. Sukupuolen moninaisuutta edustaa mm. transtaustainen mies, transvestiitti sekä muunsukupuolinen, jonka kokemus sukupuolesta on liikkuva.

Vapaaehtoisten kanssa voi Sinuiksi-palvelun puhua monista eri aiheista, jotka koskettavat vertaisten omaa elämää kuten alkoholismista, mielenterveydestä, seksuaalisuudesta, uskonnollisuudesta, vammaisuudesta, ikääntymisestä ja ulostulosta.

- Uskomme että uudesta tukimuodostamme on apua monille. On voimaannuttavaa puhua toisen kanssa, joka on kokenut jotain samantapaista kuin itse on juuri läpikäymässä, todetaan Sinuiksi-palvelusta.


» Jutun oma sivu
Venäjä: Yli puolet haluaisi homot pois yhteiskunnasta

Sami Mollgren • 12.10.2015 23:30 UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • ULKOMAAT
Yli puolet venäläisistä haluaisi eristää tai hävittää homot yhteiskunnasta. Asia käy ilmi perjantaina tutkimuslaitos Levada Centerin julkaisemasta mielipidetutkimuksesta.

Suomessa Moscow Timesin uutisesta kertoi Iltalehti.

Selvityksen mukaan venäläisistä 37 prosenttia haluaisi eristää homoseksuaalit yhteiskunnasta. 21 prosenttia haluaisi haluaisi "likvidoida" homot yhteiskunnasta.

Tutkimukseen haastateltiin 1 600 täysi-ikäistä henkilöä eri puolilta Venäjää. Virhemarginaaliksi ilmoitetaan 3,4 prosenttiyksikköä.

Levada Center on selvittänyt venäläisten asenteita erilaisia sosiaalisia ryhmiä kohtaan vuodesta 1989 lähtien. Kansalaisten suhtautuminen homoseksuaalisuuteen muuttuivat sallivammiksi vuonna 1990 - jolloin homosuhteita koskevaa lainsäädäntöä muutettiin sallivammaksi. Vuosituhannen vaihteesta lähtien asenteet ovat jälleen kiristyneet. Asenteet ovat viimeisen 15 vuoden aikan kiristyneet myös kodittomia ja prostituoituja kohtaan, mutta vammaisia kohtaan asenteet ovat muuttuneet selvästi myönteisemmiksi.

Venäjällä hyväksyttiin kesällä ns. homopropagandalaki, joka kieltää esittämästä alaikäisille esimerkiksi samaa sukupuolta olevien välisiä suhteita vertaisina heterosuhteisiin verrattuna.

Venäjän suvaitsemattomammaksi muuttuneet asenteet ovat ajaneet hlbti-vähemmistöihin kuuluvia pakoon maasta, myös Suomeen.

Venäjällä elävät seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ovat kertoneet monenlaisesta syrjinnästä, häirinnästä ja väkivallasta. Viranomaisilta kerrotaan olevan vaikeaa tai mahdotonta saada tukea ja apua, jos on joutunut seksuaalisen suuntautuneisuutensa tai sukupuoli-identiteettinsä vuoksi väärinkäytösten kohteeksi. Monet hlbti-järjestöt ja tukipalvelut on ajettu ahtaalle.

Kireistä asenteista huolimatta suurissa kaupungeissa kuitenkin elää hlbti-yhteisöt. Suurkaupungeissa asenteet ovat muuta maata jonkin verran vähemmän suvaitsemattomat.


» Jutun oma sivu
Tutkimustulos: Epigeneettisillä laskentakaavioilla voitiin ennustaa miehen seksuaalinen suuntautuminen

vaeltaja2006 • 11.10.2015 10:05 • 4 kommenttia. UUTISET: TERVEYS JA TUTKIMUS

Homoseksuaalisuuden synty on askarruttanut pitkään. Vuonna 1972 96-lehden numerossa 5 asiaa selviteltiin kaavakuvin
Ihmisiä kiinnostaa se, mistä homoseksuaalisuus johtuu. Vähemmän kiinnostaa. mistä heteroseksuaalisuus johtuu. Nyt yhdessä tutkimuksessa on mahdollisesti löydetty homoseksuaalisuuden periytymiseen liittyviä tekijöitä.

The American Society of Human Genetics on julkaissut tutkimusselosteen, jossa kuvataan, miten ns. epigeneettiset tekijät voivat vaikuttaa homoseksuaalisuuden syntyyn. Epigeneettinen tarkoittaa, että ominaisuus ei ole kirjoitettuna geeneihin, mutta jotkut ulkoiset tekijät voivat vaikuttaa geeneihin niin, että seuraa tietty lopputulos.

