Katsaus vuoteen 2016 sateenkaarinäkökulmasta

  • Artikkeli
  • Ihmisiä ja ilmiöitä
  • Sami Mollgren
  • 3

Vuosi 2016 on paketissa ja nyt kuljetaan Suomen itsenäisyyden juhlavuotta - ja vuotta, jonka maaliskuun alusta lukien Suomessakin muiden Pohjoismaiden tavoin samaa sukupuolta olevat parit voivat yhdenvertaisesti solmia avioliiton. Monissa maissa hlbti-vähemmistöjen asema parani, mutta takapakkiakin otettiin. Homosuhteet ovat yhä kiellettyjä yli 70 maailman maassa, joissakin maissa kuolemanrangaistuksen uhalla.

Katsaus vuoden 2016 tapahtumiin perustuu ranneliike.netissä vuoden aikana julkaistuihin uutisiin ja keskustelufoorumilla käytyihin keskusteluihin.

Avioliitto- ja perhekeskustelu jatkui

Alkuvuodesta eduskunta hyväksyi avioliittolain uudistukseen liittyvän ensimmäisen liitännäislakipaketin ja loppuvuodesta myös toisen. Tilastoissa nähty parisuhteiden rekisteröimisen väheneminen kielii odotuksesta; oletettavasti moni pari on säästellyt suhteensa virallistamista 1.3.2017 jälkeiseen aikaan, jolloin myös samaa sukupuolta olevat voivat solmia avioliiton. Vuodenvaihteesta aikaa siihen on tasan kaksi kuukautta. Esteettömyystodistuksia tiedetään jo pyydetyn, sormuksia tilatun ja vihkipaikkoja varatun.

Keväällä 2016 Suomessa eli tilastokeskuksen mukaan runsas 2 400 paria rekisteröidyssä parisuhteessa.

Sivujuonteena ryöpsähti käyntiin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piirissä keskustelu samaa sukupuolta olevien parien kirkollisesta vihkimisestä, kun tuli ääneen todetuksi, että tasa-arvoisen avioliittolain voimaantulon jälkeen myös samaa sukupuolta oleva papin vihkimä pari on laillisesti avioliitossa, vaikka kirkko ei samaa sukupuolta olevien vihkimistä avioliittoon sallikaan - ainakaan toistaiseksi. Kirkolliskokouksessa päätöstä suhtautumisesta homoparien kirkkovihkimiseen ei pystytä tekemään, sillä sen paremmin puoltavalla kuin vastustavallakaan kannalla ei ole tarvittavaa enemmistöä. Esimerkiksi Tulkaa kaikki -liike vaati kirkkoa käsittelemään avioliittokysymystä ripeästi. Liikkeen edustajat menestyivät kirkolliskokousvaaleissa. » lue lisää

Suomenuskoiset sen sijaan kertoivat vihkivänsä myös samasukupuolisia avioliittolain uudistuksen tultua voimaan. » lue lisää

Kansalaisaloite äitiyslaista sai riittävästi kannatusilmoituksia ja se eteni syksyn alussa eduskuntaan. Äitiyslain mukaan lapsen biologisen äidin samaa sukupuolta oleva puoliso voisi tunnustaa yksissä tuumin hankitun lapsen omakseen jo ennen lapsen syntymää. Asiantuntijakuulemisiin asti aloite etenee helmikuussa 2017.

Sukupuolineutraalin avioliittolainsäädännön kumoamista vaativa ns. Aito avioliitto -aloite eteni eduskuntaan, kun aloitteen vireillepanijat olivat sitä taktikoiden pantanneet käytännössä viimeiseen mahdolliseen ajankohtaan asti. Lakivaliokunta päätti loppuvuodesta pyytää aloitteesta lausuntoa perustuslakivaliokunnalta, jonka on määrä antaa lausuntonsa helmikuussa 2017. Sen jälkeen lakivaliokunta päättää aloitteen tulevaisuudesta.

