KHO: Tuomiokapituli sai antaa varoituksen samaa sukupuolta olevan parin vihkineelle papille

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 9
Turun tuomiokirkko

Tuomiokapituli sai antaa varoituksen samaa sukupuolta olevan parin vihkineelle papille Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ratkaisun mukaan. 

Evankelis-luterilaisen kirkon piispojen mukaan ratkaisu selkeyttää tilannetta.

- KHO on nyt tehnyt päätöksen siitä, voiko samaa sukupuolta olevan parin vihkineelle papille koitua seuraamuksia. Kirkon avioliittokäsityksestä päättäminen kuuluu kirkon omille päätöksentekoelimille perustuslain turvaaman uskonnonvapauden piiriin kuuluvana asiana, piispat toteavat perjantaina julkaistussa tiedotteessa.

Korkein hallinto-oikeus perustelee ratkaisuaan sillä, että avioliittolaki ei puuttunut uskonnollisten yhdyskuntien lakiin perustuvaan oikeuteen määrätä kirkollisen vihkimisen ehdoista ja muodosta. Oikeuden taustalla on perustuslaissa turvattu uskonnollinen yhdistymisvapaus.

Alempi oikeusaste oli kesällä 2019 tekemässä päätöksessään asiassa eri kannalla kuin KHO. Tuolloin Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi pastori Árpád Kovácsille annetun kirjallisen varoituksen samaa sukupuolta olevan parin vihkimisestä avioliittoon. Hallinto-oikeus katsoi, ettei papille voi antaa varoitusta, koska kirkkolaissa tai kirkkojärjestyksessä ei ole vihittävää paria koskevaa säännöstä sukupuolesta. Asia olisi pitänyt määritellä samaa sukupuolta olevien avioliitot mahdollistavan lakiuudistuksen tultua voimaan. Tilanne nähtiin epäselvänä ja säätelemättömänä, eikä papin voitu katsoa toimineen vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Evankelis-luterilainen kirkko ei ole tehnyt kirkolliskokouksessa päätöstä siitä, että kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä olisi yleisesti avioliittolainsäädännöstä poikkeavia rajoituksia sukupuolen suhteen, vaikka sillä on ollut rakauksen tekemiseen oikeus. Rajausta ei ole kirkon toimintaa säätelevässä kirkkolaissa tai kirkkojärjestyksessä.

Árpád Kovács on samaa sukupuolta olevia avioliittoon vihkivien ns. sateenkaaripappien verkossa olevassa luettelossa.

9 kommenttia

Näyttää siltä, että KHO on perustanut ratkaisunsa 1) uskonnolliseen yhdistymisvapauteen, 2) kirkolle kuuluvaan oikeuteen tehdä asiassa päätös ja 3) siihen, että avioliittolain uudistus ei koskenut uskonnollisia yhdyskuntia. KHO myös tukeutui kirkkokäsikirjassa olevaan avioliittoon vihkimistä koskevaans sukupuolittuneeseen kaavaan. Kirkkokäsikirjasta puuttuvaa sukupuolineutraalia kaavaa on kuitenkin vaikea nähdä laista johdettavana rajauksena. Sen sijaan KHO vähintäänkin osittain sivuutti sen tosiasian, että 4) kirkko on jättänyt käyttämättä sille lain mukaan kuuluvaa oikeutta rajata lain tai siitä johdettavan määräyksen tasolla sitä, keitä se avioliittoon vihkii.

Minusta KHO:n kokonaisuuden vaillinaiseen punnitsemiseen pohjautuvasta ratkaisusta on aineksia kannella laillisuusvalvojille.
Olen syvästi pettynyt KHO:n tekemästä päätöksestä. Tuo ei ole enää tätä päivää.

Olli Seppälän kommentti Kotimaa24-sivustolla: "Oikeuslaitos ei tullut apuun, joten kirkon on selvittävä aviosotkuistaan ihan itse."

https://www.kotimaa24.fi/artikkeli/kommentti-oikeuslaitos-ei-tullut-apuun-joten-kirkon-on-selvittava-aviosotkuistaan-ihan-itse/?fbclid=IwAR09XXNk13y6P2OnOnFxlBsNMk24i2YvXR4U35BEQP3Ko6qEsXcEezS-n3U

Antti Holma puhui 10.5.2019 suoria sanoja kirkosta omassa podcastissaan. Alkaa kohdasta 32' 40". Tällä hetkellä minusta tuntuu juuri siltä mitä Holma mietti runsas vuosi sitten.

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9yc3MucG9kcGxheXN0dWRpby5jb20vODE3LnhtbA/episode/aHR0cHM6Ly9hb2QucGxhbmV0cmFkaW8uY28udWsvYXV0YS1hbnR0aS8yMDE5MDUwOTA1NTYwNS5tcDM?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwjo09m16vLrAhUAAAAAHQAAAAAQAw&hl=fi