Pohtiiko lakivaliokunta suhtautumistaan vasta-aloitepingikseen?

  • Näkökulma
  • Näkökulma
  • Sami Mollgren
  • 15
Kansalaisaloitepingistä - vai ei?

Kansalaisaloitteen pohjalta säädetty tasa-arvoinen avioliittolaki hyväksyttiin loppuvuodesta 2014 ja presidentti vahvisti lain alkuvuodesta 2015. Sen jälkeen eduskunta on säätänyt paketin liitännäislakeja ja toinen paketti odottaa vielä säätämistään.

Avioliittolain uudistus astuu voimaan 1. maaliskuuta 2017.

Samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeuteen tyytymättömät käynnistivät avioliittolain uudistuksen kumoamista vaativan ns. Aito avioliitto -vasta-aloitteen. Tuokin aloite keräsi kylliksi kansalaisten kannatusta ja pääsi eduskuntaan.

Aito avioliitto ry:ssä vaikuttava Susanna Koivula kirjoittaa Uuden Suomen Puheenvuorossa, että lakivaliokunnassa olisi ilmassa ajatuksia tasa-arvoisen avioliittolain kumoamista vaativan aloitteen hautaamisesta. Koivula kritisoi lihavoinneilla ja alleviivauksilla varustetussa kirjoituksessaan tällaisia ajatuksia.

Aito avioliitto -aloite on parhaillaan lakivaliokunnan käsiteltävänä, ja sen on määrä ottaa kantaa Aito avioliitto -aloitteen jatkokäsittelystä 16. marraskuuta.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Kansalaisaloitteista säätävissä laeissa ei ole otettu kantaa siihen, kuinka taajaan samaa aihetta käsitteleviä aloitteita voi tehdä tai miten sellaisten kanssa pitäisi menetellä. Eduskunnalla ja sen elimillä on kuitenkin mahdollisuus ratkaista yksittäisen aloitteen kohtalo ja luoda vastaaviin tilanteisiin käytäntöjä.

Salliako aloitepingis vai torjuako sellainen heti alkuunsa?

Aito avioliitto -aloitteen myötä on syntymässä käytäntö lakipingiksen suhteen: jos pingispelin aloittaminen ylipäänsä sallitaan, niin ei sitä oikein voi myöhemmässäkään vaiheessa enää viheltää poikki.

Kansalaisaloite on niin uusi instituutio, että käytäntöjä aloitteisiin liittyviin toimintamalleihin vielä etsitään. Aito avioliitto -kansalaisaloite on ensimmäinen lajissaan; aiemmin ei ole tehty aloitetta, jolla vaadittaisiin aiemman kansalaisaloitteen pohjalta tehdyn lain kumoamista. Ei ole syntynyt käytäntöä vasta-aloitteeseen suhtautumisesta sellaisissa tapauksissa, joissa mitään uutta ei ole tullut esiin asian aiempaan käsittelyyn nähden.

Nyt tehtävä ratkaisu on kauaskantoinen - ja synnyttää toimintatavan.

Aito avioliitto -aloite ei muutenkaan ongelmaton

Aito avioliitto -aloite on luonteeltaan kansalaisten yhdenvertaisuuden rajoittamista ja kansanryhmän aseman heikentämistä vaativa, joten jo perustuslain näkökulmasta se on kyseenalainen. Perustuslakivaliokunnallakin voisi olla sanottavaa.

Lisäksi hlbti-vähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten sekä samaa sukupuolta olevien vanhempien perheissä elävien lasten kannalta aloitteessa vaaditut toimet olisivat haitallisia. Hankkeen vaikutuksista olisi perusteltua tehdä ainakin kattava lapsivaikutusarvio.

Susanna Koivula Uuden Suomen Puheenvuorossa: Lakivaliokunnasta kuuluu kummia (demokratia vaarassa?)
Keskustelu: ´Aidon Avioliiton´ todisteluyritykset
Miksi adoptiokysymys hiertää avioliittolain uudistuksessa?
Jäikö lapsivaikutusarvio tosiasiassa tekemättä, kun tasa-arvoinen avioliittolaki säädettiin?

15 kommenttia

  • 1 / 15
  • Näin on!
  • 13.11.2016, 8.42
Jos tätä aloitetta ei anneta kansanedustajien äänestettäväksi, se on puolueellista ja täyttä törkeyttä ja syrjintää! Te voitte olla varmoja, että siitä tullaan valittamaan!
  • 2 / 15
  • On se nyt vaan näin!
  • 13.11.2016, 10.46
Valitukset kaatuvat, kun ne todetaan perustuslain vastaisiksi!