Havaintoja

Näytetään bloggaukset kesäkuulta 2015.
Edellinen

Kevään & alkukesän 2015 kuulumisia ja 48 kuvaa - päivitetty

Muutamia ajankohtaisia aiheita ja 48 kuvaa. Tästä blogista tuli tavanomaista pitempi, koska viime kerrasta on jo kaksi ja puoli kuukautta.
8.6.15: Korjasin pari virhettä, päivitin muutamaa kohtaa, vaihdoin kaksi kuvaa ja lisäsin loppuun yhden.
___

OMIA KUULUMISIA

Siitä on yli kahdeksan kuukautta kun viimeksi kerroin kuulumisiani. Olin silloin menossa kurssille. En uskalla sanoa, opinko varsinaisesta aiheesta jotakin, mutta sain tilaisuuden tutustua uusiin ihmisiin, joista useimmat olivat huumorintajuisia ja elämänmyönteisiä, joten kenties opin suhtautumaan elämään hieman rennommin.

Erikoinen
oli mennyt talvi. Se kesti tälläkin kertaa vain hetken, mutta kevät näyttää ja tuntuu jatkuvan loputtomiin. Kävin ns. talvikuukausina säännöllisesti pikkulintujen talviruokintapaikoilla vieden siemeniä, talipalloja ja hienonnettua maalaisleipää. Auringonkukansiemeniä ja muita siemeniä kului noin 75 kiloa, talipalloja noin 90 ja suuri määrä maalaisleipiä. Sorsilla on omat talvipaikkansa, joissa kävin vuodenvaihteen pakkaspäivinä säännöllisesti. Talitiaiset, varpuset, pikkuvarpuset, sinitiaiset, viherpeipot, käpytikat, sinisorsat, kesykyyhkyt ja muut ottivat vastaan aina yhtä innostuneina eivätkä narisseet kertaakaan, että miksi aina tätä samaa ruokaa.

Naapureiden kanssa
olemme viettäneet mm. syysjuhlaa, pikkujoulua, alkuvuodenjuhlaa ja pihankatselmusjuhlaa tutussa neljän porukassa. Onneksi asumme kaikki samassa rapussa, joten kotiinpääsy ei ole tuottanut (suurempia) ongelmia. Piha ja koko tontti on siis tarkastettu, ja työt pihan kunnostamiseksi alkavat lähiaikoina. Pensaiden siistimistä ja uusimista, enemmän kukkia, käytävät kuntoon, sammalet pois laatoilta jne. Piha on tarkoitus säilyttää sellaisena, että ihmiset ja eläimet viihtyvät. Pihassa elää tai käy syömässä päivittäin mm. varpusia, talitiaisia, sinitiaisia, oravia, rusakoita, kesykyyhkyjä, kalalokkeja ja harakoita, joskus myös variksia, naakkoja ja harmaalokkeja. Viime kesänä oli myös siili poikasineen. Kerran ilmestyi kettu, mutta kamera ei silloin tietenkään ollut taskussani. Sen verran viileää ja tuulista on pitänyt, että me (ihmiset) olemme viettäneet aikaamme pihassa toistaiseksi hyvin vähän.

Gravitaation vaikutuksia
Sellaisen huomion olen tehnyt, että hiukset vähenevät päälaelta, kun taas alempana eli korvissa ja sieraimissa karvankasvu lisääntyy. Minulle kerrottiin, että se johtuu gravitaatiosta eli painovoimasta, jonka vaikutuksesta karvankasvu siirtyy alemmas. Se varmaankin pitää paikkansa, sillä torilla huomasin, että parikymppisillä, joihin gravitaatio on vaikuttanut lyhyemmän ajan kuin esimerkiksi minuun, on runsaasti hiuksia myös päälaella.
”Tupee or not tupee?”, tuumaili eräskin mies päälakeaan silittäessään.
___

TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS

Toteutuneita ja tulevia edistysaskeleita, osaksi kertausta
Seuraavassa muutamia tärkeinä pitämiäni aiheita. Yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolaki pysyvät tietenkin voimassa ja tasa-arvoinen avioliittolaki tulee voimaan siinä säädettynä ajankohtana. Lähiaikoina tai lähivuosina selviää muiden muassa uudistetun translain, varhaiskasvatuslain ja järjestöjen vaatiman kansallisen perus- ja ihmisoikeuksien toimintaohjelman kohtalo.

