Eheytystoiminnan olemusta aletaan kartoittaa kyselyllä

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 1

Sateenkaariyhdistys Malkuksen Taakasta voimavaraksi -hanke on lähiaikoina avaamassa kyselyn, jonka avulla kartoitetaan sateenkaari-ihmisten kokemuksia seksuaalisuuden tai sukupuoli-identiteetin muutospyrkimyksistä. Kyselyllä pyritään saamaan tarkempaa kuvaa siitä, minkälaista eheytystoiminta tarkkaan ottaen on ja mitä siihen kuuluu. Samalla pyritään avaamaan avointa ja asiallista keskustelua aihepiiristä.

Malkuksen mukaan eheyttämistoiminta tuntuu olevan melko tuntematonta maaperää suurimmalle osalle suomalaisista. 

- Sen sijaan, että vain kauhisteltaisiin ja jopa mystifioitaisiin eheyttämistä, on tärkeää myös selvittää syyt, miksi se on haitallista, sanoo Taakasta voimavaraksi -hankkeen koulutuksesta ja sovittelusta vastaava koordinaattori Peik Ingman.

Eheyttäminen on kielletty lääketieteellisenä toimintana, mutta tästä huolimatta sitä saattavat terveydenhuollon ammattilaisetkin harjoittaa vapaa-ajalla. Kiellon varjopuolena toiminta siirtyy yhä tiukemmin piiloon ja siitä on vaikea saada tietoa.

- Kaikkein haavoittuvimmassa asemassa tässä ovat ne ihmiset, jotka kokevat tarvetta muuttaa itseään, muistuttaa hankkeen vertaistoiminnasta ja tiedotuksesta vastaava koordinaattori Lumi Sammallahti.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

- Heidän voi olla hyvin vaikeaa tulla mukaan esimerkiksi Setan toimintaan, koska pelkona on, että omaa vakaumusta ei ymmärretä tai hyväksytä, hän jatkaa.

Eheyttämistoiminnassa on kyse pyrkimyksestä muuttaa yksilön seksuaalista suuntautuneisuutta lähinnä uskonnon avulla. Aihepiiri nousi julkiseen keskusteluun Pori Jazzin toiminnanjohtajaksi aiemmin valitun Aki Ruotsalan esitettyä käsityksiään homoseksuaalisuudesta. Myös Helsingin Sanomat on käsitellyt aihepiiriä syksyllä 2012, kun toimittaja soluttautui silloin Aslan-nimellä tunnetun yhdistön eheytymisleirille ja kirjoitti siitä Kuukausiliitteeseen. Nykyään yhdistyksen toiminta jatkuu nimellä Elävät vedet. Ranneliike.net puolestaan oli ottanut keväällä 2011 esiin terveydenhoidon ammattilaisten toiminnan "sielunhoitajina". 

Esimerkiksi Maltassa eheytystoiminta on kielletty lailla. Suomessa esimerkiksi Seta vaatii kaiken eheytystoiminnan kieltämistä. Suomessa on puhuttu puoskarilain laatimisesta, jolla suitsittaisiin ns. uskomushoitoja. Puoskarilainsäädännön laatimista Suomeen ajavat myös Kristillisdemokraatit, mutta puolue ei katso, että eheytystoiminta olisi luonteeltaan uskomushoitoa. Maailman terveysjärjestö WHO on todennut eheytystoiminnan olevan haitallista.

Taakasta voimavaraksi on Sateenkaariyhdistys Malkus ry:n kolmivuotinen hanke, jota rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoin. Hankkeen tavoitteena on tukea sateenkaari-ihmisten hengellistä ja henkistä hyvinvointia. Työmuotoina ovat mm. vertaistuki, ryhmätoiminta, keskustelutilaisuudet, sovittelu, hengellisille yhteisöille suunnattu koulutus, kokemusten kartoitus, voimaannuttavan hengellisen toiminnan tukeminen, yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Hanke ei ole sitoutunut mihinkään uskontoon tai vakaumukseen. Toimintaan kerrotaan olevan tervetulleita kaikki sateenkaari-ihmiset ja heidän ystävänsä, joita hengelliset, uskonnolliset tai elämänkatsomukselliset kysymykset askarruttavat. Malkus ry on Setan jäsenjärjestö.

1 kommenttia