Seta julkaisee oppaan moninaisuuden käsittelystä kouluopetuksessa

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 8
Setan Opitaan yhdessä! Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus -opas helpottaa hlbti-aihepiirin luontevaa käsittelyä opetuksessa.

Setan uudessa Opitaan yhdessä! Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus -nimisessä oppaassa annetaan ideoita siihen miten sateenkaarevia teemoja voi tuoda esiin oppinaineesta ja -kokonaisuudesta riippumatta.

Opas julkaistaan perjantaina Helsingissä järjestettävässä Educa-tapahtumassa.

Taustalla on uusi perusopetuksen valtakunnallinen opetussuunnitelma, joka määrää, että perusopetus lisää tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta. Seta toteaa, että tehtävää ei ole rajattu mihinkään erilliseen oppiaineeseen tai -kokonaisuuteen, vaan velvoite koskee kaikkia opettajia.

Selvitysten mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyvä tietämys ei ole itsestään selvää, edes opettajien keskuudessa.

- Opettajat voivat kokea epävarmuutta tai haasteita tämän tehtävän edessä. Miten toteuttaa tehtävä matematiikan tunnilla? Entä ranskan kielen tunnilla? Miten teeman voisi nostaa monialaisten oppimiskokonaisuuksien keskiöön? Opas antaa vinkkejä siihen, miten sukupuolen moninaisuutta voi nostaa esiin ja huomioida ihan jokaisella oppitunnilla, kertoo oppaan laatinut Marita Karvinen Setasta.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

- Sateenkaaritematiikan käsittely koulussa lisää tutkitusti myös turvallisuuden tunnetta koulussa. Myös normitietoisuus, etenkin sukupuoli- ja heteronormien tunnistaminen ja kyseenalaistaminen, voi toimia tehokkaasti kiusaamisen ennaltaehkäisijänä, Karvinen jatkaa.

Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautuneisuuden moninaisuuden ymmärtäminen ei Setan mukaan tulisi olla vain yksittäisten oppituntien oppimistavoite, vaan aiheen tulisi olla läsnä läpileikkaavasti koulun arjen eri toiminnoissa ja opinnoissa. Seta kertoo oppaan antavan ideoita siihen, miten lisätä sateenkaarevien teemojen näkyvyyttä eri tavoin, arkisista keskusteluista erilaisiin tapahtumiin ja kampanjoihin.

- Uuden opetussuunnitelman hengessä oppaassa rohkaistaan myös oppimaan asioita yhdessä. Oppilaiden tietotaitoa kannattaa hyödyntää tässäkin asiassa, Karvinen kehottaa.

Seta: Seta julkaisee moninaisuusoppaan kouluille
Seta: Oppaan lataus pdf-muodossa ja verkkolähteet
HS: Naispari matematiikan tehtävässä ja homovihaa historiassa – Näin sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta halutaan opettaa kouluissa

8 kommenttia

Sinällään hyvä.

Ainoastaan ongelmaa esim. siinä että tuolla materiaalissa on matematiikkaan esimerkki kahden naisen ja lasten yhtälöstä ... mutta olisi hyvä tuoda siinä esiin vaikka sellainen ettei yhtälöön välttämättä tarvittavaa mies-osatekijää löytynyt Suomi-joukosta, vaan yhtälön ratkaisu löytyi vaikkapa Ranskan Normandian joukosta tms.
Eli yhdestä vaillinaisesta opetus"totuudesta" ei kannattaisi siirtyä toiseen vaillinaiseen opetus"totuuteen".

Hirmuisen tärkeää on opettaa lapsille se, ettei seksuaalisuus ole valinta, eikä suuntautuminen (kuten matikka-aineiisin tai kieliin opinnoissa suuntautuminen on valinta), vaan että se on pitkäliti synnynnäinen asia ja että seksuaalisuuden kertoo ennen kaikkea oma pää, eikä nivuset, sitten ajallaan.
  • 2 / 8
  • ArtoT
  • 30.1.2017, 6.35
Jättäkää lapset ja koulut rauhaan homopropagandaltanne.