Aikuisen oikeesti

Näytetään bloggaukset tammikuulta 2010.

Olin taas oikeassa! Kirjoitin masennuksen ja päihteiden käytön yhteydestä.

HS uutisoi:

Varhaisnuoruudessa masentuneella on muita suurempi riski saada myöhemmällä iällä päihdeongelma, ilmenee tuoreesta väitöstutkimuksesta. Tytöillä varhaisnuoruuden masennus ennustaa myös syömishäiriöitä.

Tutkimuksen mukaan masennuksen aste ei ole ratkaisevaa. Päihdeongelmaa voi ennakoida myös lievä masennustila, joka on yleinen suomalaisilla nuorilla.

Varhaisella masennuksella oli yhteys monenlaisten päihteiden käyttöön. Se ennusti päivittäistä tupakointia, usein toistuvaa alkoholin käyttöä ja säännöllistä humalajuomista sekä nuuskan ja huumeiden käyttöä.

Tutkimuksessa selvisi myös, että tytöillä tarkkaavuushäiriö ADHD:n oireet ennustivat päihteiden haitallista käyttöä useammin kuin pojilla. ADHD:n oireita arvioivat vanhemmat ja opettajat.

Psykiatrian erikoislääkärin Elina Sihvolan tutkimuksen aineistona oli yli 1 800 suomalaista nuorta, jotka kaikki olivat kaksosia. Masennuksella ja päihteidenkäytöllä oli selvä yhteys myös riippumatta yhteisistä perintötekijöistä ja perhetaustasta.

Varhaisnuoruudella tarkoitetaan tutkimuksessa ikävuosia 12–14. Sihvolan väitös tarkastetaan perjantaina Helsingin yliopistollisen keskussairaalan Psykiatriakeskuksessa.