Tutkimuksessa selviteltiin kaksosten geenirakenteita. Kaksosparista toinen oli homo, toinen hetero. Se tarjoaa mahdollisuuden erilaisten geeniteorioiden testaamiseen. Identtisillä kaksosilla on sama geenirakenne, mutta geenit voivat altistua eri tavoin ulkoisille tekijöille, ja siitä syntyy eroja. Tässä tutkimuksessa löydettiin tekijöitä, joilla voitiin 70%:n todennäköisyydellä ennustaa homo- tai heteroseksuaalisuus. Erityistä ”homogeeniä” ei ole olemassa.

Tästä on kuitenkin vielä pitkä matka siihen, että geenitestillä testattaisiin sikiöstä syntyvän lapsen seksuaalinen suuntautuneisuus ja äiti voisi päättää, tehdäänkö abortti.Erilaisia kommentteja ja selostuksia
ep70.eventpilotadmin.com
www.eurekalert.org
www.nbcnews.com


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Saksan Stuttgartissa jälleen suuri homovastainen ”perhemielenosoitus”

vaeltaja2006 • 11.10.2015 08:35 • 9 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA

Kuva vastamielenosoittajien facebook-sivulta, tutunnäköisiä lippuja
Stuttgart on pitkään ollut Saksassa homovastaisten mielenosoitusten keskuspaikka. Tänään klo 15 Suomen aikaa järjestetään kahdeksas suuri mielenosoitus ”perheiden suojelemiseksi”. Moitelistalla ovat koulujen ”liberaalit” opetussuunnitelmat, mahdollinen avioliiton avaaminen homoille je lesboille, gender-ajattelu eli sukupuolitietoisuutta edistävät asiat ja yhteiskunnan lisääntyvä seksualisoituminen lasten suuntaan.

Mielenosoitukseen odotetaan poliisin mukaan 4000 ihmistä. Järjestäjänä on ”Organisaatio Perheiden suojelemiseksi” (Initiative Familienschutz ). Sen jäljet johtavat Berliiniin AfD-puolueen EU-mepin Beatrix von Storchin toimistoon. Hyvä sukunimi; Storch tarkoittaa suomeksi haikaraa. Perheiden suojelujärjestöä johtaa kristillisdemokraatti, jonka oikea kotipaikka on Magdeburg. Mielenosoitukseen tullaan busseilla eri puolilta Saksaa. Bussit ovat kohta lähtövalmiina.

Yksi pääpuhujista on katolinen lehtinainen Gabriele Kuby, jolle homous on synti, mutta samalla parannettavissa oleva vamma.

Mielenosoituksesta käytetään lempinimeä Demo für Alle, (mielenosoitus kaikille). Maaliskuussa 2016 järjestetään useissa läntisen Saksan osavaltioissa maapäivävaalit (osavaltion vaalit), ja kuluva syksy tulee olemaan vaalityön aikaa myös Stuttgartissa. Iltapäivän mielenosoituksessa ovat vahvasti edustettuina AfD-puolue (Vaihtoehto Saksalle) ja CDU (kristillisdemokraatit).

Ulkomaisia vieraitakin on tulossa. Osa näistä saattaa olla Aito Avioliitto -ryhmälle hyvinkin tuttuja: Amedeo Rossetti de Scander (Anti-gender-liike Italia), Leni Kesselstatt (Itävallan perheallianssin perustaja) ja Guillaume Got (La Manif Pour Tous, Ranska). Aito Avioliitto ei näy puhujalistalla, mutta ehkä tervehdys on jo lähtenyt.

Mielenosoitus lähtee Schiller-aukiolta ja etenee valtionteatterille. Vastamielenosoittajilla on useita tapahtumia. Linnanaukiolla tapahtumat alkavat jo klo 12 Saksan aikaa. Siellä on antifaa, vihreitä nuoria, piraatteja, vasemmistonuoria, jne. Teemana on ”Homofobiaa vastaan”. Poliisi on kiillottanut mellakkavarusteensa.

Klo 14 paikallista aikaa alkaa kauppatorilla yhteismielenosoitus ”Sateenkaari kaikille” ("Regenbogen für alle" ). Sitä ovat järjestämässä monet hlbti-järjestöt.


Suuri ”perhemielenosoitus” nimellisesti kohdistuu koulujen opetussuunnitelmiin. Opetussunnitelmista halutaan siivota pois kaikki, mikä viittaa homoihin, lesboihin tai transihmisiin. Suunnilleen kaikki perhemielenosoituksen osanottajat tietävät kuitenkin, että yhteiskunnan päävihollisia ovat homot, lesbot ja transihmiset. Sitä joukkoa vastaan osoitetaan mieltä. Homoille ei saisi suoda mitään parannuksia lainsäädäntöön, ja homoavioliitot ovat perkeleestä.

