Uutissuomalainen: Eheytyshoitojen kielto myötätuulessa eduskunnassa

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 1

Eduskunnan kymmenen eduskuntaryhmän puheenjohtajista seitsemän on valmis kieltämään ns. eheytyshoidot, käy ilmi Uutissuomalaisen kyselystä.

Eheytyshoitojen kiellon kannalla ovat hallituspuolueet SDP, Vihreät, Vasemmistoliitto ja RKP. Oppositiopuolueista eheytyshoitojen kieltämisen kannalla ovat Kokoomus, Perussuomalaiset ja Liike Nyt.

Hallituspuolue Keskusta ei ole vielä käsitellyt asiaa, joten puolueella ei ole asiaan virallista kantaa.

Omaa eduskuntaryhmäänsä edustava Ano Turtiainen ei vastannut Uutissuomalaisen kysymykseen.

Vain oppositiopuolue Kristillisdemokraattien Päivi Räsänen ilmoittaa, ettei hän kannata kieltoa.

Kansalaisaloite eduskunnan käsiteltäväksi

Niinsanottujen eheytyshoitojen kieltämiseen tähtäävä kansalaisaloite sai kesällä kerättyä tarvittavat 50 000 kannatusilmoitusta, joten Ehjänä syntynyt -kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Allekirjoitusten keruu alkoi heinäkuun puolivälin jälkeen ja tarvittava määrä allekirjoituksia tuli kokoon runsaassa kuukaudessa.

Eheytystoiminnan kiellot yleistyvät maailmalla

Euroopassa Albania, Malta ja Saksa ovat kieltäneet seksuaalisen suuntautuneisuuden tai sukupuoli-identiteetin muuttamiseen pyrkivät menetelmät. Lisäksi on paikallisia ja alueellisia kieltoja. Eheytystoiminta on kiellettyä myös monissa Latinalaisen Amerikan maissa, joissakin Yhdysvaltain osavaltioissa ja eräissä muissakin maissa. Toiminnan kieltämisestä on hankkeita niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa. Kiellot koskevat monissa tapauksissa nimenomaan alaikäisiin kohdistuvaa eheytystoimintaa sekä toiminnan markkinointia. Sosiaalisen median alustoista ainakin Facebook ja Instagram ovat kieltäneet eheytystoiminnan markkinoinnin.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Useat psykologiset ja lääketieteelliset organisaatiot, kuten Suomen psykiatriyhdistys, American Psychological Association, American Medical Association, Royal College of Psychiatrists ja American Psychoanalytic Association ovat yksiselitteisesti irtisanoutuneet eheytyshoidoista niiden haitallisuuden vuoksi. Myös Euroopan unionin parlamentti on tuominnut tällaisen toiminnan. Samoin Maailman terveysjärjestön Yhdysvaltojen osasto totesi keväällä 2012, että seksuaalista suuntautumista muuttavat terapiat ovat vailla lääketieteellistä perustaa ja uhkaavat terveyttä. Monet uskonnolliset yhteisötkin ovat tuominneet eheytyshoidot. Esimerkiksi Suomen evankelis-luterilainen kirkko pitää eheytystoimintaa hengellisenä väkivaltana.

Eheytys

Eheytysideologialla tarkoitetaan käsitystä, jonka mukaan homoseksuaalisuus tai transsukupuolisuus nähdään vaillinaisuutena ja rikkinäisyytenä, ja yksilön seksuaalinen suuntautuneisuus tai sukupuolen kokemus olisi tällöin muutettavissa erilaisin harjoituksin tai rukouksin. Nimillä eheytysterapia, muutosterapia tai konversioterapia tunnettujen menetelmien harjoittamista on kritisoitu tieteellisin perustein laajasti.

Suomessa on puhuttu ns. puoskarilain laatimisesta, jolla suitsittaisiin ns. uskomushoitoja. Nykyinen hallitus viittaa hallitusohjelmassa uskomushoitoja koskevaan selvittelyyn.

Suomessa eheytysterapiaa on tarjonnut erityisesti kristillistaustainen Elävät Vedet ry, joka aiemmin tunnettiin nimellä Aslan ry.

1 kommenttia

Keskustan eduskuntaryhmäkin kertoo olevansa eheytyshoitojen kiellon kannalla. Asiasta kertovan Suomenmaan ( https://www.suomenmaa.fi/uutiset/keskustan-eduskuntaryhma-tukee-eheytyshoitojen-kieltamista/ ) mukaan eheytystoiminnassa ei ole kysymys terveydenhoidosta tai sosiaalihuollosta - ja kysymys on siten ei-lääketieteellisestä toiminnasta ja siihen tulisi ryhmän mukaan soveltaa samaa käytäntöä kuin muihin niin sanottuihin vaihtoehtoisiin tai uskomushoitoihin.

Vain Kristillisdemokraatit ja Ano Turtiaisen eduskuntaryhmä eivät kieltäisi eheytystoimintaa.