Eheytysterapia

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat joutuvat toisinaan kohtaamaan vaatimuksia muuttaa itseään seksuaalisen suuntautuneisuuden tai koetun sukupuolen suhteen. Vahingollinen eheytysideologia elää erityisesti uskonnollis-konservatiivisissa yhteyksissä. Muutokseen pyritään yleensä rukoilua sisältävällä eheytysterapialla.

Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta lisää hlbti FAQ -artikkelissa ja hlbti-sanastossa.