Kansalaisaloitteet translakiuudistuksesta ja eheytystoiminnan kieltämisestä eduskunnassa

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • (päivitetty )
  • Sami Mollgren

Torstaina eduskunnan täysistunnossa lähetekeskustelussa translakiuudistusta vaativa Oikeus olla -kansalaisaloite sekä ns. eheytyshoitojen kieltämistä vaativa Ehjänä syntynyt -kansalaisaloite lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

Oikeus olla -aloite

Translain uudistusta vaativa Oikeus olla -kansalaisaloitetta koskevassa lähetekeskustelussa käytettiin 12 puheenvuoroa. Aloitetta tuki kaikkiaan kahdeksan kansanedustajaa vasemmistoliitosta, vihreistä ja kokoomuksesta. Kaikkiaan kolme vastustavaa puheenvuoroa käyttivät kaksi kristillisdemokraattien edustajaa.

- Meillä on tällä hetkellä vakavia ongelmia transihmisten ihmisoikeuksien toteutumisessa vuonna 2003 päivitetyn translain vuoksi. Sellaisia ongelmia, jotka olisivat toisaalta kuitenkin kohtalaisen helposti korjattavissa. Nykyinen translaki on epäinhimillinen, se on vanhentunut ja se on myös ristiriidassa Suomea sitovien ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa. Sukupuolen vahvistamisprosessi on kohtuuttoman pitkä. Se edellyttää lisääntymiskyvyttömyyttä ja kahden lääkärin vahvistamaa transsukupuolisuusdiagnoosia. No, on sanomattakin selvää, että tämä rikkoo räikeästi transihmisten oikeutta yksityisyyden suojaan ja henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Laki on häpeäksi ihmisarvon kunnioitukselle, totesi keskustelun ensimmäisessä puheenvuorossa kansanedustaja Mai Kivelä (vas). 

Hän muistutti myös, että väärä sukupuolimerkintä altistaa transihmisiä syrjinnälle ja nöyryyttäviin tilanteisiin joutumiselle. 

Kansanedustaja Veronica Honkasalo (vas) puolestaan muistutti transnuorten kohonneesta itsemurha-alttiudesta. 

Kansalaisaloitetta vastustanut kansanedustaja Päivi Räsänen (kd) puolestaan esitti että transsukupuolisuudesta käytävä keskustelu edistäisi nuoruuden sukupuoleen liittyvää "hämmennystä". Hänen mielestään aloitteella "halutaan edistää sateenkaari-ideologiaa, hyvin ideologisia tavoitteita, eli pyrkimystä muuttaa sukupuolen käsite ideologiseksi ja mahdollistaa myöhemmin biologiseen sukupuoleen sitoutuvien näkemysten pitäminen virheellisinä".Räsänen myös toistuvasti puhui "sukupuolen vaihtamisesta".

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Lisäksi Räsänen perusteli vastustavia kantojansa huolellaan lasten ja nuorten kasvurauhasta sekä kehityksestä. Seuraavassa puheenvuorossa kansanedustaja Saara Hyrkkö (vihr) viittasi Räsäsen mainitsemaan kasvurauhaan - ja totesi, että aloite nimenomaan pyrkii turvaamaan sen nuorille. Hän muistutti, että translasten ja -nuorten oman identiteetin vähättely ei sitä tavoitetta edistä. 

- On valitettavaa, että edellinen puhuja, edustaja Räsänen, käytti tämän mahdollisuuden pikemminkin ihmisten — siis ihan oikeasti olemassa olevien ihmisten — kokemusten ja identiteetin vähättelyyn. Sanoilla ja ehkä erityisesti tässä salissa käytetyillä sanoilla luodaan myös todellisuutta, sitä todellisuutta, jossa nämä ihmiset elävät joka päivä, ja siksi vetoan edustajakollegoihin, että asiaan ja näihin ihmisiin, joita tämä asia koskee, suhtauduttaisiin kunnioittavasti myös käytettyjen termien muodossa, sanoi Hyrkkö puheenvuorossaan. 

Myös Iiris Suomela (vihr) muistutti, että kasvurauhaa on jokaisen oikeus kasvaa omana itsenään ja saada siihen ympäröivän yhteiskunnan tuki.

- Valitettavasti tiedämme, että tätä rauhaa ei tällä hetkellä sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla lapsilla tai nuorilla ole, sanoi Suomela.  

Aloitetta vastustanut kansanedustaja Sari Tanus (kd) sanoi, että monilla juridisen sukupuolen muuttaminen johtaa eteenpäin myös niihin fysiologisiin muutosprosesseihin, hoitoihin ja leikkauksiin. Hän viittasi siihen, että sterilisaatio on Suomessa mahdollinen yli 30-vuotiaille - ja esitti, että translaissa mahdollistettaisiin leikkaukset hormonihoidot vasta 30 ikävuodesta eteenpäin. Hän myös otti esiin kirurgisia toimenpiteitä katuneet.