Parisuhde- ja perhekeskustelua ulkomailla

Samaa sukupuolta olevien parisuhteiden tunnustaminen eteni Virossa, jossa vuoden alusta tuli voimaan myös samaa sukupuolta olevien yhteiselämän rekisteröimistä koskeva laki: kooseluseadus. Tarvittava lainsäädäntö on toistaiseksi vaillinainen, sillä poliittista tahtoa ei ole ollut säätää tarvittavia pykäliä. » lue lisää

Myös Kreikassa samaa sukupuolta olevien parisuhteiden rekisteröinti käynnistyi. » lue lisää

Viimeisenä suurena vanhan Länsi-Euroopan maana myös Italiassa säädettiin parisuhdelaki, joskin monilta osiltaan vesitettynä. Sitä myös vastustettiin erityisesti katolisen kirkon piiristä masinoiduilla massiivisilla mielenosoituksilla. Ensimmäiset parit saivat toisensa virallisesti heinäkuun loppupuolella. » lue lisää

Portugalissa väistyvä presidentti yritti torpata samaa sukupuolta olevien parien adoptiot, mutta parlamentti kumosi presidentin ratkaisun.

Tanskalle kuuluvilla itsehallintoalueilla Grönlannissa ja Färsaarilla hyväksyttiin samaa sukupuolta olevien avioliitot. Norjassa puolestaan kirkko päätti alkaa vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja.

Kolumbiassa perustuslakituomioistuin päätti, että homopareilla on oikeus avioliittoon.

Australiassa sen sijaan samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeus ei ole edennyt. Laualaja Kylie Minogue on kertonut pidättäytyvänsä naimisiinmenosta kunnes Australia hyväksyy samaa sukupuolta olevien avioliitot. » lue lisää

Tšekissä perustuslakituomioistuimen päätöksen myötä sisäinen adoptio on tulossa rekisteröityyn parisuhteeseen.

Keväällä alkoi nimenkeruu sateenkaariperheitä vastustavaan EU-kansalaisaloitteeseen. Aloitteella haluttaisiin rajata muut kuin isän, äidin ja lasten muodostama yksikkö perhemääritelmän ulkopuolelle. Samoin avioliitto haluttaisiin rajata vain miehen ja naisen väliseksi. Nimien keruun aikaraja oli 11. joulukuuta asti - vuoden verran rekisteröintipäivästä, mutta aloitteen taustavoimat haluaisivat kerätä nimiä huhtikuuhun asti.

Taiwanissa keskustellaan samaa sukupuolta olevien avioliittojen sallimisesta. Mikäli kaavailut käyvät toteen, tulee Taiwanista ensimmäinen homoavioliitot sallinut kolkka Aasiassa. Päätöksiä on odotettavissa helmikuussa. » lue lisää

Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus

Suomi oli toukokuussa julkistetussaa ILGA-Europen hlbti-maavertailussa seitsemännellä sijalla. Raportin yhteydessä on vertailu 49 Euroopan maan ihmisoikeustilanteesta hlbti-näkökulmasta. Suomi toteuttaa 67 prosenttia ILGA-Europen tavoitteista.

Suomessa keskustelua on käyty sukupuolen moninaisuuden ja kouluopetuksen suhteesta, eduskuntaa myöten. Etenkin Aito avioliitto ry:n piiristä on esitetty väitteitä siitä, että hlbti-aihepiirin vahvempi esilläolo olisi haitallista lasten kehitykselle. » lue lisää
Myös perussuomalaisten nuorisojärjestö yritti suitsia sukupuolen moninaisuutta lippalakkikampanjallaan. » lue lisää

Translain uudistaminen sen sijaan ei ole edennyt, vaikka asiasta onkin käyty keskustelua. Transsukupuolisten asema Suomessa on ollut YK:n kidutuksen vastaisen komitean käsiteltävänä. » lue lisää

Yhdysvalloissa transsukupuolisilta poistettiin palveluskielto maan asevoimissa. » lue lisää

Yhdistyneiden kansakuntien alainen Maailman terveysjärjestö WHO pohtii transsukupuolisuuden poistamista tautiluokitusjärjestelmästään. » lue lisää

Kansainvälisissä selvityksissä on todettu, että erityisesti länsimaissa varsinkaan nuorempi sukupolvi ei enää pelkää leimautumista ei-heteroksi. Nuorissa ikäryhmissä on kasvanut sellaisten osuus, jotka suhtautuvat avoimin silmin mahdollisuuteen suhteesta samaa sukupuolta olevaan. Amerikkalaistutkimuksen mukaan alle puolet USA:n teineistä määrittelee itsensä heteroiksi. Silti esimerkiksi EU:n perusoikeusviraston tekemän selvityksen mukaan hlbti-vähemmistöihin kuuluvat kohtaavat yhä syrjintää kaikkialla EU:ssa.

