Suomen Psykiatriyhdistys: eheytysterapioille altistuminen mielenterveydelle haitallista

  • Uutinen
  • Terveys ja tutkimus
  • Sami Mollgren
  • 3

Eheytysterapioille altistuminen on Suomen Psykiatriyhdistyksen torstaina julkaistun kannanoton mukaan mielenterveydelle haitallista ja kärsimystä aiheuttavaa.

Kannanotossa todetaan, että seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti eivät ole "hoidolla" muokattavissa, ja eheytysterapioille altistuminen on mielenterveydelle haitallista ja kärsimystä aiheuttavaa.

- Tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä tulee aktiivisesti lisätä terveyspalvelujen tuottajien keskuudessa siten, että jokainen terveyspalveluita tarvitseva voi luottaa turvallisuuteen ja kunnioittavaan kohteluun terveyspalveluissa.

Suomen Psykiatriyhdistyksen mukaan tieteellinen tutkimustieto on osoittanut, etteivät seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti ole "terapeuttisin interventioin" muokattavissa. Sen sijaan on lisääntyvää tutkimusnäyttöä siitä, että eheytysterapioille altistuminen on ihmisen mielenterveydelle haitallista ja kärsimystä aiheuttavaa.

Yhdistys kertoo, etteivät eheyttämishoidotole kadonneet Suomestakaan, vaan joka vuosi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen potilas- ja ihmisoikeusjärjestöt saavat yhteydenottoja suomalaisilta potilailta, joille on tarjottu tai joita on jopa painostettu eheytysterapiaan. Yhdistys ottaa esiin myös sen, että suomalaisessa terveydenhuollossa näyttää yhä esiintyvän käsityksiä, joiden mukaan suhtautuminen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin ja eheyttämiseen olisi jollakin tavalla mielipideasia ja "eheytys" hyväksyttyä, mikäli potilas itse sitä toivoo. 

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

- Tieteellisen näytön tulee ohjata hoitoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyvissä kysymyksissä samalla tavoin kuin lääketieteessä yleensäkin. Tämä on tärkeää näiden vähemmistöjen haavoittuvan aseman vuoksi.  Ulkopuolisilla tahoilla, kuten erilaisilla poliittisilla ja uskonnollisilla ryhmillä, ei voi olla roolia hoitoa koskevassa päätöksenteossa, todetaan Suomen Psykiatriyhdistyksen kannanotossa.

Eheytysideologialla tarkoitetaan käsitystä, jonka mukaan homoseksuaalisuus tai transsukupuolisuus nähdään vaillinaisuutena ja rikkinäisyytenä, ja yksilön seksuaalinen suuntautuneisuus tai sukupuolen kokemus olisi tällöin muutettavissa erilaisin harjoituksin tai rukouksin.

Suomessa eheytysterapiaa on tarjonnut erityisesti kristillistaustainen Elävät Vedet ry, joka aiemmin tunnettiin nimellä Aslan ry.

Vuonna 2019 aloittanut Rinteen hallitus ja pääministerivaihdoksen jälkeen jatkava nykyinen hallitus viittaa hallitusohjelmassa ns. uskomushoitoja koskevaan selvittelyyn. Asiaan liittyvässä keskustelussa on viitattu myös eheytystoimintaan. Toistaiseksi mahdollisista suunnitelmista ei ole tarkempaa tietoa.

3 kommenttia

Vihdoinkin!

Tätä lausuntoa olisi tarvittu jo paljon aikaisemmin. En ymmärrä sitä, miksi ammattilaiset ovat viivytelleet näinkin pitkään puolen valitsemisessa. Näytöt ovat olleet aivan selviä jo kauan aikaa sitten. Olen mielessäni aika kitkerä psykiatrikunnalle tästä myöhäisherännäisyydestä.

Puoskarilakia on odoteltu huomattavan kauan. Valmista ei vain tule. Liikkeellä on vahvoja lobbareita, joiden taustaorganisaatiot tahkoavat rahaa epämääräisillä tuotteilla ja menetelmillä käyttäen hyväksi ihmisten tietämättömyyttä ja ennakkoluuloja.

Vuosia sitten ranneliike.net paljasti aikamoisen joukon nk. sielunhoitajaterapeutteja. He olivat valmiita rahaa vastaan terapoimaan homoja heteroiksi uskonnollista lähtökohdista. Eräs heistä jopa KELAn korvauksia käyttäen. Mukana toimi jopa virallistettuja sairaanhoitajia, jotka eivät saisi moiseen toimintaan edes ottaa osaa. Sairaanhoitajaliiton pitäisi valvoa ja tällainen toiminta kieltää. Toisin kävi. Ranneliikkeen he ilmoittivat jutullaan pahoittaneen monen jäsenensä mielen.
On säälittävää, miten kristillinen eheytysliike onnistui vakiinnuttamaan suomen kieleen eheytysterapian käsitteen. Tiedotusvälineet ovat toistelleet sitä vuosia ilman minkäänlaista yritystä arvoneutraalimman käsitteen keksimiseen. Voisi puhua vaikka käännytysterapiasta sen sijaan, että ujutetaan vaivihkaa ihmisten mieliin ajatusta terapiasta, jossa haetaan muutosta "rikkinäisyydestä eheyteen".

Eheytysterapian käsitettä käytetään myös väärin puhuttaessa transhoitojen aloittamista edeltävästä psykiatrisesta arvioinnista. Se, että transhoitoja edeltää psykiatrinen arvio, jossa määritellään hoitojen tarpeellisuutta, ei tarkoita eheyttämistä, koska siinä ei yritetä saada potilasta muuttamaan mieltään. Arvioinnin tarkoituksena on varmistaa, että oikeat ihmiset saavat hoitoja, eikä mukaan tule ihmisiä, joilla on muita mielenterveydellisiä ongelmia transpyrkimysten taustalla. Tämä on todella monimutkainen alue, jonka samaistaminen "eheytysterapiaan" ei ainakaan auta sen ymmärtämisessä.