1.
Yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolaki - suoja homovihaa vastaan
Tämän vuoden 2015 alusta tulivat voimaan uudistetut yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolaki, jotka antavat paremmat mahdollisuudet ja keinot puuttua syrjintään ja homovihan levittämiseen. Lait parantavat lisäksi homouden vuoksi syrjityksi tulleiden oikeussuojaa ja laajentavat velvollisuutta edistää yhdenvertaisuutta.

Laajempi syrjintäsuoja homoille sekä julkisessa että yksityisessä toiminnassa
Uusitut lait antavat aiempaa laajempaa suojaa syrjinnältä. Lakeja sovelletaan julkisen toiminnan lisäksi yksityiseen toimintaan. Suoja syrjinnältä on yhtäläinen riippumatta siitä, perustuuko syrjintä esimerkiksi seksuaaliseen suuntautumiseen, etniseen tai kansalliseen alkuperään jne.

Työnantajille ja oppilaitoksille velvoite edistää yhdenvertaisuutta
Velvoite edistää yhdenvertaisuutta laajenee koskemaan viranomaisten lisäksi koulutuksen järjestäjiä ja oppilaitoksia sekä työnantajia. Heillä on velvollisuus laatia suunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Suunnitelman laatimisvelvollisuus koskee työnantajia, joiden palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä.

Transihmisten syrjintäsuoja tasa-arvolakiin
Tasa-arvolakiin eli lakiin naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta lisätään säännökset sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kiellosta. Näiden syrjintäkieltojen tarkoituksena on estää ennen kaikkea sukupuolivähemmistöön kuuluvien - kuten transsukupuolisten - kokemaa syrjintää. Tasa-arvolakiin tulee myös velvoite ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta johtuvaa syrjintää.
Työpaikan tasa-arvosuunnitelmaa koskevia säännöksiä on myös tarkistettu ja oppilaitosten tasa-arvosuunnittelu laajennetaan myös perusopetusta antaviin oppilaitoksiin.

2.
Tasa-arvoinen avioliittolaki
Suomen säädöskokoelmaan sisältyvä laki avioliittolain muuttamisesta tasa-arvoiseksi vaikuttaa myönteisesti suomalaiseen yhteiskuntaan asettamalla sateenkaarikansalaiset ja -perheet yhdenvertaiseen asemaan muiden kansalaisten kanssa. Tasa-arvoinen avioliittolaki tulee voimaan 2017. Samana vuonna maamme itsenäistymisestä tulee kuluneeksi 100 vuotta, joten on jo aikakin taata kansalaisoikeudet kaikille.

3.
Translaki
Seuraavan hallituksen tehtävänä on translain kokonaisuudistus, jossa poistetaan kaikki ihmisoikeuksia loukkaavat ehdot sukupuolen vahvistamisen edellytyksistä. Steriliteetti- ja naimattomuusvaatimusten lisäksi on poistettava vaatimus lääkärintodistuksesta ja 18 vuoden ikäraja.
Hallituksen tehtäviin kuuluu myös laatia ihmisoikeusselonteon mukaisesti toimintaohjelma sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien edistämiseksi.

4.
Opetushallituksen uusi opetussuunnitelma ottaa paremmin huomioon seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt
Opetushallituksen uusi opetussuunnitelmaluonnos, joka koskee perusopetusta ja lisäopetusta, sisältää muun muassa seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden huomioon ottamisen terveystiedon opetuksessa. On ensiarvoisen tärkeää, että jo perusopetuksessa korostetaan kaikkien ihmisarvoa ja -oikeuksia.

