Räsäsen asenteiden ote vahvistuu sisäministeriön hallinnonalalla

  • Näkökulma
  • Näkökulma
  • jnsto
  • 5

Helsingin Sanomat otti pääkirjoituksessaan voimakkaasti kantaa sisäministeriön kansliapäällikön nimitykseen. Mitä ilmeisemmin tehtävään perjantaina 7.9 nouseva virkamies edustaa ministeri Räsäsen aatemaailmaa. Se on myös todellinen valintaperuste. Vaikka mitään ei hallinnollisesti käskettäisi kaksikko vaikuttaa hallinnonalan asennemaailmaan ns läpäisyperiaatteella. Kentällä tiedetään, mistä ylhäällä tykätään.

Kun tiedetään ministerin ja hänen puolueensa suhtautuminen seksuaalivähemmistöihin, kehitys on hyvin valitettavaa. Käytännössä on toki pitkä matka siihen, että poliisi alkaa pamputtamaan homoja, mutta erilaisissa tilanteissa esimerkiksi omien asenteiden näkymistä ei välttämättä hillitä, kun ylempiäkin esikuvia on.

Suomen poliisitoimi on varsin kaukana esimerkiksi tilanteesta Saksassa. Siellä poliisihallinnon piirissä toimii seksuaalivähemmistöihin kuuluvien poliisien järjestö, joka on ollut näkyvästi esillä mm tasa-arvotapahtumissa. Samansuuntaista järjestäytymistä on myös muissa Pohjoismaissa. Suomessa ei jostain syystä ole voitu tai uskallettu. Räsäsen ratkaisu ylimmällä hallintotasolla ei tilannetta paranna.

HS:n pääkirjoitus hieman haikaili aikaa, jolloin tasavallan presidentti sattoi pitää nimityksissä huolta hyvästä hallintotavasta ja asianmukaisuudesta. Nykyisin sellaista vaihtoehtoa ei ole. On siten turha pohtia, miten nykyinen tasavallan presidentti tähän nimenomaiseen nimitystilanteeseen suhtautuisi.

HS:n pääkirjoitus 6.9.12

5 kommenttia

Saapa nähdä, millaiseen vauhtiin sisäministeroön hallinnonalan "päivitys" näiden Päivien johdolla tästä lähtien kiihtyy. Paljon täytyy saada aikaan ennen ensi vaaleja, joiden jälkeen ministeri viimeistään todennäköisesti menee vaihtoon, mutta kansliapäällikkö jää.
Räsäsen tekemää päätöstä on arvosteltu voimakkaasti. Räsänen tietenkin torjuu jyrkästi väitteet poliittisesta virkanimityksestä. Nerg oli Räsäsen mielestä hakijoista paras, jolla oli "aivan sattumalta" kristillisdemokraattinen tausta.

Perussuomalaisten Ruohonen-Lerner pitää nimitystä klassisena esimerkkinä poliittisesta virkanimityksestä. - Tämä kertoo huonosta henkilöstöpolitiikasta valtionhallinnossa. Poliittinen kanta vaikuttaa edelleen valintaan, eikä valtio kohtele hakijoita tasavertaisesti, hän toteaa.

http://yle.fi/uutiset/rasanen_torjuu_vaitteet_poliittisesta_nimityksesta/6285078

Räsänen on vuosikymmenien varrella tehnyt paljon pahaa ja puhunut usein täyttä sanonkomitä, ja sama linja näyttää jatkuvan.