ranneliike.net - Homokansan yhdistävä tekijä
Tunnus    Salasana    
  


yhteiskunta ja politiikka terveys ja tutkimus urheilu viihde ja kulttuuri pride vapaalla yleiset sattumat näkökulmat HLBTI-historiaa ihmisiä ja ilmiöitä tapahtumaraportit
internet ja seksuaalivähemmistöt homoseksuaalisuus ja uskonto linkit kaikki artikkelit

Aito avioliitto ry osallistuu sateenkaariperheitä vastustavaan EU -kansalaisaloitteeseen

Sami Mollgren • 14.12.2015 07:51 • 8 kommenttia. UUTISET: YHTEISKUNTA JA POLITIIKKA • EU
Aito avioliitto ry kertoo verkkosivuillaan olevansa mukana Euroopan laajuisessa kansalaisaloitteessa, jonka tavoitteena on käytännössä rajata samaa sukupuolta olevien vanhempien perheet perhemääritelmän ulkopuolelle.

Yhdistys kertoo aloitteen nimenkeruun alkavan heti, kun nimenkeruujärjestelmä täyttää EU:n tekniset standardit. Sen odotetaan tapahtuvan tammikuun 2016 loppuun mennessä.

Verkossa ja muualla julkisuudessa ryhmittymä markkinoi toimintaansa otsikolla isä, äiti & lapset, ja pääasiaksi nostetaan "avioliitto miehen ja naisen välillä, ja isän, äidin ja lasten välinen side", jotka ryhmittymä haluaisi määritellä standardiksi Euroopan unionin alueella.

Aloitetta edistävän ryhmittymän taustavoimiin kuuluu esimerkiksi ranskalaisen La manif pour tous -kampanjan johtohahmo Ludovine de la Rochère.

Aito avioliitto ry:n kansalaisaloite Suomessa - ja yhdistyksen puheenjohtajan ero

Suomessa Aito avioliitto ry keräsi kevään ja kesän aikana runsaat 100 000 kannatusilmoitusta tasa-arvoista avioliittolakia vastustavaan kansalaisaloitteeseen. Aito avioliitto ry:n kansalaisaloitteen vireillepanijat ovat yhdistyksen puheenjohtajan tehtävän jo jättänyt Jukka Rahkonen ja toimittaja Pasi Turunen. Suuri osa kannatusilmoituksista annettiin paperisina lomakkeina, ja ne ovat nyt väestörekisterikeskuksessa tarkastuslaskennassa. Sen jälkeen Aito avioliitto ry:n kansalaisaloite toimitetaan eduskuntaan.

Rahkonen jätti yhdistyksen puheenjohtajan toimen, koska hänen mukaansa hän ei voi siinä roolissa samaan aikaan ja riittävän vapaasti tuoda muita mielestään tärkeitä asioita julkiseen keskusteluun sillä retoriikalla, jonka hän itse kokee nykytilanteessa tarpeelliseksi ja täysin perustelluksi. Rahkonen on esimerkiksi vaatinut islamin harjoittamisen kriminalisointia Suomessa. Hänen mielestään maassa tarvitaan "uusi vahva konservatiivinen rintama, jonka agenda on paljon laajempi kuin avioliittoinstituution säilyttäminen". Rahkonen on myös kritisoinut uskonnonvapautta.

Suomalaiset ja muutkin EU:n asukkaat myötämielisiä samaa sukupuolta olevien avioliitoille

Mielipidetiedustelujen mukaan enemmistö suomalaisista tukee samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeutta. Vastustajia on mittausten mukaan noin kolmannes. Maaliskuussa 2017 voimaan astuva sukupuolineutraali avioliittolaki syntyi kansalaisaloitteen tuloksena. Se keräsi kannatusilmoituksia miltei 167 000 ihmiseltä.

Lokakuussa 2015 julkaistun Eurobarometrin mukaan EU:n alueella samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeutta tukee 61 prosenttia alueella elävistä. Eurobarometrin mukaan Suomalaisista tasa-arvoista avioliittolainsäädäntöä koko EU:n alueelle kannattaa 66 prosenttia vastaajista. Vastakkaista mieltä on kolmannes. Heikointa tuki tasa-arvoiselle avioliittolainsäädännölle on Latviassa, Bulgariassa, Romaniassa ja Slovakiassa, joissa on alle 30 prosentin kannatuslukuja.