Siinä ohessa vastustetaan gender-teorioita, siis sitä, että sukupuoli ei olekaan yksiselitteinen jalkovälistä tarkistettava asia, vaan sukupuolen määritelyssä pitäisi kuulla ihmistä itseään. Suomessa tämänsuuntaista ajattelua kritisoitiin Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla 3.10.2015. Kasvatustieteen lehtori Pekka Räihä ja luokanopettajaopiskelija Kaisa Mattila halusivat kirjoituksessaan, että koulussa palataan selkeästi ”poika-on-poika ja tyttö-on-tyttö” -ajatteluun. Se on samaa ajattelua kuin Timo Soinin ”pöytä-on-pöytä” -hokema. Viikon ajan Hesarissa on käyty vilkasta keskustelua tästä teemasta.

- - - -

Entä Aito Avioliitto? Monet ovat olleet sitä mieltä, että kansalaisaloite oli pohjimmiltaan homovastainen, ja lapset tuotiin kampanjan pelikentälle hämäämään ja sekoittamaan ihmisten ajattelua. Kampanjan homovastaisuus saa lisää vahvistusta, kun lukee tämän aamun uutista Äiti Teresan hyväntekeväisyysjärjestön uusista päätöksistä. Järjestön lastenkodeista ei anneta enää adoptiolapsia eronneille eikä yksinhuoltajille. Äiti Teresan perinnön jatkajat ovat lukeneet raamattunsa tarkasti. ( www.hs.fi ) Sen sijaan Aito Avioliitto -kampanjaa ei huolestuttanut avioerojen suuri määrä tai yksinhuoltajien asema, vaan pikkuruinen homo- ja lesboperheiden joukko. Mörkö-on-mörkö.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Berliiniläinen lehti kirjoittaa jälleen hlbti-pakolaisista

vaeltaja2006 • 10.10.2015 14:00 • 10 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA
Berliner Zeitung julkaisi tänään laajan artikkelin hlbti-pakolaisten ongelmista berliiniläisissä pakolaisasuntoloissa. Berliinissä on yli 3000 hlbti-pakolaista, monet samoissa tiloissa kuin heitä vihaavat homofobiset pakolaiset. Tämä teema on nyt toistuvasti esillä saksalaisessa mediassa.

”Päällesylkemistä ja nöyryytystä - kuinka homopakolaiset kärsivät majoituspaikoissaan” on Berliner Zeitung -jutun otsikkona. Hlbti-pakolaiset joutuvat massiivisten hyökkäysten kohteiksi, ja hyökkääjät ovat pakolaisasuntoloiden muita asukkeja.

Kussay-niminen 38-vuotias mies tuli Berliiniin huhtikuussa 2014 Libanonin ja Dubain kautta. Hän kuvitteli voivansa elää Berliinissä vapaana, mutta hän pettyi katkerasti. Hän erehtyi kertomaan homoudestaan toiselle asuntolan asukille, hyvin uskonnollselle miehelle. Siitä alkoi raju kiusaaminen. Aina kun hän tapasi tuon kiusaajan, tämä jatkoi solvaamista ja päälle sylkemistä.

Kussay itse on kookas, hyväsydäminen syyrialainen. Hän ei saanut yhden hengen huonetta valituksistaan huolimatta, ja huonekumppani jatkoi haukkumista. Kussay joutui linnoittautumaan huoneeseensa ja hän kävi ulkona vain, kun naapuri oli lähtenyt.

Kussay ei löytänyt omaa asuntoa. Hän oli aikaisemmin menestyksekäs muotisuunnittelija ja ansaitsi hyvin. Hän teki muotiesityksiä mm. Pariisiin. Nyt Berliinin olosuhteet ovat hajottaneet hänet henkisesti ja hän on joutunut käymään sairaalassa. Tunnelin päässä ei ole näkynyt valoa.

Ei yksittäistapaus


Se, mitä Kussay on kokenut, ei ole yksittäistapaus Berliiniin pakolaisasuntoloissa. Alkuviikosta kerrottiin pahoinpitelystä läheisessä asuntolassa Ostpreußendammilla Lichterfelden kaupunginosassa.

Homojen neuvontapalvelusta kerrotaan, että uhrit useimmiten vaikenevat pahoinpitelyistä ja solvaamisista. Pahoinpitelijät ovat useimmiten kotoisin samoilta alueilta Lähi-Idästä. Homoseksuaalisuus tuomitaan uskonnollisin perustein. Joukossa on myös islamilaisia salafisteja ja ISISin kannattajia.

