Kansainvälinen homofobian, transfobian ja bifobian vastainen päivä 17. toukokuuta

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 60

Toukokuun 17. on kansainvälinen homofobian, transfobian ja bifobian vastainen päivä.

Kansainvälisesti nimellä IDAHOT-nimistä teemapäivää on vietetty vuosittain vuodesta 2005 lukien, ja sen aikana järjestetään erilaista toimintaa ympäri maailmaa. Kunakin vuonna päivällä on kansainvälinen kattoteema, mutta paikallisesti hlbti-vähemmistöjen asemassa ongelmat ovat eri luontoisia, joten eri maissa keskitytään paikallisesti olennaisimpien asioiden esiinnostamiseen.

Vuoden 2018 kansainvälinen kattoteema on Alliances for Solidarity.

Tavoitteena on ollut, että kansainvälisyys sekä tempausten ja toiminnan keskittyminen tiettyyn päivään lisäisivät tiedotusvälineiden kiinnostusta ja kiinnittäisivät huomiota seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtaamaan syrjintään.

Päivämääräksi valittiin 17. toukokuuta, koska Maailman terveysjärjestö WHO poisti kyseisenä päivänä vuonna 1990 homoseksuaalisuuden psykologisten häiriöiden luettelosta.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

IDAHOT-päivän seminaari

Helsingissä Eurooppasalissa järjestetään IDAHOT-päivän seminaari kello 9.30–11.30.

Seminaarissa keskustellaan moniperusteisesta syrjinnästä ja sateenkaari-ihmisten oikeuksista yhdessä viranomaisten, järjestöjen ja tutkijoiden kesken. Seminaarissa puhujina ovat muun muassa kansanedustaja Jani Toivola ja yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä. Tervehdyksen lähettää myös Euroopan parlamentin LGBTI-ryhmän puheenjohtajistosta Sirpa Pietikäinen. Seta esittelee Suomen sijoitusta ILGA Europen maavertailussa.

Seminaari järjestetään yhteistyössä oikeusministeriön koordinoiman Rainbow Rights -hankkeen, Setan ja Euroopan komission Suomen edustuston kanssa. Rainbow Rights -hankkeen tavoitteena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden yhdenvertaisuutta sekä kehittää yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden valtavirtaistamista. Hanke saa rahoitusta Euroopan Unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus -ohjelmasta (2014–2020).

IDAHOT-päivän miniseminaaria voi seurata verkossa Eurooppasalin Facebook-sivulla.

dayagainsthomophobia.org
Sateenkaari-ihmisenä Euroopassa
1705.fi

60 kommenttia

Kansanedustaja Jaana Pelkonen kirjoittaa tuoreessa kirjoituksessaan, että seuraava askel tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tiellä on translain perinpohjainen uudistaminen ( http://jmpelkon.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255402-1705 ). Hän muistuttaa, että YK on vaatinut Suomelta translain muuttamista. Kuten arvata saattaa, ovat yhdenvertaisuutta vastustavat kommentoimassa.