Havaintoja

Näytetään bloggaukset helmikuulta 2015.
Edellinen

Alkuvuoden 2015 kuulumisia ja 40 kuvaa - täydennetty

Tapahtumien kertausta, muutama tuore aihe sekä kuvia luonnosta, koirista, oravista ja linnuista.
10.2.15: Täydensin tekstejä ja lisäsin linkit kahteen tutkimustulokseen, joiden mukaan ihmiset ovat tyhmentyneet eli älykkyystaso laskenut viime vuosikymmeninä, mahdollisesti jo 1800-luvulta lähtien.
___

KERTAUSTA
EDUSKUNTA HYVÄKSYI LAIN AVIOLIITTOLAIN MUUTTAMISESTA TASA-ARVOISEKSI ÄÄNIN 101 - 90

Suomen eduskunta hyväksyi 12.12.2014 lopullisesti lain avioliittolain muuttamisesta tasa-arvoiseksi. Lakimuutos merkitsee, että sen voimaantultua myös samaa sukupuolta olevilla pariskunnilla on oikeus solmia avioliitto niin halutessaan. Avioliittolain tekstiä on muutettu siten, että sanat ´nainen ja mies/en kvinna och en man´ on korvattu sanoilla ´kaksi henkilöä/två personer´.
___

EDUSKUNNALTA JA HALLITUKSELTA VAADITTAVAT TOIMENPITEET
YLEISKATSAUS TÄMÄNHETKISEN TIEDON POHJALTA

Täysistunto hyväksyi myös lausuman, jossa eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy viivytyksettä valmistelemaan esityksen tasa-arvoisen avioliittolain edellyttämistä muutoksista tarvittaviin muihin lakeihin ja antaa esityksen eduskunnan käsiteltäväksi 31.12.2015 mennessä.
Hallituksen on siis annettava esitykset, joilla muutetaan kahta avioliittolakiin kytkeytyvää lakia sekä yhtä asetusta. Ne ovat

1. Parisuhdelaki
eli laki rekisteröidystä parisuhteesta. Hallituksen on annettava esitys, millä tavalla parisuhdelaki kumotaan ja rekisteröidyt parisuhteet muutetaan avioliitoiksi.
2. Translaki (tai jokin toinen laki)
on muutettava sellaiseksi, että sukupuolen korjaaminen ei johda avioliiton purkautumiseen vaan parisuhdestatus pysyy samana.
3. Avioliittoasetus
Avioliittoasetuksessa säädetään avioliiton esteiden tutkinnasta ja vihkimisestä eli vihkikaavasta. Vihkikaavassa olevat aviovaimo ja aviomies korvataan todennäköisesti aviopuolisolla.
Muita lakeja ja asetuksia ei tämänhetkisten tietojen mukaan tarvitse muuttaa tasa-arvoisen avioliittolain vuoksi, joskin joitain sanamuotoja voidaan joutua päivittämään. Tällaisen käsityksen olen saanut.
___

Suomi liittymässä sivistysmaiden joukkoon

Tasa-arvoinen avioliittolaki saatiin toteutettua kansalaisaloitteen avulla, mikä on historiallista ja poikkeuksellista koko maailmassa. Se vahvisti uskoa kansalaisten vaikutusmahdollisuuksiin ja suomalaisen demokratian toimivuuteen. Suomi on päätöksen myötä liittymässä sivistysmaiden joukkoon, johon jo pidemmän aikaa ovat kuuluneet monen muun maan lisäksi naapurimme Ruotsi ja Norja sekä muut Pohjoismaat Tanska ja Islanti.

Lämpimät kiitokseni

Tahdon2013-kansalaisliikkeelle, Setalle jäsenjärjestöineen, Trasekille, Sateenkaariperheet ry:lle, Amnestylle, Ranneliike.netille/Sateenkaariyhteisöt ry:lle sekä kaikille muille järjestöille, yrityksille, yhdistyksille, yksityishenkilöille ja kansanedustajille, joiden työn tuloksena Suomesta tulee parempi maa meille kaikille.
___

YHDENVERTAISUUSLAKI

Uusi yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan 1.1.2015.
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson kertoo, että uuden lain tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää. Laki parantaa syrjityksi tulleiden oikeussuojaa ja laajentaa velvollisuutta edistää yhdenvertaisuutta.

Laajempi syrjintäsuoja homoille sekä julkisessa että yksityisessä toiminnassa
Uusi laki antaa aiempaa laajempaa suojaa syrjinnältä. Lakia sovelletaan julkisen toiminnan lisäksi yksityiseen toimintaan. Suoja syrjinnältä on yhtäläinen riippumatta siitä, perustuuko syrjintä esimerkiksi seksuaaliseen suuntautumiseen, etniseen alkuperään jne.

