Eduskunnan lähetekeskustelu: Kansanedustaja Saarakkala ennusti ongelmia suihku- ja pukuhuonetiloihin

  • Näkökulma
  • Näkökulma
  • vaeltaja2006
  • 30

Eilisessä eduskunnan lähetekeskustelussa erikoisin puheenvuoro taisi olla perussuomalaisten Vesa-Matti Saarakkalan pohdinta siitä, mitä julkisia suihkutiloja homot ja lesbot voivat käyttää. Saarakkala hahmotteli tulevia ongelmia, jos homoseksuaalit nostetaan yhteiskunnan silmissä yhtä arvokkaiksi kuin heteroseksuaalit. Jos homot "himoitsevat" miehiä ja lesbot naisia, eivät he voi olla näiden kanssa alastomina saunassa ja suihkussa. Siinä alkua yhteiskunnan ongelmille, jos tasa-arvo totetutetaan.


"Arvoisa herra puhemies! Toinen asia, jota rohkenen avata, on edellisessä puheenvuorossani mainitsemani sukupuolineutraalisuus, joka on tämän kansalaisaloitteen keskeinen taustafilosofia.

Me elämme tällä hetkellä hyvin pitkälti heteronormatiivisessa yhteiskunnassa, jossa esimerkiksi yleiset peseytymistilat on järjestetty pääsääntöisesti erikseen miehille ja naisille. Itsensä kanssa samaa sukupuolta oleviin lähtökohtaisesti seksuaalista vetoa tuntevat ovat voineet kuitenkin asioida omalle sukupuolelleen tarkoitetuissa peseytymistiloissa, koska lähtöolettamana on ollut, että kaikki ovat kuitenkin heteroja.

Tilanne muuttui olettamaperusteen osalta vuonna 2002, kun samaa sukupuolta olevat ovat voineet rekisteröidä parisuhteensa. Tästä huolimatta mielestäni ei olisi asiallista ja sallittavaa, että mies pyrkisi esimerkiksi uimahallissa naisten yleisiin peseytymistiloihin. Luulenpa, että pääosa eduskunnasta ja kansalaisista on tästä kanssani samaa mieltä. Perusteena jaottelulle on käsittääkseni se, että miehen oletetaan kuitenkin normaalisti tuntevan seksuaalista vetoa naisiin ja naisen taas miehiin.

Kuitenkin yhtä lailla tähän logiikkaan perustuen voidaan väittää, että ei ole periaatteessa oikein, että esimerkiksi lesbonainen menisi uimahallissa naisten yleisiin peseytymistiloihin, koska hän tuntee lähtökohtaisesti vetoa naisiin, ja tämän naisen seksuaalinen suuntautuminen saattaa jo nykyäänkin olla julkinen tieto perustuen esimerkiksi juuri rekisteröityyn parisuhteeseen.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Miksi lesbonainen voi silti yhä mennä naisten yleisiin suihkutiloihin? Siksi, että yhteiskunnassamme vallalla on ajatus, ettei homoja ja lesboja ole oikeasti olemassa, vaan kyse on pikemminkin jostakin ohimenevästä elämänvaiheesta yksilön kohdalla tai että homo tai lesbo tuntee vetoa vain yhteen tiettyyn yksilöön, ei yleisemmin samaan sukupuoleen. Homoseksuaalisuus siis kiistetään. Lisäksi rekisteröity parisuhde on eräänlainen poikkeus, eli yhteiskunta ei ole halunnut antaa sille samanlaista arvoa kuin vaikkapa avioliitolle.

Lainsäätäjän näkökulmasta homo- ja lesboparisuhteet koetaan ikään kuin jollakin tavalla vajavaisiksi verrattuna heteroparisuhteisiin, ja tavallaan siinä perusteena on, että homoseksuaalisuuden tasa-arvoisuus heteroseksuaalisuuteen nähden viime kädessä kyseenalaistetaan.

Jos jatkamme tietä kohti sukupuolineutraalia yhteiskuntaa ja ikään kuin normalisoimme homoseksuaalisuuden nostaen sen yhteiskunnan silmissä yhtä arvokkaaksi kuin heteroseksuaalisuuden, muun muassa juuri uudella avioliittolainsäädännöllä, ja jos homoseksuaalisuus rinnastetaan nykytilanteesta poiketen siten heteroseksuaalisuuteen, saatetaan silloin ajautua erikoisiin, käytännöllisiin ja periaatteellisiin ongelmiin, mikäli halutaan varjella kaikkien yksilöiden tasavertaisia oikeuksia. - Käytin tässä esimerkkinä nyt yleisiä suihkutiloja.

