Setan raportti: translasten hyvinvointia ja oikeuksia laiminlyödään Suomessa

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 1
Seta on teettänyt raportin translasten ja intersukupuolisten lasten hyvinvoinnista, hoidosta ja oikeuksien toteutumisesta Suomessa.

Translasten ja intersukupuolisten lasten oikeuksia ja hyvinvointia laiminlyödään Suomessa vakavasti Setan teettämän Moninaiset lapsemme -raportin mukaan. Raportti käsittelee translasten ja intersukupuolisten lasten hyvinvointia.

- Sukupuoleltaan moninaiset lapset ja nuoret ovat erityisen haavoittuva ja syrjinnälle altis ryhmä, jonka hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen on saatava parannuksia välittömästi. Itsemääräämisoikeus kuuluu myös alaikäisille suhteessa heidän sukupuoleensa ja sukupuoliristiriidan hoitoon, sanoo Setan puheenjohtaja Viima Lampinen.

Uusimmassa kouluterveyskyselyssä 9.-luokkalaisista ainakin 5,6 %:lla on sukupuolen moninaisuuden kokemuksia. Setan tiistaina julkaistussa tiedotteessa todetaan, että Suomessa ei kuitenkaan tutkita eikä diagnosoida alle 13-vuotiaiden sukupuoliristiriitaa, vaikka tiedetään lasten ja nuorten hyötyvän hoidosta.

Raportin mukaan hoitamaton sukupuoliristiriita on vakava asia eikä hoitamatta jättäminen ole neutraali ratkaisu. Seta esittää tiedotteessaan syvän huolensa alaikäisten transsukupuolisten pääsystä tarvitsemiensa laadukkaiden hoitojen ja tuen piiriin.

- Meillä on kaikki ratkaisun avaimet käsissämme. Translain kokonaisuudistus, kansainvälisesti hyviksi vahvistettujen hoitosuositusten noudattaminen, intersukupuolisten kosmeettisen kirurgian kieltäminen ja tiedon ja osaamisen lisääminen sukupuolen moninaisuudesta takaavat kaiken ikäisten transihmisten ja intersukupuolisten hyvinvoinnin, Lampinen sanoo.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Trasek ry painottaa, että lapselle on suotava oikeus olla oma itsensä ja ilmaista sukupuoltaan sen mukaan, miten hän sen itse kokee. Lapselle on taattava turvallinen ympäristö, jossa hänet hyväksytään ja jossa hän voi puhua vapaasti sukupuolestaan. Tämä edellyttää kannustavaa ja avoimesti suhtautuvaa perhettä ja ympäristöä.

- Yhteiskunnallisessa keskustelussa on valitettavasti keskitytty pitkälti siihen, että lapsen kehoon ei saa kajota. Tämä on ironista, sillä ajamme nimen omaan intersukupuolisten lasten oikeutta koskemattomuuteen. Lapsi, jolla on transkokemus, hyötyy taas yleensä nimenomaan oikeudesta olla oma itsensä sosiaalisella tasolla eli siitä, että hänet kohdataan oikeassa sukupuolessa, toteaa Trasekin puheenjohtaja Panda Eriksson.

Transihmisten oikeuksia ja hyvinvointia käsitellään seminaarissa keskiviikkoaamuna. Eduskunnan HLBTI-verkosto, Ihmisoikeuskeskus, Seta ja Trasek ovat kutsuneet viranomaisia ja lasten oikeuksia edistäviä järjestöjä keskustelemaan aamupäivän seminaariin Helsingissä. Seminaarissa julkaistaan myös Ihmisoikeuskeskuksen sukupuolen oikeudellista vahvistamista tarkasteleva selvitys.

Moninaiset lapsemme -raportti on teetetty Seta ja Trasekin yhteisen Kuuluu kaikille -translakikampanjan tueksi saaduilla lahjoitusvaroilla.

Seta esittää joukon suosituksia translasten ja intersukupuolisten lasten hoitoon ja oikeuksien toteutumiseen nyt julkaistun raportin pohjalta.

Suosituksista ensimmäinen on translain kokonaisuudistus, jossa oikeudellisen sukupuolen vahvistaminen ja lääketieteellinen prosessi erotetaan toisistaan, sterilisaatiovaatimus poistetaan ja ikärajaa lasketaan. Setan mukaan on tarpeen huomioida myös ei-binääriset sukupuoli-identiteetit.

Seta haluaa myös, että kaiken ikäisten sukupuoliristiriitaa tutkitaan ja hoidetaan laadukkaasti kansainvälisen terveysjärjestö WPATHin Standards of Care -suosituksen pohjalta. Transnuorten oikeus saada asiantuntevaa apua ja vertaistukea sukupuoli-identiteettinsä ja kehoidentiteettinsä työstämiseen varmistetaan. Seta katsoo, että oikeus hyvään, asiantuntevaan ja oikea-aikaiseen hoitoon toteutuu muun muassa tarjoamalla sukupuoliristiriidasta kokevalle alaikäiselle puberteettia lykkäävää hoitoa. Hoidossa keskitytään sukupuoliristiriidan hoitamisen lisäksi lapsen ja perheen tukemiseen yksilöllisesti, eivätkä mielenterveysongelmat saa estää hoitoon pääsyä.

Seta vaatii myös intersukupuolisten lasten kosmeettisen sukuelinkirurgian kieltämistä ja hyvän, asiantuntevan ja oikea-aikaisen hoidon varmistamista.

Trans- ja intersukupuolisille lapsille ja heidän perheilleen vaaditaan myös oikeuden takaamista tietoon sukupuolen moninaisuudesta. Kaikille lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille tarjotaan koulutusta sukupuolen moninaisuudesta.

seta.fi
Trasek: Linjaukset alaikäisten henkilön juridisen sukupuolen vahvistamisesta sekä lääketieteellisistä hoidoista
Nuorista useampi prosentti ei koe syntymässään määriteltyä sukupuoltaan oikeaksi

1 kommenttia

Mielestäni ensisijaisen tärkeää olisi transfobian kitkeminen hoitoyksiköistä (nuorten puolelta, aikuisten puoli on ihan ok).

Esimerkiksi käytännössä puberteetin saavuttaneen transnuoren on nykyisin lähes mahdotonta saada Suomessa hormonihoitoa tai edes blokkerihoitoa.
En tarkoita että alle puberteetti-ikäisille lapsille pitäisi antaa mitään, mutta puberteetin käynnistyttyä hormoni- tai blokkerihoito on usein se ainoa varma keino itsemurhan ehkäisemiseksi.

"Mitäs jos joku myöhemmin katuu hormonien käyttöä?"
Mielestäni tämä kysymys kertoo _täsmälleen_ kuinka vähän yhteiskunta arvostaa transihmisiä. Kun vaakakupissa on dysforian tappamat nuoret ja jonkun harvinaisen erehdystapauksen KORJATTAVISSA OLEVAT muutokset niin yhteiskunta asettaa tämän yhden erityistapauksen väärän valinnan sadan transnuoren ruumiin edelle.