Homojen neuvontakeskus arvioi, että Berliinissä pakolaisten majoituskeskuksissa on nyt 3500-5000 queer-pakolaista. Useimmat heistä ovat paenneet sotaa tai poliittista vainoa - ei niinkään homoseksuaalisuutensa takia. Heitä tulee Syyriasta, Venäjältä, Makedoniasta, Kamerunista, mutta myös ns. turvallisista maista kuten Albaniasta ja Kosovosta. Useimmissa näistä maista homoseksuaalisuus on halveksittua ja siitä rangaistaan vankeudella. Nämä ihmiset ovat hyvin traumatisoituneet sodasta ja pakenemisesta, mutta heillä on takanaan pitkä elämä lainsuojattomina, häväistyinä ja leimattuina.Mikheil muutti majapaikkaa, mutta sama meno jatkui

Muutama viikko sitten kerrottiin georgialaisesta Mikheilistä, joka on neljä kertaa muuttanut toiseen asuntolaan, mutta sama ahdistelu ja uhkailu jatkuu. Hän on olemukseltaan sellianen, että hän vastaa jossain määrin vanhahtavaa homon (vanhempi termi: ”siskon”) mielikuvaa: ehostus, liikkuminen, jne.


Berliinin senaatti tuntee ongelman


Homoneuvontapiste on vaatinut omia majoitustiloja queer-pakolaiislle, ja Berliinin kaupungin elimissä asia tunnetaan. Tällä hetkellä homo- ja transpakolaisia pidetään erityisen haavoittuvana ryhmänä. Konkreettiset toimenpiteet vielä puuttuvat.

Heinäkuussa perustettiin homoneuvontapalvelun yhteyteen neuvontapalvelu hlbti-pakolaisille. Tiistaisin ja perjantaisin on pahoin traumatisoituneille pakolaisille tarjolla Wilhelmstrassella Kreuzbergissä suojapaikka. Siellä tapaa muita ja voi puhua ammattilaisille asuntoloissa kohdatuista vaikeuksista, Monia asioita kysellään , kuten saksankielen kursseista, oman asunnon hankinnasta, turvapaikkaprosessista, jne,.

Palvelupisteen tukiryhmään kuuluu Mahmoud Hassino, joka itsekin on Syyriasta tullut pakolainen ja journalisti. Hän on saanut poliittisen turvapaikan. Kotona Damaskuksessa hän aikoinaan toimi aktiivisesti homo-oikeuksien puolesta Assadin hallinnon painostusta vastaan. Nettiin hän kirjoitti blogia Syyrian homojen tilanteesta ( syriangayguy.wordpress.com ). Hän myös perusti ensimmäisen syyrialaisen homolehden (Mawaleh).

Ennen kansannousua Damaskuksessa oli vilkas homoelämä. Tavattiin baareissa ja kahviloissa. Vuoden 2011 mielenosoitusten ja kansannousun aikaan alkoi homojen ja transihmisten vaino-. Poliisi ja salainen palvelu alkoivat painostaa ja pidättää. Jos halusi välttää vankilan tai tietojen kertomisen omalle perheelle, joutui maksamaan suuret rahasummat viranomaisille. Syyriassa pätee vanha perinne: jos perhe tai sukulaiset saavat tietää pojan homoseksuaalisuudesta, seurauksena voi olla murha, jonka tekevät veljet tai serkut. Sillä tavoin puolustetaan perheen ja suvun kunniaa. Nyt lisäuhkana on ISIS, joka työntää homot kerrostalojen katoilta kohti kuolemaa – tai kivittää kuoliaaksi.


Mahmoud Hassino tuntee Berliinin pakolaistilanteen. Hän monen muun ohella haluaa kiinnittää huomion tulkki-asiaan. Tulkit tulevat samoista maista ja heillä on samat homofobiset asenteet kuin muillakin tulijoilla. Tulkit saattavat väärinkäyttävät asemaansa omien ennakkoluulojensa pönkittämiseen. Mahmoud on sen itse saanut kokea. Tulkin kautta saattaa tieto turvapaikanhakijan seksuaalisuuntautumisesta kulkeutua kotimaahan perheen tietoon. Tämä on uhka ja sen takia kaikki hlbti-pakolaiset eivät uskalla kertoa sitä asiaa turvapaikkahaastattelussa, vaikka kertomisesta voisi olla hyötyä. Tarvitaan välttämättä sosiaalityöntekijöitä, jotka ovat herkkiä tunnistamaan hlbti-asioita ja joille voi luottamuksella kertoa omasta elämäntilanteesta. Kaikkein tärkeintä ovat kuitenkin turvalliset majapaikat hlbti-ihmisille.


