Havaintoja

Näytetään bloggaukset tammikuulta 2015.

Esitutkinta: Professori Puolimatkan lausunto lakivaliokunnalle todettu vilpilliseksi

PUOLIMATKAN VALHEIDEN VERKKO AVATTU: VILPILLISTÄ MENETTELYÄ LAKIVALIOKUNNALLE OSOITETUSSA LAUSUNNOSSA

Professori Tapio Puolimatka toimitti viime keväänä lakivaliokunnalle tasa-arvoista avioliittolakia koskevan lausunnon, joka on epätieteellistä puppua. Puolimatka oli vetänyt johtopäätöksiä, joita hänen käyttämänsä lähteet eivät vahvistaneet. Puolimatka väitti esimerkiksi, että hänen käyttämänsä lähteet todistavat sateenkaarivanhempien olevan huonompia vanhempia kuin keskimäärin. Puolimatka sai tutkimukset tukemaan homovihamielisiä näkemyksiään siten, että hän jätti lainauksistaan pois ne kohdat, joissa sanottiin, että mitään vertailuja ja johtopäätöksiä homo- ja heterovanhempien huonommuudesta tai paremmuudesta ei voida tehdä kyseisten tutkimusten perusteella.

Puolimatkan sekoilut jäivät tavallaan unohduksiin, kun eduskunta hyväksyi kansalaisaloitteen tasa-arvoisesta avioliittolaista (hurraa!). Puolimatka ei kuitenkaan ymmärtänyt pitää suutaan supussa, vaan jatkoi ristiretkiään homoja vastaan eri lehdissä ja mielipidepalstoilla lausuntoaan puolustaen. Ei hyväksynyt kritiikkiä ja vertasi Suomea entiseen Neuvostoliittoon. Tiedeyhteisö sai Puolimatkasta tarpeekseen joulukuussa.

---

Puolimatkan lausunnosta lakivaliokunnalle käynnistettiin esitutkinta, joka on edennyt seuraavasti:

1. FM Joonas Mattsson kirjelmöi Jyväskylän yliopiston rehtorille Matti Manniselle esittäen epäilyn, että Puolimatkan tapa käyttää lähteitä lausunnossaan lakivaliokunnalle EI OLE suomalaisissa yliopistoissa noudatettavan hyvän tieteellisen käytännön mukainen.
2. Rehtori aloitti tutkinnan,
3. Puolimatka antoi vastineen ja
4. viimeksi Mattsson antoi oman vastineensa Puolimatkan vastineeseen.

Mattsson toteaa vastineessaan, että Puolimatkan tapa käyttää lähteitä ei ole Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimien hyvän tieteellisen käytännön ohjeiden mukainen.
Mattsson epäilee Puolimatkan syyllistyneen vilppiin, ja pitää Puolimatkan vilpillistä menettelyä erityisen vakavana siksi, että se on vaikuttanut maamme lainsäädäntöön:

”Erityisen raskauttavana näen tämän (Puolimatkan) vilpillisen menettelyn, koska se on vaikuttanut kansanedustajien käsitykseen hyvästä tieteestä.”
”Puolimatkan vilpillinen menettely on siis vaikuttanut lainsäädäntöön, mikä tekee vilpistä erityisen vakavan asian. Professorilla on erityinen auktoriteettiasema perustuen tieteellisiin meriitteihin. Tästä syystä auktoriteettiasema tuo mukanaan myös erityisen vastuun siitä, että tällä auktoriteetilla lausuttuihin asioihin todella voi myös luottaa, vaikka kuulijalla ei olisikaan riittäviä taitoja arvioida näiden väitteiden paikkansapitävyyttä.”

Mattssonin vastine kokonaisuudessaan:
http://etiikka.fi/wp-content/uploads/2015/01/Vastine_Mattsson.pdf

Tämä on siis vasta alkua. Mattssonin vastineesta käy ilmi, että lisää on tulossa. Puolimatkan tapauksessa on kyse tieteellisestä vilpistä, eikä sellaista anneta koskaan anteeksi.
---

Professorin etiikka ja avioliittolaki

Etiikka-julkaisun verkkosivulla on lyhyehkö ja helppolukuinen selvitys siitä, millä tavalla ”valikoivasti” Puolimatka on lukenut tutkimuksia jättäen tärkeät kohdat pois, jotta lopputulos vastaisi ja vahvistaisi hänen fundamentalistis-homovihamielisiä käsityksiään.
Etiikka.fin kirjoitus ”Professorin etiikka ja avioliittolaki”:
http://etiikka.fi/professorin-etiikka-ja-avioliittolaki/

***
Kristofasismin syvin olemus

Tapio Puolimatka on mielestäni patologinen valehtelija, tyyppiesimerkki kristofasistista, jolla on omasta mielestään oikeus syytää valheellisia väitteitä homoista välittämättä siitä, että hän samalla myrkyttää suomalaista yhteiskuntaa, vaikeuttaa kokonaisen kansanryhmän elämää ruokkimalla homovihaa sekä vaikeuttaen sateenkaariperheiden ja erityisesti niissä elävien lasten elämää. Tällä hetkellä yhdistyneet kristofasistit pyrkivät mm. kumoamaan eduskunnan 12.12.2014 hyväksymän lain avioliittolain muuttamisesta tasa-arvoiseksi.

