idahotb

Kansainvälisesti nimellä #idahotb-nimistä teemapäivää on vietetty vuosittain 17. toukokuuta vuodesta 2005 lukien. Suomessa teemapäivä tunnetaan nimellä kansainvälinen homofobian, transfobian ja bifobian vastainen päivä. Kunakin vuonna päivällä on kansainvälinen kattoteema, mutta paikallisesti hlbti-vähemmistöjen asemassa ongelmat ovat eri luontoisia, joten eri maissa keskitytään paikallisesti olennaisimpien asioiden esiinnostamiseen.

Päivämääräksi valittiin 17. toukokuuta, koska Maailman terveysjärjestö WHO poisti kyseisenä päivänä vuonna 1990 homoseksuaalisuuden psykologisten häiriöiden luettelosta.

Sateenkaariyhteisöt ry järjesti useina vuosina 1705-nimisen tapahtuman, jossa nostettiin esiin päivän teemaan liittyviä kysymyksiä. Vuodesta 2006 vuoteen 2016 asti nimitettiin vuosittain homofobian vastaisen työn Hyvän tahdon lähettiläs.