Ihmisoikeustuomioistuin vaatii: Italian on tunnustettava samaa sukupuolta olevat parit

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • vaeltaja2006
  • 18

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin toteaa tiistaina julkistetussa päätöksessään, että myös samaa sukupuolta olevilla pareilla on oikeus valtion tarjoamaan suojaan. Tuomio kohdistuu Italiaan, joka ei tällaista suojaa tarjoa.

Italialle luetaan tuomio sen vuoksi, että se ei tunnusta samaa sukupuolta olevia pareja. Tilanne on vastoin Euroopan ihmisoikeussopimuksen artiklaa 8, jonka mukaan jokaisella henkilöllä on oikeus siihen, että hänen yksityis- ja perhe-elämäänsä kunnioitetaan. Strassbourgissa sijaitseva ihmisoikeustuomioistuin on nyt ensi kertaa päättänyt, että homopareilla on Euroopassa perusoikeus valtion tarjoamaan tunnustamiseen ja valtion tarjoamaan suojaan.

Italiassa paine hallitusta kohtaan lisääntyy. Pääministeri Matteo Renzi on luvannut, että rekisteröity parisuhde otetaan käyttöön. Kuitenkin maaliskuussa lakialoite kaatui vastustukseen. Nyt pääministeri lupaa, että laki saadaan ennen vuoden loppua.

Oikeudenkäynti alkoi, kun kolme homoparia valitti syrjinnästä. Vaikka vuodesta 2013 alkaen on ollut mahdollista solmia ”kumppanuussopimus” (contratti di convivenza), se ei kuitenkaan koske esim. sellaista olennaista elämänaluetta kuin perintöoikeus. Kumppanuussopimuksen voivat tehdä ketkä tahansa parit, esim. kämppäkaverukset. Aito kestävä parisuhde vaatii kuitenkin toisenlaista suojaa, sanovat tuomioistuimen tuomarit.

Euroopassa on muitakin maita, joissa ei ole rekisteröityä parisuhdetta, ja paine niitä valtioita kohtaan lisääntyy. Euroopan ihmisoikeussopimuksen on allekirjoittanut 47 eurooppalaista maata. Niistä 24 on säätänyt parisuhdelain, joka tunnustaa samaa sukupuolta olevat parit.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Kolme ihmisoikeustuomioistuimeen valittanutta paria saa Italialta 5000 euron henkilökohtaisen vahingonkorvauksen syrjinnästä.

Kaksi vuotta sitten ihmisoikeustuomioistuimessa tuomittiin Kreikka siitä, että rekisteröity parisuhde koski vain heteropareja.,

gay star newsin uutinen

18 kommenttia

Maaliskuun alussa 2017 voimaan tuleva eduskunnan päättämä, tasavallan presidentti Sauli Niinistön vahvistama laki -Tahdon - tasa-arvoinen avioliitto - kansalaisaloitteeseen perustuvana vahvistaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen, ihmisoikeussopimuksen ja lisäpöytäkirjan kantaa samaa sukupuolta olevien parien oikeudesta avioliittoon ja heidän perhe-elämänsä kunnioittamiseen.

Tämä on eurooppalainen arvo ja oikeus. Myös suomalainen arvo ja oikeus. Yhä useampi oikeusjärjestelmä tunnustaa sen arvon loukkaamattomama ihmisoikeutena.

Sen mukaan, osoitettu halveksinta tai lain vastainen syrjintä tai uhkailu kohdistettuna samaa sukupuolta oleviin perheisiin on rikos.

Vapaus, veljeys ja tasa-arvo. Aurinkokuninkaasta on jalostuttu yhä tasa-arvoisempaan ihmiskäsitykseen. Edistystä. Hyvä niin.

Kommenttia muokattu: 22.07.2015 klo 00:13
Miksi muuten te tietyt nimimerkit hyvin useasti toistatte tuota tiettyä hokemaa "1. maaliskuuta 2017, eduskunnan ja presidentti Niinistön vahvistama tasa-arvoinen avioliittolaki..." jne? Sisältö varmaan on kaikkien tiedossa mitä on tapahtunut, mutta ilmeisesti tarkoituksena on suggestoida uskomaan että näin tapahtuu väistämättä ja kaikissa skenaarioissa?

Uskon, että parisuhteiden rekisteröinti tulee mahdolliseksi myös Italiassa. Oikein toteutettuna se takaa tarpeellisen ja riittävän suojan ja oikeudet myös homoseksuaaleille.


Sen sijaan maa lienee erityisen tarkka, ettei asiaan sekoiteta avioliittoa ja ko. lakiin liittyviä muita asioita, italialainen perhekäsitys poikkeaa sen verran skandinaavisesta vastaavasta.