Merkittävä osa avioliittoon vihkimisistä kirkollisia - arkkipiispa: kirkollisen vihkimisen hyväksyminen vain ajan kysymys

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 8
Kallion kirkossa Helsingissä tiedetään vihityn samaa sukupuolta olevia pareja

Seitsemän prosenttia avioituneista samaa sukupuolta olevista pareista on vihitty kirkollisesti, kertoo Uutissuomalainen. Tilastokeskuksen mukaan homopareja vihittiin avioliittoon vuosina 2017 ja 2018 yhteensä 941 kappaletta, joista 68 kirkollisesti. Prosenttiluku voi olla epätarkka, sillä 79 parin vihkitavasta puuttuu tilastotieto.

Uutissuomalaisten haastattelemat tutkijat pitävät määrää toisaalta suurena ja toisaalta pienenä. Suurena siksi, että vihkimiset ovat vastoin esimiehen ohjeita. Pienenä siksi, että yleisesti avioliitoista lähes puolet solmitaan kirkollisin menoin.

Papin toimittama avioliitton vihkiminen on pätevä myös samaa sukupuolta olevien kohdalla, sillä Suomen avioliittolainsäädäntö ei rajaa avioliittoa sukupuoliperustaisesti, eikä näin tee kirkkolaki tai kirkkojärjestyskään. Jotkin kirkon hiippakunnista ovat pyrkineet ojentamaan vihkineitä pappeja varoituksilla, mutta yksi varoituksista on kumottu hallinto-oikeudessa, perusteena juuri se, ettei kirkolla ole lakiin perustuvaa vihkimisen sukupuolirajausta. Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt hakea asiassa valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Arkkipiispa Ylelle: kirkko hyväksyy samaa sukupuolta olevien vihkimiset "ennen pitkää"

Yle kertoo arkkipiispa Tapio Luoman uskovan, että kirkko hyväksyy samaa sukupuolta olevien vihkimiset "ennen pitkää". Muissa pohjoismaissa on käytäntönä, että yksittäinen pappi voi kieltäytyä vihkimästä, mutta seurakunnan on huolehdittava siitä, että toimituksen suorittava pappi saadaan hankittua.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

- Vaikea sanoa mitään aikamääreitä. Mutta oma arvioni on, että ennen pitkää myös meillä samaa sukupuolta olevien vihkiminen tulee mahdolliseksi, sanoo Luoma Ylelle.

Sateenkaaripapit vihkivät

Sateenkaaripapit-sivustolla kymmenet Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papit ilmaisevat vihkivänsä avioliittoon, vihittävien sukupuolesta riippumatta.

Vihkimiskantaa on kysytty 534 evankelis-luterilaisen kirkon papilta, joista viidesosa vastasi. Uutissuomalainen kertoo, että noin puolet vastanneista papeista tukee samaa sukupuolta olevien oikeutta kirkolliseen vihkimiseen ja 40 prosenttia vastustaa. Vihkimään kirkon hyväksynnän jälkeen on valmis 57 prosenttia papeista ja noin 20 prosenttia voisi vihkiä jo nyt. Runsas kolmannes ei ole valmis vihkimään. 

8 kommenttia

Ylen jutussa mainitaan, että "-- vaikka lainsäädäntö sallii samaa sukupuolta olevien avioliiton, kirkon ylimmän päättävän elimen kanta ei ole muuttunut. Kirkolliskokouksen silmissä avioliitto on edelleen miehen ja naisen välinen.".

Todellisuudessahan on niin, että kirkon ylimmän päättävän elimen (kirkolliskokouksen) kanta on muuttumaton sen suhteen, että kirkko ei tulkitse avioliittoa toisin kuin avioliittolainsäädäntö. Kirkko ei ole tehnyt tällaista erityistä rajausta, koska tuollaiselle rajaukselle ei ole riittävää kannatusta.

Edellisestä johdettuna: kirkolliskokouksen silmissä avioliitto on edelleen se, mitä avioliittolaissa määritellään, mutta se ei ole sen paremmin saanut päätettyä sukupuolineutraalin vihkikaavan laatimisesta.

Noin näyttää myös hallinto-oikeus asiaa tulkitsevan varoituksia saaneen papin kannalta.
Mitä ihmettä oikein jupiset?

Useassa tuomiokapitulissa on annettu varoitus papille juuri sillä perusteella, että tämä on "vastoin kirkon avioliittokäsitystä" tullut vihkineeksi samaa sukupuolta olevan parin avioliittoon. Mikkelin tuomiokapitulin päätös " Kirkon nykyisten säännösten ja avioliittokäsityksen mukaan samaa sukupuolta olevien kirkollinen vihkiminen ei ole mahdollista. " Varoituksen kohde on tehnyt kirkollisvalituksen asiasta hallinto-oikeuteen. "Olisin tyytynyt varoitukseeni ihan hyvin, mutta haluaisin, että asiat kirkossa muuttuisivat ja kirkko lopettaisi syrjinnän, Karasti kertoo"
Myös Helsingin tuomiokapituli antoi juuri tästä syystä Sadinmaalle puppuisan "vakavan moitteen", joka on vain sanahelinää toki. jne.

Kyllä ev.lut. kirkon avioliittokäsitys tällä hetkellä on - ja se manifestoituu kaikkien tuomiokapitulien päätöksin - että avioliitto kuuluu vain naiselle ja miehelle.