Rekisteröity Parisuhde

Rekisteröity parisuhde Suomessa oli samaa sukupuolta olevan parin mahdollisuus virallistaa parisuhteensa. Avioliitosta irrallista instituutiota säätelevä parisuhdelaki astui voimaan 1.3.2002. Maaliskuun 2017 alusta lähtien myös samaa sukupuolta olevat ovat voineet solmia avioliiton, eikä uusia rekisteröityjä parisuhteita enää ole mahdollista solmia.

Edellinen
Edellinen