Suomi neljäs ILGA-Europen vuosivertailussa - Malta jatkaa kärjessä

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 3

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaista asemaa edistävien toimijoiden eurooppalainen kattojärjestö ILGA-Europe on julkaissut vuosivertailunsa sekä sateenkaarikartan 49 eri Euroopan maan ihmisoikeustilanteesta.

Malta jatkaa kärjessä, Luxemburg nousi huimasti ja Suomikin yhden sijan

Malta on vertailun kärjessä neljättä kertaa ja Belgia kakkosena toista kertaa. Luxemburgin nousu kolmannelle sijalle aiemmalta 20. sijalta on huomattavin listalla tapahtunut muutos. Suomi nousi viidenneltä sijalta neljänneksi, ja Norja sekä Iso-Britannia jäivät Suomen taakse. Pienten muutosten taustalla ovat ainakin jossain määrin pisteytyskriteerien muutokset.

Maltan ylivoimaisen sijoituksen taustalla on muutama vuosi sitten määrätietoisesti toteutettu hlbti-vähemmistöjä koskettavan lainsäädännön kuntoonsaattaminen. Luxemburgin nousun taustalla on tuore itsemääräämisoikeuteen perustuva juridisen sukupuolen vahvistamista koskeva laki sekä kattava kansallinen toimintasuunnitelma.

Yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä käsittelevässä osiossa Suomen kohdalla merkille pantavaa on erityisesti syrjintäsuojan kattavuus. Sen sijaan sukupuolen moninaisuuden tunnustamisessa ja kehollisessa itsemääräämisoikeudessa on Suomen osalta merkittäviä puutteita; esimerkiksi Virossa juridisen sukupuolen vahvistamisessa lisääntymiskyvyttömyysvaatimusta ei ole.

Kärkisijalla jatkava Malta täyttää vertailun pisteytyskriteeristöstä 90 prosenttia. Sitä seuraavat Belgia (73) ja Luxemburg (70). Vertailussa neljäntenä oleva Suomi täyttää kriteeristön 69-prosenttisesti. Suomen perässä ovat Tanska (68), Norja (68), Portugali (66), Iso-Britannia (66), Ranska (63), Ruotsi (62) ja Espanja (61).

50 prosenttiin tai alle jäävät Alankomaat, Itävalta, Kreikka, Saksa, Kroatia, Irlanti, Islanti ja Unkari. 40 prosenttiin tai alle jääviä maita ovat ja Slovenia, Montenegro, Viro, Albania, Bosnia & Herzegovina ja Sveitsi. 30 prosenttiin tai alle jäävät Georgia, Slovakia, Kosovo, Andorra, Serbia, Tsekki, Liettua, Kypros, Italia, Ukraina ja Romania. 20 prosenttiin tai alle jääviä ovat Puola, Latvia, Moldova, Liechtenstein, Valko-Venäjä, San Marino, Monaco ja Pohjois-Makedonia.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Peränpitäjiksi kymmeneen prosenttiin tai alle jäävät Venäjä, Armenia, Turkki ja Azerbaidzan.

Järjestyksessään kymmenes raportti

Vertailu on julkaistu vuodesta 2012 lähtien 17.5. vietettävän kansainvälisen homo-, bi- ja transfobian vastaisen päivän (IDAHOT) alla. Nyt julkaistu ILGA-Europen vuosiraportti on järjestyksessään kymmenes. Sateenkaarikartan ja -indeksin tiedot perustuvat ILGA-Europen jäsenjärjestöjen ilmoittamiin tietoihin lainsäädännöistä ja viranomaiskäytänteistä. Tarkastelun kohteena ei ole suoranaisesti maiden yleinen asenneilmapiiri, vaikka monessa tapauksessa asenteiden ja lainsäädännön tila ovat saman suuntaiset.

Ensimmäisessä vertailussa Suomen sijoitus oli kahdestoista. Sen jälkeen sijoitus on ollut 14. (2013), 17. (2014), 13. (2015), seitsemäs (2016 ja 2017) ja viides (2018). Pisteytyskriteerit ja painotukset ovat vuosien varrella muuttuneet jonkin verran.

Kevään 2019 vertailussa pisteytettävien yksittäisten kriteerien määrä on noussut 69:ään, jotka on jaettu kuuteen kategoriaan. Yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden kategorian painoarvo on 25 prosenttia. Perheiden aseman painoarvo on 20 prosenttia, samoin viharikosten ja vihapuheen torjuntaan liittyvien käytäntöjen sekä sukupuolen moninaisuuden tunnustamisen liittyvien asioiden painoarvot. Kansalaisyhteiskunnan toimivuuden painoarvo on kahdeksan prosenttia ja turvapaikkakäytäntöjen painoarvo seitsemän prosenttia.

Suomessa etenkin sukupuolivähemmistöjen asemassa ongelmia

Suomessa vuonna 2018 tapahtunutta koskevassa helmikuussa julkaistussa raportissa nostetaan esiin valtionhallinnon raportit intersukupuolisuudesta ja hlbti-vähemmistöjen kohtaamasta syrjinnästä. Esillä oli myös oikeusministeriön yhdenvertaisuuteen liittyvä projekti.

