Polvirukouksella ja Kela-korvauksella homoista heteroita

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 91

Useat nk. sielunhoitoterapeutit koettavat rukoilulla ja sopivalla rahasummalla terapoida homoja heteroiksi. Osa lupaa jopa Kelan tukemaa terapiaa. Monet heistä ovat Sairaanhoitajaliiton jäseniä ja virallisesti sairaanhoitajia.

Äskettäinen Nuotta-lehden käynnistämä ja konservatiivisten uskonnollisten järjestöjen tukema ”Älä alistu” –kampanja on saanut huomattavaa julkisuutta. Kampanjassa väitetään homon voivan muuttua heteroksi sopivalla terapialla ja rukoilulla. Kristillisdemokraattien Päivi Räsänen mainitsi blogissaan 27.3.2011 kampanjan olevan puhtaasti sielunhoidollinen.

Mistä tuollaista sielunhoidollista terapiaa on saatavilla? Kaikessa hiljaisuudessa Suomeen on koulutettu suuri joukko nk. sielunhoitoterapeutteja. He toimivat amerikkalaisten konservatiivisten piirien reseptien mukaan. Homoseksuaalisuutta pidetään niissä viallisuutena, josta voi sielunhoitoterapialla parantua heteroksi. Hyvin monet Suomessa työskentelevistä sielunhoitoterapeuteista ovat laillistettuja sairaanhoitajia, siis Valviran rekisteröimiä ja valvomia. Useat heistä kuuluvat sairaanhoitajaliittoon.

Tässä tilanteessa Sairaanhoitajaliiton rooli on kaksijakoinen, uskomushoidot torjuneen TEHY:n jäsenjärjestönä. Liitto ilmoittaa linjansa olevan hyväksytyissä ja todennetuissa hoitomuodoissa. Toisaalta he kuitenkin sallivat ja jopa antavat uskomushoitojen olla esillä liiton verkkosivuilla jäsentensä henkilöluetteloissa.

Ranneliike.net-verkkosivuston toimitus teki äskettäin tutkimuksen lähettämällä sähköpostiviestin joukolle sairaanhoitajia, jotka ilmoittavat tekevänsä nk. sielunhoitoterapiaa. Tiedustelussa kysyttiin mahdollisuutta muuttaa heidän tekemällään terapialla kysyjän seksuaalinen identiteetti homosta heteroksi. Samassa yhteydessä sielunhoitoterapeuteilta tiedusteltiin, josko terapia kuuluisi Kela-korvauksen piiriin. Ainoastaan yksi terapiatyötä tekevistä vastanneista kyseenalaisti seksuaalisen identiteetin muutoksen mahdollisuuden. Osa heistä piti mahdollisena jopa Kelan korvaamaa terapiaa. Kukaan ei kertonut kysyjälle sielunhoitoterapian olevan ei-virallistettu terapiamuoto. Vastauksissa ei mainittu myöskään mitään puuttuvista terapeutin vastuista, eikä terveydenhoidon ammattilaisten piireissä yleisesti hyväksytystä käsityksestä, ettei seksuaalista identiteettiä ole mahdollista muuttaa minkään terapian avulla. Muutosyritykset voivat olla potilaalle jopa hyvinkin vahingollisia mm. lisääntyneenä masennuksena ja kasvaneena itsemurhariskinä. Epäpätevä tai perusteeton psyykkisten traumojen terapointi voi aiheuttaa myös valemuisto-oireiston. Potilas saattaa terapian seurauksena alkaa uskoa vaikkapa tulleensa lapsena seksuaalisesti hyväksikäytetyksi, vaikka mitään sellaista ei ole todellisuudessa tapahtunutkaan.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Joissakin sielunhoitoterapeuttien vastauksissa viitattiin Aslan ry:n koulutuksiin. Järjestö on tuonut Suomeen erilaisia amerikkalaisia terapiamalleja, joiden taustalla ovat ääriuskonnolliset ja -poliittiset järjestöt kuten Exodus International, jotka vastustavat voimakkaasti homojen tasavertaisia oikeuksia ja haluavat homoseksuaalisuuden takaisin sairasluokitukseen.

