Havaintoja

Näytetään bloggaukset helmikuulta 2013.
Edellinen

Yleinen avioliittolaki ja tasa-arvo – nyt

Korjasin virheitä, täydensin ja vaihdoin kaksi kuvaa.
Tekstissä käytetty termi (avioliitto)lakialoite tarkoittaa niitä kolmea lainmuutosta, joihin on linkki tämän kirjoituksen lopussa.

***
Maamme perustuslaissa sanotaan muun muassa:
39 §
Asian vireilletulo eduskunnassa
Asia tulee eduskunnassa vireille valtioneuvoston antamalla hallituksen esityksellä tai kansanedustajan aloitteella taikka muulla tässä perustuslaissa tai eduskunnan työjärjestyksessä säädetyllä tavalla.
---
Eduskunnan työjärjestyksessä sanotaan muun muassa:
34 §
Käsittelyjärjestys
Valiokunnan tulee ilman aiheetonta viivytystä käsitellä sinne lähetetyt asiat ja antaa niistä asian laadun mukaisesti mietintö täysistunnolle tai lausunto toiselle valiokunnalle.

Edellä esitetyt lainkohdat tarkoittavat sitä, että lakivaliokunta ei pysty perustelemaan meidän kansalaisoikeuksiemme käsittelemättä jättämistä yhdelläkään lainkohdalla. Siksi he, ja erityisesti valiokunnan puheenjohtaja, keksivät mitä erikoisimpia selityksiä vastustaakseen meille kuuluvien oikeuksien toteutumista.

***
Lakivaliokunta on siis jättänyt kaikkia kansalaisia koskevan yleisen eli tasa-arvoisen avioliittolakiesityksen käsittelemättä. Valiokunnan puheenjohtaja Holmlund perusteli vuosi sitten hlbt-kansalaisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävän lain hyllyttämistä seuraavasti:
"Mielestäni aloitetta ei pitäisi ottaa käsittelyyn. Se on työläs, monimutkainen, siitä puuttuu laajempi yhteiskunnallinen keskustelu, eikä sitä ole hallitusohjelmassa.
Jos olisi yhteiskunnallinen epäkohta, joka vaatii kiireellisiä toimenpiteitä, valiokunnalla olisi velvollisuus ottaa se käsittelyyn.”

Jokainen hiemankin asioita seurannut tietää, että laki ei ole työläs, se ei ole monimutkainen ja aktiivista yhteiskunnallista keskustelua on käyty sekä Suomessa että muissa länsimaissa vähintään 50 vuotta.
Lakialoitteen ei tarvitse olla hallitusohjelmassa ja juuri tässä tapauksessa asiaa päätettiin ajaa kansanedustajien aloitteella, mikä on täysin normaali käytäntö perustuslain ja siihen kuuluvien lakien mukaan.
Puheenjohtaja Holmlundin väitteet, etteivät kansalaisten epätasa-arvo ja eriarvoisuus lain edessä ole muka yhteiskunnallinen epäkohta, todistavat sekä alikehittyneestä käsityskyvystä että alempiarvoistavasta ja halveksuvasta suhtautumisesta meihin.

Holmlundin viimeisimmät selitysyritykset todistavat, että hän on täysin sopimaton lakivaliokunnan puheenjohtajaksi. Lisäksi hänellä on riittämätön koulutus lakiasioiden käsittelyyn eli Holmlundin voidaan todeta olevan epäpätevä hoitamaan vastuullisia tehtäviä.
Holmlundin viime vuosina antamat ala-arvoiset lausunnot ja käsitykset meistä ja meidän oikeuksistamme todistavat, että hän pitää meitä huonompina ja alempiarvoisina kansalaisina, joille ei tule myöntää kaikkia kansalaisoikeuksia, vaan meidät on jatkossakin pidettävä toisen luokan kansalaisina. Erityisesti sateenkaariperheiden vanhempina ja kasvattajina olemme Holmlundin typistyneen käsityskyvyn ja olemattoman ihmistuntemuksen mukaan huonoja.

