Kansalaisaloite ns. eheytystoiminnan kieltämiseksi keräsi tarvittavat kannatusilmoitukset - etenee eduskuntaan

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 2

Niinsanottujen eheytyshoitojen kieltämiseen tähtäävä kansalaisaloite on kerännyt tarvittavat 50 000 kannatusilmoitusta kansalaisaloite.fi -palvelussa, joten Ehjänä syntynyt -kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi.

Aloitteen tavoitteena on sellaisten hoitojen kieltäminen, jotka tähtäävät seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen niin kutsuttuun "eheyttämiseen", eli muuttamiseen siten, että henkilöistä saadaan cissukupuolisia heteroita.

Allekirjoitusten keruu alkoi heinäkuun puolivälin jälkeen ja tarvittava määrä allekirjoituksia tuli kokoon runsaassa kuukaudessa. Aikaa 50 000 kannatusilmoituksen keräämiseen on puoli vuotta, joten aikaa olisi ollut tammikuuhun asti. Heti nimenkeruun alettua tuli allekirjoituksia useampi tuhat joka päivä ja sen jälkeen uusien kannattajien päivittäinen määrä vakiintui muutaman sadan ja tuhannen välille. 

Eheytystoiminnan kiellot yleistyvät maailmalla

Euroopassa Albania, Malta ja Saksa ovat kieltäneet kieltänyt seksuaalisen suuntautuneisuuden tai sukupuoli-identiteetin muuttamiseen pyrkivät menetelmät. Lisäksi on paikallisia ja alueellisia kieltoja. Eheytystoiminta on kiellettyä myös monissa Latinalaisen Amerikan maissa, joissakin Yhdysvaltain osavaltioissa ja eräissä muissakin maissa. Toiminnan kieltämisestä on hankkeita niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa. Kiellot koskevat monissa tapauksissa nimenomaan alaikäisiin kohdistuvaa eheytystoimintaa sekä toiminnan markkinointia. Sosiaalisen median alustoista ainakin Facebook ja Instagram ovat kieltäneet eheytystoiminnan markkinoinnin.

Useat psykologiset ja lääketieteelliset organisaatiot, kuten Suomen psykiatriyhdistys, American Psychological Association, American Medical Association, Royal College of Psychiatrists ja American Psychoanalytic Association ovat yksiselitteisesti irtisanoutuneet eheytyshoidoista niiden haitallisuuden vuoksi. Myös Euroopan unionin parlamentti on tuominnut tällaisen toiminnan. Samoin Maailman terveysjärjestön Yhdysvaltojen osasto totesi keväällä 2012, että seksuaalista suuntautumista muuttavat terapiat ovat vailla lääketieteellistä perustaa ja uhkaavat terveyttä. Monet uskonnolliset yhteisötkin ovat tuominneet eheytyshoidot. Esimerkiksi Suomen evankelis-luterilainen kirkko pitää eheytystoimintaa hengellisenä väkivaltana.

Eheytys

Eheytysideologialla tarkoitetaan käsitystä, jonka mukaan homoseksuaalisuus tai transsukupuolisuus nähdään vaillinaisuutena ja rikkinäisyytenä, ja yksilön seksuaalinen suuntautuneisuus tai sukupuolen kokemus olisi tällöin muutettavissa erilaisin harjoituksin tai rukouksin. Nimillä eheytysterapia, muutosterapia tai konversioterapia tunnettujen menetelmien harjoittamista on kritisoitu tieteellisin perustein laajasti.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Suomessa on puhuttu ns. puoskarilain laatimisesta, jolla suitsittaisiin ns. uskomushoitoja. Nykyinen hallitus viittaa hallitusohjelmassa uskomushoitoja koskevaan selvittelyyn.

Suomessa eheytysterapiaa on tarjonnut erityisesti kristillistaustainen Elävät Vedet ry, joka aiemmin tunnettiin nimellä Aslan ry.

2 kommenttia

Näyttää keräävän aloite edelleen kannatusilmoituksia tasaiseen tahtiin.
Ehjänä syntynyt -kansalaisaloitte on sote-valiokunnassa on yhä kesken, kertoo Ilta-Sanomat ( https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/c3568a8c-e474-4c9d-bfe0-0adc6d504a25 ) - ja aikaa lakiesitysten käsittelylle on enää pari viikkoa, jotta asia ehdittäisiin käsitellä ja äänestää täysistunnossa ennen vaalitaukoa. Kansalaisaloite luovutettiin eduskunnalle lokakuussa 2021. Kuulemisia on ollut pitkä lista - myös Suomen ACC ry, jonka alainen Elävät Vedet ry harjoittaa eheytystoimintaa..Mikäli valiokunnassa vaaditaan vielä lisää kuulemisia, aika loppunee kesken. Käsittelemättä jäänyt kansalaisaloite raukeaa vaalikauden päättyessä.

Kielto on sitä hankalampi toteuttaa mitä kokonaisvaltaisemmaksi se halutaan. Yksinkertaisinta olisi kieltää toiminnan markkinointi ja alaikäisiin kohdistuva toiminta. Sen sijaan vapaaehtoisuuteen perustuva täysvaltaisiin aikuisiin kohdistuva toiminta olisi kestävin oikeudellisin perustein liki mahdoton kieltää.