The Pulse Club, Orlando, Yhdysvallat

Pysäyttäviin uutisiin kuului 12. kesäkuuta Orlandossa The Pulse Club -yökerhossa tapahtunut verilöyly. Yökerhossa oli välikohtauksen alkaessa paikalla yli 300 ihmistä. Myöhemmin iltapäivällä kerrottiin teosta epäillyn olevan 29-vuotias Yhdysvaltain kansalainen Omar Mir Seddique Mateen, joka kuoli poliisirynnäkössä. Kaikkiaan Mateen ehti surmata 49 henkeä ja haavoittaa yli viittäkymmentä. » lue lisää

USA:n presidentin vaali

Kansainvälisesti suuriin - myös hlbti-kysymyksiin vaikuttaviin - asioihin kuuluu esimerkiksi Yhdysvalloissa järjestetyn presidentin vaalin myötä tapahtuva ylimmän vallan vaihtuminen; hlbti-vähemmistöjen asemalle hyvää tuonut Obaman vuosikymmen presidenttinä vaihtuu alkuvuodesta Trumpin presidenttiyteen.

Aika on kuitenkin ehtinyt muuttua: hlbti-vastaisuudella ei enää puhutella suuria massoja. Keväällä julkaistun mielipidekyselyn mukaan yli kaksi kolmesta USA:n asukkaasta kannattaa hlbti-vähemmistöjä syrjinnältä suojaavaa lainsäädäntöä. Eräissä osavaltioissa pyrittiin edistämään lakeja, joiden perusteella uskonnollinen vakaumus oikeuttaisi hlbti-vähemmistöihin kuuluvien syrjintää.

Monet suuryritykset, muut näkyvät toimijat ja julkisuuden henkilöt ovat asettautuneet tukemaan hlbti-vähemmistöjen yhdenvertaista asemaa. » lue lisää

YK:n pääsihteeri vaihtuu

Myös YK:n pääsihteeri vaihtui vuoden lopulla. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille näkyvän tukensa antanut Ban Ki-Moon väistyy ja hänen seuraajansa aloittaa vuodenvaihteessa. Pääsihteerin sateenkaarimyönteisyyden vastavoimina ovat olleet esimerkiksi katolistaustaiset perhejärjestöt, eräät Afrikan maat ja Venäjä.

Sattumia maailmalta

Malta päätti kieltää ns. eheytysterapiat.

Saksassa ja Isossa-Britanniassa keskusteltiin homosuhteiden vuoksi annettujen vankilatuomioiden kumoamisesta ja Saksassa myös mahdollisesta hyvityksestä.

Venäjällä valtaapitävät sen sijaan yrittävät entisestään suitsia hlbti-aihepiirin julkista näkymistä. Venäjällä vuonna 2013 voimaan tulleen ns. homopropagandalain perusteella hlbti-vähemmistöt ovat näkymättömissä.

Intiassa jatkui keskustelu homosuhteiden laillisuudesta.

Kiinassa puolestaan sensuurin kohteeksi homoseksuaalisuuden näkyminen televisiossa. Toisaalta varsinkin suurkaupungeissa seksuaalivähemmistöihin kuuluvilla on aiempaa enemmän tilaa hengittää. » lue lisää

Erityisesti islamilaisissa maissa sekä monissa Afrikan maissa homoseksuaalisuuteen suhtaudutaan äärimmäisen kielteisesti. Esimerkiksi Tunisiassa, Egyptissä ja Algeriassa seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ovat tukalassa asemassa. » lue lisää

Turvapaikanhakijat

Eurooppaan tulleiden seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien turvapaikanhakijoiden tilanteesta käytiin keskustelua. Useimmiten hlbti-vähemmistöhihin kuuluvista turvapaikanhakijoista joutuvat elämään kaapissa, sillä usein muut turvapaikanhakijat eivät suhtaudu suopeasti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluviin. Ratkaisuna on kokeiltu esimerkiksi hlbti-vähemmistöihin kuuluvien sijoittamista omiin vastaanottokeskuksiinsa.

