Avioliittolain uudistuksen vastustajat liikkeellä virheellisin väittein

  • Näkökulma
  • Näkökulma
  • Sami Mollgren
  • 7

Eduskunta hyväksyi 17. helmikuuta avioliittolain uudistukseen liittyvän liitännäislakipaketin. Toinen kokonaisuus on vielä työn alla, ja se tulee eduskunnan käsiteltäväksi myöhemmin. Avioliittolakiin liittyviä asioita käsitellään eduskunnassa myös avioliittolain uudistuksen kumoamista vaativan kansalaisaloitteen tullessa eduskunnan käsittelyyn.

Avioliittolain uudistuksen vastustajat ovat esittäneet argumenttejaan lakiuudistuksesta, luonnollisesti vaikuttamistarkoituksessa. Argumentaatiossa on kuitenkin sekoitettu tietämättömyyttään tai tahallisesti erheellisiä väitteitä uudistuvasta avioliittolainsäädännöstä ja uudistukseen liittymättömästä perhelainsäädännöstä.

Puurot ja vellit ovat menneet sekaisin niin avioliittolain uudistusta vastustavilta kansanedustajilta kuin uudistusta vastustavalta Aito avioliitto -yhdistykseltäkin.

Avioliittolaki koskee puolisoiden suhdetta, ei lasten asemaa

Itse avioliittolaki liittyy puolisoiden väliseen parisuhteeseen. Se ei liity muun perhelainsäädännön piirissä määriteltyihin vanhempien ja lasten välisiin suhteisiin. Toisin kuin avioliittolain vastustajat väittävät, ei avioliittolain uudistus millään tavalla muuta lapsen oikeutta vanhempiinsa.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Ulkoinen adoptio-oikeus koskee 1.3.2017 lähtien myös samaa sukupuolta olevia pareja. Avioliittolain uudistuksen vastustajat ovat nostaneet tämän asian tikun nokkaan, esittämällä adoptio-oikeuden esiin jonain sellaisena, että lähetetään adoptiohakemus toimistoon ja odotuksen jälkeen vastauspakettina tulee adoptiolapsi.

Oikeastihan kyse on oikeudesta hakea adoptiota pariskuntana, ei subjektiivisesta oikeudesta hankkia lapsi adoption kautta. Jokainen adoptioprosessi on jatkossakin yksilöllinen, perusteellinen ja lapsen parhaaseen perustuva. Harkinnanvaraisen adoption tarkoituksena on jatkossakin löytää vanhemmat sellaiselle lapselle, jolla ei syystä tai toisesta ole vanhempia.

Ei voi välttyä ajatukselta, että lasten oikeuksia käytetään tasa-arvoien avioliittolain vastustamisessa sekä keppihevosena että olkiukkona.

Myös uudistuksen vastustajien väitteet sananvapauden ja uskonnonvapauden heikkenemisestä ovat outoja. Näitä rajoittavana nähdään esimerkiksi se, että mahdollisuudet perheiden moninaisuuteen kohdistuvaan syrjintään ja erotteluun vähenevät, kun samaa sukupuolta olevien aikuisten vanhemmoimat tulevat lain edessä samalle viivalle eri sukupuolta olevien aikuisten vanhemmoimien perheiden kanssa, ja esimerkiksi kouluopetuksessa näiden perhemuotojen välillä ei enää ole mahdollista tehdä parisuhdelainsäädännöstä ammennettavaa eroa.

Lapsivaikutusarvio tosiasiassa tehty

Etenkin adoptioon liittyen on peräänkuulutettu lapsivaikutusten arviota. Adoptionkaan osalta ei ole tulossa sellaista muutosta, joka suoranaisesti muuttaisi lapsen asemaa nykyisestä - muista muutoksista puhumattakaan. Uudistuksen jälkeen selvitään yhdellä prosessilla siitä, mikä aiemmin on jouduttu toteuttamaan pariskunnan toisen osapuolen tekemällä adoptiolla ja sen jälkeisellä perheen sisäisellä adoptiolla.

