Havaintoja

Näytetään bloggaukset joulukuulta 2013.
Edellinen

Loppusyksyn ja alkutalven kuulumisia 30 kuvan kera - täydennetty

Suomen itsenäistymisestä, demokratian tilasta ja kansalaisoikeuksistani. Lopuksi yleiset kuulumiset ja kuvia matkan varrelta.
18.12.2013: Korjasin pari kohtaa ja täydensin kansalaisoikeuksiani käsitteleviä kappaleita sekä lisäsin kaksi kuvaa.
---

SUOMEN ITSENÄISTYMINEN

Maamme itsenäistymisestä tuli 6.12. kuluneeksi 96 vuotta. Tunnen yhden henkilön, joka on syntynyt Suomen Suuriruhtinanmaassa kuten silloisissa asiakirjoissa, esimerkiksi passissa, ilmaistiin.

Lainasin kirjastosta kaksi historiankirjaa kerratakseni tapahtumia.

Eduskunta julistautui 16. marraskuuta 1917 korkeimman vallan haltijaksi ja nimitti 27.11. Pehr Evind Svinhufvudin (s. 15.12.1861 Sääksmäki – k. 29.2.1944 Luumäki) johtaman senaatin, jonka tärkeimpiin tehtäviin kuuluivat Suomen itsenäisyyden toteuttaminen ja kansanvaltaisen hallitusmuodon luominen. Sen säilyttämiseksi tuli uudistaa maamme oloja itsenäistämällä torpat ja hankkimalla maata tilattomille, parantamalla sosiaalivakuutusta, säätämällä uskonnonvapaus (= muun muassa uskonnottomien kansalaisoikeuksia lisättäisiin niin, ettei enää olisi pakko kuulua kirkkoon; toteutui 1923) ja säätämällä oppivelvollisuus sekä verottamalla suurituloisia tuntuvasti.

Senaatti antoi 4.12. eduskunnalle esityksensä itsenäisyyden toteuttamiseksi. Eduskunta hyväksyi esityksen 6.12.1917 äänin 100-88 ja julisti Suomen itsenäiseksi valtioksi. Julistuksessa mainittiin myös senaatin ehdotus, että Suomesta tulisi tasavalta, eikä kukaan vastustanut, sillä tasavallan kannattajia oli ilmeisesti yli 140.
Suurta juhlamieltä itsenäisyysjulistus ei herättänyt, sillä poliittinen tilanne oli huolestuttava: punakaarti ja suojeluskunnat valmistautuivat taisteluun ja Venäjällä oli menossa vallankumous, jonka uusilta johtajilta piti saada tunnustus Suomen itsenäisyydelle.

Monien vaikeiden vaiheiden ja järkyttävien tapahtumien jälkeen maamme hallitusmuodoksi vahvistettiin tasavalta 17.7.1919, ja pian tämän jälkeen ensimmäiseksi presidentiksi valittiin Kaarlo Juho Ståhlberg (s. 28.1.1865 Suomussalmi – k. 22.9.1952 Helsinki).
Pääministereinä toimivat vuosina 1917-1919 P. E. Svinhufvud, J. K. Paasikivi, Lauri Ingman ja Kaarlo Castrén.

Suomen itsenäistyessä maamme väkiluku oli 3,1 miljoonaa. Suurimmat kaupungit olivat Helsinki, Tampere, Turku ja Viipuri.

***

SUOMEN DEMOKRATIAN TILA

Berliinin ja Zürichin yliopistot julkaisevat tietyin väliajoin demokratiamittarin (Demokratiebarometer), joka kertoo maiden demokratian toimivuuden. Tutkimuksessa arvioidaan demokratian tilaa yhdeksän eri muuttujaryhmän avulla, joihin kuuluvat yksilönvapaudet, oikeusvaltioperiaate, yhteisölliset vapaudet, vaalijärjestelmä, toimielinten välinen vallanjako, hallituksen vahvuus/toimintamahdollisuudet, avoimuus, osallistuminen ja edustuksellisuus.

Yhteispisteissä Tanska on paras, Suomi on heti toisena. Muita kärkiryhmän maita ovat Belgia, Islanti, Ruotsi ja Norja, joten kaikki Pohjoismaat sijoittuvat kärkikastiin. Paljon mainostettu Sveitsi on vasta sijalla 14.
Kaikissa muissakin demokratian tilaa mittaavissa kansainvälisissä tutkimuksissa Suomi ja muut Pohjoismaat kuuluvat parhaimmistoon.