Kussay löysi asunnon

Alussa haastateltu Kussay löysi Neuköllnin kaupunginosasta asunnon viime joulukkuussa. Se on ryhmäasunto (WG). Nyt olo tuntuu taas turvalliselta. Hän on myös saanut poliittisen turvapaikan ja saa jäädä Saksaan. Hän sanoo, että ensimmäistä kertaa elämässään hän voi rauhoittua ja elää ilman rikollisen leimaa. Tähän saakka homona eläminen on ollut laitonta. Syyriassa hän ei olisi voinut pitää edes hopeista korvakoruaan.Oliko arabikevät suuri katastrofi hlbti-ihmisille?

Läntinen hlbti-media on viime vuosina aika niukasti arvioinut arabikevään vaikutuksia. Tunisiassa on nähty positiivisia muutoksia, mutta muualla kansannousut ovat johtaneet katastrofeihin. Helmikuun alussa 2011 amerikkalaisessa Advocate-lehdessä arvioitiin Egyptin tilannetta. Arvio oli synkkä. Kommentissaan Lucas kirjoitti, että Egyptissä on tapahtumassa sellaista, jossa toivo, vapaus ja demokratia voidaan unohtaa. Monet uutistoimittajat ja bloggaajat olivat verranneet tapahtumia Kiinan Tiananmen-aukion tapahtumiin vuonna 1989. Siellä mielenosoittajat hävisivät verisesti. Egyptissä näytti Lucasin mukaan pelottavalta se, että Egyptin hallitus yritettiin syöstä vallasta ja korvata se jollain vielä pahemmalla. Gay-ihmisille ei ollut mitään parempaa tiedossa. Radikaalit ja islamistiset voimat ovat yhä liikkeellä. Ennen homot ja lesbot saivat elää verraten vapaina, tosin näkymättöminä. Nyt heistä on tullut entistä pahemmin vainottuja.
ranneliike.net


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Setan puheenjohtaja ja eduskunnan hlbti-verkoston kansanedustajia tapasivat oikeusministerin

Sami Mollgren • 09.10.2015 08:10 • 2 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • KOTIMAA
Seta ry:n puheenjohtaja Panu Mäenpää ja eduskunnan hlbti-verkostoon kuuluvat kansanedustajat Jani Toivola (vihr), Sari Multala (kok), Stefan Wallin (rkp) tapasivat torstaina oikeusministeri Jari Lindströmin.

Asiasta kertoo Seta verkkosivuillaan.

Tapaamisessa keskusteltiin tasa-arvoisen avioliittolain ns. liitännäislakeihin liittyvän lakiesityksen etenemisestä ministeriössä. Pyyntö tapaamiselle oli lähtöisin eduskunnan hlbti-verkostolta.

Tapaamiseen osallistuivat myös ministerin erityisavustaja Arto Järvinen ja oikeusministeriön lainsäädäntöjohtaja Antti Leinonen.

Seta kertoo verkkosivuillaan, että Leinosen mukaan tekniset osuudet ovat valmiina ja oikeusministeriön valmistelevat osuudet viedään valtioneuvoston esittelyyn tulevalla viikolla. Sen jälkeen ne menevät eduskuntaan.

Työmarkkinalainsäädäntöön liittyvä etuuksien yhdenvertaisuuden tarkastelu sen sijaan on vielä kesken Sosiaali- ja terveysministeriössä, ja esitys on luvassa myöhemmin. Jo aiemmin on kerrottu, että näiltäkin osilta lainsäädäntötyö on määrä saada valmiiksi ennen kuin tasa-arvoinen avioliittolaki astuu voimaan maaliskuussa 2017.

Eduskunta hyväksyi tasa-arvoisen avioliittolain joulukuussa 2014, mutta seuraavan hallituksen tehtäväksi jäi huolehtia avioliittolain uudistuksen edellyttämistä lakimuutoksista muuhun lainsäädäntöön, jotta vältyttäisiin epäjohdonmukaisuuksilta. Varsinaisen tasa-arvoisen avioliittolain voimaan astuminen ei ole sidoksissa ns. liitännäislakien muutosten toteutumiseen.

Oikeusministeri Lindströmin mukaan lainsäädäntöprosessi etenee sovitun mukaisesti.

Eduskunnan hlbti-verkosto perustettiin keväällä 2015. Sen on tarkoitus levittää ajankohtaista tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyvinvointiin vaikuttavista asioista ja edistää tarvittavia uudistuksia. Verkoston sihteerinä toimii Seta ry.» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Turvapaikkaa hakevien majapaikassa Berliinissä hyökkäys homopakolaisia vastaan

vaeltaja2006 • 07.10.2015 14:42 • 2 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA
Arvostettu berliiniläislehti Tagesspiegel kertoo tänään, että viime yönä tehtiin homofobinen hyökkäys homopakolaisparia vastaan Ostpreussendammilla Berliinin Lichterfeldessä. Kolme hyökkääjää asuivat samassa pakolaiskeskuksessa.

