Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli: pappi saa ilmoittaa halunsa vihkiä samaa sukupuolta olevia

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 2
Turun tuomiokirkko

Julkisesti ilmoitettu valmius vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja ei ole Turun arkkihiippakunnan mukaan papin virkavelvollisuuksien vastaista eikä sopimatonta.

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin ratkaisusta kertoo Yle.

Sateenkaaripapit-sivustolla esillä olleista papeista tehtiin lokakuussa 2017 joukkokantelu kaikkiin yhdeksään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tuomiokapituliin. Kantelut koskevat yhteensä kymmeniä pappeja. Kanteluiden tekijä on eteläsuomalainen mieshenkilö.

Asiavyyhdessä teki ratkaisun ensimmäisenä Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, joka katsoo, ettei kantelu anna aihetta toimenpiteisiin. Turussa tehty päätös koskee yhtä pappia. Ylen mukaan Espoon hiippakunnan lakimiesasessori Sari Anetjärvi sanoo, että koska kantelut ovat sisällöltään samanlaisia, tuomiokapitulit ottanevat huomioon toistensa ratkaisut. Kukin tuomiokapituli tekee kuitenkin päätöksensä itsenäisesti.

Yle kertoo tuomiokapitulin kuulleen kantelun kohteena olevaa pappia. Pappi kertoi, että hän ei ole vihkinyt samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon. Tuomiokapitulin mukaan toiminta ei siten ollut piispainkokouksen päätöksen vastaista eikä pappisvirkaan sopimatonta. Pappi puolestaan ilmoitti ottavansa rangaistuksen mielellään vastaan, mikäli ilmoittautuminen on rangaistavaa.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Tuomiokapitulit ovat jo aiemmin käsitelleet samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon vihkineiden pappien toimintaa. Helsingissä Kai Sadinmaa sai vakavan moitteen. Oulussa Árpád Kovács sai kirjallisen varoituksen. Kirjallisen varoituksen saivat myös Henna Salo ja Eeva-Kaisa Rossi Lapuan tuomiokapitulilta.

Piispainkokous on tulkinnut evankelis-luterilaisen kirkon kannan olevan, että kirkko pitää avioliittoa jatkossakin vain miehen ja naisen välisenä liittona. Kirkon ylin päättävä elin kirkolliskokous ei kuitenkaan ole tehnyt päätöstä rajata kirkollista vihkimistä toisin kuin voimassa olevassa lainsäädännössä.

Kevään 2018 kirkolliskokous järjestetään 14.-18. toukokuuta. Kokouksessa käsitellään myös samaa sukupuolta olevien avioliittoja. Ratkaisuja suuntaan tai toiseen ei kuitenkaan uskota olevan tulossa suuntaan tai toiseen, sillä sekä vihkikaavan laatiminen samaa sukupuolta oleville pareille että kirkollisen avioliittoon vihkimisen rajaaminen vain eri sukupuolta oleville pareille vaatisi kolmen neljäsosan enemmistön kirkolliskokouksessa.

Joukkokantelu sateenkaaripapeista ei tuottanut tulosta – Pappi saa ilmoittaa halunsa vihkiä homopareja
Puolensataa ev.lut-kirkon pappia ilmoittaa tunnuslauseenaan: ´Te sanotte tahdon, me vihimme´
Sateenkaaripapit
Piispat eivät halua tarkastella homoparien vihkimiskysymystä kirkon omien päätösten valossa

2 kommenttia

  • 1 / 2
  • Anonyymi
  • 2.5.2018, 11.27
"kirkko pitää avioliittoa jatkossakin vain miehen ja naisen välisenä liittona." ilmeisesti kirkolla ei ole mitään transliittoja vastaan?!? jos henkilötunnukset vain ovat oikein, ei sukupuolta muuttaneiden vihkimiseen vanhoillisillakaan papeilla taida olla mitään vastaan. onko tää nyt sitten loogista vai epäloogista homoliittoihin nähden? :-D
  • 2 / 2
  • xxxx
  • 10.5.2018, 20.24
Entäs asetelma "neitohomo" ja "äijämieshomo"? Tai "femme" "butch"?