EU-kartoitus: hlbt-ihmisiin kohdistuu yleisesti syrjintää

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 1

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuva syrjintä ja vihateot ovat yleisiä Euroopassa. Asia käy ilmi kansainvälisenä homofobian vastaisena päivänä 17.5. julkistetusta hlbt-kyselykartoituksesta.

Kartoituksen mukaan laaja kiusaaminen oppilaitoksissa, transihmisten kokema syrjintä työelämässä, työnhaussa ja terveydenhuollossa ovat keskeisiä ongelmia Euroopassa.

Lähes puolet seksuaalivähemmistöihin kuuluvista oli kokekenut syrjintää tai häirintää suuntautumisensa perusteella.

Väkivallan uhriksi joutumisesta oletetun sateenkaaritaustan vuoksi raportoitiin kaikissa ryhmissä. Kartoitukseen vastanneista joka neljäs vastaaja oli kokenut väkivaltaa tai häntä oli uhattu väkivallalla viimeisen viiden vuoden aikana. Transsukupuolisista yli kolmannes sanoo kohdanneensa väkivaltaa tai sen uhkaa.

Väkivallanteot sattuvat yleisimmin julkisilla paikoilla, eivätkä useimmiten miespuoliset tekijät ole entuudestaan uhrille tuttuja.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Kartoituksessa kiinnitetään huomiota myös viharikoksiin, joita jätetään laajasti raportoimatta.

- On todella huolestuttavaa, että vastaajat kertoivat ilmoittavansa hyvin vähän kokemiaan viharikoksia viranomaisille. Ihmisiä täytyy rohkaista entistä enemmän tekemään ilmoituksia ja toisaalta kouluttaa viranomaisia käsittelemään niitä asianmukaisella tavalla, myös Suomessa, kommentoi Setan puheenjohtaja Juha-Pekka Hippi järjestön tiedotteessa.

Runsaasta 3 400 suomalaisvastaajasta 15 prosenttia kertoi kohdanneensa syrjintää työelämässä viimeisen vuoden aikana.

Jonkinlaista häirintää tai ehdistelua oli kokenut 38 prosenttia vastaajista. Kolmannes vastaajista kertoo välttelevänsä joitain paikkoja väkivallan, uhkailun pelossa. Yli puolet seurustelevista suomalaisista seksuaalivähemmistöihin kuuluvista välttää käsi kädessä kulkemista julkisella paikalla, ahdistelun pelon vuoksi.

Suomen sijoitus kartoituksessa on Euroopan keskiarvoa parempi.

Suomalaiset vastaajat olivat keskimääräistä avoimempia omasta suuntautumisestaan tai sukupuoli-identiteetistään töissä tai oppilaitoksissa. Siitä huolimatta lähes 60 prosenttia vastaajista oli osittain tai kokonaan peittänyt suuntautumisensa tai sukupuoli-identiteettinsä alle 18-vuotiaana.

Suomea myönteisemmät tulokset tulivat Hollannista, Tanskasta ja Belgiasta.

Erityisen tukala tilanne seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla on itäisessä Euroopassa. Yli viidennes kroatialaisista, bulgarialaisista ja romanialaisista vastaajista kertoo, että häirintä on erittäin yleistä. Myös italialaisvastaajista lähes viidennes kokee häirinnän erittäin yleiseksi.

Tulokset julkistettiin Haagissa Alankomaiden hallituksen järjestämässä kansainvälisen homo- ja transfobian vastaisen päivän konferenssissa "Joining Forces, Moving Forward; in Europe and beyond".

Euroopan unionin perusoikeusviraston (Fundamental Rights Agency, FRA) teettämällä kartoituksella kerättiin tietoa Euroopan unionissa ja kroatiassa asuvien lesbojen, homojen, biseksuaalien ja transihmisten kokemuksista, mielipiteistä ja tarpeista.

EU:n perusoikeusviraston tekemään kartoitukseen vastasi 93 079 seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvaa henkilöä EU:ssa ja Kroatiassa keväällä 2012. Kartoituksen toteuttanut mielipidetutkimuslaitos Gallup Europe keräsi haastattelutiedot nettikyselynä.

Eurooppalaisen LHBT-kyselyn (European LGBT Survey) tulosten perusteella niin kansallisille ja eurooppalaisille päätöksentekijöille kuin kansalaisjärjestöillekin kootaan tietoa, jonka perusteella ne pystyvät kohdistamaan vaikuttamisstrategiansa ja toimintansa paremmin tukemaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä elämään ja ilmaisemaan itseään vapaasti syrjimättömässä ympäristössä.


Seta järjestää Perusoikeusviraston tekemän kartoituksen pohjalta 5. kesäkuuta seminaarin yhdessä Ihmisoikeuskeskuksen ja Valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusverkoston kanssa. Seminaari pidetään eduskunnassa otsikolla Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt koulussa, työelämässä ja palvelujen käyttäjinä - mitä uutta EU:n perusoikeusviraston tutkimus kertoo?

***

Torstaina 16.5. julkaistussa ILGA-Euroopan tutkimuksessa puolestaan ilmeni, että Suomen sijoitus tasa-arvomaana on heikentynyt. ILGA-Eurooppa tutki nyt toista kertaa, millainen asema lesboilla, homoilla, biseksuaaleilla ja transihmisillä on Euroopan maissa. Suomen sijoitus oli neljästoista.

Seta: Hlbt-ihmisiin kohdistuva syrjintä ja viharikokset yleisiä Euroopassa
FRA: Presenting the findings from the largest-ever LGBT hate crime and discrimination survey
Tasa-arvon rautaesirippu - Suomi jäämässä itäpuolelle

1 kommenttia

  • 1 / 1
  • puppeliassi
  • 20.5.2013, 9.15
monet ei pysty todistamaan sitä että on syrjitty, b lausunnossani luki että "miespuolisena ihastunut miespuoliseen luokkatoveriin".

no viime vuonna ainakaan ei ollut homofobi lääkäri kun tuli työkyvyttömyyseläke siten miten lääkärini oli suositellut. ja katsotaan ketä kelan lääkäri nyt päättää pysyvästä eläkkeestäni. toivonmukaan ei ole räsäsläinen, muuten täytyy laittaa pari lisädiagnoosia(luki pelkkä asperger vaikka yhdessä lääkkeessäni on ahdistushäiriön hoitoon)