Homopariskunta, 21- ja 28-vuotiaat miehet asuivat keskuksessa yhdessä. Toinen heistä jouduttiin käyttämään sairaalan ensiavussa. Tilanne alkoi klo 23.50 suunsoitolla, mutta se eskaloitui fyysiseksi väkivallaksi. Hyökkääjät olivat 15-, 24- ja 25-vuotiaita. Kaikki välikohtaukseen osallistuneet ovat lehden mukaan ”arabimaista”. Poliisi pidätti hyökkääjät, mutta myöhemmin heidät päästettiin vapaiksi. Polizeiliche Staatsschutz, joka tutkii lähinnä poliittisia rikoksia, tutkii tapahtumaa.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
"Ei lähteny kuppa Töölöstä" - Kuppatartunnat kasvussa miesten välisessä seksissä

Sami Mollgren • 06.10.2015 22:50 • 20 kommenttia. TERVEYS JA TUTKIMUS
Seksiteitse tarttuvat taudit ovat lisääntyneet viime vuosina huomattavasti miesten välisessä seksissä. Euroopassa miesten välisen seksin kuppatartunnat ovat kasvaneet osassa maissa jopa yli 50 %. Suomessa kuppatartuntoja todettiin vuonna 2014 yli 25 % enemmän kuin edellisvuonna. Vuonna 2014 kolmasosa suomalaisten kuppatartunnoista saatiin ulkomailla.

Kuppatartuntoja on todettu viime vuosikymmenenä Suomessa n. 150–200 vuodessa ja yli puolet niistä saadaan miesten välisessä seksissä. Suurin osa tartunnoista todetaan pääkaupunkiseudulla.

Miten kuppa tarttuu?

Kuppa voi tarttua suojaamattomassa suu- tai anaaliseksissä, peräaukkoa nuolemalla ja sormeilemalla, nyrkkinainnissa ja joskus jopa suudeltaessa, jos kuppahaavauma on suussa. Ensioireina tulee usein haavauma, joka paranee itsekseen. 2-3 kuukauden kuluttua tartunnasta voi esiintyä ihottumaa, kuumeilua tai muita oireita. Kuten muissakin seksitaudeissa, kuppa voi olla oireeton tai ensioireet voivat olla niin vähäisiä, että henkilö ei oireiden perusteella hakeudu testiin. Mikäli oman seksikäyttäytymisen perusteella on kuitenkin mahdollista saada kuppa, hiv tai muu seksitautitartunta, niin testeissä kannattaa käydä säännöllisesti. Hoitamaton kuppa on vaarallinen sairaus. Vuosien oireettomuuden jälkeen seuraa myöhäiskuppa, jolloin henkilön iholla, keskushermostossa, sydämessä ja/tai luustossa tapahtuu muutoksia. Lisäksi on arvioitu, että hoitamaton kuppatartunta lisää hiv-tartunnan riskin jopa 2-5 kertaiseksi.

Hakeudu kuppatestiin 4-8 viikkoa riskitilanteen jälkeen

Kuppa testataan verikokeella ja testiin voi hakeutua n. 4-8 viikkoa riskitilanteen jälkeen. Kuppa on bakteerin aiheuttama ja se hoidetaan antibioottipistoksilla. Antibioottihoidolla kupasta paranee, mutta vereen jää vasta-aineet sairastetusta ja hoidetusta kupasta. Kupan ja lähes kaikkien muidenkin seksitautien hoito on Suomessa asiakkaalle maksutonta ja hoidosta parhaiten vastaavat kunnalliset seksitauteihin erikoistuneet sukupuolitautien poliklinikat. Suomessa vain hiv-testaus voidaan toteuttaa nimettömästi. Kuppa- ja muita seksitautitestejä varten asiakkaan tulee esittää henkilöllisyystodistus. Hyvä seksitautien testaus toteutetaan luottamuksellisesti ja asiakkaan yksityisyyttä kunnioittaen.

Kuppa-pikatestistä tuloksen saa samalla käynnillä

Kuten hiv-testaukseen, myös kuppaan on olemassa pikatestejä. Kuppa-pikatesti tehdään sormen päästä otettavasta verinäytteestä ja tuloksen testistä saa samalla käyntikerralla. Testauskäyttöön hyväksytty kuppa-pikatesti on luotettava, kun riskitilanteesta on riittävästi aikaa (8 viikkoa) ja henkilö ei ole sairastanut kuppaa aikaisemmin. Sairastetusta ja hoidetusta kupasta vereen jäävien vasta-aineiden takia pikatesti ei sovellu henkilölle, joka on sairastanut kupan aikaisemmin, vaan testitulos on tämän jälkeen aina positiivinen, eikä testi pysty erittelemään jo sairastettua ja hoidettua tai uutta kuppatartuntaa. Aikaisemmin kupan sairastaneen ja uutta kuppatartuntaa epäilevän kannattaakin hakeutua poliklinikalle suoniverinäytteenä otettavaan testiin, jossa voidaan testata mahdollinen uusi kuppatartunta.

