Epäluulo homoperheitä kohtaan hidastaa adoptiolainsäädännön korjauksia

  • Näkökulma
  • Näkökulma
  • vaeltaja2006

Saksan Karlsruhessa päämajaansa pitävä perustuslakituomioistuin on eilen päättänyt homoparien adoptio-oikeudesta ja perustellut päätöksensä huolellisesti. Samaan aikaan Strassbourgin ihmisoikeustuomioistuin päätti, että asia, joka on sallittu heteroparille, ei voi olla kielletty vastaavanlaiselta homoparilta. Se olisi seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää. Epäluulo tosielämässä lainsäätäjien keskuudessa kuitenkin todennäköisesti jatkuu.

Saksalaiskommenteissa sanotaan, että nyt Karlsruhessa tehtiin kauaskantoinen päätös. Käytännössä hyväksyttiin homoparien adoptiot. Lainsäätäjä on vain jotenkin tökittävä liikkeelle tekemään lakeihin tarvittavia muutoksia. Muutama tärkeä asia on nyt kirjoitettu paperille Saksan perustuslakituomioistuimen päätöksessä:

- sateenkaariperhe muodostaa oikeudellisesti perheen
- sateenkaariperheen lapset ovat yhtä arvokkaita kuin heteroperheiden lapset

Nämä päätökset tehtiin yksimielisesti. Sekin päätös tehtiin yksimielisesti, että homoparin toinen puoliso saa adotoida lapsen, jonka toinen puoliso on aikaisemmin adoptoinut. Yleinen adoptio-oikeus myös homo- ja lesbopareille on vähitellen syntymässä, eikä sitä kehitystä pystytä pysäyttämään. Tosin Saksan perustuslakituomioistuimen päätöksessä sanamuodot on valittu tarkasti, ettei astuta lainsäätäjän reviirille eikä päätöstä voi pitää todisteena parlamentin päätöksiä vastaan.

Oikeus ei löytänyt perusteita vastustaa homoparien adoptiota. Sateenkaariperheessä voidaan tarjota samanlaiset lapsen kasvua suojaavat olosuhteet kuin heteroperheessä. Päätöksessä sanotaan:

Kindeswohlgesichtspunkte seien nicht geeignet, die Ungleichbehandlung von Ehe und eingetragener Lebenspartnerschaft zu rechtfertigen. Das Kindeswohl sei nicht generell dadurch gefährdet, dass das Kind mit zwei homosexuellen Lebenspartnern als rechtlichen Bezugspersonen aufwachse. Entscheidend sei vielmehr, wie bei jeder Adoption, die Einzelfallprüfung gemäß § 1741 Abs. 1 Satz 1 BGB. Darum könnten Kinder auch nach derzeitiger Rechtslage von einem Lebenspartner adoptiert werden und innerhalb einer Lebenspartnerschaft aufwachsen.
(lapsen paras ei sovellu perusteeksi avioliiton ja rekisteröidyn parisuhteen erilaiseen kohteluun, lapsen etu ei vaarannu siitä, että hän elää homoseksuaalisten vanhempien perheessä, jokaista adoptiota edeltää selvitysprosessi vanhempien soveltuvuudesta adoptiovanhemmiksi, sen vuoksi yksi henkilö voi adoptoida, mutta lapsi voi kasvaa turvattua elämää myös kahden vanhemman perheessä; päätöksen kappale 16 tiivistettynä)

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu


Woher das Oberlandesgericht die Erkenntnis nehme, der Schutz des Kindes sei am ehesten in einer aus Mutter, Vater und Kind bestehenden Familie gewährleistet, erschließe sich nicht. Der Schutzauftrag in Art. 6 Abs. 1 GG verbiete geradezu eine Ungleichbehandlung. Tatsache sei, dass die von einem Lebenspartner bereits adoptierten Kinder in der homosexuellen Beziehung lebten, die Familienbande damit faktisch existierten. Diese Familienbande seien durch die Zulassung der Adoption zu stärken.
(Oberlandsgericht eli ”hovioikeus” ilmoitti päätöksessään, että lapsen paras on mies-nais-perhe, mutta "hovioikeus" ei kerro, mistä tällainen tieto on peräisin. Adoptiolapselle on paras, kun molemmat homoparin puolisot adoptoivat lapsen, adoptio lisää perhesiteitä ja luo lisää turvallisuutta. Kappale 25 tiivistettynä)

Perustuslakituomioistuimen kuulemat asiantuntijat olivat samaa mieltä. Yhdestätoista asiantuntijasta eri mieltä oli vain yksi perinteistä perhettä puolustava järjestö. Se vetosi mm. kuluneeseen koulukiusaamisväitteeseen. Vastustajien epäluulot siis jatkuvat jo moneen kertaan kuulluilla perusteilla. Edelleen väitetään, että heteroavioliitto luo paremmat kehittymisolosuhteet lapselle. Eri maissa nämä väitteet elävät ja niillä perustellaan homoparien adoptiokieltoa. Saksan perustuslakituomioistuin torjui nämä väitteet määrätietoisesti.

Perustuslakituomioistuin totesi, että sateenkaariperhe nauttii samaa perheen erikoissuojaa kuin heteroperhe. Sillä lausekkeella on se merkitys, että turha puhe huonommista perheistä toivottavasti loppuu. Homoperhe on yhtä arvokas kuin heteroperhe.