Katso myös nämä
 

 

Lukijoiden kommentit (kommentit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä)
Mikä piru tätä porukkaa ajaa?
  AP (ei rekisteröitynyt) • 14.12.2015 15:44
Pirun nimi on natsismi, fasismiksikin sitä voi kutsua, joka nyt - tällä aikakaudella - esiintyy näissä vaatteissa.

Sen sisältöihin on aina kuulunut nämä: puhdas rotuaate, puhdas perheaate, yksipuoluejärjestelmä, totalitarismi, fundamentalismi, yhden suuren johtajan palvonta, massapsykoosin lietsonta, erilaisuuden vihaaminen, avoin vihapuhe, väkivallan ja rasismin normalisointi, konservatiiviset arvot (mm sukupolten tasa- arvon väheksyntä), Suomalaisuuden "omistaminen", rotuopillisesti.

Nyt on aika liittää kaikki mahdolliset hyvät voimat yhteen. Kuten ranskalaiset tekivät vaaleissa.
  Annu (ei rekisteröitynyt) • 14.12.2015 19:56
Mistä tuo jutun valokuva on peräisin+ On muuten melkoisen rasistinen. Onko vain vaaleilla vanhemmilla oikeus lapseen, ei siis vähänkään tummempi ihoisilla?
  oscari • 14.12.2015 21:57
Euroopan komissio
perustelee päätöstään rekisteröidä fundisten aloite mm. seuraavasti:
”Ehdotettu kansalaisaloite ei selvästi ylitä komission toimivaltaa tehdä ehdotus unionin säädökseksi, se ei ole selvästi oikeuden väärinkäyttöä, aiheeton tai tehty haitantekotarkoituksessa eikä se ole selvästi unionin arvojen vastainen”.
Komission päätös suomeksi
europa.eu

Fundisten aloite on kyllä oikeuden väärinkäyttöä, aiheeton ja tehty erityisesti haitantekotarkoituksessa päämääränään saattaa sateenkaarikansalaiset kolmannen luokan kansalaisiksi mahdollistaen lisääntyvän syrjinnän. Lisäksi se on Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja eurooppalaisten arvojen vastainen. Perusoikeuskirjassa kielletään syrjintä hyvin selvästi:

21 artikla
Syrjintäkielto
1. Kielletään kaikenlainen syrjintä, joka perustuu sukupuoleen, rotuun, ihonväriin tai etniseen taikka yhteiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen tai muuhun sellaiseen seikkaan.
Euroopan unionin perusoikeuskirja suomeksi:
eur-lex.europa.eu

EU-tuomioistuimesta kerrotaan lisäksi mm., että
”Euroopan unionin tuomioistuin on edistänyt perusoikeuksien toteutumista sopimusmääräyksiä tulkitsevilla ratkaisuillaan. Näitä ovat syrjintää koskevat kiellot eli kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kielto sekä sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän kieltäminen.”

Keski-Euroopassa ollaan lievästi sanoen tyrmistyneitä ja vihaisia komission päätöksestä. Vastaavantyyppistä aloitetta esimerkiksi romanien tai juutalaisten oikeuksien rajoittamiseksi tai poistamiseksi ei tietenkään hyväksyttäisi.

Katolisen kultin
pääkonttorissa toimiva paavillinen perhekonsuuli ehti heti iloita mahdollisuudesta päästä halveksimaan ja syrjimään sateenkaarikansalaisia ja -perheitä ( www.familiam.org ).

Fundisten aloitteen takana on lähinnä katolisia homoviharyhmiä, joskin suomalaiskiihkoilijat edustavat Amerikasta tuotuja hihhulilahkoja. Fundisten aloite ei tietenkään johda oikeuksiemme rajoittamiseen, mutta meidän pitää tietenkin puolustaa ja edistää oikeuksiamme joka päivä.
  Havainnoija • 18.12.2015 02:45
Tässä on syytä muistaa että avioliitto instituutiona on suunniteltu siltä pohjalta, että heteroydinperhettä on yhteiskunnassa pidetty ideaalina.

Avioliiton tarkoitus on siis ollut luoda ehjiä heteroydineprheitä ja ehkäistä mahdollisimman hyvin muunlaisten perhemallien (yksinhuoltaja- ja uusperheiden ja luonnollisesti myös sateenkaariperheiden) muodostumista.

