Kehotuskielto

Kun homoseksuaaliset teot poistettiin Suomen rikoslaista vuonna 1971, säädettiin ns. kehotuskielto, jolla kiellettiin julkinen kehottaminen samaa sukupuolta olevien väliseen haureuteen. Laki vaikutti seksuaalivähemmistöihin liittyvien aiheiden käsittelyyn mm. tiedotusvälineissä. Taustalla oli käsitys, että homoseksuaalisuus oli valinta ja ihminen olisi vieteltävissä homoseksuaaliksi. Säädös poistettiin lopulta vasta vuonna 1999 rikoslain kokonaisuudistuksessa. Isossa-Britanniassa oli vastaavanlaisia säädöksiä 1988-2003 ja Venäjällä vuodesta 2013 lähtien sekä eräissä muissakin maissa on kielletty "homopropagandan" levittäminen "alaikäisten suojelemisen" varjolla.