5.
Armeijasta uskontoneutraali
Puolustusministeriön asettaman työryhmän raportissa sanotaan muun muassa:
”Opetuksen osalta työryhmä esittää, että perusyksiköiden päälliköiden ja vääpeleiden, sotilaspappien, sosiaalikuraattorien ja lääkäreiden nykyisistä oppitunneista muodostetaan kaikille palvelusta suorittaville tarkoitettu moniammatillinen ja vuorovaikutteinen kokonaisuus, joka tukee palvelusta, elämänhallintaa sekä sodan ajan eettistä toimintakykyä. Oppituntien tulee olla uskonnottomia ja tunnustuksettomia, jolloin niille osallistuisivat niin uskontokuntiin kuuluvat kuin kuulumattomatkin asevelvolliset.”

Varsinaisessa työryhmäraportissa on erikseen oikein alleviivattu tämä kohta:
”Oppituntien tulee olla uskonnottomia ja tunnustuksettomia, jolloin niiden sijasta ei ole tarpeen järjestää erillistä eettistä opetusta.”
Kristinuskon lopullisen aseman automaattisena itsestäänselvyytenä vie seuraava raportissa oleva toteamus:
”Uskonnonvapauden toteutumiseksi uskonnolliset hartaudet ja jumalanpalvelukset ovat vapaaehtoista toimintaa. Niiden osalta työryhmä esittää, että tilaisuudet merkitään palvelusohjelmiin samalla tavalla kuin muu vapaaehtoinen ohjelma.”
Palvontamenoista tulisi siis vapaaehtoisia, mikä kuulostaa erittäin hyvältä.

Työryhmä esittää lisäksi monimuotoisuuden tukemiseksi ja syrjinnän estämiseksi myös enemmän yhteistyötä esimerkiksi vapaa-ajattelijoiden kanssa. Raportin yhteenvedossa työryhmä toteaa, että perustuslain uskonnonvapaussäädösten täydellinen toteutuminen edellyttää puolustusvoimilta muutoksia niin opetusohjelmiin kuin Yleiseen palvelusohjesääntöönkin. Työryhmä esittää, että muutokset toimeenpannaan viimeistään heinäkuun 2015 saapumiserän astuessa palvelukseen.
Tuoreimpien tietojen mukaan ainakin osa uudistuksista toteutuu. Tarkempaa tietoa seuraavassa blogissa.

Erityisen närkästynyt raportista on kenttäpiispa Pekka Särkiö, joka on kaiken lisäksi poikkeuksellisen homo-ongelmainen. Särkiö on kirjoittanut viime vuosina suuren määrän ongelmaisuuteensa perustuvia juttuja kommentoiden irvokkaasti eduskunnan hyväksymää tasa-arvoista avioliittolakia. Jos Särkiö toimisi saatananpalvonnan asiantuntijana Patmos-säätiössä, ei hänen näkemyksillään olisi mitään väliä. Särkiön tulisi kuitenkin ymmärtää, että hänen työnantajansa ja palkanmaksajansa on Suomen valtio, ei kirkko, joten hänen on noudatettava lakeja ja asetuksia, mihin hän homo-ongelmaisena fundiksena ei kykene, joten Särkiölle on näytettävä ovea.
Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalon kahvikuppi on myös tärissyt ja läikkynyt. Keskitalon mielestä puolustusministeriön työryhmän raportti on uhka uskonnonvapaudelle. Keskitalo puhuu tapansa mukaan puppua. Hänelle ei myöskään kuulu, miten puolustusvoimat asiansa järjestää.

