"Sijaissynnytyksistä kaivellaan kaikki kielteinen, vaikka niissä on paljon hyvää ja inhimillistä"

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • vaeltaja2006
  • 65

Sijaissynnytykset olivat sallittuja vuoteen 2007. Sen jälkeen ne kiellettiin Suomessa. Uutta korjattua lakia ei tule tällä hallituskaudella, ei ehkä seuraavallakaan. Ministeriöt ja kristilliset piirit löytävät asiasta pääasiassa vain kielteisiä puolia. Asiaa on käsitelty kolmessa ministeriössä, mutta eteenpäin ei päästä. Tuntuu joskus siltä, että asiasta kaivellaan kaikki mahdolliset kielteiset asiat, epäluulot ja epäonnistumiset. Kuitenkin esim. USAn kokemusten mukaan suurin osa sijaissynnytystapauksista on onnistuneita. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on todennut, että sijaissynnytysasiaan palataan seuraavien vaalien jälkeen vuoden 2015 hallitusneuvotteluissa.

Tänään Helsingissä keskusteltiin sijaissynnytyksistä tilaisuudessa, jonka järjesti neljä järjestöä: Kohtuuttomat ry, Lapsettomien tukiyhdistys Simpukka ry, Sateenkaariperheet ry ja Seta ry. Sijaissynnytys tarkoittaa, että tuleva lapsi kasvaa sijaissynnyttäjän kohdussa. Tulevat vanhemmat ovat useimmiten heteropareja ja sukusolut tulevat usein heiltä itseltään. Raskauden alku vaatii hedelmöityshoitoja. Lapsen syntymän jälkeen lapsi siirtyy näille tuleville vanhemmille.

Apulaisylilääkäri Viveca Söderström-Anttila Väestöliitosta kertoi, että Suomessa on syntynyt vajaa parikymmentä lasta sijaissynnytysjärjestelyin. Sijaissynnytys on meillä ollut epäkaupallista. Synnyttäjänä on toiminut lapsettoman parin läheinen.

Kaupallisuus tai epäkaupallisuus on tabuaihe, joka herkästi tukahduttaa hedelmällisen keskustelun. Erityisesti pelätään ihmis- ja lapsikauppaa ja sitä, että sijaissynnyttäjiksi ryhtyvät taloudellisessa ahdingossa elävät. Juha Jämsä Sateenkaariperheistä kertoi, että USAssa on paljon kokemusta kaupallisista sijaissynnytyksistä. Niistäkin voisi saada jotain oppia.

Eettiset kysymykset ovat tärkeitä, ja niitä voidaan säädellä lainsäädännöllä. Kuitenkin sijaissynnytyksiä tapahtuu lainsäädännöstä riippumatta. Ainakin sijaissynnyttäjiksi ryhtyvät toivovat, että asia hoituisi kotimaassa, kotimaisen terveydenhuollon piirissä ja kotimaisella kielellä. Nyt sijaissynnytystä haluavat joutuvat lähtemään ulkomaille.

On monia erilaisia syitä siihen, ettei pariskunta voi itse saada lasta. On naisia, joilta on jouduttu poistamaan kohtu sairauden vuoksi, ja on niitä, joilla ei ole kehittynyt kohtua lainkaan. Kaikki nämä hyötyisivät sijaissynnytyksestä, mutta laki kieltää sen. Yksilön inhimillinen tragedia törmää viranomaisbyrokratiaan ja kielteisiin asenteisiin. On rankka kokemus teini-ikäiselle tytölle, kun hänelle lääkärin tutkimuksessa kerrrotaan, että hänelle ei ole lainkaan kehittynyt kohtua. Sijaissynnytys auttaisi. Sijaissynnytys voisi auttaa myös homoperhettä kohti vanhemmuutta.


Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä: Eri perhemuotoja kohdeltava yhdenvertaisesti

Juha Jämsä näkee vaarana, että mahdollisessa lainsäädännössä eri perhemuodot joutuisivat eriarvoiseen asemaan. Se voisi johtaa perustuslain vastaiseen syrjintään. Sijaissynnytys ei aiheuta mitään erityisriskejä, vaikka lapsen vanhemmiksi tulisi homopari.

Juha Jämsä ei tiedä ainoatakaan suomalaista homoparia, joka olisi hankkinut lapsen sijaissynnyttäjän avulla. Englannissa ja USAssa tällainen on tavallisempaa.


Sijaissynnyttäjäksi omasta tahdostaan

Suomalainen Alice Rodriques kertoi oman tarinansa. Hän halusi sijaissynnyttäjäksi ystäväpariskunnalle, joka ei voinut saada lasta. Motiivina oli auttamisen halu. Hän ei voi ymmärtää, että hän olisi jotenkin hyväksikäytetty, kun hän omasta tahdostaan ryhtyy sijaissynnyttäjäksi. Laki kieltää sijaissynnyttäjyyden. Sen voi toteuttaa vain matkustamalla ulkomaille.


Kieltävätkö kristilliset arvot sijaissynnytykset?


Sijaissynnytyksiä vastustetaan voimakkaasti ns. kristillisissä piireissä. On kuitenkin hyvä muistaa, että Raamatussa asiaan suhtaudutaan myönteisesti: Jeesus kehittyi Marian kohdussa, mutta yleensä on annettu ymmärtää, ettei Jeesus ollut Marian biologinen lapsi.

