Hlbti

sateenkaarilippuSeksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin viittaava kirjainlyhenne. Kirjainlyhenteen taustalla ovat homo, lesbo, bi, trans (joka viittaa transsukupuolisuuteen ja transvestismiin) ja intersukupuolisuus. Kirjainlyhenteestä on muitakin variaatioita kielialueesta ja painotuksesta riippuen, esimerkiksi hlbt, lhbti, lhbt, glbt, lgbt, hbt, glb ja hlb. Toisinaan lyhenteessä on mukana esimerkiksi käsitteisiin queer tai aseksuaalisuus viittavat kirjaimet. Muodossa hlbti+ ja hlbtiq+ viitataan plus-merkillä esimerkiksi muunsukupuolisiin, sukupuolettomiin ja muihin erikseen mainitsematta jääviin viiteryhmiin.

Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta lisää hlbti FAQ -artikkelissa ja hlbti-sanastossa.