Osanotto Sveitsin kansanäänestyksiin on laimeaa. Esimerkiksi äänestys pakollisen työttömyysvakuutuksen muutoksesta sai vaaliuurnille vain 35,5 % äänioikeutetuista ja aselain tietyt muutokset 48,8 %. Yli 40 prosentin osallistumista pidetään korkeana. Sveitsin kansanäänestykset eivät toteuta kansan tahtoa, sillä niihin osallistuvat pääasiassa varakkaat keski-ikäiset miehet. Tasa-arvoinen avioliitto- ja adoptiolaki eivät näin ollen toteudu Sveitsissä vielä pitkään aikaan. Sveitsissä kristillisdemokraatit ja muut homovastaiset keräävät parhaillaan nimiä kansanäänestykseen, jossa vaaditaan homoavioliittokieltoa perustuslakiin. Kroatiassa ääriryhmät ovat jo onnistuneet.

Suomen ääripopulistit, jotka vastustavat muun muassa homojen ja maahanmuuttajien oikeuksia, haluavat Suomeen sveitsinkaltaisen kansanäänestyskäytännön voidakseen rajoittaa tai poistaa vähemmistöjen kansalaisoikeuksia, jolloin he saisivat tilaisuuden syrjiä ja vainota meitä. Suomen perustuslaki ei tunne sitovaa kansanäänestystä, mikä on meidän onnemme. Perustuslakia ei olla myöskään muuttamassa ääripopulistien haluamaan suuntaan.
Erityisesti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa on hyvin tärkeää, että Suomi on EU:n jäsenvaltio.

***

KANSALAISOIKEUTENI

Rikollisesta lähes täysivaltaiseksi kansalaiseksi

Minun ja samalla tietenkin kaikkien muiden homojen oikeudet ovat lisääntyneet huomattavasti tasavallan aikana, erityisesti Suomen liityttyä Euroopan unioniin.

Kun olin nuori, tunsin homomiehiä, jotka olivat paenneet vainoa Ruotsiin, sillä homosuhteet olivat rangaistavia vuodesta 1894 vuoteen 1971. Osa palasi Suomeen sen jälkeen kun eivät enää olleet rikollisia Suomen lain mukaan, osa jäi Ruotsiin. Tilastojen mukaan noin 1 000 miestä tuomittiin homosuhteista ja tuhansia pakeni Ruotsiin homovihalain voimassaoloaikana ja vielä sen jälkeenkin.

Elinaikanani kansalais- ja ihmisoikeuteni ovat lisääntyneet muun muassa siten, että homosuhteet laillistettiin vuonna 1971 ja homous poistettiin sairausluokituksesta 1981 eli en ollut enää rikollinen ja sairas. EU-lainsääädäntö velvoitti myöhemmin säätämään saman suojaikärajan (16) homo- ja heterosuhteille vuonna 1999 sekä poistamaan kehotuskieltopykälän (tämä ”homopropagandapykälä” oli voimassa 1971-1999), minkä seurauksena sain sananvapauden vuonna 1999, kun tasavalta täytti 83 vuotta.

Sen jälkeen on säädetty muun muassa parisuhdelaki (2002) ja yhdenvertaisuuslaki (2004), parannettu sateenkaariperheiden asemaa ja oikeuksia sekä parannettu rikoslakia (2011) siten, että rangaistuksen koventamisperusteisiin kuuluu myös rikoksen tekeminen seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvasta vaikuttimesta.

Sen jälkeen kun eduskunta on hyväksynyt

-tasa-arvoisen avioliittolain kaikkine oikeuksineen (käsittelyyn alkuvuodesta 2014),
-uudistetun yhdenvertaisuuslain (käsittelyyn keväällä 2014),
-tasa-arvolain uudistuksen (käsittelyyn 2014 uudistetun yhdenvertaisuuslain kanssa),
-translain sekä
-puoskarilain, joka kieltää ihmisyydenvastaisen eheytyspuoskaroinnin,

Suomen hlbt-kansalaisten oikeuden alkavat vähitellen vastata todellisen oikeusvaltion periaatteita ihmisyyden kunnioittamisesta.

***

USKONNOTTOMIEN OIKEUDET

Uskonnottomien oikeuksia on lisätty tasavallan aikana muun muassa vuosina 1923, 1959, 1968 ja 2003, mutta vieläkään en uskonnottomana ole tasavertainen kansalainen. Uskonnottomien syrjintä on onneksi vähentynyt Suomessa, mutta se loppuu vasta sitten, kun Suomesta tulee oikeudellisesti uskontoriippumaton valtio.

Tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen kohtelun tulisi ilmetä esimerkiksi taloudellisena tukena uskonnottomien etuja ja oikeuksia edistäville kulttuurisille järjestöille. Valtiovallan edustajien tulisi lisäksi puheissaan ja symbolisissa eleissään osoittaa enemmän huomiota ja kunnioitusta myös uskonnottomia kansalaisia kohtaan.