Perheiden näkökulmasta eduskunnan keväällä 2018 hyväksymä ja keväällä 2019 voimaan astunut äitiyslaki mainitaan yhdenvertaisuutta edistäneenä uudistuksena. Toisaalta todetaan evankelis-luterilaisen kirkon torjuma avioliittoon vihkimisen muuttaminen sukupuolineutraaliksi.

Ulkopolitiikan kohdalla mainitaan Suomen mukanaolo 15 ETYJ-maan joukossa vaatimassa Venäjän puuttumista Tšetšenian alueella jatkuvaan homovainoon.

Sekä transsukupuolisten että muunsukupuolisten kohtelun ongelmat nostetaan raportissa esiin. Raportissa käsiteltiin muunsukupuolisten hoitokäytäntöjen puutteita sekä transsukupuolisten juridisen sukupuolen vahvistamiseen liittyvää yhä voimassa olevaa hedelmättömyysvaatimusta, jota monet kansainväliset instanssit ovat kritisoineet.

Myös intersukupuolisille lapsille tehtävät tarpeettomat lääketieteelliset toimenpiteet ovat saaneet osakseen kritiikkiä.

Seta kommentoi

- Suomi pärjää maavertailussa hyvin vuonna 2015 voimaan astuneiden tasa-arvo ja yhdenvertaisuuslain sekä kansalaisaloitteina ajettujen lainsäädäntömuutosten vuoksi, kertoo Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo.

Setan verkkosivuillaan julkaisemien kommenttien mukaan seuraavaksi on uudistettava translaki ja varmistettava intersukupuolisten oikeuksien toteutuminen. Niitä Seta pitää räikeimpinä korjaamista vaativina ihmisoikeusloukkauksina Suomessa. 

- Meillä on hyvä lainsäädännöllinen pohja, mutta tiedämme, että sitä sovelletaan puutteellisesti. Viharikoksia aliraportoidaan merkittävästi ja kouluterveyskysely taas kertoo sateenkaarinuorten heikosta tilanteesta. Tarvitsemme kansallisen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä koskevan politiikkaohjelman, jolla voitaisiin tehdä hyvä lainsäädäntö todeksi myös ihmisten arkielämässä.

Seta toteaa kuntoonsaattamista vaativiksi asioiksi translain kokonaisuudistuksen, intersukupuolisten oikeudet, kansallisen sateenkaaripoliittisen ohjelman, eheyttämiskiellon ja viharikoksien vähentämiseen tähtäävät toimet.

Taantumista joissain maissa

Ensimmäistä kertaa vertailun historiassa on merkkejä liukumista taaksepäin yhdenvertaisuuskysymyksissä. Bulgariassa, Unkarissa, Turkissa hlbti-vähemmistöt ovat joutuneet suoranaisesti ahtaammalle ja kansalaisyhteiskuntaa on yleisesti ajettu ahtaammalle. Bulgariassa transsukupuolisten sukupuolen vahvistamisessa on taannuttu. Puolassa hedelmöityshoidot on rajattu vain avioliitossa eläville naisille. Serbiassa ja Kosovossa yhdenvertaisuussuunnitelmaa ei ole uudistettu.

ILGA-Europe

ILGA-Europe on maailmanlaajuisen ILGA-järjestön (the International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex Association) Euroopan aluejärjestö. Se on yli 300 hlbti-järjestön kattojärjestö, joka vaikuttaa asiantuntijana muun muassa Euroopan unioniin, Euroopan neuvostoon ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestöön seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksien toteuttamiseksi.

Päivitys klo 11.50: lisätty Setan kommentit

3 kommenttia

Melko niukasti tästä asiasta on (toistaiseksi) Suomessa uutisoitu. Siitä vähästä on joissain netin paikoissa jälleen kerran vähän pulistu; tällä kertaa Suomen kohtuullinen sijoitus on kirvoittanut sellaisia kommentteja, ettei tarvitsisi mitään tehdä, kun noin hyvin on asiat.

Seksuaalivähemmistöjen kohdalla alkaakin näyttää hyvältä, mutta sukupuolivähemmistöjen kohdalla ei, toistaiseksi.

Seuraavat asiat kun saadaan kuntoon, niin ollaan jo aika pitkällä:
- translain kokonaisuudistus
- intersukupuolisten oikeudet
- kansallisen sateenkaaripoliittinen ohjelma
- eheyttämiskielto (jonka voi sisällyttää uskomushoidot kieltävään puoskarilakiin)
- viharikosten vähentämiseen tähtäävät toimet.

Tässähän olisi oiva paikka näyttää, että Suomi voi olla Euroopan paras ja miksei maailmankin paras hlbti-vähemmistöjen yhdenvertaisuuden toteuttajana. Ei olla enää mahdottoman kaukana edes.
Pitää vain toivoa hyvää, eli etteivät seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä ja muitakin kunnon ihmisryhmiä vihaavat ja sortavat kd ja persut pääse hallitukseen, eivät nyt, eivätkä jatkossakaan.

smo:n listasta oli unohtunut tärkeä asia, eli virallisten sukupuolten lisääminen, nykyisestä luonnottomasta 2-jakomallista, eli ainakin muusukupuolinen ja transsukupuolinen pitäisi saada lisäksi.