Feminismi

Feminismi on ideologia, jonka tavoitteena kannattajiensa mukaan on sukupuolten välinen tasa-arvo. Tasa-arvon tiellä on feministisen näkökulman mukaan miesten näkökulman painottuminen yhteiskunnassa. Feminismin juuret ovat 1800-luvun naisten asemaa parantamaan pyrkivässä liikkeessä. Intersektionaalinen feminismi tarkastelee epätasa-arvon kohdistumista yksilöön hierarkisesti luokka-ajattelun kautta: yksilö voi kuulua samanaikaisesti useampiin asemaltaan heikompiin ryhmiin, jotka liittyvät esimerkiksi sukupuoleen, etnisyyteen, seksuaaliseen suuntautuneisuuteen ja sosioekonomiseen asemaan. Puhutaan esimerkiksi risteävästä tai moniperustaisesta eriarvoisuudesta ja syrjinnästä.

Sukupuolittumaton ja sukupuolineutraali tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen pyrkivä ideologia on nimeltään egalitarismi tai ekvalismi.