Tätä ihannetta ovat ylläpitäneet ja edesauttaneet avioliiton aikoinaan paljon tiukemmat rajoitukset, normit ja "säännöt" ja mm. se, että eroon on pitänyt ilmoittaa syy.

Sen vuoksi, jos nyt halutaan saada kaikki ja kaikenlaiset perhemallit "samalle viivalle" olisi kaikin puolin johdonmukaisempaa ja myös rehellisempää vastustaa avioliittoa "syrjivänä konservatiivisena instituutiona" ja esittää tilalle aivan toista järjestelmää, joka ottaisi huomioon myös kolmi- ja neliapilaperheet, polyperheet ja ylipäätään perheet, joissa on useampi kuin kaksi vanhempaa.
  Syrjivä avioliitto (ei rekisteröitynyt) • 20.12.2015 13:18
Totuus ei miellytä kaikkia:

www.homelinuxpc.com

Löytyy YLEn sivuilta.
  Vähemmistö on vähemmistö (ei rekisteröitynyt) • 20.12.2015 14:21
Tietysti; vähemmistö on vähemmistö. Tuo kyselyn tulos ei kuitenkaan ole sellainen, mistä voisi vetää johtopäätöksiä minkään suhteen.

1) tuo ei ole mikään asiallisesti toteutettu äänestys
2) se ei ole sen paremmin mikään asiallisesti toteutettu mielipidekysely

Lyhyesti: tuollaiset avoimet kyselyt ovat lähinnä huutoäänestyksiä.

Useiden asiallisesti toteutettujen mielipidekyselyjen mukaan samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeuden kannattajia on suomalaisista selvästi yli puolet. Vastustajia on noin kolmannes.
  smo • 20.12.2015 16:41
AA-joukkiolla vastoinkäymisiä

Uuden Suomen Puheenvuoro-palvelu on poistanut AA-joukkion fanaattisimpien tapausten eli Susanna Koivulan ja Veikka Mattilan uusimmat kirjoitelmat. Samaan hihhuliporukkaan kuuluva Petteri Pietikäinen mussuttaa asiasta ( petteripietikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi ).
Veikka Mattila ei lannistunut, vaan julkaisi kirjoitelmansa uudelleen ( veikkamattila.puheenvuoro.uusisuomi.fi ). En tiedä onko täysin samansisältöinen kuin poistettu, katsotaan mitä tapahtuu.
  Havainnoija • 23.12.2015 00:05
Kommentoi juttua:

Kommentti näytetään vasta ylläpidon hyväksyttyä sen - mikä ei välttämättä tapahdu ensi tilassa. Rekisteröityneiden käyttäjien kommentit julkaistaan automaattisesti.
Keskity kommentissasi jutun aiheeseen. Sivuston keskustelufoorumi on "sivupolkuja" varten. Kirjoita tiiviisti. Älä jankkaa, vaan etsi uusia näkökulmia. Kunnioita muita, vaikka olisitte eri mieltä - asiat riitelevät, eivät ihmiset. Vältä tahallista provosoimista. Älä provosoidu, äläkä anna "samalla mitalla takaisin". Ylläpito pidättää oikeuden päättää kommenttien julkaisusta.

Nimimerkki
Roskapostisuoja: mikä päivä tänään on? (suomeksi, pikkukirjaimin) 
SINUIKSI - Valtakunnallinen tuki- ja neuvontapalvelu

Palvelu on tarkoitettu kaikille, joiden mieltä askarruttaa oma tai läheisen seksuaalinen suuntautuminen (mm. bi-, homo- ja panseksuaalisuus tai lesbous) ja sukupuolen moninaisuus (mm. inter-, muun-, ja transsukupuolisuus, transvestisuus, gender- tai queer-identiteetit) tai muut aihepiiriin kuluvat kysymykset.

Palvelu on osoitteessa www.sinuiksi.fi

Yhteistyössä
Uusimmat jutut
Uutisista on olemassa RSS-syöte. Jos olet Twitterin käyttäjä, löydät otsikot osoitteessta twitter.com/ranneliike. Ranneliike.net löytyy myös Facebookista.
   
© Sateenkaariyhteisöt ry 2001-2018 - Tietoa meistä - Yhteystiedot ja palaute - FAQ - Käyttöehdot Tekstiviestipalvelut tarjoaa Labyrintti Media Oy