Kansanedustaja Jaana Pelkonen (kok) lupasi hallitukselle täyden tukensa, kun translakia uudistetaan. Hän muistutti, että Suomi on tällä hetkellä ainoa Pohjoismaa, joka vaatii sukupuoltaan korjaavilta sterilisaatiota.

- Se on Suomen lainsäädännön räikeimpiä epäkohtia ja ihmisoikeusloukkaus, jonka johdosta Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on huomauttanut Suomea useita kertoja, totesi Pelkonen. 

Myös kansanedustaja Sari Multala (kok) tuki Oikeus olla -aloitetta. Hän muistutti, että Kokoomuksen uudessa periaateohjelmassa itsemääräämisoikeus yhdistetään jokaiselle kuuluvaan ihmiselämän arvokkuuteen. Kansanedustaja ja Saara-Sofia Sirén (kok) kertoi saaneensa pysäyttäviä terveisiä translapsilta ja transnuorilta. Hän kehotti niitä kansanedustajia, jotka eivät ole kuulleet kokemuksia transihmisiltä itseltään, tutustumaan.  

- Itsekin olen kohdannut eri-ikäisiä ihmisiä, jotka kokevat hyvin vahvasti, että tämä lainsäädäntö on tarpeen päivittää, sanoi Sirén.  

Sirén peräänkuulutti myös intersukupuolisia lapsia suojaavaa lainsäädäntöä.

- Samassa yhteydessä, kun uudistusta käsitellään, olisi perusteltua uudistaa lainsäädäntöä myös liittyen intersukupuolisille lapsille tehtäviin toimenpiteisiin. Monet näistä toimenpiteistä eivät ole vauvan terveyden kannalta välttämättömiä tai perusteltuja, mutta sen sijaan ne voivat olla ja usein ovatkin peruuttamattomia, sanoi Sirén.

Tunnin mittaisen keskustelun lisäksi asiaan palattiin vielä illalla kahdeksan jälkeen muiden päiväjärjestykseen merkittyjen asioiden tultua käsitellyiksi. Tuolloin puheenvuoron piti Eva Biaudet (rkp). Hän totesi, että sukupuolen määrittelyn ja ilmaisun tulee olla ihmisen itsemääräämisoikeuden piirissä. 

- Tiedämme myös, miten turhaa on pakottaa nuori ihminen osoittamaan henkilöllisyytensä ja itselle ristiriitaista juridista sukupuolen määritystä kirjastokorteista tai matkalipuista täysin vieraille ihmisille, joille asia ei mitenkään voi kuulua missään tilanteessa, sanoi Biaudet.

Biaudet myös muistutti, että tietoisuus transhenkilöiden tarpeista on lisääntynyt huomattavasti 20 vuodessa - siitä, kun translakia viimeksi kirjoitettiin. 

Trans ry lähetti keskustelun jälkeen illalla tiedotteen, jossa otettiin kantaa esimerkiksi keskustelun kulkuun.

- Toivoimme etukäteen, että keskustelua käytäisiin ihmisoikeuslähtöisesti ja kunnioittavasti. Iloksemme suurin osa puheenvuoroista noudatti näitä periaatteita. On hienoa, että tukea aloitteelle löytyy yli puoluerajojen ja myös hallituspuolueiden ulkopuolelta, toteaa Valo Vesikauris, Trans ry:n puheenjohtaja ja Oikeus olla -työryhmän jäsen.

- Lukuisat transihmiset olivat virittäytyneet seuraamaan lähetekeskustelua, ja heidän joukossaan oli myös translapsia ja -nuoria perheineen. Heidän tilanteensa ja tarpeensa tunnistettiin useassa puheenvuorossa kiitettävästi, jatkaa Vesikauris.

- Nyt on aika ryhtyä tekoihin ja muiden vakavien ihmisoikeusrikkomusten korjaamisen lisäksi taata lainsäädännöllä myös translapsille ja -nuorille rauha kasvaa ja elää omana itsenään.

Sekä Vihreiden, Vasemmistoliiton, RKP:n että Kokoomuksen puheenvuoroissa tiedostettiin translain pikainen muutostarve ja hallitusohjelmaan kirjatun uudistusesityksen puutteet. Oikeus olla -aloitteen työryhmän mielestä on valitettavaa, että hallituspuolueista SDP:n ja Keskustan edustajat eivät käyttäneet lähetekeskustelussa puheenvuoroja.

Oikeus olla -kansalaisaloite luovutettiin eduskunnalle syyskuun lopulla. Oikeus olla -kansalaisaloite keräsi vaadittavat 50 000 kannatusilmoitusta alle kahdessa vuorokaudessa ja yhteensä 68 374 kannatusilmoitusta alle kahden kuukauden aikana.

Eduskunta on myös aloittanut hallitusohjelmaan kuuluvan translain valmistelun. Lakiehdotus lähtee lausuntokierrokselle alkukeväästä ja päätöksiä odotetaan alkukesästä. Myös translakiuudistusta vaativa kansalaisaloite on tulossa käsittelyyn. Lakihankkeen viivästyminen on herättänyt kritiikkiä.

