Eduskunnan oikeusasiamiehen vastauksen tarkastelua

  • Näkökulma
  • Näkökulma
  • JuhaniV
  • 2

Professori Markku Myllykangas pohti Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan (HS 23.4.2013) terveysammattilaisten kaksoisrooleja.

- Valviran tehtävänä on valvoa terveysammattilaisten puoskarointia. Valitettavasti Valvira on ottanut käsittämättömän kannan, että terveysammattilainen voi puoskaroida, mutta tämä tulee pitää erillään terveydenhuollon ammatin harjoittamisesta. Eli esimerkiksi "eheytyshoito" (homo heteroksi) on annettava puoskarina, ei terveysammattilaisena. Tällainen rinnakkais- ja kaksoisroolipelleily on lopetettava!

Professori Myllykankaan kannanotto oli otsikoitu: "Hyödyttömät hoidot kuluttavat terveydenhuollon resursseja". Hänen mielipidekirjoituksensa ei liity eduskunnan oikeusasiamiehen vastaukseen kantelusta Valviran toiminnasta.

***

Seuraavassa oikeusasiamiehen vastaukseen liittyen muutama ajatus

Valviralla on siis selkeä harkintavalta ko. lakien soveltamisesta ja ammattihenkilöiden valvonnasta. Oikeusasiamies ei tuohon harkintavaltaan voi puuttua.

Valviran vastauksesta eduskunnan oikeusasiamiehelle tulee vaikutelma, että Valvira myöntää uskomushoitojen ongelmat ja sen, että ammattihenkilöt niitä harjoittavat. Harkintavaltansa puitteissa Valvira ei kuitenkaan halua puuttua tuohon asiaan.

Valvira edellyttää, että ammattihenkilöt pitäisivät terveydenhuollon harjoittamisen ja uskomushoidannan erillään. Aikookohan Valvira todellisuudessa valvoa tätä asiaa ja millä tavoin?

Valvira ei vastauksessaan eduskunnan oikeusasiamiehelle huomioi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asemaa erityisesti ja yleensäkään syrjintäsuojaa. Eivätkö Valviran virkamiehet pysty edes kirjoittamaan sanoja "homo", "lesbo" tai vastaavia termejä?

Valviran vastaus eduskunnan oikeusasiamiehelle on ristiriitainen: osin asiallista asiaa ja huolta vaihtoehtoisista hoidoista, osin taas entistä pyörittelyä ja väistelyä.

Valviran vastauksessa myönteistä on se, että "sielunhoitoterapiat" ja "eheyttelyt" se epäsuorasti luokittelee vaihtoehtoiluksi = uskomushoidoiksi. Valvira paljastaa valituksia uskomushoidoista tulleen heille ja että se viittaa myös uskomushoitojen kohteiksi joutuviin haavoittuviin ryhmiin.

Pahin ristiriita Valviran vastauksessa on se, että Valvira ei ryhdy mihinkään toimenpiteisiin niiden terveydenhuollon ammattilaisten osalta, jotka eivät pidä uskomushoitoja ja terveydenhuoltoa erillään tai jotka käyttävät terveydenhuollon ammattinimikkeitä uskomushoitojen yhteydessä.

Ongelma on siis se, että terveydenhuollon ammattilaiset toimivat asiakkaita harhaanjohtavissa kaksoisrooleissa, eli markkinoivat ja tarjoavat sielunhoitoterapiaa/eheytysterapiaa käyttämällä samalla sairaanhoitajan tai muita virallistettuja ammattinimikkeitä.

Ammattinimikkeen käyttö uskomushoitoja tarjottaessa (kaksoisrooleissa toimiminen) kielletään Valviran omissa säännöissä mutta ilmeisesti juuri nykyisen, puutteellisen lainsäädännön takia Valvirallla on omien sääntöjensä tulkinnassa ja noudattamisen valvonnassa liian suuri liikkumavara. Tämä mahdollistaa sen, että esimerkiksi "homosta heteroksi"-eheytysterapia-asiakkaille saattaa nykytilanteessa hyvinkin syntyä mielikuva siitä, että he saavat yleisesti hyväksyttyä terveydenhoitoa.