Työnantajille ja oppilaitoksille velvoite edistää yhdenvertaisuutta
Velvoite edistää yhdenvertaisuutta laajenee koskemaan viranomaisten lisäksi koulutuksen järjestäjiä ja oppilaitoksia sekä työnantajia. Heillä on velvollisuus laatia suunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Suunnitelman laatimisvelvollisuus koskee työnantajia, joiden palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä.
___

Muutokset tasa-arvolakiin

Transihmisten syrjintäsuoja tasa-arvolakiin
Tasa-arvolakiin eli lakiin naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta lisätään säännökset sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kiellosta. Näiden syrjintäkieltojen tarkoituksena on estää ennen kaikkea sukupuolivähemmistöön kuuluvien - kuten transsukupuolisten - kokemaa syrjintää. Tasa-arvolakiin tulee myös velvoite ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta johtuvaa syrjintää.

Työpaikan tasa-arvosuunnitelmaa koskevia säännöksiä on myös tarkistettu ja oppilaitosten tasa-arvosuunnittelu laajennetaan myös perusopetusta antaviin oppilaitoksiin.
___

TRANSLAKI

Translain uudistus ei etene tällä eduskuntakaudella. Pääministeri ilmoitti toissapäivänä, että uudistus jää seuraavalle hallitukselle. Seta ja muut ihmisoikeusjärjestöt ovat pettyneitä, koska hallitus ei pystynyt toteuttamaan edes vähimmäisuudistusta.
Seta ja muut ihmisoikeusjärjestöt vaativat, että seuraavan hallituksen on toteutettava se, mihin tämä hallitus ei pystynyt: translain kokonaisuudistus, jossa poistetaan kaikki ihmisoikeuksia loukkaavat ehdot sukupuolen vahvistamisen edellytyksistä. Steriliteetti- ja naimattomuusvaatimusten lisäksi on poistettava vaatimus lääkärintodistuksesta ja 18 vuoden ikäraja. Hallituksen on myös laadittava ihmisoikeusselontekonsa mukaisesti toimintaohjelma sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien edistämisestä, jotta nyt nähty poukkoilu saadaan loppumaan.
___

TULEVIA TAPAHTUMIA

PRIDET

Rovaniemi
Arctic Pride 20.-22.2.2015, kulkue lauantaina 21.2. kello 12-13.

Tampere
Pirkanmaan Pride 6.6.2015, pride-marssi yhdenvertaisuuden puolesta samana päivänä.

Helsinki
Pride 22.-28.6.2015, kulkue lauantaina 27.6.
___

EDUSKUNTAVAALEISSA SUURIA MUUTOKSIA?

Huhtikuussa järjestettävistä eduskuntavaaleista tulee hyvin kiinnostavat, paljastaa Taloustutkimuksen tekemä selvitys. Selvityksen mukaan miljoona äänestäjää etsii uutta kotia. Keskustalle on luvassa yli 300 000 uutta ääntä, mikä merkitsee tietenkin vähemmän ääniä muille puolueille. Keskusta vie kannattajia varsinkin perussuomalaisilta, kokoomukselta ja kristillisdemokraateilta, laajasti myös kaikista ikä- ja ammattiryhmistä.

Kokoomus
Tutkimuksen mukaan peräti 11 % viime vaaleissa kokoomusta äänestäneistä on siirtymässä keskustan kannattajiksi, mikä merkitsisi noin 70 000 äänestäjän vaihtavan kokoomuksen keskustaan. Keskusta on puoluetta vaihtavien yrittäjien ja toimihenkilöiden suosikki.

Sdp
Kannatus lähti syksyllä nousuun. Kannatus voi vielä nousta, sillä joka neljäs demareita äänestänyt miettii vielä puoluevalintaansa.

Perussuomalaiset
Jytkystä on haihtunut suuri osa. Niistä, jotka viime kerralla kannattivat perussuomalaisia, vain vähän yli puolet on Taloustutkimuksen selvityksen mukaan varmasti äänestämässä persuja huhtikuussa. Mistään muusta puolueesta ei vaalikauden aikana ole ollut vastaavaa joukkopakoa. Keskustan leiriin kertoo suunnistavansa peräti 14 % persuja viimeksi äänestäneistä. Perussuomalaisten kannattajia siirtyy myös takaisin demareihin, koska eivät löytäneet persuista sitä, mitä lähtivät etsimään.
Perussuomalaiset on työssäkäyvien miesten puolue. Kannattajista vain pieni osa on opiskelijoita ja eläkeläisiä. Naisten osuus on laskenut edelleen ollen tällä hetkellä vain noin 25 prosenttia.