Kiireellisimpänä korjattavana asiana pidetään nykyiseen lainsäädäntöön liittyvää vaatimusta steriliteetistä ehtona juridisen sukupuolen vahvistamiselle. Uudella translailla on tarkoitus erottaa juridisen sukupuolen vahvistaminen lääketieteellisistä hoidoista, ja tehdä juridisesta sukupuolimerkinnästä lähtökohtaisesti yksilön itsemäärittelyn alainen.

Helsingin Sanomien mukaan Vihreät ja Vasemmistoliitto olisivat valmiita pisimmälle vietyyn translain uudistamiseen, jossa myös alaikäisille mahdollistettaisiin juridisen sukupuolen vahvistaminen. Sen sijaan Kristillisdemokraatit ja Perussuomalaiset suhtautuvat kielteisesti lakiuudistukseen.

Ehjänä syntynyt -aloite

Niinsanottujen eheytyshoitojen kieltämiseen tähtäävää Ehjänä syntynyt -aloitetta lähetekeskustelussa tuettiin kolmessa vihreiden ja vasemmistoliiton edustajan puheenvuorossa. Vastustavia puheenvuoroja käytettiin kaikkiaan kuusi, joista yhtä perussuomalaisedustajan vastustavaa puheenvuoroa lukuunottamatta aloitteen vastustajat tulivat kristillisdemokraateista.

Aloitetta vastustaneet kansanedustajat Sari Tanus (kd) ja Päivi Räsänen (kd) kyseenalaistivat ylipäänsä sitä, että eheytystoimintaa Suomessa ylipäänsä harjoitettaisiin. He olivat myös huolissaan uskonnonvapauden kaventumisesta. Tanus kutsui lakihanketta "kansainvälisen sateenkaariyhteisön masinoimaksi". Räsänen puolestaan liitti eheytyshoitojen kiellon siihen, että kiellettäisiin myös terapiat lapsikohteisen kiinnostuksen osalta. 

- Olisi todella julmaa ja myös lasten kannalta vahingollista, jos kiellettäisiin näiden ihmisten auttaminen ja tukeminen, jotka hakevat muutosta siihen omaan seksuaaliseen suuntautumiseensa, sanoi Räsänen. 

Kansanedustaja Jani Mäkelä (ps) puolestaan puhui uuden ajatusrikoksen luomisesta Suomen lakiin.

Mari Holappa (vihr) totesi puolueensa jakavan aloitteen tavoitteen kieltää hoidot, jotka tähtäävät seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen niin sanottuun eheyttämiseen. Hän sanoi, että eheytyshoidoilla on myöskin erittäin haitallisia, vakavia vaikutuksia lapsen ja nuoren mielenterveydelle ja myöskin aikuisten poissulkemiselle esimerkiksi yhteisöstä, joka liittyy usein uskontoon.

- Täällä on kuultu aika erikoisia puheenvuoroja siitä, että uskonnon nimissä voisi tehdä melkein minkälaista tahansa hoidoksi määriteltävää ja sen puitteissa toimittavaa vääryyttä ihmisille, suoraan sanottuna, sanoi Holappa Sari Tanuksen tehdessä välihuutoja puheenvuoron aikana.

Tanus pyrki eräässä omassa puheenvuorossaan kiistämään sen, että ns. eheytyshoitojen haitallisuudesta on selkeää tieteellistä näyttöä.

Kansalaisaloite sai kesällä kerättyä tarvittavat 50 000 kannatusilmoitusta, joten Ehjänä syntynyt -kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Allekirjoitusten keruu alkoi heinäkuun puolivälin jälkeen ja tarvittava määrä allekirjoituksia tuli kokoon runsaassa kuukaudessa.

Syksyllä kerrottiin, että eduskunnan kymmenen eduskuntaryhmän puheenjohtajista seitsemän on valmis kieltämään ns. eheytyshoidot.

Eheytysideologialla tarkoitetaan käsitystä, jonka mukaan homoseksuaalisuus tai transsukupuolisuus nähdään vaillinaisuutena ja rikkinäisyytenä, ja yksilön seksuaalinen suuntautuneisuus tai sukupuolen kokemus olisi tällöin muutettavissa erilaisin harjoituksin tai rukouksin. Nimillä eheytysterapia, muutosterapia tai konversioterapia tunnettujen menetelmien harjoittamista on kritisoitu tieteellisin perustein laajasti.

Suomessa on puhuttu ns. puoskarilain laatimisesta, jolla suitsittaisiin ns. uskomushoitoja. Nykyinen hallitus viittaa hallitusohjelmassa uskomushoitoja koskevaan selvittelyyn.

Suomessa eheytysterapiaa on tarjonnut erityisesti kristillistaustainen Elävät Vedet ry, joka aiemmin tunnettiin nimellä Aslan ry.

Muokkaus: lisätty otteita eduskuntakeskustelusta.

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!