Sateenkaaripapit

Sateenkaaripapeilla tarkoitetaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappeja, jotka ovat ilmoittaneet vihkivänsä avioliittoon myös samaa sukupuolta olevia pareja. Nämä papit kertovat vihkimishalukkuudestaan omilla verkkosivuillaan.