Suomessa puhutti se, että nuoren näköisillä hlbti-vähemmistöihin kuuluvilla turvapaikanhakijoilla on ollut ongelmia päästä homobaariin, sillä oleskelulupakortti ei ole viranomaisen hyväksymä henkilöllisyystodistus - ja toisaalta ravintolalla on velvollisuus varmistaa, ettei alaikäiselle anniskella.

Pride-tapahtumia ja sateenkaarevia merkkipäiviä

Kaukana ovat ne ajat, kun hlbti-vähemmistöt olivat muutaman tunnin yhtenä kesäpäivänä esillä vuorovuosin Helsingissä ja jossain toisessa suurkaupungissa. Vuonna 2016 seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tapahtumia oli eri puolilla maata jopa päällekkäin.

Suomen pohjoisin pride-tapahtuma aloitti pride-vuoden, kun Arctic Pride järjestettiin Rovaniemellä helmikuun loppupuolella. » lue lisää

Huhtikuuussa Kuusamossa järjestetty teematapahtuma Ruka Ski Pride kokosi sateenkaarikansaa rinteeseen.

Joensuussa ja sen ympäristössä puolestaan järjestettiin toukokuun alkupuolella Pohjois-Karjala Pride. Tapahtuma jatkoi yli kymmenvuotista Hohto-sateenkaaritapahtumien perinnettä. Toukokuun loppupuolella Seinäjoella kokoonnuttiin pride-hengessä Lakeudenpuistikkoon. Seinäjoella pride järjestettiin ensimmäistä kertaa.

Kansainvälisenä homo-, trans- ja bifobian vastaisena päivänä 17. toukokuuta Sateenkaariyhteisöt ry nimitti kansanedustaja Jaana Pelkosen vuoden 2016 homofobian vastaisen työn Hyvän tahdon lähettilääksi. » lue lisää

Kesäkuun alussa Tampereella järjestetyn Pirkanmaan Pride -tapahtuman kulkueessa oli toista tuhatta osallistujaa. » lue lisää

Juhannuksen jälkeisellä viikolla järjestetty Helsinki Pride rikkoi jälleen kävijäennätyksiä. Samaan aikaan järjestetyn hlbti-urheilutapahtuma EuroGamesin siivittämänä Helsingissä nähtiin suomalaisittain ennennäkemätön sateenkaariviikko. » lue lisää
Tapahtuman tuoksinassa heräsi myös keskustelu siitä, voiko pride-kulkueessa marssia sotilaspuku yllään. » lue lisää

Myös Kajaani sai ensimmäisen pride-tapahtumansa, kun Kainuu Pride järjestettiin heinäkuun alussa. » lue lisää

Tampereen kesän toinen pride-henkinen tapahtuma oli heinäkuun lopun Tampere Pride Queer Culture Event.

Lahdessa vietettiin Lahti Pride -tapahtumaa elokuun alussa.

Maarianhaminassa järjestetyn Åland Pride -tapahtuman aikana itsehallinnollisen maakunnan pääkaupungin keskustassa liehuivat sateenkaariliput. » lue lisää

Suomen eteläisin pride-paikkakunta oli Hanko. Hanko Pride järjestettiin elokuun puolivälin jälkeen. » lue lisää

Turussa liikkeellä oli tuhansia osallistujia Turku Pride -tapahtumassa elokuun lopulla. » lue lisää

Paraisten Pargas pride järjestettiin toista kertaa syyskuun ensimmäisenä lauantaina. Sateisesta ilmasta huolimatta osallistujia oli puolensataa. Samana lauantaina Raaseporin Tammisaaressa järjestetty pride-tapahtuma keräsi yli viisisataa osallistujaa.
» lue lisää

Hämeenlinnassa vietettiin Sateenkaariviikkoa syyskuun alussa, jolloin esimerkiksi kirjastossa oli esillä aineistonäyttely otsikolla Sateenkaarikirjoja

Lokakuussa vuorossa oli ruotsinkielinen sateenkaariviikko. Guldankan palkinto myönnettiin Ylessä työskentelevälle journalistille Ted Urholle.

