Suomessa noin 7 500 ihmistä jakaa virallisesti elämänsä toisen samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 5

Samaa sukupuolta olevien avioparien perheitä oli vuoden 2020 lopussa kaikkiaan 2 654 ja rekisteröityjen parien perheitä 1 059. 

Asia käy ilmi Tilastokeskuksen perheitä koskevasta julkaisusta.

Samaa sukupuolta olevien perheistä 62 prosenttia on naisparien muodostamia. Aviopareista naispareja on 1 757 ja miespareja 897. Naisparien osuus aviopareista oli noin 66 prosenttia. Sen sijaan rekisteröidyssä parisuhteessa yhä elävien kohdalla miesparien (506) ja naisparien (553) määrän välinen ero on pienempi: naisparien osuus on kaikista rekisteröidyistä parisuhteista 52 prosenttia.

Samaa sukupuolta olevien avioparien määrä kasvoi edellisestä vuodesta 336:lla (naisparit 223 ja miesparit 113), kun taas rekisteröityjen parien määrä pieneni 95:lla (naisparit 54 ja miesparit 41). Kehitys liittyy vuoden 2017 maaliskuun alusta voimaan tulleeseen avioliittolain muutokseen: osa rekisteröidyistä pareista on muuttanut parisuhteensa avioliitoksi eikä uusia rekisteröityjä pareja ole voinut enää muodostua. 

Samaa sukupuolta oleva aviopari oli vanhempana 667 lapsiperheessä ja rekisteröity pari 219 lapsiperheessä.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Perhetilastossa ei Tilastokeskuksen mukaan toistaiseksi muodosteta avopareja samaa sukupuolta olevista yhdessä asuvista henkilöistä. Poikkeuksena tähän ovat ne saman sukupuolen naisparit, joilla on yhteisiä lapsia eli äitiys on vahvistettu vuonna 2019 voimaan tulleen äitiyslain mukaisesti. Vuonna 2020 tällaisia avopariperheitä oli yhteensä 27.

Kaikkiaan Tilastokeskuksen tietojen mukaan Suomessa oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 1 467 653 perhettä. Perheiden määrä kasvoi 285 perheellä, kun se edellisvuonna väheni 1 313 perheellä. Lapsiperheissä oli yhteensä 1 020 884 alaikäistä lasta, 7 146 edellisvuotta vähemmän. Lapsettomia avopariperheitä oli Suomessa 230 398 ja avopari-lapsiperheitä 123 544.

5 kommenttia

"Samaa sukupuolta olevien avioparien perheitä oli vuoden 2020 lopussa kaikkiaan 2 654 ja rekisteröityjen parien perheitä 1 059."

Aika vähän. Samaa sukupuolta olevien parien olemassaolo ei arkipäiväisty koko kansan näkyville, jos virallistettuja samaa sukupuolta olevien parisuhteita on näin vähän. Tuossa nyt oli kyse vain avioliitoista ja rekisteröidyistä parisuhteista, mutta oletan samankaltaisen suhdeluvun pätevän myös avoliittojen ja seurustelevien parien kohdalla, heteropareihin verrattuna. Luku osoittaa sen saman, mitä itsekin näen kadulla - tai siis en näe: samaa sukupuolta olevia pareja kävelemässä käsi kädessä julkisilla paikoilla ei juuri näy, tai sitten eivät satu juuri minun silmääni. Miten meistä voisi tulla osa arkista elämää, jos me emme näy?

"Perhetilastossa ei Tilastokeskuksen mukaan toistaiseksi muodosteta avopareja samaa sukupuolta olevista yhdessä asuvista henkilöistä."