YK:n ihmisoikeuspäivänä julkistetun raportin mukaan uskonnottomia uhkaa kuolemantuomio 13 maassa. Näiden lisäksi kymmenien muiden maiden lait esimerkiksi
-kieltävät ateistien olemassaolon,
-peruuttavat ateistien kansalaisuuden,
-rajoittavat ateistien oikeutta solmia avioliitto,
-estävät ateistien pääsyn julkisen opetuksen piiriin,
-estävät ateistien työskentelyn julkisissa viroissa jne.

Raportin mukaan uskonnon kritisoiminen, jopa akateeminen tutkimus uskontojen synnystä nähdään usein rikoksena. Rangaistus perustuu yleensä kunkin valtion jumalanpilkkalakiin.
EU-maista uskonnottomien tilanne on heikoin Kreikassa, Unkarissa, Maltalla, Puolassa, Itävallassa, Saksassa ja Tanskassa. Näissä maissa jumalanpilkkalait määräävät jopa kolmen vuoden vankilatuomion ”uskonnon tai uskovaisen loukkaamisesta”.

***

YHTEENVETO

Yhteenvetona voin todeta, että oikeuteni uskonnottomana homona ovat lisääntyneet tasavallan aikana, joskin paljon on vielä parannettavaa. Haaveenani on tietenkin, että voisin joskus kävellä kotikaupunkini katuja täysivaltaisena kansalaisena.

***

ITSENÄISYYSPÄIVÄN VIETTO

Itsenäisyyspäivänä sytytin parvekkeelle kynttilän itsemurhan tehneiden homomiesten ja kahden tuntemani homouden vuoksi murhatun miehen muistoksi. Silloin kun olin nuori, useat minun ja kavereitteni tuntemat homonuoret tekivät itsemurhan. Vuoden 2000 jälkeen kolme yhteiskunnasta syrjäytynyttä/syrjäytettyä kaveriani on tehnyt samoin.

***

LINKKEJÄ

Kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista on luovutettu eduskunnalle:
http://ranneliike.net/teema/kansalaisaloite-luovutetaan-eduskunnan-puhemiehelle?aid=10541

Tiedotustilaisuus
http://ranneliike.net/teema/tahdon2013-tiedotustilaisuudessa-kuultiin-asiantuntijaa-ja-puolueiden-edustajia?aid=10542
---
Oikeusministeriö: Yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistaminen
http://oikeusministerio.fi/fi/index/valmisteilla/lakihankkeet/valtiosaanto/yhdenvertaisuuslainsaadannonuudistaminen.html

Työ- ja elinkeinoministeriö: Yhdenvertaisuuslainsäädännön kokonaisuudistus
http://www.tem.fi/index.phtml?s=4421&xmid=4688

Sosiaali- ja terveysministeriö: Tasa-arvolain uudistus.
Hallituksen esitys tasa-arvolain uudistamiseksi on tarkoitus antaa yhtä aikaa yhdenvertaisuuslain uudistuksen kanssa ensi vuonna.
http://www.stm.fi/vireilla/lainsaadantohankkeet/tasa-arvo
---
Kirkon erioikeuksista yhdenvertaisuuteen:
http://www.kansanuutiset.fi/mielipiteet/horisontti/2974612/kirkon-erioikeuksista-yhdenvertaisuuteen

Suomen evankelisten vihajärjestöjen kotipesä on Suomen evankelinen allianssi, joka viime vuonna hyökkäsi sateenkaariperheitä vastaan ja tänä vuonna kerää nimiä tasa-arvoista avioliittolakia vastaan:
http://www.suomenevankelinenallianssi.fi/mika_on_sea/sean_jasenet/?session=48102155

Länsimaiden kristilliset homovihajärjestöt aktiivisina eri puolilla maailmaa:
http://www.kansanuutiset.fi/uutiset/ulkomaat/3089528/homofobisten-lobbarien-internationaali
---
Suomalainen homobloggari: Miksei mediassa näy homojen parisuhdearki?
http://www.turkulainen.fi/artikkeli/265440-miksi-mediassa-ei-nay-homojen-parisuhdearki

Luxemburg: Uusi hallitus on vannonut virkavalansa.
Pääministeri on Xavier Bettel ja varapääministeri Etienne Schneider, molemmat avoimesti homoja. Vasemmalla Bettel, keskellä Schneider:
http://www.tageblatt.lu/nachrichten/luxemburg/story/28051699
---
Ruotsi: Tukholman Sateenkaaritalon asukkaat kertovat elämästään:
http://yle.fi/uutiset/euroopan_ensimmainen_hlbt-senioritalo_taalla_ei_tarvitse_piilotella/6962381

USA: Hlbt-lukijat lähettivät kuvan arki-/työpäivästään:
http://www.advocate.com/day-lgbt-america/2013/12/10/day-lgbt-america-2013-work