Kun viime vuosikymmenen lopulla säädettiin laki rekisteröidyssä parisuhteessa elävien sisäisestä adoptio-oikeudesta, tehtiin myös lapsivaikutusarvio. Silloin selvitettiin mm. seuraavia aiheita: vaikutukset lapsen oikeudelliseen asemaan, vaikutukset lapsen kehitykseen ja vanhemmuuden käsitteen muuttuminen. Lapsen asemassa ei ole tapahtumassa sellaista muutosta, johon vuonna 2008 tehty vaikutusarvio ei antaisi vastauksia.

Lapsiin liittyvät kysymykset olivat avioliittolain uudistukseen liittyvissä asiantuntijakuulemisissa laajasti esillä - ja kattavasti kävi ilmi, että uudistus parantaa sateenkaariperheissä elävien lasten asemaa. Uudistus edistää myös seksuaalivähemmistöön kuuluvien nuorten hyvinvointia; nämä voivat jo nuorena kokea olevansa hyväksyttyjä, riippumatta seksuaalisesta suuntautuneisuudestaan.

Muutenkin avioliittolainsäädännön uudistusta on valmisteltu poikkeuksellisen laajan keskustelun siivittämänä, joten on vaikea nähdä, että yksikään kivi tai kanto olisi aihepiirissä jäänyt kääntämättä.

Avioliittolain uudistus ei poista keneltäkään mitään, mutta tuo yhdelle vähemmistölle paljon

Avioliittolain uudistuksen vastustajien puheenvuorot sosiaalisessa mediassa, mielipidepalstoilla, lukuisilla muilla foorumeilla eduskunnan puhujapönttöä myöten näyttäytyvät pelotteluna - ja tarkoitukselliselta sen kokonaisuuden hämmentämiseltä, joka nyt on uudistumassa nykypäivän tarpeita vastaavaksi.

Avioliittolain uudistuksen myötä samaa sukupuolta olevien parisuhde saa yhdenvertaisen tunnustuksen eri sukupuolta olevien parisuhteen kanssa. Samalla niiden pariskuntien asema paranee, joissa ainakin toinen puolisoista on transsukupuolinen.

Ensimmäinen liitännäislakipaketti hyväksyttiin eduskunnassa
KD-puheenjohtajaehdokkaalta röyhkeä lausunto yhdenvertaista avioliitto-oikeutta edistäneistä
Aito avioliitto ry osallistuu sateenkaariperheitä vastustavaan EU -kansalaisaloitteeseen

7 kommenttia

Monet ovat varmaan huomanneet, että Aa-seurakunnan kiihko on lisääntynyt eli vääristelyjä ja valheellisia väitteitä esitetään entistä enemmän. Aa-seurakunnan profeettana pitämä Puolimatka on julkaissut taas uskontopohjaiseen homo-ongelmaisuuteensa pohjautuvan kirjoitelman, jossa satuillaan mm., että ”sukupuolineutraalin avioliittolain kautta aikamme eliitti on altistamassa lapset yhteiskuntakokeilulle, joka tulee lisäämään lasten pahoinvointia. Tätä ratkaisua motivoivat eliitin omat etunäkökohdat ja poliittiset laskelmoinnit.”

Patmos-säätiön Ahvion blogiin, jossa hän tapansa mukaan sekoilee oikein kunnolla väittäen mm. että "mistä avioliittolain muuttamisessa sukupuolineutraaliksi on kysymys ja miksi juuri lapset, nouseva sukupolvi, joutuu maksamaan hirvittävän hinnan tällaisesta utopistisen ideologisiin ja todellisuudenvastaisiin uskomuksiin nojaavasta yhteiskuntakokeesta, jollaisen ajamiseen tällä hetkellä hegemonisessa asemassa olevat läntiset eliitit näyttävät olevan – suuren rahan tukemana – sitoutuneita", voi lähettää kommentteja:
http://www.patmos.fi/blogi/kirjoitukset/812/yhteiskuntakoe_lapsilla

Tässä on lisäksi Mika Mäenpään kirjoitus Aa-seurakunnan ja sitä tukevien äärikristillisten homovihajärjestöjen toiminnasta, jonka tarkoituksena on myrkyttää yhteiskunnallista ilmapiiriä demonisoimalla sateenkaarikansalaisia, mikä lisää syrjintää ja väkivaltaa sateenkaarikansalaisia kohtaan:
http://mpmaenp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/212225-aito-avioliitto-yhdistykseen-ei-pida-suhtautua-naiivisti

Kommenttia muokattu: 21.02.2016 klo 19:12