Elokuun viimeisenä viikonloppuna MSC Finland vietti 40-vuotispäiviään ja Helsingissä järjestettiin järjestyksessä 30. Finlandization-tapahtuma. Samaan aikaan Helsingissä kokoontuvat eurooppalaisten nahka- ja fetissijärjestöjen edustajat yhteiseen vuosikokoukseen. Iltajuhlassa valittiin Mister Leather Europe 2016. » lue lisää

Marraskuun TransHelsinki-tapahtumassa nostettiin esiin erityisesti itsemääräämisoikeus sukupuoleen ja työelämään liittyvät kysymykset. Viharikoksen uhrina kuolleiden transihmisten muistopäivänä (Transgender Day of Remembrance) sunnuntaina 20.11. iltapäivällä Kaisaniemen puistossa sytytettiin kynttilöitä viharikoksen uhreina kuolleiden transihmisten muistolle.

Inariin elokuuun lopulle suunniteltu Sápmi Pride sen sijaan siirtyi Norjan puolelle Kautokeinoon.


Pride-tapahtumia järjestettiin likipitäen kaikissa avarakatseisen maailman suuremmissa kaupungeissa - ja yritettiin järjestää myös monissa vähemmän avarakatseisissa kaupungeissa. Euroopassa esimerkiksi suvaitsevaisuuden suhteen haasteellisena paikkana tunnetun Belgradin pride-tapahtuma onnistuttiin järjestämään ilman suurempia välikohtauksia.

Vakiintuneisiin jättimäisiin pride-tapahtumiin kuuluvat Kanarian Maspalomas Gay Pride ja Lontoon pride sekä Europriden merkeissä kuluneena vuonna juhlinut Amsterdam.

Vapaalla

Helsingissä ravintola Hercules muutti alkuvuodesta Lönnrotinkadulta Pohjoiselle Rautatiekadulle ja uusi Room BLVD aukesi syksyllä Bulevardille.

Sateenkaariaihepiiri oli näkyvästi esillä vuoden alussa Helsingin matkamessuilla. Myös syksyllä järjestetyillä Kirjamessuilla hlbti-teema oli esillä.

Digimaailmassa keskustelua herättivät esimerkiksi homoteemaiset emojit ja niiden kieltäminen eräissä konservatiivisissa maissa.

Simpsons-animaatiosarjassa Mr. Burnsin assistentti Waylon Smithers Jr tuli kaapista huhtikuun alussa Yhdysvalloissa esitetyssä jaksossa. » lue lisää

Kesällä online-deittisovellus Tinder kertoi, että se aikoo tuoda palveluun sukupuolen moninaisuutta tukevia toiminnallisuuksia. Syksyn tullen uusilla ominaisuuksilla varustetut sovellukset tuotiin ladattavaksi.

The Sims -elämäsimulaattoripelistä taas poistettiin sukupuolirajoitukset. Kesäkuussa pelijulkaisija Electronic Arts (EA) kertoi, että uusilla pelaajilla ei ole enää sukupuoleen liittyviä rajoitteita, kun nämä muokkaavat pelihahmoa; jatkossa esimerkiksi "miespuolinen" hahmo voi olla pitkätukkainen ja käyttää mekkoa, ja "naispuolinen" hahmo voi käyttää mustaa pukua.

Kulttuuria

Keväällä 2017 ensi-iltaan tulevaa Tom of Finland -elokuvaa kuvattiin ja syyspuolella julkaistiin sen virallinen traileri. Helmikuussa kerrottiin, että Touko Laaksosen rooliin tulee näyttelijä Pekka Strang, hänen elämänkumppaniaan Veliä esittää Lauri Tilkanen ja siskoaan Kaijaa Jessica Grabowsky. Helsinki-filmin tuottaman Tom of Finland -elokuvan on ohjannut Dome Karukoski, käsikirjoituksen on tehnyt tuottaja Aleksi Bardy, ja sen taustalla olevan tarinan ovat kehittäneet yhdessä Karukoski ja Bardy.