Vasemmisto, vihreät ja kristillisdemokraatit
Vasemmisto ja vihreät näyttäisivät selvityksen mukaan pitävän kannatuksensa suunnilleen ennallaan, joskin saisivat enemmän kansanedustajia, koska Suomen vaalitapa on nyt oikeudenmukaisempi ja demokratiaa noudattavampi kuin edellisissä vaaleissa johtuen vaalipiirien yhdistämisistä.
Kristillisdemokraatit ovat menettämässä keskustalle yli 10 % äänestäjistään.

Näin siis Taloustutkimuksen selvityksen mukaan.
__

UUSIA KASVOJA EDUSKUNTAAN

Olen silmäillyt eri puolueiden ehdokkaita ja tässä ensimmäiset kaksi, joita voisi äänestää, jos haluaa niin sanotusti uusia kasvoja Arkadianmäelle.

Oulun vaalipiiri
Janne Hakkarainen, kaupunginvaltuutettu Oulusta
http://www.jannehakkarainen.fi/wp-content/uploads/2009/10/image.jpg

Pirkanmaan vaalipiiri
Jaakko Mustakallio, kaupunginvaltuutettu Tampereelta
http://jaakkomustakallio.fi/wp-content/uploads/2013/01/JaakkoMustakallio.jpg
___

LINKKEJÄ ERI AIHEISIIN

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Laki avioliittolain muuttamisesta eli tasa-arvoinen avioliittolaki
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ek_41_2014_p.shtml

Lag om ändring av äktenskapslagen
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/rsk_41_2014_p.shtml

Voimassa oleva parisuhdelaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010950

Uusitun yhdenvertaisuuslain sisältö
http://www.yhteenveto.fi/yhteenveto/artikkelit/2014/4/uusittu-yhdenvertaisuuslaki-laajentaa-suojaa-syrjinnalta

Yhdenvertainen vanhuus
http://seta.fi/yhdenvertainen-vanhuus/vanhustyon-tietokirjasto/
___

TIEDE JA TUTKIMUS

Jo 20 minuutin keskustelu voi muuttaa kielteisen suhtautumisen homoavioliittoihin myönteiseksi
http://www.tiede.fi/artikkeli/uutiset/jo_20_minuutin_keskustelu_voi_muuttaa_mielipiteen_homoliitoista

Ihmisen kaipuu
http://www.tiede.fi/artikkeli/blogit/tiedekokki/ihmisen_kaipuu

Selvitys: suomalaiset ja muut pohjoismaalaiset tyhmentyneet; älykkyystason nousu tyssäsi 1990-luvulla
http://yle.fi/uutiset/alykkyystason_kasvu_tyssasi_monissa_lansimaissa__suomalaiset_tyhmentyneet_vuodesta_1997_lahtien/7790833

Tutkimus: Ihmiset tyhmentyneet 1800-luvulta alkaen
http://yle.fi/uutiset/tutkimus_ihmiset_tyhmentyneet_sitten_1800-luvun/6641616
___

TERVEYS

Jos kaadut, kaadu oikein - ohjeet
http://yle.fi/uutiset/jos_kaadut_-_kaadu_oikein/7679081

Hedelmät ja kuidut pidentävät riskipotilaan elämää
http://yle.fi/uutiset/tutkimus_hedelmat_ja_kuidut_pidentavat_riskipotilaan_elamaa/7660902
___

ELÄINTEN ELÄMÄÄ

Luontokuvaajan karhukuvia
http://yle.fi/uutiset/karhunpesa_houkutti_luontokuvaajan_paivaunille/7652028

Laulujoutsenen poikanen pelastettiin jäätyneestä joesta. Palolaitos kuljetti sen Heinolan lintutarhaan.
http://static.iltalehti.fi/uutiset/joki5jh281214_uu.jpg

Harvinainen jalohaikara talvehtii Suomessa
http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194952885778/artikkeli/harvinaisesta+linnusta+tuli+melkoinen+kuuluisuus+katso+video.html

Suomessa on rengastettu yli 11 miljoonaa lintua.
Artikkelin lopussa Suomessa rengastettujen lintujen ikäennätyksiä. Suomessa lentelee mm. yli 30-vuotiaita kalalokkeja, naurulokkeja ja harmaalokkeja.
http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194957556608/artikkeli/raja+saavutettu+suomessa+on+rengastettu+yli+11+miljoonaa+lintua.html
___

Tämä ensimmäinen kuva on talviyöstä. Sen alapuolella loka-, marras- ja joulukuussa ottamiani kuvia.


Edellinen