Audio
Juha Jämsän haastattelu. Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä sanoo, että homoparille sijaissynnyttäjän käyttö olisi yksi mahdollisuus vanhemmuuteen, mutta ei kovin yleinen. Se maksaa paljon, ja jos Suomessa joskus säädetään sijaissynnytyksistä, varmaan päädytään ei-kaupallisiin sijaissynnytyksiin. Halukkaita sijaissynnyttäjiä ei paljon löytyisi. Jos sijaissynnytysjärjestelyjä rajataan tiettyyn perhemuotoon, sillä vain halutaan rajoittaa näitä tapauksia.
Audio
Juha Jämsän seminaaripuheenvuoro kokonaisuudessaan. Aiheena "sijaissynnytykset ja miesparit". Juha Jämsä selvittää, miten miespari voisi saada lapsen sijaissynnytyksen kautta. Kuitenkaan tällä hetkellä se ei ole käyttökelpoinen väylä lapsen saantiin. Muualla maailmassa on mahdollisuuksia. Ei-kaupallisia mahdollisuuksia on mm. Englannissa, Israelissa, Australiassa ja Etelä-Afrikassa. Kaupallinen sijaissynnytys on ollut mahdollista mm. Ukrainassa, Intiassa ja USAssa. Pohjois-Euroopassa miesparit ovat hyvin vähän saaneet lapsia sijaissynnytyksen kautta, mutta Etelä-Euroopassa ja Englannissa aika usein. USAsssa kaupallisia sijaissynnytysjärjestelyjä on tehty paljon, mutta hinta dollareissa on erittäin korkea. Koska sijaissynnyttäjä saa maksun, halukkaita on ollut paljon tarjolla. Jos Suomessa joskus saadaan laki ja sijaissynnytysjärjestelyt rajataan vain tiettyihin perhemuotoihin, se on perustuslain vastaista ja syrjintää, paitsi kun on hyväksyttävä syy rajoituksiin. Lopuksi Juha Jämsä kuvaili, miten koko prosessi etenisi homoparin kohdalla.
Audio
Alice Rodriques kertoi näkemyksensä sijaissynnyttäjänä olemisesta. Hän haluaisi auttaa ystäväperhettä, mutta laki ei salli. Olisiko hän hyväksikäytetty? Omasta mielestään ei.

65 kommenttia

"On kuitenkin hyvä muistaa, että Raamatussa asiaan suhtaudutaan myönteisesti: Jeesus kehittyi Marian kohdussa, mutta yleensä on annettu ymmärtää, ettei Jeesus ollut Marian biologinen lapsi."

Puhumattakaan siitä, että Joosef olisi ollut profeetta-jeesuksen isä.

- - -

Umpiuskovaisten lähimmäisenrakkaudettomuus kolhaisee aina paljon isompaa ihmisryhmää, kuin vain sitä, miihin he miekkansa suuntaavat.
Isoin joukkohan biologisesti itse lapsia synnyttämään kykenemättömistä aviopareista on heterosti suuntautuneita. Yksikään hetero-mieshän ei voi lasta synnyttää ja syystä tai toisesta kohdunpoisto tekee heteronaisesta auttamattomasti kyvyttömän synnyttämään.
Silloin sijaissynnytys on yksi vaihtoehto, heillekin.

Kommenttia muokattu: 12.03.2014 klo 19:53
Keskustelutilaisuudessa käsiteltiin sijaissynnytyksiä ilmiselvästi monesta näkökulmasta. Koskapa työaikani sattuu ns. virka-aikaan, en päässyt itse paikalle. Kaikesta päätellen jälleen jäi merkittävä sijaissynnytykseen liittyvä eettinen ongelma kuitenkin vähälle huomiolle: vastasyntyneen näkökulmasta tämä on saatettu alulle vain menettääkseen välittömästi syntymänsä jälkeen yhteyden siihenastisen elämänsä merkittävimpään ihmiseen.

Nykytiedon mukaan sikiö alkaa jo kohdussa raskauden loppupuolella oppia saamistaan aistiärsykkeistä. Se esimerkiksi kuulee äitinsä puheen, hengityksen ja sydämen lyönnit. Vastasyntyneen tiedetään erottavan äitinsä äänen, reagoivan juuri äitinsä käyttämään kieleen ja rauhoittuvan erityisesti äitinsä vierellä. Tässä valossa raskauden myötä syntynyt yhteys on merkittävämpi kuin esimerkiksi ns. verisukulaisuus.

Ennen kuin mitään päätöksiä mahdollisen sallimisen suhteen tehdään, on mielestäni huolellisesti selvitettävä, miten mainitun raskausaikana syntyneen siteen tarkoituksellinen katkaiseminen vaikuttaa esimerkiksi lapsen tulevaan kykyyn kiintyä. Tällä hetkellä olen valmis pohtimaan sijaissynnytyksen harkinnanvaraista sallimista sellaisissa tapauksissa, että sijaissynnyttäjä jää syntyvän lapsen elämään pysyvästi.

Homoparit ja adoptiokysymys -keskusteluketjussa ( http://ranneliike.net/keskustelu.php?act=rthrd&grpid=20&thrdid=13457 ) käsitellään myös sijaissynnytystä.

Omassa kannassani ei muuten ole mitään uskonnollista.