Taloustutkimuksen tekemässä kyselytutkimuksessa käytettiin termiä sukupuolenvaihto

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 3

Taloustutkimus on Aito avioliitto ry:n tilauksesta tehnyt kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin suomalaisten kantaa translakiuudistukseen liittyviin kysymyksiin. Kyselyssä käytettiin termiä "sukupuolenvaihto".

Tutkimuksesta uutisoi KD-lehti. Sen mukaan Taloustutkimus kysyi syyskuussa 2020 kaksi translakiuudistusta sivuavaa kysymystä. 

- tulisiko lakia muuttaa siten, että sukupuolenvaihto tulisi pelkästään oman ilmoituksen perusteella tapahtuvaksi ilman lääketieteellisiä ja psykiatrisia tutkimuksia? 

- tulisiko sukupuolenvaihto ja siihen liittyvät hormonihoidot ja leikkaukset sallia myös alaikäisille?

Lehden mukaan 66 prosenttia vastaajista suhtautuu kielteisesti edellä muotoillulla tavalla esitettyyn kysymykseen sukupuolen itsemäärittelystä. Alaikäisiä koskevaan kysymykseen kielteisesti vastasi 78 prosenttia vastanneista.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Lääkäritaustainen kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus kertoo KD-lehdelle, ettei hän yllättynyt kyselyn tuloksista. Hänen mukaansa translain muutos ei edistä lasten ja nuorten hyvinvointia. Tanus esitti kommenteissaan muitakin sukupuolen moninaisuutta kyseenalaistavia näkemyksiä.

Juridisen sukupuolen korjaamisesesta väestörekisteriin voidaan puhua juridisen sukupuolimerkinnän muuttamisena. Lääketieteessä asiallisia käsitteitä ovat sukupuolen korjaaminen ja sukupuolenkorjausprosessi. Aito avioliitto ry, Kristillisdemokraatit ja näihin sidoksissa olevat käyttävät asiaan liittyvässä viestinnässään johdonmukaisesti viittauksia sukupuolen "vaihtamiseen".

Vuonna 2014 TNS Gallup toteutti kyselyn jossa miehen ja naisen välinen avioliitto asetettiin vastakkain kaikkien muiden suhdemuotojen kanssa. Kyselyn tilaaja oli ryhmä, jonka piiristä myöhemmin kehittyi Aito avioliitto ry ja tehtiin avioliittolakiuudistusta vastustanut kansalaisaloite.

Translakiuudistus - aiheesta tietävät kannattavat nykyisen lain epäkohtien korjaamista

Suomen nykyinen translainsäädäntö edellyttää lisääntymiskyvyttömyyttä juridisen sukupuolen vahvistamiselle. Laki halutaan muutettavaksi siten, että juridinen sukupuoli erotetaan lääketieteellisistä hoidoista. Tähän asiaan liittyviä kantoja ei Aito avioliitto ry:n Taloustutkimuksella teettämässä kyselyssä selvitetty. Kysymyksissä juridisen sukupuolen vahvistamista ei ollut erotettu lääketieteellisistä hoidoista.

Keväällä 2019 Trasek ry:n teettämässä mielipidetiedustelussa vastaajista 42 prosenttia vastaajista kertoi kannattavansa translain uudistamista. Vastaan oli 21 prosenttia. 37 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa. Translakia ylipäätään tuntevista lakiuudistusta kannatti neljä viidestä. Tutkimukseen vastanneista puolet kertoi kannattavansa hedelmättömyysvaatimuksen poistoa, ja sitä vastaan oli viidesosa vastanneista. Tutkimusyhtiö Bilendin tekemään kyselyyn vastasi 1 000 suomalaista.

Päivitys: Lisätty tiedot Trasek ry:n vuonna 2019 teettämästä mielipidetiedustelusta.

3 kommenttia

Sari Tanukselle on jänut neuvostovaihde päälle, opiskelihan hän siellä. Ottaa oppia sikäläisestä maailmankuvasta eikä pysty tulemaan suomalaiseksi asiantuntijaksi!
Taloustutkimusta voi kritisoida aivan aiheesta. Siellä on laadunvarmistus pettänyt pahan kerran.

- Termin "sukupuolenvaihto" hyväksyminen on osoitus asiantuntemattomuudesta
- Aiheen taustoittaminen puuttuu
- Kysymyksenasettelu johtaa harhaan

Kokonaisuudessaan syntyy kuva, jossa Taloustutkimus on ottanut tehtävän vastaan ja kritiikittä antanut tilaajan rakentamien "olkiukkojen" ja "keppihevosten" mennä läpi. Translakiuudistuksen ydin (juridisen sukupuolen irrottamisesta lääketieteellisistä toimenpiteistä) puolestaan on jätetty tyystin pois. Suurimpana keppihevosena ovat vähemmän yllättäen alaikäiset. Alaikäiset ovat myös olkiukkona, kuten myös ajatus itsemäärittelyyn perustuvasta juridisesta sukupuolesta. Nämä esitetään kyselyssä hähmyisenä vyyhtenä, jota sitten käytetään "shokeeraavana" kuvauksena siitä, mitä ajatellaan olevan tapahtumassa.

Lyhyesti:

Translakiuudistuksen tavoitteena on taata sukupuolivähemmistöön kuuluvile mahdollisuus elää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa omaksi kokemassaan sukupuolessa juridisessa, riippumatta siitä, onko saanut hormonihoitoja ja/tai ollut sukupuoleen liittyvien kirurgisten toimenpiteiden alla.