Ranska kielsi ns. eheytyshoidot

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren

Ranska on kriminalisoinut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluviin kohdistuvat niinsanotut eheytyshoidot.

Asiasta kertovat monet tiedotusvälineet, kuten France24.

Maan kansalliskokous eli parlamentin alahuone hyväksyi lain yksimielisesti äänin 142–0. Senaatti oli sitä ennen hyväksynyt lain äänin 305–28. Ranskan parlamentin alahuone päätyi yksimielisesti ns. eheytystoiminnan kieltämiseen kannalle jo lokakuussa 2021. Presidentti Emmanuel Macron on ilmaissut tyytyväisyytensä lain hyväksymisestä.

Presidentti Macronin En Marche -puolueen tekemä lakiesitys esittää kaiken sellaisen toiminnan kieltämistä, jolla pyritään saamaan hoidon kohde muuttamaan seksuaalista suuntautuneisuuttaan tai sukupuoli-identiteettiään. 

Eheytystoimintakielto koskee niin uskonnollisten kuin maallistenkin toimijoiden harjoittamaa toimintaa. Kieltoa rikkovia voidaan rangaista kahden vuoden vankeusrangaistuksella ja 30 000 euron sakoilla. Mikäli kohteena ovat lapset tai muuten erityisen haavoittuvassa asemassa olevat, nousee vankeusrangaistus jopa kolmeen vuoteen ja sakko 45 000 euroon.

Suomessa eheytyshoitojen kielto etenee

Niinsanottujen eheytyshoitojen kieltämiseen tähtäävä kansalaisaloite sai kesällä kerättyä tarvittavat 50 000 kannatusilmoitusta.  Allekirjoitusten keruu alkoi heinäkuun puolivälin jälkeen ja tarvittava määrä allekirjoituksia tuli kokoon runsaassa kuukaudessa. Ehjänä syntynyt -kansalaisaloite eteni loppuvuodesta eduskunnan käsiteltäväksi, ja eduskunnalta odotetaan päätöksiä asiassa kesällä. Syyskuussa selvisi, että suurin osa eduskuntaryhmien puheenjohtajista on valmis kieltämään ns. eheytyshoidot.

Eheytystoiminnan kiellot yleistyvät maailmalla

Euroopassa Albania, Malta ja Saksa ovat kieltäneet seksuaalisen suuntautuneisuuden tai sukupuoli-identiteetin muuttamiseen pyrkivät menetelmät. Lisäksi on paikallisia ja alueellisia kieltoja. Eheytystoiminta on kiellettyä myös monissa Latinalaisen Amerikan maissa, joissakin Yhdysvaltain osavaltioissa ja eräissä muissakin maissa. Toiminnan kieltämisestä on hankkeita niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa. Kiellot koskevat monissa tapauksissa nimenomaan alaikäisiin kohdistuvaa eheytystoimintaa sekä toiminnan markkinointia. Sosiaalisen median alustoista ainakin Facebook ja Instagram ovat kieltäneet eheytystoiminnan markkinoinnin.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Keskustelu ns. eheytystoiminnan kieltämisestä kiihtyy myös Isossa Britanniassa. Keväällä hallitus ilmoitti aloittavansa selvitykset asian suhteen. Jo kolme vuotta sitten hallitus väläytteli kiellon säätämistä, mutta sen jälkeen eräät uskonnolliset toimijat ovat kritisoineet hanketta ja vedonneet uskonnonvapauteen. Asiantuntijat puolestaan vaativat kaiken eheytystoiminnan kieltämistä. Aiheesta kirjoittaa esimerkiksi Guardian.

Useat psykologiset ja lääketieteelliset organisaatiot, kuten Suomen psykiatriyhdistys, American Psychological Association, American Medical Association, Royal College of Psychiatrists ja American Psychoanalytic Association ovat yksiselitteisesti irtisanoutuneet eheytyshoidoista niiden haitallisuuden vuoksi. Myös Euroopan unionin parlamentti on tuominnut tällaisen toiminnan. Samoin Maailman terveysjärjestön Yhdysvaltojen osasto totesi keväällä 2012, että seksuaalista suuntautumista muuttavat terapiat ovat vailla lääketieteellistä perustaa ja uhkaavat terveyttä. Monet uskonnolliset yhteisötkin ovat tuominneet eheytyshoidot. Esimerkiksi Suomen evankelis-luterilainen kirkko pitää eheytystoimintaa hengellisenä väkivaltana.

Eheytys

Eheytysideologialla tarkoitetaan käsitystä, jonka mukaan homoseksuaalisuus tai transsukupuolisuus nähdään vaillinaisuutena ja rikkinäisyytenä, ja yksilön seksuaalinen suuntautuneisuus tai sukupuolen kokemus olisi tällöin muutettavissa erilaisin harjoituksin tai rukouksin. Nimillä eheytysterapia, muutosterapia tai konversioterapia tunnettujen menetelmien harjoittamista on kritisoitu tieteellisin perustein laajasti.

Suomessa on puhuttu ns. puoskarilain laatimisesta, jolla suitsittaisiin ns. uskomushoitoja. Nykyinen hallitus viittaa hallitusohjelmassa uskomushoitoja koskevaan selvittelyyn.

Suomessa eheytysterapiaa on tarjonnut erityisesti kristillistaustainen Elävät Vedet ry, joka aiemmin tunnettiin nimellä Aslan ry.

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!