Arvoisa puhemies! Jos alamme olettaa, että henkilö voi olla yhtä lailla homoseksuaali kuin heteroseksuaali, emmekä arvota ja määrittele parisuhdetta sen seksuaalisuuden perusteella, niin kysyn: joudutaanko lopulta poistamaan sukupuoleen perustuva jaottelu muun muassa yleisissä suihkutiloissa tai luopumaan sellaisista yleisistä tiloista, kuten saunoista, joissa kaksi ihmistä voivat nähdä toisensa alastomina? (Puhemies koputtaa)

Tämän kansalaisaloitteen taustalla oleva sukupuolineutraali ja seksuaalineutraali ihmiskäsitys ja maailmankuva ovat loppuun asti mietittyinä utopiaa. Luonnonlait tulevat vastaan."

(Lainaus täysistunnon pöytäkirjasta: http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ptk_12_2014_ke_p_1.shtml )

30 kommenttia

Harvinaisen selkeää ja kiertelemätöntä tekstiä. Tasa-arvoisen avioliiton vastustajien perimmäinen käsitys homoseksuaalisista ihmisistä on, että he kuuluvat alempaan kastiin kuin heteronormatiivisesti elävät ihmiset. He pyrkivät kaikin keinoin pitämään huolta siitä, että tätä asetelmaa ei saa millään tavoin murentaa.

Mistähän muuten johtuu, että useammankin perussuomalaisen ajatukset tuntuvat pyörivän yksinomaan seksin ja alastomuuden ympärillä, vaikka puheena pitäisi olla avioliitto yhteiskunnallisena instituutiona?
Eli Saarakkalan mielestä siis on alkuna yhteiskunnan ongelmille, problematiikalle hetero-isien olla tyttäriensä kanssa samoissa tiloissa ja hetero-äitien olla poikiensa kanssa samoissa tiloissa - vai mitä hän mahtoi tarkoittaa?

Ja pitääkö varmistaa, ettei kynekologeina ole yhtäkään hetero-miestä?
(uskovaisethan nimenomaan aikoinaan, ennen 1800-luvun loppua olivat suinapäinä säätäneet, ettei lääkäreiksi saanut opiskella naisia tuota ennen).
Tai ettei miespotilaita kylvetä yksikään hetero-nainen, eikä myöskään hierojina, sauna-emäntinä tms työskentele yhtäkään erisukupuolista?

Tai ettei naisjoukkueen valmennus ja tuomarointi mene ihan lekkeriksi, jos valmentaja tai erotuomari on heteromaisen suuntautumisen miekkonen.

Aivan kauhistuttavaahan tai jopa ihan sukupuolineutraaliahan oli se, miten perussuomalaiset ukot eilen kävivät Eduskunnassa naisten wc:ssä, kun he jonottivat puhevuoroja illan polemiikkiin, eivätkä halunneet, jaksaneet mennä vähän kauempana olevaan miesten wc:hen.

Ovatkos perussuomalaiset varmistaneet, ettei heillä yhdelläkään umpi-heterolla ole erisukupuolista eduskunta-avustajaa, jottei heillä töissä aiheudu riskiä että puurot ja vellit menisivät sekaisin, kun heteroseksuaalinen suuntautiminen häiritsisi töitten tekemistä umpiheteropersu-ukon ja hänen umpiheteronaisavustajansa kesken.

Ihan perimmäisten kysymysten ääreen päästään sitten siinä, miten uskovaisesti suuntautuneet persut voivatkaan palvoa mies-jumalaansa ja tämän mies-poikaa niin kovina... ja kasvavatko he siinä samalla henkisesti kieroon, kun heillä ei ole ollenkaan äiti-jumalaa. Eikös tuon jumalansa lasten perhe Soininkin mielestä tarvitsisi äiti-jumalan, vai mitä muotia se jumalan lapsista puhuminen on?

Kommenttia muokattu: 21.02.2014 klo 10:49