Sijaissynnytys

Sijaissynnytys tarkoittaa sopimusta, jossa lapsi kasvaa lainakohdussa. Joissain maissa se on laillinen lapsenhankintakeino, mutta Suomessa sijaissynnytys on kielletty. Nimitystä kohdunvuokraus käytetään joissain maissa sallitusta korvauksellisesta sijaissynnytysmallista. Sijaissynnytys ei liity erityisesti samaa sukupuolta oleviin pareihin, seksuaalivähemmistöihin tai laajemmin hlbti-vähemmistöjäkään. Yhtäläisesti asia liittyy heteropareihin ja vähemmistöihin kuulumattomiin, sukupuolesta riippumatta.