Tietopaketti on Hiv-tukikeskuksen toimittama» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Checkpoint 2.0 – "Kuppanen yö" Helsingissä 17.10.

Sami Mollgren • 06.10.2015 22:50 UUTISET: TERVEYS JA TUTKIMUS • KOTIMAA
Hiv-tukikeskus järjestää lauantaina 17. lokakuuta kello 18–23 hiv- ja kuppapikatestaustapahtuman miehille, joilla on seksiä miesten kanssa. Tapahtumassa esitellään ja testataan Euroopassa tänä vuonna hyväksyttyä kuppa-pikatestiä ja sen mahdollisuuksia käyttöönottoon myös Suomessa. Kuppa-pikatestiä on mahdollisuus myös kokeilla; kokeiluun haluavien on varauduttava esittämään henkilöllisyystodistuksensa.

Illan aikana voi tulla anonyymiin ja maksuttomaan hiv-pikatestiin. Testitulos luvataan 60 sekunnissa.

17.10. Hiv-tukikeskuksen tiloissa Helsingissä, osoitteessa Unioninkatu 45 K, järjestettävässä tilaisuudessa on myös kahvitarjoilu.» Jutun oma sivu
Riiassa sensuroitiin suvaitsevaisuuskampanjan julisteet

Sami Mollgren • 06.10.2015 12:16 • 2 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • EU

Riian kieltämässä suvaitsevaisuutta peräänkuuluttavassa julisteessa on neljän ihmisen siluetit: koditon, ihminen pyörätuolissa, hiv-virusta kantavan äidin lapsi, ja homoseksuaali.
Latvian pääkaupunki Riika on poistanut katujen varsilta Dia+Logs -yhdistyksen toteuttaman suvaitsevaisuuskampanjan julisteet.

Asiasta kertoo Suomessa Helsingin Sanomat.

Riian kaupunki on alkuaan ollut rahoittamassa kampanjaa, jonka julisteessa kehotetaan suvaitsevaisuuteen, ja muistutetaan että teko voi muuttaa maailmaa. Kuvattuna on neljän ihmisen siluetit: koditon, ihminen pyörätuolissa, hiv-virusta kantavan äidin lapsi, ja homoseksuaali.

Homoseksuaalinen hahmo on nimeltään Jaanis ja tämä kertoo rakastavansa ystäväänsä Kasparsia. Miehet haluaisivat yhteistä tulevaisuutta, perheen ja tulla vanhemmiksi. Hän pohtii, miksi vastapäisen asunnon naapuri laittaa oven taakse ulostetta.

Latvian parlamentissa on hyväksytty ns. perinteisiä perhearvoja suojeleva laki, jonka mukaan muun kuin perustuslain mukaisten perhearvojen edistäminen ei ole sallittua. Lain takana on venäjänkielisen väestön tukema Sovun keskus, joka myös otti nosti esiin julistekampanjasta.

Latvian perustuslaki määrää avioliiton vain miehen ja naisen väliseksi.

Lokakuun alussa julkaistun Eurobarometrin mukaan Latviassa asenteet homoseksuaalisuutta kohtaan ovat selvästi ahdasmielisemmät kuin Euroopassa keskimäärin. Lokakuun alussa julkaistun Eurobarometrin mukaan selvästi alle puolet Latviassa asuvista tukee seksuaalivähemmistöihin kuuluville valtaväestön kanssa vertaista asemaa, kun EU:n alueella keskiarvo on noin 70 prosenttia.


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
Katolinen kirkko pui perheen ja kirkon suhdetta - papin kaapistatulo piispainkokouksen alla hermostutti Vatikaanin

Sami Mollgren • 06.10.2015 08:34 • 1 kommentti. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA
Katolisen kirkon kolmeviikkoisessa piispainkokouksessa - synodissa - pohditaan kirkon opin ja muutoksessa olevan perhekäsityksen suhdetta. Aiheena ovat myös samaa sukupuolta olevien parisuhteet ja homoparien vanhemmoimat perheet.

Tarkoitus ei ole muuttaa kirkon oppia, vaan löytää keinoja soveltaa sitä nykypäivään. Vastaavanlainen perheasioita käsittelevä synodi järjestettiin 35 vuotta sitten. Aihepiirissä kohtaavat vanhoillisuus ja uudistusmielisyys.

