Sateenkaaripapit aikovat jatkaa samaa sukupuolta olevien parien avioliittoon vihkimistä

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 2
Helsingin tuomiokirkko. Helsingin hiippakunta ei aio rangaista samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon vihkiviä pappeja.

Sateenkaaripapit aikovat jatkaa samaa sukupuolta olevien parien avioliittoon vihkimistä Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ratkaisusta huolimatta.

Oikeuden mukaan kirkolla on oikeus rangaista samaa sukupuolta olevia avioliittoon vihkiviä pappeja. Oikeus katsoo kirkolla olevan avioliittokäsitykseen liittyvässä kysymyksessä päätösvallan, vaikka kirkko ei olekaan tehnyt erillistä päätöstä erityisiä rajoituksia avioliittoon vihittävien sukupuolesta.

Samaa sukupuolta olevia pareja vihkivät papit kertovat vihkimisishalukkuudestaan sateenkaaripappien verkkosivustolla. KHO:n perjantaisen päätöksen jälkeen vihkimishalukkuutensa esiintuovien pappien määrä on kasvanut.

Helsingin piispa Teemu Laajasalo toteaa tiedotteessaan juridisen epäselvyyden poistuneen KHO:n päätöksen myötä. Helsingin hiippakunta on aiemmin tehnyt linjauksen, jonka mukaan pappeja ei rangaista samaa sukupuolta olevien parin vihkimisestä. Hän toteaa työskentelevänsä  sen eteen, että koko kirkon yhtenäinen samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen mahdollistava päätös saadaan aikaiseksi.

Espoon hippakunnan piispa Kaisamari Hintikka kertoo Kirkko ja kaupunki -julkaisulle, että Espoossa ratkaisu on viime kädessä tuomiokapitulin käsissä.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Helsingin Sanomat kertoo, että Oulun tuomiorovasti Satu Saarinen on Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin kokouksissa jättänyt samaa sukupuolta olevia pareja vihkineille pappeille annettuja varoituksia kokseviin päätöksiin eriävän mielipiteen. Hän toteaa KHO:n pätöksen viestin olevan sen, että kirkko on autonominen toimija, ja päätöksen myötä asian ratkaiseminen jää kirkolle. Saarinen on huolissaan siitä, että naispappeuskysymyksen lailla eri hiippakuntiin jää erilaisia käytäntöjä. Hän toivoo piispoilta selkeää viestiä yhteisen toimintamallin löytämisestä, ja arvelee muutoksen lähtevän alhaalta päin, jos kirkko ei taivu ylhäältä päin. Vihkimiskysymys on viime kädessä kirkolliskokouksen käsissä.

Evankelis-luterilainen kirkko ei ole tehnyt kirkolliskokouksessa päätöstä siitä, että kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä olisi yleisesti avioliittolainsäädännöstä poikkeavia rajoituksia sukupuolen suhteen, vaikka sillä on ollut rakauksen tekemiseen oikeus. Rajausta ei ole kirkon toimintaa säätelevässä kirkkolaissa tai kirkkojärjestyksessä.

2 kommenttia

On se kummallista että Suomen riippakivinä pidetään vielä noita takapajuisia uskontoja, joilta uupuu ideologioistaan lähimmäisenrakkaus ja jotka ovat niin perin luonnottomia.

Noitten takapajuisten uskomusten kanssa tuhraantuu niin paljon turhaan yhteiskunnan aikaa, kun Suomea ei ole vieläkään vapautettu kunnolla noitten harmivallasta, kuten fiksummat maat ovat tehneet jo ajat sitten.
Lähinnä evankelisluterilaisten/ortodoksien/islaminuskoisten jne. harjoittama vallankäyttö haittaa kuitenkin vain kyseisen uskonnon harjoittajia ja kyseisten uskontojen mukaan järjestäytyneitä ihmisiä. Maalliset vaihtoehdot ovat kyllä lähes kaikissa asioissa kenen tahansa käytettävissä.