Saksassa luterilaiset ja katoliset äärikristityt pyrkivät estämään opetussuunnitelmiin tulevan päivityksen, joka ottaisi huomioon myös homot ja sateenkaariperheet, Amerikassa pyrkivät säätämään lakeja, joilla annettaisiin ”syvästi uskonnollisille” oikeus syrjiä homoja niin liikemaailmassa kuin sairaaloiden ensiavussa vain joitakin esimerkkejä mainitakseni.
Puolimatka ja hänen kaltaisensa paholaiset on pysäytettävä.


Suomen uskontokuntien nokkamiehiltä sananvapauden halveksuntaa ja ymmärrystä terroriteoille - täyden

Yhteenveto asiaa käsitelleistä kirjoituksista. Osaksi omia ja osaksi muiden käsityksiä, jotka vastaavat omiani.
11.1.15: Lisäsin linkkeihin Anonymous-hakkeriryhmän uhkauksen terroristeille ja selvensin Saksaa koskevaa uutista.
---
USKONTOKUNTIEN NOKKAMIEHET SANANVAPAUDEN VASTUSTAJINA JA OSIN TERRORITEKOJEN YMMÄRTÄJINÄ

Terroristit hyökkäsivät keskiviikkona 7.1. länsimaisiin arvoihin erottamattomasti kuuluvaa sananvapautta vastaan tekemällä useita ihmisuhreja vaatineen iskun ranskalaisen Charlie Hebdo -lehden toimitiloihin. Lehti joutui terroristien kohteeksi uskontoa käsittelevien julkaisujensa vuoksi.

Helsingin Sanomat pyysi neljän uskontokunnan edustajia kommentoimaan Pariisin terrori-iskua. Joidenkin uskontokuntien edustajien kommenteista käy ilmi, vaikka he tuomitsevat terrorismin, että ymmärrystä terroristien teoille löytyy. Lisäksi evankelisluterilaisen kirkon, ortodoksisen kirkon, islamilaisen yhdyskunnan ja juutalaisten seurakuntien nokkamiesten suhtautuminen sananvapauteen on ylimielistä ja halveksuvaa. Heidän mielestään uskonnoilla tulee vielä nyky-yhteiskunnassakin olla erillisasema ja erityisoikeutensa. He ymmärtävät sananvapauden niin, että siihen ei kuulu heidän uskontonsa arvostelu siitä syystä, että uskonto on muka ”pyhää” ja arvostelu saattaa ”loukata”.

Evankelisluterilaisen kirkon piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen:
"Kun puhutaan uskonnon pilkkaamisesta tai kritisoimisesta satiirin tai vastaavan keinoin, näkisin, että omaa traditiota voi kritisoida. Mutta ulkopuolelta toisen tradition pilkkaamisessa on eettinen dilemma. Jos haluaa kritisoida, on parempi kritisoida omaansa."

Komulainen ei siis halua sananvapauden kuuluvan kaikille. Komulaiselle ja muille tietämättömille tiedoksi, että kaikilla on oikeus kritisoida kaikkia aatteita ja ajatuksia eikä uskontonsa sokaisema Komulainen sitä estä. Komulainen jatkaa kertomalla mistä kenkä puristaa eli hänen uskontonsa on ”pyhä”:
"Se mitä tarvitaan enemmän, on vieraanvaraisuus eli kohteliaisuutta vieraita kohtaan. Sen sääntöihin kuuluu, että ei pilkata sitä, mikä on toiselle pyhää.”

Ortodoksisen kirkon nokkamies Leo Makkonen, jota kutsutaan myös arkkipiispa Leoksi, hörhöilee tälläkin kertaa oikein kunnolla sekoittaen sananvapauden ja "pyhyyden":
"Sekulaarinen (maallinen) maailma ei tahdo aina ymmärtää pyhyyden käsitystä ja mitä se maailmassa miljoonille ja miljoonille merkitsee. Pitäisi puhua myös pyhyyden loukkaamisista, ei pelkästään sananvapauden loukkaamisesta.”