Synodi on yksi tärkeimmistä paavin neuvoa-antavista elimistä. Sillä ei ole suoranaista valtaa muuttaa asioita, mutta sen suositukset jalkautuvat katolisten pappien seurakuntatyöhön paavi Franciscuksen apostolisen kehotuskirjeen kautta. Käytännössä paavilla on katolisessa kirkossa ylin valta ja "viimeinen sana".

Monet katoliset maat ovat sallineet samaa sukupuolta olevien avioliitot, mutta kirkko pitää opetuksessaan homoseksuaalisia tekoja syntinä, ja rajaa avioliiton vain naisen ja miehen väliseksi.

Ylen haastattelema katolisten homojen oikeuksien puolesta kampanjoivan Nuova Proposta -järjestön puheenjohtaja Andrea Rubera sanoo, että viime vuonna järjestetyssä valmistelevassa synodissa homoseksuaalisuuteen liittyvistä asioista puhuttiin aiempaa avoimemmin, ja nykyinen paavi on puhunut aiheesta avoimemmin. Homoteema oli valmistelevan kokouksen yksi keskustelluimmista asioista.

Rubera sanoo Ylelle, että kirkko on neuvoton perhemallien muutosten edessä, eikä seurakunnissa tiedetä, kuinka suhtautua homoihin tai samaa sukupuolta olevien parien lapsiin. Hänen mukaansa papit tarvitsevat opastusta. Myös muut muutokset perhemalleissa ovat Ruberan mukaan haaste kirkolle.

Nykyinen tilanne ja avoimempi keskusteluilmapiiri ovat lisänneet vanhoillisten ja uudistusmielisten välistä kampanjointia. Vanhoilliset haluaisivat paavin puolustavan perinteisiä perhearvoja ja suhtautumaan tiukemmin homopareihin, kun taas uudistusmieliset haluaisivat kirkon avaavan ovensa homoille.

Pappi avasi näyttävästi kaappinsa ovet

Lauantaina puolalainen katolinen pappi Krzysztof Charamsa kertoi Corriere Della Sera -lehdessä julkisesti homoseksuaalisuudestaan, ja vaati kirkkoa avaamaan silmänsä homoille uskovaisille. Kaapistatuloa juuri synodin alla pidetään harkittuna, ja juuri ajoituksen arvellaan suututtaneen Vatikaanin, joka pitää Charamsan toimintaa vastuuttomana.

Katolisen kirkon opin puhtaudesta vastaavassa uskonopin kongregaatiossa virkamiehenä toiminut Charamsa sai heti lähtöpassin virastaan. Charamsan asemasta pappina päättää hyöhemmin hänen hiippakuntansa piispa.

43-vuotias Charamsa piti Roomassa lehdistötilaisuuden yhdessä espanjalaisen miehensä kanssa, ja kritisoi kirkon asenteita homoja kohtaan esimerkiksi julkaisemalla kymmenkohtaisen manifestin katolisen kirkon homokielteisyyden vastustamiseksi. Hän myös väitti suurimman osan katolisen kirkon papeista olevan homoja.

Samalla kun kirkko keskustelee homoseksuaalisuuden ja kirkon opin suhteesta, ovat 31 maasta olevat hlbti-vähemmistöihin kuuluvat perustaneet kansainvälisen sateenkaarivähemmistöihin kuuluvien katolisten verkoston Global Network of Rainbow Catholics (GNRC). Verkosto julkaisi avoimen kirjeen piispainkokouksen evästykseksi, muistuttaakseen hlbti-vähemmistöjen olemassaolosta myös kirkon piirissä.

Roomassa toimiva Ylen kirjeenvaihtaja Petri Burtsov arvioi, että synodilta voi odottaa kiivasta aihepiiriin liittyvää keskustelua, mutta ei muutoksia esimerkiksi homopareihin, avioeroon tai ehkäisyyn liittyviin kantoihin. Esimerkiksi Paavi Franciscus on antanut ymmärtää, etteivät samaa sukupuolta olevat suhteet ole saamassa kirkon hyväksyntää jatkossakaan. Sen sijaan hän haluaa kirkon olevan "avoin, myötätuntoinen ja armollinen kaikille".


» Jutun oma sivu ja lukijakommentit
 

Arkisto

Valitse vuosi ja viikko


vain uutiset | kaikki

Viimeksi kommentoidut

»»»»»»»»»»»»»»» RSS-syöte viimeksi kommentoiduista jutuista
  Mainonnan paikka  
© Sateenkaariyhteisöt ry 2001-2015 - Tietoa meistä - Yhteystiedot ja palaute - FAQ - Käyttöehdot Tekstiviestipalvelut tarjoaa Labyrintti Media Oy