Kansalaisaloite ns. eheytyshoitojen kiellosta raukeaa

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 1

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti tiistaina lopettaa ns. eheytyshoitojen kieltämistä vaativan kansalaisaloitteen käsittelyn. Valiokunta katsoo, ettei eheytyshoitojen kriminalisointi kuulu sen toimialaan.

Eduskunnan verkkosivuilla kerrotaan, että valiokunnan päättäneen, ettei se anna kansalaisaloitteesta mietintöä, koska niin kutsuttujen eheytyshoitojen kriminalisointi ei kuulu sosiaali- ja terveysvaliokunnan toimialaan. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk) katsoo, että oikeampi paikka aloitteelle olisi ollut lakivaliokunta. Lohi kertoi syynä olleen myös ajan loppumisen; edelle meni muita kysymyksiä.

Kansalaisaloite raukeaa, jos niitä ei käsitellä sen vaalikauden aikana, jolloin ne on annettu eduskunnalle. 

Niinsanottujen eheytyshoitojen kieltämiseen tähtäävää Ehjänä syntynyt - loppu ”eheytyshoidoille” -aloitetta käsiteltiin lähetekeskustelussa marraskuussa 2021. Kansalaisaloite oli saanut edellisenä kesänä kerättyä runsaassa kuukaudessa tarvittavat 50 000 kannatusilmoitusta. Aloite lähetettiin eduskuntaan 26.10.2021. Lähes kaikki eduskuntaryhmät olisivat olleet valmiita puuttumaan ns. eheytyshoitoihin.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta järjesti useita asiantuntijakuulemisia aiheesta. Asiaa koskevan lainsäädännön luomista on joissain yhteyksissä kuvailtu monimutkaiseksi ja aloitetta vaillinaiseksi. 

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Esimerkiksi täysi-ikäisten vapaaehtoinen ja omaehtoinen hakeutuminen tällaisen toiminnan piiriin voi olla perustuslaillisesti vaikeasti kiellettävää. Samoin raja uskonnonharjoittamisen ja "vaihtoehtoisen hoitomenetelmän" välillä voi olla hankalasti määriteltävä.

Selkeämmin kiellettävissä on alaikäisen ohjaaminen ja etenkin pakottaminen tai painostaminen tällaisen toiminnan piiriin. Samoin mahdollista on puuttua mainontaan, muuhun markkinoinniksi katsottavaan ja tunnettuuden edistämiseen, jossa esitetään väittämiä seksuaalisen suuntautuneisuuden tai sukupuolen kokemuksen muutoksen mahdollisuudesta.


 

1 kommenttia

Uusintayritys on käynnissä otsikolla Rikkomaton - kielletään eheytyshoidot

Linkki aloitteeseen: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/12094

Kannatusilmoituksia nyt 13. toukokuuta koossa runsas 33 000. Nimenkeruu on aloitettu 23. huhtikuuta.