YLEn uutisissa kerrottiin eilen, että Saksassa ”homoseksuaalien rajoitettu adoptio-oikeus rikkoo maan perustuslain yhdenvertaisuusperiaatetta”. Mutta perustuslakituomioistuin ei halua suoraan ottaa kantaa yleiseen, tasa-arvoiseen adoptio-oikeuteen. Sen aika tulee joskus myöhemmin, ja se päätös kuuluu parlamentille. Nyt päätettiin vain siitä, että lainsäätäjän on korjattava lait perheen sisällä tapahtuvasta adoptiosta. Periaatteessa Saksan konservatiivinen hallitus voi kieltäytyä lakimuutoksista, jolloin syntyy pulmatilanne. Pahimmillaan päätös siirtyy seuraaviin vaaleihin ja kansalaiset päättävät äänestämällä mielestään oikeaa puoluetta. Periaatteellisesti on parempi, että adoptio-oikeudesta ja tasa-avoisesta avioliitosta päätetään parlamentissa eikä oikeusistuimissa. Se on demokratiaa.


*****

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei eilisellä päätöksellään suoraan vaikuta muiden maiden kuin Itävallan lainsäädäntöön. Itävallalle määrättiin, että lait on muutettava kesään 2014 mennessä. Lesbo-avoparin on saatava toteuttaa perheen sisäinen adoptio, kun sellainen on sallittu hetero-avopareillekin. Ihmisoikeustuomioistuin ei antanut mitään määräyksiä muille maille. Jokaisessa maassa joudutaan prosessit käymään läpi maan sisällä, ja se voi olla vaivalloista tai jopa kielteistä niin kuin on nähty Venäjän tapauksessa. Ihmisoikeustuomioistuin voi olla päätöksillään ainoastaan tukemassa kunkin maan sisäisiä päätöksiä. Ihmisoikeustuomioistuimella ei ole mitään poliisivaltuuksia, joilla se kävisi panemassa asiat kuntoon eri maissa. Käsiteltävä asia on vietävä kunkin maan parlamenttiin lakimuutoksia varten. Jokaisessa maassa on käytävä asia läpi hallituksessa ja parlamentissa. Paine toteuttaa ihmisoikeustuomioistuimen päätöksiä on kuitenkin suuri. Vain Venäjä on viitannut kintaalla saamilleen tuomioille.

Itävallassa kehitys nopeutuu. Konservatiivinen oikeusministeri Beatrix Karl ilmoitti heti eilen, että lait muotoillaan kevään aikana uudelleen ihmisoikeustuomioistuimen päätöksien mukaisiksi. Mutta: yleistä adoptio-oikeutta homopareille ei tule, vaan täysi adoptio-oikeus jää vain heteropareille. Miksi, kysyttiin oikeusministeriltä. ”Se on minun luja vakaumukseni”, oli vastaus. Epäluulo homoperheitä kohtaan säilyy oikeusministerillä.


*****

Lehdissä on käyty kovaa keskustelua päätöksistä. Esim. ihmetellään, että Saksassa on rakennettu hankala ja monipolvinen laki rekisteröidystä parisuhteesta. Sitten pykäliä joudutaan tulkitsemaan oikeusistuimissa. Miksei laissa lue: ”kaikki mikä koskee avioliittoa, koskee myös rekisteröityä parisuhdetta”. Lähes kaikki ongelmat olisivat kerralla poissa – paitsi täydellinen tasa-arvo ja rekisteröidyn parisuhteen leimaava luonne.

Saksassa monet kristillisdemokraatit ovat tänään muistuttaneet, että sateenkaariperheet ovat ”luonnottomia”. Hallituspuolue liberaalien homo johtohahmo Guido Westerwelle sanoi tänään, että hän iloitsee tehdyistä ratkaisuista. Hän sanoo iloitsevansa sekä poliittisesti että henkilökohtaisesti. Westerwelle ei kuitenkaan sanonut mitään siihen, aikooko Liittohallitus tehdä jotain lainsäädännölle. Westerwelle on liittohallituksessa ulkoministerinä, eli ollaan Merkelin lähipiirissä.


*****

Suomessa Sateenkaariperheet ry. totesi eilisessä kannanotossaan, että homo- ja lesboperheitä kohdellaan monissa asioissa eri tavalla kuin heteroperheitä. Tässä muutama esimerkki, jotka osoittavat, että arkielämässä kohdataan yllättävissä asioissa eriarvoisuutta:

-samaa sukupuolta olevalla puolisolla on mahdollisuus isyysvapaaseen vasta
perheen sisäisen adoption vahvistamisen jälkeen, ei heti lapsen syntymän
yhteydessä kuten heteropareilla
-miespari, joka kasvattaa lasta omassa kodissaan, ei ole oikeutettu
mihinkään perhevapaisiin lapsen kahden ensimmäisen kuukauden aikana
-rekisteröidyn puolisonsa hedelmöityshoitoihin luvan antanutta naista ei
voida vahvistaa automaattisesti lapsen vanhemmaksi kuten hoidoille luvan
antanut aviomies voidaan
-samaa sukupuolta olevalla parilla ei ole mahdollisuutta adoptoida yhdessä
tai ottaa yhteistä sukunimeä.

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!