Asiasana: Moninaisuus

Käsitettä moninaisuus käytetään seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden yhteydessä viittaamaan muuhun kuin usein vallalla olevaan ajatukseen ilmiöiden yksinomaisesta kaksijakoisuudesta tai binäärisyydestä. Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta lisää hlbti FAQ -artikkelissa.