Mikkelin tuomiokapituli antoi samaa sukupuolta olevan parin vihkineelle pastorille varoituksen

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 2

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on antanut kirjallisen varoituksen samaa sukupuolta olevan parin syksyllä avioliittoon vihkineelle seurakuntapastori Heikki Karastille. Tuomiokapituli päätti varoituksen antamisesta maanantaisessa kokouksessaan.

Asiasta kertoo Yle.

Asia tuli Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin tietoon, kun Oulun maistraatista automaattisesti tulleen vihkimistiedon yhteydessä oli tieto siitä, että Karasti oli vihkinyt homoparin avioliittoon. Karasti oli lähettänyt avioliittoon vihityn parin tiedot heidän kotipaikkakuntansa mukaisesti Oulun maistraattiin, sillä samaa sukupuolta olevia pareja ei voi kirjata suoraan kirkon järjestelmiin.

Tuomiokapituli katsoo Karastin toimineen vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta. Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen ja tuomiokapituli olivat ohjeistaneet Karastia olemaan vihkimättä samaa sukupuolta olevia pareja. Karastista oli tehty tuomiokapituliin kantelu, sillä tämän tiedot ovat olleet esillä samaa sukupuolta olevia pareja vihkivien Sateenkaaripappien verkkosivuilla.

Aiemmin Turun hiippakunnan tuomiokapituli on tehnyt ratkaisun, ettei papin ilmoitus vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja ole sopimatonta tai virkavelvollisuuden vastaista.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Karasti myönsi toimineensa piispan antaman ohjeistuksen vastaisesti. Hän myös piti varoitusta odotettuna. Jatkossa Karasti ei aio vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja virastaan erottamisen pelossa. Hän kuitenkin lupaa ohjata vihkimistä pyytävät jonkun toisen sateenkaaripapin puoleen.

Karasti ei ole vielä päättänyt saamaansa varoitukseen liittyvästä mahdollisesta valituksesta hallinto-oikeuteen. Hän kertoo Ylelle ajatelleensa ensin, ettei aio valittaa, mutta toisaalta valitusten suurempi määrä auttaa huomaamaan asian laajuuden paremmin.

Tuomiokapitulit eri puolilla maata ovat aiemminkin käsitelleet samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon vihkineiden pappien toimintaa. Helsingissä Kai Sadinmaa sai vakavan moitteen. Oulussa Árpád Kovács sai kirjallisen varoituksen. Kirjallisen varoituksen saivat myös Henna Salo ja Eeva-Kaisa Rossi Lapuan tuomiokapitulilta. Hyvinkään seurakunnan pappi Anne Blomqvist puolestaan on saanut Espoon hiippakunnan tuomiokapitulilta varoituksen toimittamastaan naisparin avioliiton siunaamisesta.

Kirkon piispainkokous on tulkinnut evankelis-luterilaisen kirkon kannan olevan, että kirkko pitää avioliittoa jatkossakin vain miehen ja naisen välisenä liittona. Kirkon ylin päättävä elin kirkolliskokous ei kuitenkaan ole tehnyt päätöstä rajata kirkollista vihkimistä toisin kuin voimassa olevassa lainsäädännössä.

2 kommenttia

Mahtaisiko kukaan tietää, missä vaiheessa kirkollisvalitukset varoituksista vihkimisten suhteen hallinto-oikeuteen ovat?

Pikaisella googlauksella aiheen tiimoilta on käsitelty 2 tapausta hallinto-oikeudessa (ensimmäinen aste).

1. Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi valituksen, joka koski Savonlinnan seurakunnassa tehtyä päästöstä. Seurakunnassa tehtiin päätös, ettei rukouksia samaa sukupuolta olevien parien puolesta saa toteuttaa kirkoissa. Tästä siis valitettiin ja se hylättiin. Peruste: "rukoushetkiä voidaan järjestää Savonlinnan seurakunnan muissa tiloissa, päätöksellä ei ole rajoitettu seurakunnan jäsenten oikeutta päästä osalliseksi seurakunnan tarjoamista eduista"

2. Kallion seurakuntaneuvoston päätöksestä on valitettu Helsingin haliinto-oikeuteen. Kallion seurakuntaneuvosto päätti, että kaikki kirkon tilat ovat käytössä kaikkien parien kaikkiin kirkollisiin toimituksiin. Tästä siis valitettiin ja valitus hylättiin. Peruste: "kirkkolain mukaan seurakunta hallinnoi itse omaisuuttaan ja kirkkotilan käyttämisestä päättävät kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto yhdessä."

Ylläolevissa tapauksissa hallinto-oikeus siis asettui tukemaan kirkkoherrojen ja seurakuntaneuvostojen päätöksiä, menivätpä ne kumpaan suuntaan tahansa.

Samalla Itä-Suomen hallinto-oikeus tulee katsoneeksi, ettei kirkkorakennus eroa millään tavoin muista seurakuntatiloista.