Havaintoja

Näytetään bloggaukset joulukuulta 2014.

Eduskunta hyväksyi tasa-arvoisen avioliittolain tänään 12.12.2014 - 10 kuvaa

Oli niin historiallinen tapahtuma, kerran elämässä, että päätin laatia oikein blogikirjoituksen.
***

EDUSKUNTA HYVÄKSYI TASA-ARVOISEN AVIOLIITTOLAIN ÄÄNIN 101 - 90

Suomen eduskunta on tänään 12.12.2014 hyväksynyt lain avioliittolain muuttamisesta tasa-arvoiseksi. Lakimuutos tarkoittaa, että sen voimaantultua myös samaa sukupuolta olevilla pariskunnilla on oikeus solmia avioliitto niin halutessaan. Avioliittolain teksti muuttuu siten, että sanat ´nainen ja mies/en kvinna och en man´ korvataan sanoilla ´kaksi henkilöä/två personer´.
Seuraavassa uudistetun avioliittolain/äktenskapslag ensimmäisen luvun ensimmäisen pykälän alku.

Avioliittolaki
1 §
Kaksi henkilöä, jotka ovat sopineet menevänsä avioliittoon keskenään, ovat kihlautuneet.
---
Äktenskapslag
1 §
Två personer som har kommit överens om att ingå äktenskap med varandra är förlovade.

***
EDUSKUNNALTA JA HALLITUKSELTA VAADITTAVAT TOIMENPITEET
YLEISKATSAUS TÄMÄNHETKISEN TIEDON POHJALTA

Presidentti vahvistaa lain allekirjoituksellaan kuukauden kuluessa. Laki astuu voimaan siinä säädettynä ajankohtana. Lakiin liittyy lausuma, jossa eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän viivytyksettä valmistelemaan esitystä, jolla muu lainsäädäntö saadaan vastaamaan tasa-arvoista avioliittolakia.
Hallituksen on siis annettava esitys, jolla muutetaan kahta lakia, jotka kytkeytyvät avioliittolakiin. Ne ovat

1.
Parisuhdelaki eli laki rekisteröidystä parisuhteesta. Hallituksen on annettava esitys, millä tavalla parisuhdelaki kumotaan ja rekisteröidyt parisuhteet muutetaan avioliitoiksi.
2.
Translaista hallituksen on annettava esitys, että sukupuolen korjaaminen ei muuta parisuhteen nimeä.

Eduskunnan on tietenkin hyväksyttävä muutokset, jotta ne tulisivat voimaan. Muita lakeja ei tämänhetkisten tietojen mukaan tarvitse muuttaa tasa-arvoisen avioliittolain vuoksi, joskin joitain sanamuotoja voidaan joutua päivittämään.

***
KIITOKSET

Tasa-arvoinen avioliittolaki saatiin toteutettua kansalaisaloitteen avulla, mikä on historiallista ja poikkeuksellista koko maailmassa. Se vahvisti uskoa kansalaisten vaikutusmahdollisuuksiin ja suomalaisen demokratian toimivuuteen. Suomi on päätöksen myötä liittymässä sivistysmaiden joukkoon, johon jo pidemmän aikaa ovat kuuluneet monen muun maan lisäksi naapurimme Ruotsi ja Norja sekä muut Pohjoismaat Tanska ja Islanti.

Lämpimät kiitokseni
Tahdon2013-kansalaisliikkeelle, Setalle jäsenjärjestöineen, Trasekille, Sateenkaariperheet ry:lle, Amnestylle, Ranneliike.netille/Sateenkaariyhteisöt ry:lle sekä kaikille muille järjestöille, yrityksille, yhdistyksille, yksityishenkilöille ja kansanedustajille, joiden työn tuloksena Suomesta tulee parempi maa meille kaikille.

***
LINKKEJÄ

Eduskunta hyväksyi tasa-arvoisen avioliittolain
http://ranneliike.net/teema/tasa-arvoinen-avioliittolaki-hyvaksyttiin?aid=11497

Yhdenvertaisuuslaki, joka on ollut voimassa jo lähes 11 vuotta
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040021

Suomen homohistoriaa
Kahdeksan (8) vuotta sitten, joulukuussa 2006, kansanedustaja Oras Tynkkynen teki ensimmäisen lakialoitteen tasa-arvoisesta avioliittolaista.
http://www.orastynkkynen.fi/?p=51


"Talvikuvia"

Ilmatieteen laitoksen mukaan suurimmassa osassa Suomea on nyt talvi. Jostain syystä en ole huomannut.
---
Pikkulintujen ruokintapaikoilla on eniten varpusia, talitiaisia ja sinitiaisia. Käpytikkakin vierailee säännöllisesti, samoin oravat.Oravia pitää välillä hätyytellä pois, jotta pikkulinnut saavat syödä rauhassa. Tämä orava ei aluksi halunnut ymmärtää ollen ihmeissään, kun komentelin.


Sinisorsia joulukuun auringossa. Ne ovat pärjänneet hyvin tänäkin ”talvena”, koska ruohoa ja muuta ravintoa on saatavilla. Sorsat ovat värikkäimmillään kesäkuun alkupuolelle asti.


Kerrostalomme pihassa on liikkunut viime aikoina paljon tiaisia, harakoita sekä rusakoita, jotka käyvät usein yölläkin ruohoa syömässä.
Rusakot nukkuvat pensaikoissa. Herätin tämän ikkunani alla olevassa pensaassa nukkuneen, mutta poistuin kuvan otettuani rauhallisesti taaksepäin, joten se sai jatkaa uniaan.
---
Lisää kuvia seuraavassa blogissa vuodenvaihteen jälkeen.
Miellyttävää vuodenvaihdetta kaikille!