6.
Päiväkotien uskontokasvatus tarkoitus poistaa

Uusittavassa varhaiskasvatuslaissa, josta osa on jo hyväksytty eduskunnassa, päiväkotien tehtävistä on tarkoitus poistaa uskontokasvatus. On tietenkin selvää, että lapsia ja nuoria ei tule pakkouskonnollistaa päivähoidossa eikä koulussa, koska uskontoon kasvattaminen ei missään tapauksessa kuulu valtion ja kuntien tehtäviin.
Perustuslakivaliokunta asetti viime vuonna (2014) rajat uskonnon harjoittamiselle kouluissa. Samoin pakollinen osallistuminen uskonnon harjoittamiseen on päättymässä armeijassa (katso edellinen kohta 5).
Uusittu varhaiskasvatuslaki on tarkoitus hyväksyä lopullisesti elokuussa. Fundikset yrittävät vesittää lakia.
___

MUUTA

SUOMEN YHDISTYNEIDEN VALEHTELIJOIDEN KLUBI KOKOUSTI HEUREKASSA

Epätasa-arvoista avioliittolakia ajavien fundisten tarkoituksena on kumota Suomen säädöskokoelmaan sisältyvä tasa-arvoinen avioliittolaki. Se ei tietenkään onnistu, sillä heidän valheellisiin väitteisiin ja uskontopohjaiseen homo-ongelmaisuuteen perustuva kansalaisaloitteensa siirretään tietyssä vaiheessä eduskunnan ö-mappiin.
___

TAANTUMUKSELLISTEN TOIVEET ”PERINTEISTEN” ARVOJEN PALUUSTA EPÄREALISTISIA

Persusteleva entinen tiedetoimittaja Marko Hamilo kirjoitti itsensätyyppisen tapauksen kanssa kirjan, jossa he väittävät suomalaisten arvomaailman muuttuvan konservatiivisemmaksi, kansallismielisemmäksi ja kenties jopa uskonnollisemmaksi. Hamilo ja kumppanit pitävät arvoliberalismia hullutuksena ja kuvittelevat suomalaisten haluavan taantua kaukaisille vuosikymmenille.

Taloustutkimus on selvittänyt vuosien ajan suomalaisten arvomaailman kehittymistä. Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen toteaa, että Suomessa pitäisi tapahtua tosi hirveitä asioita, jotta kehitys kääntyisi taantumuksellisten toivomaan suuntaan. Rahkosen mukaan suomalaisen yhteiskunnan arvot pehmenevät koko ajan: ”Jos nykyiset trendit jatkuvat, kehitys etenee aika päinvastaiseen suuntaan kuin kirjoittajat (Hamilo ja kumppanit) ennustavat. Henkisten arvojen ja ihmissuhteiden merkitys korostuu. Kovien materialististen arvojen merkitys pienenee. Se toimii liberalisoitumisen puolesta.”
___

EDISTYSTÄ MAAILMALLA

Slovenia
Tasa-arvoinen avioliittolaki hyväksyttiin
Slovenia parlamentti hyväksyi 3.3. tasa-arvoisen avioliittolain äänin 51-28. Parlamentti päätti myöhemmin äänin 53-21, että laista ei järjestetä kansanäänestystä, vaikka homovastaiset fundikset sitä vaativat. Perustuslakia nimittäin muutettiin vuonna 2013 siten, että kansanäänestyksellä ei ole mahdollista poistaa perustavanlaatuisia kansalais- ja ihmisoikeuksia.
Fundikset kertoivat valittavansa perustuslakituomioistuimeen jne.

Irlanti
Tasa-arvoinen avioliittolaki hyväksyttiin kansanäänestyksessä
Irlantilaiset äänestivät perustuslain muutoksen puolesta, joka mahdollistaa samaa sukupuolta olevien avioliitot. Tasa-arvon kannattajat voittivat ylivoimaisesti. Irlantilaiset sanoivat äänestäneensä syrjimättömämmän, sydämellisemmän ja demokraattisemman maan puolesta.
Kaikki Irlannin pääpuolueet ja hallitus kannattavat tasa-arvoista avioliittolakia, ja uusi laki on tarkoitus säätää lähiviikkoina.

