Saarnaaja Markku Koivisto ilmaantui pitkän hiljaisuuden jälkeen julkisuuteen

  • Näkökulma
  • Näkökulma
  • JuhaniV
  • 8

Nokia Mission entinen johtaja Markku Koivisto esiintyy Sanansaattajan (27.8.2013) haastattelussa katuvaisena ja toteaa kasteen ja ehtoollisen tuovan Jumalan armon lähelle syntistä. Hän on lähtenyt eräänlaiseen maanpakoon ilmeisesti Englantiin, koska kertoo osallistuvansa anglikaanikirkon toimintaan. Hän toteaa Jumalan auttavan häntä parantumisprosessissa. Olisi mielenkiintoista tietää mistä sairaudesta hän on parantumassa, homoudestako?

Maaliskuussa 2013, tuomion julkistamisen jälkeen Koivisto katosi julkisuudesta, välttääkseen kiusallisen lisäjulkisuuden ja asiansa esillä pitämisen. Tässä tuoreessa haastattelussaan hän pesee paitaansa uskovaisten edessä. Tavoitteena hänellä on ehkä paluu entisiin kuvioihin, kieltäen oman homoutensa yhä edelleen.

Saarnaaja Markku Koivisto on ollut koulukirjaesimerkki itsensä kieltävästä kaappihomosta, joka asemassaan uskonnollisena johtajana on sanomisillaan ja homojen torjunnallaan saanut paljon pahaa aikaan. Hänellä olisi oikea hetki selvittää välinsä myös loukkaamaansa homoyhteisöön ja sen jäseniin. Hän odottaa saavansa tekonsa anteeksi Jumalalta ja uskonveljiltään ja -sisariltaan. Hän voisi tässä kohdassa pyytää anteeksi myös homoilta.

Taustaa viime maaliskuulta

Karsimaattisen Nokia Missio -uskonyhteisön johtajalle Markku Koivistolle langetettiin maaliskuussa 2013 ehdollinen vankeustuomio, yhdyskuntapalvelua ja taloudellisia seuraamuksia. Tuomio tuli alle 18-vuotiaan henkilön seksuaalisesta hyväksikäytöstä sielunhoitotilanteessa.

Karismaattisen uskonyhteisön johtajalle Markku Koivistolle langetettu tuomio on historiallinen ennakkotapaus. Nuoren henkilön seksuaalisten rajojen rikkominen tapahtui sielunhoitoterapeuttisessa suhteessa: "Pirkanmaan käräjäoikeuden julkisen tuomioselosteen mukaan Koivisto on saanut asianomistajan uskomaan, että seksuaaliset teot kuuluvat hänen eheytymiseensä ja hengelliseen kasvuunsa."

Koskettelu ja läheisyys- halaaminen, syliin ottaminen, siveleminen ja kätteenpäälle pano - ovat terapeuttisessa tilanteessa voimakkaasti tunteisiin vaikuttavia ja tunnereaktioita herättäviä. Kosketuksen käyttö hoitosuhteessa edellyttää terapeutilta ammattitaitoa, vuorovaikutussuhteen hallintaa ja omaa itsetuntemusta.

Ammattitaidottomasti toteutettuina ne voivat ahdistaa avunhakijaa, herättää seksuaalisia tulkintoja ja myös aktivoida muistoja aiemmasta kaltoinkohtelusta tai hyväksikäytöstä.
Pahimmassa tapauksessa kyse on terapeutin, sielunhoitajan, yhteisön johtajan omien tarpeiden tyydyttämisestä. Kultinomaisissa uskonnollisissa tai muissa psykoyhteisöissä käytetäänkin läheisyyttä jäsenten, kurssilaisten tai avunhakijoiden sitomiseen guruun, mestariin tai yhteisöön.

Tunnesidos voi tehdä uhriutuneelle mahdottomaksi ajaa etujaan ja viedä mahdollista väärinkäyttöä viranomaisten tietoon. Näin erityisesti nykytilanteessa, jossa lainsäädännössä on puoskaripykälien mentävä aukko.

Kertomukset ja kokemukset erilaisista eheytyksistä ovatkin huolestuttavia.

Monissa muissakin uskomushoidoissa eli vaihtoehtoterapioissa käytetään koskettelua ja fyysistä läheisyyttä.

Nykylainsäädännön puitteissa sielunhoitoterapioissa, eheytyksissä yms. uskomushoidoissa virhekohdellun on vaikea saada apua ja vahingonkorvauksia. Rikosprosessi on uhriutuneelle aina traumatisoiva. Se soveltuu törkeimpiin rikoksiin ja edellyttää vahvaa näyttöä. Suurin osa uskomushoitoalan ongelmista jää lainsäädännön ulkopuolelle, harmaalle vyöhykkeelle.

Tarvitaan sellaista puoskarointia rajoittavaa lainsäädäntöä ja tehokkaita viranomaiskäytäntöjä, että kielellisellä kikkailulla ja uskonnonharjoitukseen vetoamisella ei voida vapautua vastuista.

Eheytyshoitojen kieltäminen on tarpeen.

Markku Koivisto: Kaste ja ehtoollinen tuovat Jumalan armon lähelle syntistä
Kotimaa24 Markku Koiviston oikeudenkäynnistä
Kotima24: Oikeuden päätös

8 kommenttia

Ylen jutussa kerrotaan, että puoskarointijärjestö Aslan kuulemma parantaa Markku Koiviston niin, että Markusta tulee "kunnollinen, heteroseksuaalinen kristitty".

Aslanin puheenjohtaja Pirkko Alaranta ylittää itsensä typeryydessä kertoessaan tässä haastattelussa homonparannuksesta laulun ja rukouksen avulla.

http://svenska.yle.fi/artikel/2011/09/14/aslan-botar-kristna-homon
  • 2 / 8
  • Onnellinen mies
  • 30.8.2013, 10.52
Tähän maahan tarvitaan selkeä ja yksiselitteinen puoskaroinnin kieltävä laki, jossa on vankat sanktiot puoskarointia harjoittaville.