En tiedä, mikä täysin suomalaisen Makkosen elämässä on mennyt pieleen, koska ei yksinkertaisiakaan asioita ymmärrä, mutta tiedoksi nyt Makkoselle ja muille hänen kaltaisilleen, että mitään pyhiä asioita tai pyhyyttä ei ole olemassakaan. Hänen edustamansa ortodoksinen kirkko lietsoo homovihaa kaikissa toimimissaan maissa Venäjältä Islantiin ja Kaliforniaan levittämällä valheita ja kampanjoimalla ihmisoikeuksia vastaan. Ortodoksisen kirkon toimintaa ihmisyyttä vastaan tulee tietenkin kaikkien kritisoida ja vastustaa.

Islamilaisen yhdyskunnan imaami Anas Hajjar kaipaa sananvapauteen ”vastuullisuutta”, mikä tarkoittaa ilmeisesti sananvapauden rajoittamista ja hänen valitsemansa ja edustamansa uskonnon kritisoimisen estämistä. Ei mikään ihme, kun tietää surkean sananvapaustilanteen niissä maissa, joissa islamilla on ylivalta.

Suomen juutalaisten seurakuntien ylirabbiini Simon Livson puolestaan haluaa rajoittaa sananvapautta, jos joku loukkaantuu eli pahoittaa herkän mielensä arvostelusta. Voi että.

Uskontokunnat ovat kautta aikain rajoittaneet ihmisten oikeuksia ja vapauksia. Nokkamiesten käsitykset todistavat, että he eivät vielä 2010-luvun Suomessa hyväksy, arvosta eivätkä kunnioita sananvapautta. Järkyttävintä tietenkin on, miten esimerkiksi Hajjarilta ja Makkoselta näyttää löytyvän ymmärtämystä iskuja ja terroristeja kohtaan.
Hajjar:
”Siitä huolimatta mitä he (uhrit) tekivät tai mitä mieltä he ovat jostakin olleet, ei oikeuta omankädenoikeutta.”
Ortodoksikirkon Makkonen antaa ymmärtää, että hän pitää iskuja oikeutettuina:
”En puolusta tekijöitä, mutta kukaan ei tunnu ottavan esille pyhyyden loukkaamista. Pitäisi avarasti nähdä, mistä mikäkin johtuu.”

Ortodoksikirkon Leo Makkonen on useaan kertaan vuosien varrella osoittanut elävänsä foliohattu päässä. Viimeaikaiset lausunnot kertovat järjen jättäneen kokonaan.

***
MUUTA
Tilanne länsimaissa

Tilanne länsimaissa on tällä hetkellä melko hyvä, sillä uskontojen pakko-/ylivalta on saatu nujerrettua humanismin ja valistuksen avulla. Fundamentalismi tosin nostaa päätään kaikkialla Euroopassa, mistä hyvänä esimerkkinä homojen oikeuksien vastustus.

Tähän loppuun haluan kertoa hyvän uutisen Saksasta. Bertelsmann-säätiön julkaiseman uskontomonitorin mukaan eri uskontokuntiin kuuluvat kannattavat homoparien avio-oikeutta seuraavasti:
luterilaiset 78 %
katoliset 70 %
---
kaikki muslimit 48 %
homoparien avio-oikeuden kannatus eri ryhmissä:
liberaalit muslimit 67 %
melko uskonnolliset ja hyvin uskonnolliset muslimit 60 %
änkyrämuslimit 40 %

***
LINKKEJÄ

Sarjakuvantekijät: ”Piirretty kuva on vain piirretty kuva”
http://yle.fi/uutiset/sarjakuvantekijat_piirretty_kuva_on_vain_piirretty_kuva/7728301

Pääministeri Alexander Stubb: ”Nyt jos koskaan pitää puolustaa sananvapautta ja toisen ihmisen oikeutta esittää oma mielipiteensä.”
http://yle.fi/uutiset/stubb_saimme_muistutuksen_sananvapauden_tarkeydesta/7725893

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö jumalanpilkkapykälästä: ”Kumotaan se. Sananvapaus on vapaan yhteiskunnan perusta. Uskontojakin saa arvostella.”
http://demokraatti.fi/ville-niinisto-suomessa-on-yha-jumalanpilkka-rikoslailla-kiellettya-kumotaan-se/

Ranskalaiset ovat osoittaneet yhtenäisyyttään mielenosoituksissa muiden muassa Toulousessa, Nizzassa, Orléansissa ja Paussa. Huomenna järjestetään Pariisissa suurmielenosoitus, johon osallistuu myös pääministeri Stubb.
http://yle.fi/uutiset/ranskalaiset_osoittavat_yhtenaisyyttaan_mielenosoituksissa/7730054

Anonymous-hakkeriryhmän uhkaus terroristeille: "Te ette tuo sharia-lakianne demokratioihimme, me emme anna teidän tyhmyytenne tappaa vapauksiamme ja sananvapauttamme. Me olemme varoittaneet teitä: odottakaa tuhoanne."
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2015011018996719_ul.shtml