Grönlanti
Grönlannin parlamentti Inatsisartut hyväksyi tasa-arvoisen avioliittolain yksimielisesti eli yksikään edustaja ei vastustanut. Laki tulee voimaan sitten kun Tanskan parlamentti kansankäräjät on sen hyväksynyt eli ilmeisesti lokakuun alussa.

Kypros
Hallitus hyväksyi 6.5. parisuhdelain, joka menee seuraavaksi parlamenttiäänestykseen.

Malta
Uusi translaki hyväksyttiin
Parlamentti hyväksyi yksimielisesti edistyksellisen lain sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta ja kehon sukupuolipiirteistä. Lakiuudistuksen myötä juridisen sukupuolensa voi korjata omalla ilmoituksella. Suomen translaki edellyttää sukupuolensa korjaavalta steriliteettiä, psykiatrista diagnoosia, avioliitosta luopumista ja 18 vuoden ikää. Amnestyn Suomen osasto, Ihmisoikeusliitto, Sateenkaariperheet, Seta ja Trasek vaativat Suomen translain pikaista muuttamista.
Maltalla on voimassa parisuhdelaki, joka takaa samat oikeudet kuin avioliitto.

USA
Tasa-arvoinen avioliittolaki on käytännössä voimassa 36 osavaltiossa ja pääkaupunki Washington D.C.:ssä. Viimeisin on Alabama, jossa kuitenkin samaa sukupuolta oleville ei tällä hetkellä myönnetä avioliittotodistuksia, sillä osavaltio ei ole hyväksynyt liittovaltion tuomareiden päätöstä homoavioliittojen sallimiseksi. Sama seisahtunut tilanne on muutamassa muussa osavaltiossa. Liittovaltion korkein oikeus päättää ilmeisesti tässä kuussa, tuleeko kaikkien osavaltioiden sallia samaa sukupuolta olevien avioliitot.

Chile
Parlamentti hyväksyi ja presidentti allekirjoitti parisuhdelain, joka tulee voimaan tämän vuoden lokakuussa.
___

TAPAHTUMIA SUOMESSA

Tampere
Pirkanmaan Pride-viikko järjestettiin 1.-6.6.
Pride-marssi
Yhdessä olemme enemmän -pridemarssi oli lauantaina, video
http://www.aamulehti.fi/Pirkanmaa/1194984824452/artikkeli/pridessa+tampereella+yli+tuhat+osanottajaa+katso+koko+kulkue+videolta.html

Helsinki
Pride-viikko järjestetään 22.-28.6., ja tässä monipuolinen ohjelma, josta löytyy jokaiselle jotakin.
http://www.helsinkipride.fi/tapahtumat/
Pride-kulkueeseen kokoonnutaan lauantaina 27.6. kello 12 Senaatintorille, josta kulkue lähtee kello 13. Osallistu ja ilmaise tukesi yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden puolesta.
http://www.helsinkipride.fi/event/helsinki-pride-2015-kulkue/?event_date=2015-06-27

Kangasniemen Pride 27.6.
http://ranneliike.net/teema/kangasniemi-pride-jarjestetaan-kesakuun-lopussa?aid=11787
___

LINKKEJÄ ERI AIHEISIIN

Yhdenvertaisuuslaki, vielä kerran
http://www.oikeusministerio.fi/material/attachments/om/ajankohtaista/CyUPcZqpr/Yhdenvertaisuuslaki.pdf

Laki avioliittolain muuttamisesta (156/2015) eli tasa-arvoinen avioliittolaki Finlexissä, vielä kerran
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150156

Lag om ändring av äktenskapslagen (156/2015) i Finlex
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2015/20150156

Järjestöt vaativat hallitukselta uutta ihmisoikeusohjelmaa
http://seta.fi/jarjestot-vaativat-hallitukselta-uutta-ihmisoikeusohjelmaa/