USA: Monenlaisia perheitä, kuvasarja:
http://www.advocate.com/day-lgbt-america/2013/12/11/day-lgbt-america-family-and-pets

***

Birdlife Suomi ry
on lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö, jonka tehtävänä on edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja kestävää kehitystä.
http://www.birdlife.fi/

Tarkempi esittely
http://www.birdlife.fi/yhdistys/esittely.shtml

***

LOPPUSYKSY JA ALKUTALVI 2013

Loppusyksy oli hyvin vaihteleva. Muutamana päivänä myrskysi tai satoi niin rankasti, etten lähtenyt päivittäiselle kierrokselleni lainkaan. Talven tultua hankin taas kolmet villasukat ja pitkät (lue: sopivat) kalsarit, pohjalliset kenkiin ja muuta tarpeellista talven varalle.

Kylmyys ja pimeys vaikuttavat kielteisesti mielialaani. Välillä ei kiinnosta oikein mikään. Olen kuitenkin pakottautunut lenkille lähes joka päivä ja vienyt leivänmuruja ja auringonkukansiemeniä sekä joskus myös rasvaravintoa linnuille, jotka ovat kerääntyneet talven tultua toisiin paikkoihin, onneksi tähän melko lähelle. Lähimmässä talvehtimispaikassa on yli 200 sorsaa, naakkaa ja varista. En ole vielä löytänyt pulujen talvipaikkaa. Ne katosivat 27.11. eikä niitä ole näkynyt sen jälkeen. Pikkulinnuille ostin kuusi talipalloa, joille pitää vielä löytää sopiva ripustuspaikka.

Kävin lainaamassa lintukirjoja, joten voin kertoa itselleni ja teille perusjuttuja tänä vuonna kuvaamistani linnuista. Tällä hetkellä ei lähiympäristössä ole mitään mielenkiintoista tallennettavaa, joten katsellaan kesän ja syksyn otoksia.
---
Joulukuussa päivä on lyhyt.


Katoamisilmoitus

Se kyyhkysparvi, joka tuli tutuksi syksyn aikana, katosi 26.-27. marraskuuta, enkä ole sitä sen jälkeen nähnyt. Osa kyyhkyistä lähtee syysvaellukselle, korkeintaan 50 kilometrin päähän, joten ne voivat olla jopa naapurimaakunnassa.
Kuvassa kadonnut parvi, joka tunnisti minut viimeistään 50 metrin päästä ja lensi luokseni.


Etualalla seisoo se yksilö, joka lehahti aina vasemmalle käsivarrelleni takaisin, vaikka laskin sen varovasti maahan.
Hieman on nyt meikäläisellä suru talvipuserossa, kun ei ole näkynyt.


Talitiainen

Talitiainen (Parus major), jota sanotaan myös talitintiksi, on utelias ja touhukas lintu. Se on tavallisimpia pesiviä paikkalintujamme, joka syksyisin hakeutuu pihapiireihin tutustuen ympäristöönsä ja reviiriä merkatessaan uskaltautuu myös sisätiloihin. Talitiainen on talvella riippuvainen ruokinnasta.

Tiainen lensi keittokomeron ikkunasta sisään, hätääntyi ja äänteli pelokkaasti, kakkasi sohvalle ja piiloutui sen jälkeen sohvan alle. Parvekelasit avattuani se lensi lähimpään puuhun.
Varpunen

Varpunen (Passer domesticus) on pieni ja kekseliäs lintu, joka on kesykyyhkyn ohella sopeutunut erittäin hyvin ihmisen lähinaapuriksi. Varpusten määrä on romahtanut viime vuosina ja siksi se luokitellaan silmälläpitoa vaativaksi lajiksi. Varpunen on paikkalintu ja se pesii vielä yleisesti lähes koko Suomessa.
Pahoittelen kuvakulmaa.Harakka

Harakka (Pica pica) on pitkäpyrstöinen varislintu, joka on vainon vähennyttyä uskaltautunut asutuskeskuksiin ihmisen lähelle. Paikkalintu, joka pesii kaikkialla Euroopassa.


Naakka

Naakka (Corvus monedula) on pienehkö ja tomeranoloinen varislintu, joka viihtyy hyvin sorsien, pulujen ja varpusten seurassa asutuksen lähellä. Se on osittaismuuttaja: enemmistö muuttaa talveksi Itämeren etelärannikolle, mutta loput jäävät nykyisin Suomeen.
Suomessa ja Venäjällä elävät naakat kuuluvat soemmerringii-alalajiin, josta seuraavassa kaksi kuvaa. Nuoren naakan höyhenpuku ei ole vielä kiiltävä kuten vanhemmilla.

Edellinen