Päivi Räsänen vaatii uskomushoitojen suitsimista - mutta ei ota kantaa ns. eheytyshoitoihin

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 6

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen vaatii Helsingin Sanomien mielipidepalstalla maanantaina julkaistussa kirjoituksessa uskomushoitoja koskeavan lainsäädännön luomista Suomeen.

Räsänen kirjoittaa uskomushoidoille olevan yhteistä se, ettei niiden hyödyistä ja haitoista ole tieteellistä tutkimusnäyttöä, ja niiden voivan aiheuttaa vakavia terveyshaittoja tai hyödyttömän hoidon viivästyttävän vaikuttavan hoidon saamista. Uskomushoitoihin hän liittää myös rokotusvastaisuuden. Räsänen myös toteaa kuluttajansuojan kannalta olevan kestämätöntä, jos lupaukset hoidon vaikuttavuudesta osoittautuvat katteettomiksi. Lääkäritaustainen Räsänen on ottanut ns. puoskarilain tarpeen esiin myös vuonna 2013, toimiessaan vielä sisäministerinä ja kristillisdemokraattien puheenjohtajana.

Uskomushoitojen piiriin luettaviin ns. eheytyshoitoihin Räsänen ei sen sijaan kirjoituksessaan viitannut nyt, eikä hän ole niitä kritisoinut aiemminkaan. Eräissä varhaisemmissa yhteyksissä Räsänen sitä vastoin on esittänyt homoseksuaalisuuden olevan "psykoseksuaalisen kehityksen häiriö", ja että kyseisestä taipumuksesta voi "päästä eroon". Lisäksi hän on kertonut uskovansa, että homoseksuaalisuuden taustalla on ihmisen kehityksen häiriöitä lapsuudessa tai nuoruudessa.

Eheytyshoidoilla tai eheytymisterapialla tarkoitetaan pyrkimystä muuttaa henkilön seksuaalista suuntautuneisuutta tai sukupuoli-identiteettiä. Eheytysideologian taustalla on ajatus esimerkiksi homoseksuaalisuuden vaillinaisuudesta ja homoseksuaalin sielullisesta rikkinäisyydestä sekä siitä, että homoseksuaalin olisi mahdollista muuttua heteroseksuaaliksi sopivilla menetelmillä, esimerkiksi rukoilemalla. Vastaavalla tavalla transsukupuolisuus nähdään eheytysideologiassa sielullisena vaillinaisuutena, ja sukupuolen kokemuksen uskotaan olevan muutettavissa.

Räsänen on muissa yhteyksissä katsonut esimerkiksi rukouksien olevan muuta kuin uskomushoitoa. Hän ei kuitenkaan ole erikseen viitannut rukoilemisen luonteeseen sen ollessa osana eheytystoimintaa.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Ranneliike.net nosti eheytyshoidot ja puoskaroinnin esiin keväällä 2011

Ranneliike.netissä aihepiiriä käsiteltiin laajasti keväällä 2011 nk. sielunhoitoterapeuttien kautta. Tuolloin ns. eheytystominnasta ja puoskaroinnista käynnistyi pitkään jatkunut keskustelu. Esiin tuli se, ettei Suomessa ollut uskomushoitoihin eli ns. puoskarointiin liittyvää lainsäädäntöä. Tähän liittyvää lainsäädäntöä ei vieläkään ole saatu laadittua.

Euroopassa Malta on kieltänyt seksuaalisen suuntautuneisuuden tai sukupuoli-identiteetin muuttamiseen pyrkivät hoidot, eli ns. eheytyshoidot. Maailman terveysjärjestön Yhdysvaltojen osasto totesi keväällä 2012, että seksuaalista suuntautumista muuttavat terapiat ovat vailla lääketieteellistä perustaa ja uhkaavat terveyttä.

Päivi Räsänen HS:n mielipidepalstalla: Ihmisiä pitää suojata lailla uskomushoitojen haitoilta
Terveydenhuollon ammattilaisten piirissä tarjotaan yhä ´eheytymishoitoa´
Päivi Räsänen kiirehtii puoskarilakia Suomeen Ruotsin mallin mukaiseksi

6 kommenttia

  • 1 / 6
  • 1965
  • 16.1.2018, 19.25
Homon heteroksi puoskarointi ei taida onnistua edes hopeavettä kittaamalla.

Rukoilkaamme - se puree jopa nahkahomoon!
Ei taida, ei. Eheytyspuoskarointiyritysten tiedetään kuitenkin aiheuttaneen vakavia vahinkoja kohteensa psyykelle.