Sairaanhoitaja-ammattinimikettähän ei saisi käyttää uskomushoitoja markkinoidessa tai tarjotessa, ja tulisi erityisesti huolehtia siitä, että asiakkaille ei synny mielikuvaa siitä, että he saisivat säädösten tarkoittamaa yleisesti hyväksyttävää hoitoa ammatillisen koulutuksen perusteella. Huolehtimisen tarvetta korostetaan haavoittuvien potilasryhmien kohdalla. Se, mitä Valviran edellyttämä "huolehtiminen" Valviralle itselleenkin - saati sairaanhoitajille - tarkoittaa, on kuitenkin nykytilanteessa hämärän peitossa.

Puoskarilain suhteen ja Valviran toiminnan kanssa ollaan jonkinlaisessa pattitilanteessa. Eduskunnan oikeusasiamies on ilmoittanut tilanteen ja lainsäädännön aukon tiedoksi sosiaali- ja terveysministeriölle.

On hyvinkin mahdollista, että sielunhoitoterapeutti-sairaanhoitajien tekemän homojen eheytymisterapoinnin ottaminen julkiseen tarkasteluun ja asian vieminen läpi koko valitusketjun, saattaa antaa osaltaan uutta tuulta puoskarilain valmisteluun nyt viimeksi oikeusasiamiehen kannanoton seurauksena.

Homojen terveyden kannalta olisi tärkeää, että vahingolliset eheyttämiset homosta heteroksi kiellettäisiin kaikissa muodoissaan. Nyt lain valmistelijoiden pitää varmistaa, että puoskarointia rajoittavien pykälien asemesta ei saada puoskarointia virallistavia pykäliä.

2 kommenttia

  • 1 / 2
  • rajaa puoskaroinneille
  • 29.4.2013, 8.37
Terveydenhuollon ammattivalvonnssa ei näytetä ottavan todesta sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kohtelua terveydenhuollossa eikä puoskarilahkojen toimintaa. Pallottelu paistaa silmään: Sairaanhoitajaliitto ei ota kantaa eräitten sairaanhoitajien eheytys-huuhaahan. Valvira ei jaksa tai viitsi valvoa edes omien linjaustensa noudattamista.

Nämä monenmoiset maallikkoina "puoskaroivat" ja eheytyslahkot tietysti hyötyvät, kun ammattilaisten hömppähoitoihin ei puututa.

Hyvä että oikeusasiamies heitti nyt pallon STM:lle. Mutta nyt on vain niin, mahdolliset puoskaripykälät purevat maallikkoina puoskaroiviin.

Kyllä Valviran ja ammattiliittojen pitäisi edelleenkin kantaa vastuunsa terveydenhuollon ammattihenkilöistä.

Myllykangas on oikeassa pelleilyä pelailu vuorotellen terveydenhuollon ammattilaisena/uskomushoitajana ja Valviran kaksoisroolilinja.
Sain eräältä valtion virkamieheltä varsin sarkastisen viestin tähän uutiseen eduskunnan oikeusasiamiehen vastauksesta. Virkamiehen viestissä on mukana kuvitteellinen kommentti, jonka hän on pistänyt muka Valviran kannanotoksi. Tämä virkamies ei ole missään tekemisissä terveydenhuoltoon liittyvien asioiden kanssa omassa organisaatiossaan ja työssään. Pyysin luvan kuvitteellisen kommentin julkaisemiseen täällä.

"Jo ennen EOA:n vastausta Valvirassa on oltu tietoisia lainsäädännön muutostarpeesta tämän asian osalta. Uskomme uskomushoitoja koskevan laajemman uudistuksen tulevan ajankohtaiseksi, kun eräitä nyt käynnissä olevia suuria hankkeita on saatettu loppuun. Esimerkkinä Valviran juuri nyt voimavaroja sitovista hankkeista on laajaa huomiota saanut sote-uudistus."

Sanomassaan tämä virkamies totesi, että puoskarilakia tullaan valmistelemaan vasta joskus silloin kun hän on ollut jo pitkään "kukkaruukkuvaiheessa". Henkilö ei ole vielä kovin vanha.

Minä olen henkilökohtaisesti kuitenkin virkamiestä optimistisempi. Valelääkärijupakka ja sen seurauksena virkamiesten saamat sakkotuomiot saattavat olla melkoisina motivaattoreina omien virkaan sisältyvien valvontatehtävien hoidossa. Näin aikankin toivon.