Aslan ry on pyrkinyt aktiivisesti saamaan nk. terapioilleen virallisen tunnustuksen. Siinä se on tähän mennessä epäonnistunut. Vuonna 2001 Aslan erotettiin Terveyden edistämisen keskuksesta TEK:istä sopimattomaksi katsotun toimintansa vuoksi. Aslan pyrki aikanaan estämään parisuhdelain toteutumisen Suomessa.

Setan puheenjohtaja Outi Hannula pitää saatuja tuloksia hälyttävinä. "Erityisen vakavana pidän sitä, että terveydenhuollon ammattilaiset tarjoavat palveluita, jotka ovat yksilön kannalta haitallisia, jopa vaarallisia. Heidän velvollisuutensa olisi ohjata apua tarvitseva ihminen mielenterveyspalvelujen pariin, ei uskonnon varjolla tehtävään mukaterapiaan", toteaa Hannula.

Suomeen on valmisteltu vaihtoehtoishoitoja sääteleviä ja puoskarointeja rajoittavia pykäliä potilas- ja kuluttajalakeihin Sosiaali- ja terveysministeriön perustamassa työryhmässä. Riitaisa työskentely ei ole vielä johtanut tuloksiin. "Suomessa tarvitaan selvästi tiukempaa lainsäädäntöä, jotta uskonnollinen henkinen väkivalta pidetään kaukana terveydenhuollosta", sanoo Hannula. Jos lait joskus saadaan maahan, ne tulevat mitä luultavimmin rajoittamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden terapiamuotoja.

"Homoseksuaalisuus ei ole sairaus, eikä sitä tarvitse muuttaa", muistuttaa Hannula. "Puoskaroinnilla ei saavuteta henkistä hyvinvointia vaan se voi pahimmillaan aiheuttaa elinikäisen trauman ja suurta inhimillistä kärsimystä. Ihmettelen, miten joku voi pitää ihmisen persoonan murentamista sielunhoitonakaan", toteaa Hannula.

Taustaa: Salliiko Sairaanhoitajaliitto homojen muuttamista heteroiksi epäilyttävillä terapioilla?
Keskustelu: Uutinen sielunhoitoterapiasta homoille on saanut paljon huomiota eri medioissa

91 kommenttia

YLE TV1 on käsitellyt nk. sielunhoitoterapiaa maanantaiaamun uutislähetyksessä. Siinä haastateltiin mm. Sairaanhoitajaliiton puheenjohtajaa Merja Merastoa, sekä Sateenkaariyhteisöt ry:n puheenjohtaja Mikko Kivistä.

Radiouutisissa haastateltiin Valvirasta ylitarkastaja Helena Mönttistä. Hän sanoi, että asiaa voidaan lähteä selvittämään kantelun kautta. Asiaa voidaan selvittää myös, jos käy ilmi, että tässä toimitaan terveydenhuollon ammattihenkilönä ja annetaan palveluita vastoin ammattihenkilölakia.

Ylen nettisivulla on asiaa koskeva uutinen.

http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2011/04/sateenkaariyhteisot_ry_sairaanhoitajat_antavat_eheyttamishoitoja_2501611.html

Mainittakoon, että Sateenkaariyhteisöt ry. ylläpitää mm. ranneliike.net- sivustoa.

Kommenttia muokattu: 11.04.2011 klo 08:49
  • 2 / 91
  • Sami Kuhmonen
  • 11.4.2011, 9.20
Eli siis on PYYDETTY eheytystä ja nyt kauhistellaan, kun sitä tarjotaan? HERRANJESTAS!

Missä ovat ne henkilöt, joita on pyytämättä eheytetty? Sehän olisi epäeettistä. Onko niitä? Eikö? Miksi siis taas kerran kauhistellaan asiaa?

Miksei Sateenkaariyhteisöt ry ole julkaissut tästä mitään tiedotetta sivuillaan? Tai muitakaan viimeiseen neljään vuoteen?

Eli toivoisin tätä: Sateenkaariyhteisöt ry julkaisisi oman tiedotteensa omilla sivuillaan ja kertoisi samalla ketä on väkisin eheytetty. Tai muuntaisi otsikointinsa muuhun kuin syyllistämään sairaanhoitajia toiminnasta, josta ei ole mitään todisteita. Olisiko ok?