Tarkoittaako tämä sitä, että jos muuttaisin asumaan samaan asuntoon jonkun eri sukupuolta olevan ystäväni kanssa, meistä tehtäisiin tilastokeskuksessa automaattisesti avopari? Jos kyllä, toimintatapa kuulostaa minusta oudolta.
Ymmärtääkseni samassa asunnossa asuvat eri sukupuolta olevat tilastoidaan avopariksi, jos eivät erikseen (jonnekin) ilmoita, etteivät ole avopari. Kokemukseni omasta elämänpiiristäni on, että selvästi alle puolet vakiintuneista (jo vuosia yhdessä eläneistä) samaa sukupuolta olevista pareista on virallistanut suhteensa, yli puolet tilastoituisi avopareiksi - vaan kun ei tilastoida. Minullakin on kyllä käsitys, että seksuaalivähemmistössä ollaan useammin sinkkuna kuin ns. valtaväestössä, mutta se ja taustatekijänsä ovat jo sitten toisen mietinnän aihe.

Saa nähdä sekoanko omiin laskutoimituksiini aamukahvia vasta juodessani, mutta lasken kuitenkin.

Täysi-ikäisestä väestöstä noin 0,17 prosenttia elää virallistetusti samaa sukupuolta olevan kanssa. Jos mennään oletuksella, että vajaa kaksi prosenttia väestöstä on homomiehiä tai lesboja, niin voidaan ajatella että kymmenisen prosenttia näin todennäköisesti pariutuvista elää virallistetussa suhteessa.

Täysi-ikäisestä väestöstä noin 41 prosenttia elää virallistetusti eri sukupuolta olevan kanssa. Jos mennään oletuksella, että 92 prosenttia väestöstä on heteroita, niin voidaan ajatella että noin 45 prosenttia näin todennäköisesti pariutuvista elää virallistetussa suhteessa.

Biseksuaalit, panseksuaalit ja aseksuaalit sekä myös sukupuolivähemmistöihin kuuluvat sitten ainakin oman oletukseni mukaan eivät kallista tilannetta tämän hyvin epätieteellisen ja ylimalkaisen laskutoimituksen suhteen liiaksi kumpaankaan suuntaan. Tai ainakin tulisi liikaa arvelua/tulkintaa siitä, mitä numeroita pitäisi pyöritellä ja miten.

Tällä hetkellä virallistamisprosentti olisi heteroiden kohdalla noin viisinkertainen verrattuna seksuaalivähemmistöihin (naisparien osuus on 62 prosenttia ja miesparien 38, ja siitä voi sitten tietysti tehdä omat laskutoimitukset halutessaan). Samaa sukupuolta olevien kohdalla luku on noussut vuosi vuodelta aina muutamalla sadalla. Pitää muistaa, että mahdollisuus parisuhteen virallistamiseen ja avioliittoon on vielä aika uusi. Heteroparien kohdalla luku taas on enemmänkin pysynyt vakiona tai jopa laskenut.

Sitten on toinen juttu nämä ihmisten edessä kädestä kiinnipitämiset ja muut julkiset kiintymyksen osoitukset. Aika harvakseltaan moista Suomessa näkee heteroparienkaan kohdalla (joskin heteroparien osalta näkyvänä kiintymyksen osoituksena on usein yhdessä työnnetyt lastenvaunut tai muuten mukana oleva jälkikasvu, toisinaan kyllä samaa sukupuolta olevalla parillakin). Vaikkapa Helsingin keskustassa näkee samaa sukupuolta olevia pareja paljonkin (ja "harjaantunut silmä" erottaa nämä kaveruksina liikkuvista).

EDIT:

Pakko oli vielä lisätä eräänlainen "tarkastuskierros" mukaan. Toisessa keskustelussa ( https://ranneliike.net/keskustelu/22907/paljonko-suomessa-on-suurinpiirtein-kaikkia-seksuaali-vahemmistoja ) oli seksuaalivähemmistöihin Suomessa kuuluvien määrästä seuraavat luvut:

- homomiehiä: 50 000
- lesboja: 35 000
- bimiehiä: 52 000
- binaisia: 145 000
(em. vähemmistöihin kuulumattomia tämän laskuopin mukaan on reilu 5,2 miljoonaa)

Näitä vasten voi sitten arvioida tuota noin 7 500 virallisesti pariutunutta samaa sukupuolta olevaa henkilöä. Ei se nyt ihan mahdottoman pieni määrä ole, ottaen huomioon, että instituution tämän ulottuvuuden historia on kaikkinensakin alle sukupolven mittainen.