Sateenkaarinuori, näin tulet ulos kaapista turvallisesti
http://yle.fi/uutiset/sateenkaarinuori_nain_tulet_kaapista_ulos_turvallisesti/7970158

Selvitys: Vähemmistönuoret kokevat monenlaista syrjintää
http://www.kansanuutiset.fi/uutiset/kotimaa/3375889/vahemmistonuoret-kokevat-kaikenlaista-syrjintaa

Sateenkaaren alla kasvaa 10 000 lasta - vertaistuki antaa voimaa arkeen
http://yle.fi/uutiset/sateenkaaren_alla_kasvaa_10_000_lasta__vertaistuki_antaa_voimaa_arkeen/8022092

Homovanhukset takaisin kaappiin?
http://yle.fi/uutiset/vanhusten_seksuaalisuus_luunappeja_ja_hygieniahaalareita/7990005

Homo ja hyvä vanhuus
http://www.etlehti.fi/keskustelu/2601909/ketju/homo_ja_hyva_vanhuus_kysy_mita_tahansa_setan_aija_salo_vastaa/sivu/1

Ikäihmisten elämänkokemuksia: Haluaisin pystyä kertomaan, video

https://www.youtube.com/watch?v=yV2cB9FMXoA

___

Maailman Pridet ja Mr

Joensuu
Hohto-sateenkaariviikon kulkue
http://ranneliike.net/teema/joensuu-kulkue-huipensi-hohto-sateenkaariviikon?aid=11734

Pääkaupunkimme Pride
Brysselin Pride-viikkojen kulkue
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/binnenland/1.2341448

http://www.advocate.com/pride/2015/05/20/photos-belgians-do-it-better-brussels-pride

Taipei, Taiwan (2014)
http://www.advocate.com/pride/2014/10/27/photos-taiwan-pride-2014-all-about-marriage-equality

Tokio, Japani
http://www.euronews.com/nocomment/2015/04/27/gay-pride-parade-in-tokyo-japan/
Eräs Japanin sateenkaarijärjestöistä
http://www.nijiirodiversity.jp/

Havanna, Kuuba
Homo- ja transfobian vastaiseen marssiin osallistui yli tuhat. Tapahtuman yhteydessä vihittiin useita homo- ja lesbopareja symboliseen avioliittoon. Kuuban sateenkaarijärjestön tavoitteena on tasa-arvoinen avioliittolaki ensi vuonna. Kuuban kommunistisen puolueen keskuskomitean virallisen lehden uutinen:
http://www.granma.cu/cuba/2015-04-17/celebraran-jornada-cubana-contra-la-homofobia-y-la-transfobia
11 kuvaa
http://www.advocate.com/pride/2015/05/11/photos-lgbt-cubans-show-their-pride

Sydney, Australia
http://www.advocate.com/pride/2015/03/09/photos-2015-sydney-mardi-gras

St. Charles, Missouri. Pikkukaupungin ensimmäinen Pride
http://www.advocate.com/pride/2015/06/02/photos-first-ever-pride-st-charles-mo

Mr Gay World -tittelin voitti tänä vuonna saksalainen Klaus Burkart, 10 kuvaa
http://www.queer.de/galerie.php?gal_id=1639&picc=4
___

VALOKUVATAIDETTA

David Vance
http://www.queer.de/bild-des-tages.php?einzel=1134

Michael Stokesin kuvia facebook ei hyväksy
http://www.advocate.com/politics/media/2015/01/30/why-does-facebook-censor-gay-images
___

IHMINEN

Metsässä kannattaa samoilla
http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194969212775/artikkeli/metsassa+todella+kannattaa+samoilla+tutkijat+listaavat+useita+terveyshyotyja.html

Kuka tahansa voi pelastaa ihmishengen
http://yle.fi/uutiset/kuka_tahansa_voi_pelastaa_ihmishengen__toimi_nain_hatatilanteessa/7889153

Koiran ja ihmisen symbioosin läheisyys näkyy silmistä
http://www.tiede.fi/artikkeli/blogit/kaiken_takana_on_loinen/koira_tietaa_mita_naet

