Kansalaisaloite ns. eheytyshoitojen kieltämiseksi EU:n alueella

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren

Ranskalaislähtöinen EU-kansalaisaloite ajaa sitovaa oikeudellista päätöstä, jonka mukaan kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön eheytyshoitoja koskeva kielto tai tarkistettava nykyisiä säännöksiään.

Aloitteen tavoitetta kuvaavassa tekstissä kuvataan, että ns. eheytyshoidot ovat toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on muuttaa tai tukahduttaa hlbtq+-henkilöiden seksuaalista suuntautumista, sukupuoli-identiteettiä ja/tai sukupuolen ilmaisua. Tällaisten hoitojen katsotaan olevan syrjiviä, alentavia, haitallisia ja vilpillisiä, minkä vuoksi Yhdistyneet kansakunnat pitää niitä kidutuksena, ja yhä useammat valtiot ovat viime aikoina säätäneet niitä koskevia kieltoja.

Esiin nostetaan EU:n keskeinen rooli perusoikeuksien suojelussa. Sillä perusteella unionin olisi ryhdyttävä toimiin kaikkien epäinhimillisten käytäntöjen torjumiseksi. EU-komission olisi ehdotettava direktiiviä eheytyshoitojen lisäämisestä EU-rikosten luetteloon ja/tai muutettava voimassa olevaa tasa-arvodirektiiviä (2008) sisällyttämällä siihen tällaisten hoitojen kielto.

Kansalaisaloitteessa esitetään, että varsinaisen eheytyskiellon lisäksi komission olisi lainsäädännön antamiseen liittyvien viiveiden vuoksi pantava täytäntöön ei-sitova päätöslauselma, jossa kehotetaan kieltämään laajasti eheytyshoidot EU:ssa. Samalla komissiota pyydetään muuttamaan uhrien oikeuksia koskevaa direktiiviä vahvistamalla eheytyshoitojen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevat vähimmäisvaatimukset.

Kielto eheytyshoidoille Euroopan unionissa -aloite on rekisteröity tammikuussa 2024, ja kannatusilmoitusten keruun alkamispäivä on 17.5.2024. Kannatusilmoitusten keruuseen on aikaa vuosi. 17.5.2025 mennessä allekirjoituksia tulee saada kasaan miljoona ja tietty vähimmäiskannatusmäärä vähintään seitsemässä EU-maassa. Esimerkiksi Suomen osalta vähimmäiskannatusmäärä on 9 870 nimeä.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Kesäkuun 2024 puolivälissä allekirjoittajien määrä on runsas 50 000, Suomesta 1 712. 

Suomen eheytyskieltohanke

Suomessa ns. eheytystoiminnan kieltämistä vaativa Rikkomaton – kielletään eheytyshoidot -niminen kansalaisaloite keräsi vuonna 2023 tarvittavan määrän kannatusilmoituksia, ja se eteni siten eduskunnan käsiteltäväksi. Aloitteen päätyminen varsinaiseen päätöksentekoon on toistaiseksi hämärän peitossa. Vaihtoehtona kansalaisaloitteeseen perustuvalle lainsäätämisprosessille on esitetty aiheesta tehtävää selvitystä.

Seitsemällä eduskuntapuolueella on periaatteessa myönteinen kanta eheytyshoitojen kieltämiseen. Kaksi hallituspuoluetta - perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit - ovat kieltoa vastaan.

Monissa maissa ns. eheytystoiminta ja sellaisen markkinoiminen on jo kriminalisoitu.

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!