Turun kaupunginteatterissa puolestaan on valmisteltu Tom of Finland -musikaalia, joka saa kantaesityksensä tammikuussa 2017. Musikaali on osa virallista Suomi 100 -juhlavuotsiohjelmaa.

Syksyllä kerrottiin myös Suomen itsenäisyyden juhlavuoteen kuuluvasta Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä -hankkeesta.

Helmikuun alussa QX Gay Gaalassa Saara Aalto valittiin Vuoden homoksi. Syksyllä Aalto sijoittui toiseksi Britannian X Factor -kilpailussa. Kesällä Aalto oli esiintynyt useammassakin pride-tapahtumassa.

Helsinki Pride -tapahtuman yhteydessä Mr. Gay Finland 2016 -tittelin haltijaksi valittiin Marko Fali ja Miss Gay Finlandiksi Helmi-Maaria Jokinen.

Syksyllä Drag Show Artist 2016 -kilpailun voitti Jere Sivonen.

Kirjallisuutta

Ystävänpäivän aattona ilmestyi Tommi Kinnusen toinen romaani: Lopotti. Se nivoutuu ajallisesti, henkilöidensä kautta ja aiheiltaan keväällä 2014 ilmestyneeseen Neljäntienristeys-esikoiseen, ja kertoo saman kuusamolaisen suvun tarinaa. Kirja oli myös ehdolla Finlandia-palkinnon saajaksi. » lue lisää

Laulaja Jari Sillanpää julkaisi elämänkertakirjan.

Kesän 2016 lopussa ilmestynyt Pyhä peto on Sami Hilvon kolmas romaani.

Sateenkaareva aihepiiri oli mukana myös Pekka Hiltusen aikalaisromaanissa “Onni”.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura myönsi Aleksis Kiven rahaston palkinnon kirjailija Pirkko Saisiolle monipuolisesta ja omaleimaisesta elämäntyöstä.

HGT aktiivinen

Helmikuun lopulla Helsingin Gayteatteri esitti "Homokansan lauluja" -tuotantonsa uusintana yleisön toiveesta ja kesäkuussa teatteri yhdessä Helsingin gaykuoro Out ´n loud ja H.O.T. -urheiluseuran liikuntaryhmän kanssa esitti homomusikaalin "The Land of the Midnight Fun" Savoy-teatterissa. Heinäkuussa Helsingin Gayteatteri palkittiin Harrastajateatterikesässä Jyväskylässä.

Elokuvafestivaalit

Elokuvafestivaaleilla oli hlbti-teema esillä jo totuttuun tapaan.

Niin DocPoint, Espoo Ciné kuin Rakkautta & Anarkiaa -festivaalikin esittivät sateenkaarivähemmistöihin liittyvää ohjelmistoa.

Syksyllä 2016 Suomen ainoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin keskittyvä elokuvafestivaali Vinokino juhli neljännesvuosisataista historiaansa.

Pois nukkuneita

Vuonna 2016 menehtyneitä olivat esimerkiksi musiikin suuret nimet David Bowie, Prince, George Michael, Saksan entinen ulkoministeri Guido Westerwelle, HeSetan kristillisen piirin alkuvaiheen aktiivi Ritva Kurki, Vaasassa ja Göteborgissa toiminut pohjoismainen hlbti-aktiivi Kaj Heino sekä Morgan Devereaux.

Sattumia

Ruotsissa sateenkaarilippu painettiin postimerkiksi.

Salatut elämät -sarjan Larin ja Eliaksen tarina päättyi kuolemaan

Kevään Euroviisut nähtiin ensimmäistä kertaa suorana lähtetyksenä USA:ssa, kun hlbti-vähemmistöille suunnattu TV-kanava Logo otti laulukilpailun ohjelmistoonsa. Tapahtuma on pitkään näytetty myös Australiassa.