Ihminen oppi tekemään työkaluja paljon aiemmin kuin oletettu
http://www.aamulehti.fi/Ulkomaat/1194981787583/artikkeli/ihminen+oppi+tekemaan+tyokaluja+paljon+aiemmin+kuin+luultiin.html
___

HÄÄUUTINEN

Luxemburgin pääministeri Xavier Bettel ja kihlattunsa Gauthier Destenay vihittiin avioliittoon 15. toukokuuta
http://www.wort.lu/de/panorama/hochzeit-im-rathaus-von-luxemburg-bettel-und-destenay-haben-ja-gesagt-5555fe5e0c88b46a8ce59538
___

ELÄINYSTÄVÄT

Pihabongaus
järjestettiin tammikuun loppupuolella. Osallistujia oli noin 23 000 ja he tarkkailivat tunnin ajan lintuja yli 15 000 pihalla tai muussa paikassa. Bongauksen aikana havaittiin ennätykselliset 109 lintulajia, joskin omalla bongauspaikallani kävi vain kuuden lajin edustajia, mutta niitä oli paljon. Koko Suomessa havaittiin noin 800 000 lintuyksilöä. Tavallisimpien eli useimmilla pihoilla havaittujen lajien kolmen kärjen muodostivat talitiainen, sinitiainen ja harakka. Mustarastas tuli yllättäen neljänneksi, mikä johtui ilmeisesti leudosta talvesta eli monet jäivät talvehtimaan Suomeen.
Tällä sivulla on Pihabongauksessa havaittujen lintulajien yleisyysmuutokset eri puolilla maata 10 vuoden ajalta 2006-2015.
http://birdlife.fi/lintuharrastus/pihabongaus-trendit.shtml

Pönttöbongaus 6.-7.6. eli parin päivän kuluttua. Tässä ohjeet
http://birdlife.fi/lintuharrastus/ponttobongaus.shtml

Kotka lensi maailman korkeimman rakennuksen katolta videokamera selässään
http://www.iltasanomat.fi/matkat/art-1426394559169.html

Maakotkan rengastaminen vaatii taitoa, video
http://yle.fi/uutiset/maakotkan_rengastaminen_on_rajua_puuhaa_nokka_ei_haittaa_mutta_kynnet_ovat_pahat_video/7982158

Arttu-orava vietti hyvän elämän pihtiputaalaisperheessä
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1427801515500.html

Hylätty hirvenvasa varttuu villieläinhoitolassa, video
http://yle.fi/uutiset/hoitajaansa_leimautunut_hirvenvasa_hurmaa_videolla/7978106

Lento vapauteen: Heinolan lintutarhassa hoidettu kyhmyjoutsen pääsi kotivesilleen, video
http://yle.fi/uutiset/kyhmyjoutsen_palasi_etsimaan_puolisoaan__katso_videosta_lento_vapauteen/7945911

Sateenkaaren väreissä
Lappeenrantalainen Anna-Liisa Pirhonen huomasi vuosia sitten, että hömötiaisen siivet hohtavat tietyssä valaistuksessa sateenkaaren väreissä. Vasta tänä vuonna hän onnistui kuvaamaan ilmiön, jolla hän sijoittui pohjoismaisen luontokuvakilpailun lintusarjassa toiseksi.
Hömötiainen lähtee lentoon
http://www.nnpc.no/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=642&lang=no

Lintuja lenteli ainakin 130 miljoonaa vuotta sitten
http://www.tiede.fi/artikkeli/uutiset/varhaisin_lintu_oli_varpusen_kokoinen

Eläimilläkin on tunteet
http://yle.fi/uutiset/elain_tuntee_siina_missa_ihminen__jalkipuintiin_elain_ei_juuri_pysty/8014012
___

Alempana kuvia kaupunkiympäristöni kasveista ja eläimistä.


Edellinen