***
Maastamme onneksi löytyy oikeudenmukaisia ja kansalaisista välittäviä edustajia, jotka kyllästyivät lakivaliokunnasta tuleviin homofobisiin tekosyihin, halusivat tasa-arvon toteutuvan tässä maassa ja alkoivat toimia sen puolesta, että yleinen avioliittolaki ja muut siihen liittyvät lait saataisiin eduskunnan käsittelyyn ja äänestykseen, mistä heille suuret kiitokset.
Täytyy myöntää, että uskoni maamme päättäjiin oli suureksi osaksi jo ehtinyt kadota ja olin joutunut hyväksymään senkin, etten ehkä koskaan voisi elää täysivaltaisena kansalaisena.

Toinen keino lakialoitteen edistämiseksi on tasa-arvon päivänä 19.3. käynnistyvä kampanja ja nimienkeruu kansalaisaloitetta varten. Tarkoituksena on kerätä 50 000 allekirjoitusta aloitteeseen, jossa vaaditaan eduskuntaa käsittelemään tasa-arvoinen avioliittolainsäädäntö.
Kampanjalla on tällä hetkellä verkkosivut ja tietoa asiasta tulee jatkossa varmaan päivittäin, joten nyt pitää pysyä ajan hermolla ja toimia, kukin mahdollisuuksiensa mukaan.

Meidän kansalaisoikeuksiemme vastustajat, olivatpa sitten uskonnollisia kiihkoilijoita tai poliittisiin ääriryhmiin kuuluvia, eivät tietenkään pysty esittämään yhtäkään perustetta, miksi meillä tulisi olla vähemmän oikeuksia. Homovastaisten ja -vihamielisten ongelmana on myös vainoharhaisuus, sillä he kuvittelevat olevansa jotenkin parempia ihmisiä kuin me ja leijailevansa meidän yläpuolellamme. En ota tässä yhteydessä kantaa siihen, mikä joidenkin yksilöiden todellisuudentajun ja järjenjuoksun sammuttaa.

Ainoa syy, miksi lakialoitetta tasa-arvoiseksi avioliittolaiksi ei ole päästetty eduskunnan äänestettäväksi, johtuu siitä, että homovastaiset ja homovihamieliset kiihkoilijat eivät halua meidän olevan lain edessä samalla viivalla heidän kanssaan. He tietävät, että eduskunta hyväksyisi lain ja tekevät kaikkensa, jotta epäoikeudenmukaisuus jatkuisi.
Suomen valtiovallan on nyt lopetettava minun, ystävieni ja kaikkien muidenkin homojen, lesbojen ja transsukupuolisten syrjintä.

***
Tärkeintä olisi nyt tietenkin saada avioliittolakialoite eduskunnan äänestettäväksi. Tässä vaiheessa on varmaankin ennenaikaista arvioida äänestystulosta, mutta uskon sen olevan lain puolesta 125 – 60.
Äänestykseen on vielä matkaa ja ennen sitä joudumme sietämään oikeuksiemme vastustajien meihin kohdistamat loukkaukset ja solvaukset. Toisaalta odotan, ovatko keksineet mitään uusia ja omaperäisiä typeryyksiä.

Tällä hetkellä yli 110 kansanedustajaa on ilmoittanut kannattavansa täysiä kansalaisoikeuksia myös meille. Lukuun voidaan lisätä ne, jotka tulevat kaapista vasta äänestettäessä sekä ne, jotka eivät halua jäädä historian väärälle puolelle taantumuksellisina.
---
Kyseessä oleva lainsäädäntö eduskunnan sivustolla.
LA 2/2012 vp
Laki avioliittolain muuttamisesta, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 1 luvun kumoamisesta sekä transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 2 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta.
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/la_2_2012_p.shtml

***

Liitteenä kesäisiä kuvia Oulusta.


Edellinen