Loppukesällä Rio de Janeirossa järjestettyihin olympialaisiin osallistui puolensataa avoimesti sateenkaarivähemmistöihin kuuluvaa urheilijaa. Mukana oli myös suomalaisuimari Ari-Pekka Liukkonen. Olympialaisten aikana nähtiin muutamia kaapistatuloja.

Finnmatkojen uudessa mainoksessa syleilee miespari. » lue lisää
Kauppaketju Lidl taas sai osakseen kritiikkiä, kun jotkut kokivat sen maitomainoksen käsittelevän hlbti-vähemmistöjä loukkaavasti. Tapahtuman jälkimainingeissa syntyi vielä toinen kohu Aleksi Valavuoren Twitter-kommentien vuoksi - ja lopputuloksena Espoo United pelasi jääkiekkoa sateenkaariliput kypärässä.

Stand up -koomikkona, näyttelijänä ja TV-juontajana tunnettu Ellen DeGeneres sai presidentti Barack Obamalta korkeimman valtiollisen tunnustuksen elämäntyöstään.

Ranneliike.netin juttuarkisto

3 kommenttia

Hyvä koostekatsaus mennävuoteen, kiitos siitä.

- - -

Helsingissä uuttavuotta 2017 juhlittiin nyt ihan remppapressuun huputetun maallisen vallankäytön eduskuntatalon edustalla Kansalaistorilla - eikä enään wanhaan tyyliin tuomiokirkon katveessa Senaatintorilla. Kehitystä siis tapahtuu :)

Ja ohjelmassa oli mukana hlbt-teemaakin, ihan väestönosamme mittakaavassakin, eli esim. nämä:

En haluu kuolla tänä yönä, kannusti Jenni Vartiainen, Helsingin Gay-kuoronkin laulajamiesten kera http://areena.yle.fi/1-3909815

... ja samaan settiin liittyi Samulikin, sekä esityksen alkujuonnossa muistutettiin homo&hetero-Suomesta - siitä kiitos uskontohirmuvallan voittamisesta rakkauden suhteen 1. pv helmikuuta 1971, jolloin kenenkään vastuullisen hyvän rakastavaisten ei aamulla enään tarvinnut pelätä, että heidät tultaisiin pidättämään ja (uskonto)tuomitsemaan vankilaan
Kalliolle kukkulalle http://areena.yle.fi/1-3909816

Oman sydämen hyvän tahdon ja Sisun lähettiläämme from Sydney-Sia to Suomi -esitys, uskomattoman hyvä Saara Aalto http://areena.yle.fi/1-3909808

drag-esitysten herutusnumero, Paula Koivuniemen Aikuinen nainen, itsenäisen Suomen kantava voima http://areena.yle.fi/1-3909795

Petri Laaksosen laulusävellyksen esittivät Robin ja Iiro Rantala: Täällä Pohjantähden alla - hyvät koskettavat asiat herkistävässä laulussa
http://areena.yle.fi/1-3909804

Sekä tässähän irtaudutaan paatoksesta ihan naistenkesken tai miestenkesken, mäkinaisiksi ja metsien palleromiehiksi sekä perseelleen rimanylityksiin
http://areena.yle.fi/1-3909802


Lisäksi:
Ilotulitus (ruudinkäyttö ilotulitteissa on äärettömän paljon parempaa, kuin ruudinkäyttö uskontosotimisissa)
http://areena.yle.fi/1-3909818

Tämän voi ottaa ihan sukupuolineutraalisti: Sinä olet valo (Ihana aurinko) lattarimeiningillä http://areena.yle.fi/1-3909814

"saatanallinen" Rock ruletti taas, Michael Monroe, Remu Aaltonen ja Hurricanes http://areena.yle.fi/1-3909811

Lisäksihän illan ohjelmassa oli paljon muutakin, kahdella muullakin juhlalavalla, Suomi-lavatanssi-discoiltiin yms., eli Suvi tuli talven keskelle : ) Jorma Uotista lainatakseni: Ei paha!

Kommenttia muokattu: 01.01.2017 klo 22:05
Humanin vuoden ensimmäinen sekoilu kuultu, samaa jorinaa luvassa taas koko vuosi.